Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdtuk 21
 


Gyselle de stille vlam

Gyselle was een zeer stil meisje en we wisten werkelijk niet wat we met haar aan moesten. We wisten nog niet 
wat er allemaal om haar heen gebeurd was en zo vielen we midden in haar leven. Gyselle kwam na verloop van 
tijd met verhalen die zeer tegenstrijdig waren. De ene keer vertelde ze dat haar vader haar regelmatig misbruikt 
had maar daarnaast was pa een geweldige kerel. Dan was moeder aan de drugs en een kreng, dan was 
moeder weer een engel. Op een gegeven moment kregen we meer informatie en wat bleek. Gyselle had een 
tweelingbroer en nog een zus. Geboren uit een Nederlandse vader en een Curaçaose moeder. Moeder bleek 
bij deze kinderen, op zeer jonge leeftijd, in te drammen dat zij, de kinderen, op zeer jonge leeftijd 
gebruikt / misbruikt zijn geworden door vader. Wel kreeg vader bij de scheiding in Nederland de kinderen 
toegewezen en kreeg hij ook alle financiën van deze kinderen. Er was dus meer gaande. 

De leugens van moeder had zoveel invloed op deze kinderen dat ze toch alsmaar naar moeder trokken die op 
een gegeven moment met de kinderen naar Curaçao verdween.Op Curaçao geloofden de instanties zonder 
meer de verhalen van de moeder en mocht ze de kinderen bij zich houden. 
Moeder ging verder in de drugs en de kinderen kwamen alleen te staan. Zo werden de kinderen uit elkaar 
getrokken en de meisjes op het ene en de jongen op een ander internaat gezet.

De jongen werd onhandelbaar maar ook een van de meisjes. Op een gegeven moment werden ze alle drie, 
los van elkaar, bij drie pleeggezinnen ondergebracht en kon er zo meer aandacht besteed worden aan hen. 
De kinderen kwamen regelmatig bij elkaar en waren dan weer even een gezinnetje. Wel bleef het inprenten 
van vaders handelingen spelen bij deze kinderen. Meer en meer bleek dat dit een verhaal was wat moeder 
onder invloed van drugs bij deze kinderen in die eerste jaren inprentte. Puur om zo haar eigen tekortkomingen 
te verbergen. De jongen en een van de meisjes waren goede leerlingen, al had de jongen nog wel eens 
gedragsproblemen. Hij klom bij het internaat vele keren op het dak want hij hoorde alsmaar stemmen. 
Stemmen die hem dingen oplegden te doen. Hij wilde deze stemmen niet meer horen, maar ze bleven drammen 
net zoals die stem van zijn moeder die alsmaar tegen hem zei dat hij misbruikt was door zijn vader. 
De kinderen hadden er stuk voor stuk problemen mee. Wat niet verwonderlijk was, als je steeds meer van hun 
verleden wist dat stukje bij stukje eruit kwam. Gyselle was de engel en was werkelijk voorbeeldig, ze leek de 
minste problemen te hebben met haar verleden en zo bleef dat ook in haar jonge leven.

Op een gegeven moment hebben we deze drie kinderen weer kunnen verenigen bij de vader in Nederland 
die al die tijd de drie slaapkamers net zo had als toen ze weggesluisd waren door moeder. Samenwerking 
tussen Nederland en Antillen is altijd een grote farce geweest en het was en is nog altijd moeilijk. Er wordt weinig 
of niets in het belang van een kind gekeken, maar alsmaar naar wetten en regels. Maar het was na een lange 
weg geregeld, de kinderen kwamen weer bij vader terug.

Vader heeft deze kinderen in hun verdere jeugd opgevoed en hen zo goed mogelijk in een maatschappij proberen 
te plaatsen. Totdat, ja totdat ze volwassen waren en dat Gyselle de drang kreeg om haar moeder op te zoeken die 
hier op Curaçao zwervende en zwaar aan de drugs is. Gyselle, dat stille meisje, kwam terug en het doet zeer om 
haar nu ook te zien bedelen, om zo ook deze troep te kunnen kopen. Zoals haar moeder, maar ook zoals haar 
genen het bepaald hadden.
 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily