Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Deel 1 
Hoofdtuk 1
 


Over welke kinderen praten we.

In dit boekje leest u verhalen uit de monden van kinderen, verzorgers en mensen die dagelijks bezig zijn met 
verstoten kinderen zoals;
- Incest kinderen.
- Mishandelde kinderen.
- Drugs kinderen.
- Kinderen uit een crimineel milieu.
- Kinderen die al vroeg menen homo of lesbienne te zijn.
- Kinderen die op straat slenteren.
- Kinderen die geen eten krijgen. 
- Kinderen die seksueel misbruikt worden door vader/moeder, ooms of tantes maar ook neven en nichten.
- Kinderen die geen rechten hebben en alleen plichten, doordat ze aan het werk worden gezet.
- Kinderen die in de porno wereld worden ingezet.
- Kinderen met Aids of andere ongeneeslijke ziekte.
- En dan nog de vele zaken die de revue zullen passeren in dit boekje.
Allemaal zaken die gaande zijn op deze eilanden van de Nederlandse Antillen die onder de vlag van het 
Koninkrijk der Nederlanden opereren en waar Nederland ook een grote schuld aan heeft met wat er nog 
steeds speelt rond en om deze kinderen.

We gaan niet meteen met de vinger wijzen want dat heeft nog even geen nut. We weten kennelijk nog niet wat 
er werkelijk mis is op deze eilanden en politiek wordt alles zoveel mogelijk verzwegen en hun ogen zijn gesloten 
voor deze zaken. Zaken zoals deze worden stil gezwegen en worden door de politiek alleen gebruikt als ze weer 
op de foto tussen enkele arme kindertjes kunnen staan met een kerstpakket. Of als er een huisje een lik verf 
heeft gehad. Dan weten de politici deze kinderen te vinden. Maar eerst gaan we ons begeven in de wereld 
van deze kinderen. 

Ten overvloede haal ik even aan dat geen van de namen, de werkelijke namen zijn en dat ook het geslacht 
wel eens veranderd is, om zo zeker geen argwaan te krijgen dat u een van deze kinderen kent. Het gaat erom 
dat u zich gaat inleven in de wereld van deze kinderen en weet wat er werkelijk speelt in die kleine huisjes die 
we dagelijks langs de weg zien.

Waarom ik dit kan schrijven is omdat mijn vrouw en ik al bijna 30 jaren in het veld bezig zijn en vele zaken
meegemaakt hebben. Via het onderwijs zijn we ook op ontelbare zaken gekomen waar je, je bij schaamt dat we 
ons eigen nog mens noemen. Ook via verschillende medici, mensen uit het veld en van de kinderen zelf, zijn deze 
gebeurtenissen naar buiten gekomen, om u zo te laten inzien dat we op deze eilanden nog veel werk te doen hebben, 
namelijk; Om de volwassenen te heropvoeden, wetten te veranderen en instanties te controleren, maar ook te 
herinrichten. Het is zaak dat ook u in gaat zien dat alleen je zieltje rein kopen op het einde van het jaar, niet de 
hulp biedt die de kinderen nodig hebben. Het gaat om werk wat 365 dagen in een jaar gedaan zal moeten worden 
en waar vele, zeer vele uren ingestoken moeten worden om ook die kinderen een eerlijke kans te geven. 
Hopelijk dat dit boekje met deze gebeurtenissen van de kinderen zullen bijdragen om u te bewegen om in deze logge 
maatschappij stappen te gaan ondernemen.

De titel van dit hoofdstuk was uiteindelijk over welke kinderen we praten. We praten over zeker 50 % van de kinderen 
op alle eilanden van de Antillen, inclusief Aruba die ook te maken heeft met de bovengenoemde zaken als incest, 
drugs, porno, of mishandeling. Kinderen die dagelijks verstoten worden en kinderen die al op een zeer jonge leeftijd
zaken meemaken die wij als volwassenen zelf nauwelijks weten op te lossen. We hebben in al die jaren altijd ons een 
vraag voor ogen gehouden, als we weer een kind om ons heen hadden die moeilijk of niet te begrijpen was. Op zo’n 
moment vroegen we ons het volgende af: 
“Wat zou ik doen als ik op die leeftijd dat mee zou maken en hoe zou dan op dit moment mijn gedrag zijn?”

Deze vraag is o zo belangrijk als je met deze kinderen werkt. Het geeft antwoorden op alle vragen en het laat je zien 
wat ook u als mens zou doen in diezelfde situatie.

Als een kind op de wereld komt, lijkt hij zo rein, zo nietig en zo onbeholpen. Maar wat voor kinderen hebben we de vele 
afgelopen jaren zoal verwekt? 
- Kinderen die verwekt zijn door vader bij zijn eigen dochter en dat soms al generaties lang. 
- Kinderen verwekt door twee drugsverslaafde ouders en daardoor ook de baby aan de drugs is. 
- Kinderen verwekt bij 10 jarige kinderen door verkrachting door oom, vader of oudere broer. 
- Kinderen waar totaal geen eten voor is, omdat moeder ook zwervende is en nauwelijks weet dat ze op deze aarde leeft. 
- Kinderen totaal labiel omdat hun verstandelijk vermogen ver beneden peil is.

Zo hebben vele kinderen die geboren worden al vanaf de eerste dag een valse start. 
Praten we nog even niet over de vele mishandelingen die al van zeer vroeg kunnen voorvallen. Allemaal zaken waar 
je mee geconfronteerd wordt als je, je het lot van deze kinderen aantrekt. Zoals al eerder geschreven, we zijn 30 jaren 
bezig met kinderen om ons heen. Kinderen die we via scholen, tips, kinder- en zedenpolitie en kinderbescherming in 
de loop van de vele jaren in huis hebben gehad. Kinderen die op straat slenterden en geen werkelijk thuis hadden of 
waarbij de ouders opgepakt werden door de politie voor een of ander vergrijp. In die jaren hebben we vele nachten wakker 
gelegen omdat we niet konden begrijpen dat mensen dit kinderen konden aandoen en dat deze kinderen werkelijk 
“het kind van de rekening” zijn door de misstappen van hun ouders. De laatste jaren wonen we op Banda’bou en daar zijn 
de problemen nog groter. Banda’bou is erg achtergesteld en de stad heeft weinig oor naar de problemen van de andere 
kant van het eiland Curaçao. 

Een van de grootste problemen is de incest. Incest die generatie op generatie al gepleegd is. Vader met dochter, 
daarna dat kind weer naar bed met een van de ooms en dat kind verwekt weer een kind van een van haar broers en dat 
kind maar weer eens met vader. Kinderen die als kind al in de prostitutie zitten zonder dat ze het willen. Buiten dat het 
onethisch is, is er een veel groter probleem. Deze generaties, kinderen op kinderen via incest, geven deze mensen 
verstandelijk een grote achterstand. Ze zijn verstandelijk niet zo bij en ze laten werkelijk alles maar met hen gebeuren. 
Passief hangen ze onder een boom als jong kind of als jong meisje staan ze wezenloos voor zich uit te staren. Veelal zijn 
ze thuis en doen wat huishoudelijk werk. De kinderen zijn verstandelijk ver achter en worden op school ook niet werkelijk 
begeleid, omdat daar het systeem niet voor is ingericht. De jonge jongens zijn al zeer vroeg aan de drugs of gaan in het 
criminele circuit en met veel grootspraak nemen ze elk meisje dat op hun weg komt. Of het nu familie is of niet, alles mag
en alles is toegelaten want de families onder elkaar dekken dat alles. Bang voor schande, bang voor represailles.

Door de grote verstandelijke achterstand zijn de vele meisjes een gemakkelijke prooi voor deze jonge mannen en zo zie je 
dan ook dat er 10 jarige zijn, die zelf nog kind zijn, met een baby. Pas geleden kwamen we nog een geval tegen waar pa en 
ma in een klein huisje wonen met 5 kinderen! 3 dochters en 2 jongens. Op een gegeven moment was dochter nummer één 
van nog geen 12 jaar verdwenen die we later tegenkwamen bij oma met een baby op haar arm. Zeer kort daarna was 
dochter nummer twee verdwenen (11 jaar) en ook deze kwamen we later tegen met een andere baby. Toen we pa en ma 
aantroffen bij hun huisje en we vroegen naar de baby’s bleek dat ze niet van hen waren. Na wat gepraat bleek weer later 
dat pa zijn best gedaan had en dat oma zich maar over de kinderen ontfermde. 

Dit is een van de vele voorbeelden hoe het gaat op dit eiland. Pa kan niets anders dan kindjes maken maar is zelf te moe 
om te werken en slentert maar wat rond met zgn. pijn in de rug. Wat zeer zeker een probleem is, zijn de gevolgen van incest. 
Zoals al eerder aangehaald, de kinderen die via incest gekomen zijn worden passiever en passiever en verstandelijk raken 
ze steeds verder achter. Daarnaast heb je ook nog dat als deze kinderen drugs nemen, ze werkelijk agressief worden en 
dus moeilijk hanteerbaar zijn, wat we ook meegemaakt hebben in een geval van een jongere man die aan de drugs was. 
Hij kwam uit een gezin waar incest ook een rol speelde. Een jongen die niet te hanteren was en aids had door de vele 
geliefden die hij had. Drugs en aids waren dus het probleem maar hij werd niet geholpen in het ziekenhuis want hij was 
te agressief. Ook de Capriles kliniek wilde hem niet want hij was een drugverslaafde en uiteindelijk stierf deze jongen op 
wat kartonnen dozen in een schuurtje, achter het ouderlijk huis hier op Banda’bou.

Zaken die hier volgens de artsen zeer regelmatig spelen want het is niet alleen de incest die speelt maar ook de ziekte 
Aids die zijn intrede gedaan heeft via de drugs en het onbeperkt aanrommelen met mannelijk en vrouwelijk schoon. 
Aids is een zeer groot probleem aan het worden doordat je deze jongeren niet kunt overtuigen over het gebruik van een 
condoom omdat ze nauwelijks begrijpen wat dat is. 

Maar ook omdat op die manier hun ware mannelijkheid niet bewezen kan worden. Ze zeggen ja en doen nee en gaan 
vrolijk verder met meerdere slachtoffers te maken. Het erge is dat de medische wereld machteloos staat tegenover 
het fenomeen Incest, Aids en Drugs. Van geen van die kanten is er hulp want hoe ga je een zwakbegaafd persoon 
uitleggen dat hij niet mag vrijen met zijn zus en zeker niet zonder condoom omdat hij aids heeft? Daar zit het grootste
probleem momenteel op deze kant van het eiland. Voorlichting is er niet en laat staan enige professionele hulp. Er zijn 
geen instanties op dit deel van het eiland en 
er zijn geen professionele mensen die vanuit hun hart en ziel willen werken aan dit probleem. 

Het probleem is groots want als het niet bij de bron aangepakt wordt, zal het zich verder gaan verspreiden en steeds 
agressievere vormen gaan aannemen. Maar ik wil u eerst wat verhalen uit de monden van deze kinderen laten lezen 
om zo hun gedachtegang te leren kennen.


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily