Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 2:6
 De levensomstandigheden

We haalden het net al aan; Het ene gezin woont op Jan Thiel in een huis van 10 miljoen gulden en we 
hebben vele lokale gezinnen die nog niet eens een zinken dak boven hun hoofd hebben.
 
Nu hebben we in de afgelopen jaren veel moeten horen dat de lokalen lui zijn, dat ze niet willen werken, 
dat ze liever drinken dan iets zinnigs doen en daar kan ik me werkelijk over opwinden. Want, ik stel het 
me zo voor; Diegenen die deze onzin verkondigen, zitten allemaal met een glas wijn bij hun zwembad met 
uitzicht op zee. Zeer zeker decadent daar zitten doen en zich als een welgeslaagd figuur die de wereld 
aankan uitbeeldend.

We nemen even onze jonge gast die ik hiervoor beschreven heb. Een jongen die niet geboren is uit liefde 
maar op de wereld gekomen is uit lust. Een moeder die er niet is en een vader die alle verantwoordelijkheid 
van zich afwendt. Deze jongen is zo goed mogelijk opgevoed door een oudere dame die zijn oma is en het 
moet doen van een karig pensioentje. Dat beetje wat haar zelf al moeilijk in leven houdt, maar dan ook nog 
meestal moet delen met meerdere kinderen. 
Die oude dame doet haar best maar weet niet te voorkomen dat onze jongeling zijn eigen weg gaat vinden 
onder de andere vriendjes op straat. 

Daarnaast hebben we ook nog het ratjetoe aan kinderopvang en verblijven, waar op zich alles of veel misgaat. 
Het gaat grotendeels om het geld binnen te halen en er is geen controle van hoger hand. Er wordt niet 
gecontroleerd of er wel degelijk verantwoord om wordt gegaan met deze zeer jonge en kwetsbare kinderen toe. 
Ook daar zijn de laatste jaren aardig wat ongeregeldheden geweest, tot zelfs seks met deze kinderen door 
enkele van deze zogenaamde kinderleidster/leiders. 

Deze jongen maakt al veel mee in een kort begin van zijn leven en dat zijn dan maar zijn eerste jaren. 
Dit gaat door want er is geen thuis en de school is voor hem een last. Scholen die doorgaans ook niet veel 
betekenen want, val je buiten het geheel dan word je al snel als dom bestempeld en afgeschreven voor het 
systeem. Hij gaat slenteren en moet zich bewijzen op straat waar geweld, drugs en porno de grote 
draagvlakken zijn. Ook daar krijgt hij de nodige schoppen en hij moet zich daar ook weten te handhaven. 

Nou weet ik, dat u daar met uw wijntje, het niet zover zal laten komen en dat u o zo sterk bent. Ja hoor, hoor hem 
want ik durf met u te wedden dat het voor 99.9% zeker is dat, als u op deze manier op de wereld werd gesmeten, 
het u ook zo zou vergaan! Dit zie je ook onder de rijke families waar dan naarstig met de kinderen gesold wordt 
om zo het aanzien van hun familienaam niet te schaden. Man, ik word er nog ziek van als ik de gesprekken voor 
me haal wat er allemaal in de ring wordt gesmeten, waarom de ene rijk is en de andere een zwerver. Alsmaar krijg 
je dezelfde walgelijke verhalen te horen, want o, hij of zij was zo succesvol en zo sterk. 

Maar uit welk nest kwam u? Waren uw vader en moeder ook aan de drugs? Waren ze ook aan de alcohol? 
Lieten ze u ook over aan uw lot vanaf de eerste maanden? Was u ook diegene die alsmaar zwierf en moest 
schooien om eten? En zo kan ik enkele pagina’s vullen met vragen van de kinderen die een schop onder hun 
achterste hebben gekregen van hun ouders, vanaf de eerste dag van hun geboorte. Zelfs de omstandigheden 
bij de verwekking en, volgens prof. Hoksbergen hun genen, bepalen hun gedragingen in hun leven. Uit de vele 
gesprekken die we hebben gehad met heel veel kinderen, kan ik alleen zeggen, dat als ik dit in mijn jeugd had 
meegemaakt, ik het niet veel beter gedaan had dan de doorsnee jonge mensen op deze eilanden.

Als je een mens wilt vernederen dan geef je hem elke dag een schop en zeg je hem op elk uur van de dag dat hij 
het niet goed doet. Als ik dat enkele maanden lang met welk persoon dan ook zou doen, is het gegarandeerd dat 
deze man of vrouw ook in het verval raakt. Ze gaan twijfelen en van twijfelen komen fouten en dan word je passief, 
want niets lukt en als laatste doe je niets meer want je kunt het niet, omdat het je zo gezegd wordt. Dat is een 
eenvoudige voorstelling waarom U nu aan een glas wijn zit en dat een ander nog geen helder glas water heeft. 
Ik garandeer u dat niet één mens succesvol kan zijn als de omgeving daar niet aan meewerkt. U hebt uw succes 
echt niet te danken aan uw goede werk, inzicht en een zakelijke neus. Nee, u hebt uw positie te danken aan de 
mensen die vanaf uw eerste dag van uw leven u motiveerden en vertelden wat u goed en fout deed.

Dat is een opvoeding die de ene mens succesvol maakt en de andere laat belanden in een goot. Alles staat en 
hangt aan elkaar van wat u op uw eerste jaren van uw leven tegenkomt. O, u was ook vroeg uit huis gegooid. 
Och ja, natuurlijk, u bent een van die wonderkinderen die zichzelf hebben opgewerkt. Ja, al eens goed gekeken 
wie u allemaal gesteund hebben in die jaren? U weet wel, al die mensen die u een schop onder hun gat heeft 
gegeven omdat ze niets meer voor u betekende maar u wel op deze plaats hebben gebracht! Mensen laten we 
reëel zijn, het zijn de kansen die we krijgen in ons leven. In al die jaren dat we met kinderen praten, probeer ik ze 
aan te voelen en dan kom ik weer op de vraag die ik me altijd zelf stel; Hoe zou ik reageren als dit met mij zou 
gebeuren? Ik heb dan bewondering voor die jongens en meisjes die uit dat gat weten te kruipen en uit het slijk 
waarin ze beland zijn. Ik heb een grote waardering voor die kinderen die toch weten te overleven en een plaats 
weten te bemachtigen in deze vieze maatschappij die o zo snel is om een stempel te zetten wat iemand is. 

Als je werkelijk mensen gaat bekijken, zoals wij het nu vele jaren doen, moet ik eerlijk zeggen dat ik zeer veel 
bewondering heb voor diegenen die zich weten te handhaven op deze wereld, ondanks alle schoppen en voor 
veroordelingen van al die “self made” mensen, mensen die vele dingen over de ruggen van andere hebben bereikt.

Komen we even op onze jongeren die hangen en slenteren. Ook met deze jeugd hebben we te maken gehad 
en dan is de vraag alsmaar naar me toe; “Waarom zouden we in de maatschappij voor een hongerloon als een 
slaaf werken als we met enkele uren per dag drugs rondbrengen een vorstelijk bestaan kunnen hebben?”

O, dat is niet ethisch en is tegen de wet. Nou, dan kan ik u zeggen dat vele zakenlui ook niet volgens de wet 
werken  en 90 % van alle rijken zijn niet rijk geworden omdat ze eerlijk en hard gewerkt hebben! Er is veel gaande 
in de maatschappij en oplichterij, corruptie, gokwereld en porno zijn zaken waaraan zeer velen een goed bestaan 
hebben. Allemaal criminelen, want ze zijn niet beter dan een drugs baron, politiek of de kerk!

Oeps, even een slippertje. Nee, want ook de kerk mag je niet in het geheel vergeten. Deze tak van de 
maatschappij zit ook in alle zaken. De kerk was diegene die Campo (hoerenkamp) oprichtte! Maar niet te praten 
over al dat misbruik bij minderjarigen! Och, laat maar, want de lijst zou te lang worden en niemand zou meer 
geloven. Vele zaken zitten o zo diep op deze eilanden door de maffia. Deze maffia bepaalt wat hier nog mag 
en kan. Onze kinderen worden er al zeer snel ingetrokken. 

Nu zal ik even nog verder gaan want het is zo dat het de maatschappij goed uitkomt dat er zoveel ellende is. 
Want als iedereen genoeg geld zou hebben had je geen mensen/kinderen die om te kopen waren om op pad 
te gaan voor wat geld. Geld wat voor hen nu een fortuin is. Als je werkelijk gaat kijken op deze eilanden merk je 
dat een grote groep mensen bewust arm gehouden wordt om hen zo in de tang te hebben van het criminele 
circuit. Bewust wordt er op deze eilanden armoede gecreëerd en dat zie je waar veel subsidie geld, wat dan 
loskomt vanuit ons Sinterklaas land Nederland, verdwijnt of oplost. Ook wordt er niet werkelijk gewerkt aan 
armoede bestrijding en is het alsmaar water naar de zee dragen. Je kunt niet zo in, een twee drie een gezin 
omvormen en hen laten zien wat ze kunnen doen als ze geld in hun zakken hebben. Als je een indiaan uit de 
rimboe haalt en hem geld geeft, zal hij dit ook gebruiken als oorringen of als versiersel. Nu zijn we hier iets verder, 
maar we hebben het alsmaar over de slaventijd. En mensen zijn daar nog o zo gevoelig over bezig. Maar 
uiteindelijk zijn we nog niet veel verder. De slaven zijn vrij! Nou ja, vrij, we hebben ze nog niet geleerd hoe ze zich 
zouden moeten gedragen in een maatschappij. We zijn nog steeds hier bezig om vele arme mensen die vele 
klappen van die maatschappij hebben gekregen, op te voeden. Hoe je met geld moet omgaan. Wat is belangrijker, 
feesten of eten? Hoeveel niet of wel lenen en hoe terug te betalen. Hoe word je….  en zo worden ook zij weer slaaf 
van de maatschappij.

Zo zijn er vele zaken die spelen. Het geld is er wel, maar dat wordt weer gestolen door diegenen die menen dat 
de armen arm moeten blijven en menen dat het zonde is om geld in deze laag van de bevolking te stoppen. 
Als we hun huisje opknappen dan breken ze het weer snel af, is de algemene reden. Geef een inboorling een huis 
en hij maakt er ook een boomhut van! En zo gaat dat ook door in de kleding en het beheren van geld. 

Buiten het gegeven, is het ook zo dat vele armen niet werkelijk begeleid worden. Er wordt hen wat in de schoot 
geworpen en dan moeten ze maar weten wat te doen. Geef een arme 1000 gulden en hij zal zeer zeker een 
flatscreen kopen en een satellietschotel, want dat was een van zijn dromen. Dat er dan geen geld is voor stroom,
is een ander probleem. Ik wil hier de arme zeer zeker niet als dom bestempelen want zo zult u het nu zien, 
integendeel, ik wil juist ons als dom bestempelen omdat wij mensen voor de leeuwen gooien en niet hen begeleiden 
in deze wereld.

Kinderen zijn altijd het kind van de rekening, ze zijn het laatste waar in vele gevallen aan gedacht wordt. 
Natuurlijk zijn er ook gevallen waar het allemaal goed gaat en gezinnen waar wel met hun kinderen gewerkt worden. 
Maar in dit boekje gaat het om de zeer grote groep kinderen die tussen de wal en het schip gevallen zijn. 
Kinderen die geen kansen krijgen, bijvoorbeeld dit geval. Zo stuitten we ook op een volgend voorval.

Op een gegeven moment werden wat tieners, die veel slenterden over de straat aangesproken en kregen zij hen 
zover om verder te gaan in de maatschappij. Er werden bijeenkomsten georganiseerd. En dan was het zaak dat 
ze geplaatst zouden worden bij  Selikor, Aqualektra, UTS en enkele andere bedrijven. Afspraken werden er 
gemaakt en er zou onderdak zijn voor 12 jeugdigen in de toekomst. 
Ze waren stuk voor stuk gemotiveerd, bezochten elk uur dat ze er moesten zijn. Ze waren uiteindelijk klaar voor de 
stap in de maatschappij. Toen kwam het, de bedrijven die met veel tam tam toegezegd hadden, wisten in een keer 
van niets. De kinderen kregen geen plaats! Zo moest er aan hen verteld worden dat de maatschappij hen weer 
voor de zoveelste maal een schop verkocht. Er bleef gepraat worden om hen in te laten zien dat ze niet op moesten 
geven door een tegenslag (het was al voor hen de zoveelste). Na veel praten, overleggen en onderhandelen waren 
er 8 geplaatst bij andere bedrijven. 8 jongeren die het nu goed doen in de maatschappij en zelfs al opgeklommen 
zijn. De andere 4 zijn helaas weer teruggevallen in hun oude patroon. Want ze hadden weer een klap en het zoveelste 
bewijs gekregen, dat ze nergens voor dienden en nergens goed voor waren. Op straat betekenden ze in ieder 
geval wat. Ze waren ondertussen ook goed in kindertjes maken en lieten overal weten waar hun chicks waren met 
hun popje. 

Triest dat de huidige maatschappij niet veel van zijn beloften nakomt. Erger nog, zij zijn diegenen die de jongeren 
alsmaar teleurstellen en laten weten dat ze nergens voor dienen. Het is die maatschappij die moedwillend armoede 
creëert ten gunste van de rijken die alsmaar bevestiging willen hebben dat die nietsnutten nergens voor dienen. 
We gaan daar, in een verder hoofdstuk, nog dieper op in.

 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily