Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 2:7
 


De ouders van deze tijd

De huidige ouders zijn al eerder omschreven. Moeder en vader zijn veelal uit elkaar en het kind is in vele 
gevallen verwekt in een roes van drugs of alcohol. Nu weet ik dat meteen vele van u op de tafel kruipen en 
roepen “wij niet”! Nou, dan zijn rond om u dus alleen maar gelukkige kinderen met gelukkige ouders. 
Ben ik blij dat deze ook nog bestaan. 

In de maatschappij op deze eilanden is doorgaans de vader ver te zoeken. In vele gevallen is vader een 
macho figuur die bij de snack alsmaar loopt op te scheppen hoeveel vrouwen hij heeft en met wie hij allemaal 
in bed geweest is. Sterke verhalen die in geuren en kleuren verteld worden en ook nog in geloofd wordt. 
Zeker al honderden malen verteld en elke maal een schepje meer er boven op gezet. Deze vader figuur, die 
dan onder invloed van drank en eventueel wat drugs laat naar huis rijdt, gaat dan naast weer een of andere 
vrouw liggen die alsmaar hoopt eens de ware prins gevonden te hebben. Deze vader is geen vader meer de 
dag dat er een kind om de hoek komt vallen. Dan vertrekt hij veelal, neemt hij zijn boeltje en gaat naar een 
volgend slachtoffer. Deze is vrij gemakkelijk te vinden want vanuit de volksmond wordt alsmaar beweerd dat 
er een zwaar overschot aan vrouwen is en zo een te groot tekort aan mannen! Mannen nemen maar al te graag 
de taak op zich om meerdere vrouwen te “helpen”. Of dat nu werkelijk helpen is, zetten we maar een 
vraagteken bij. Als namelijk de nood aan de man komt of aan zijn geldzakje eind van de maand, is de man ver 
te zoeken. Verantwoordelijkheid wordt niet zo veel gedragen op deze eilanden in deze cultuur. 

De vrouwen blijven maar hopen dat ze eens de ware prins tegen zullen komen. Die man die haar financieel 
steunt en ook nog de taak van vader op zich neemt. Alsmaar is ze op zoek naar de ware maar helaas na de 
daad en het gevolg, is er weer een desillusie bij want ook deze laat haar zitten. Het is voor de vrouw werkelijk 
alsmaar zoeken naar de “ware” en daar komt ook nog eens bij dat de man niet neemt wanneer ze haar mond 
werkelijk opendoet en voor zaken opkomt. De man is de baas, de man weet alles, kan alles maar doet niets. 
De man is diegene die het geld binnen brengt en is daardoor ook diegene die dan alle fratsen uit mag halen. 
Respect wederzijds is ver te vinden, laat staan dat ze elkaar als gelijke behandelen. De man is duidelijk 
dominant en dat hoort in een Zuid-Amerikaanse cultuur. Althans, die smoes wordt dan weer eens uit de kast 
getrokken. We zijn o zo goed om zaken naar onze hand te zetten. Met alcohol en wat drugs zijn we zowel 
helden als man, maar uiteindelijk moet moeder de vrouw het hele huishouden regelen en in stand houden. 
Het is de vrouw die alles aan moet kunnen. 

Het gaat nog wel eens wat mis omdat de vrouwen veelal zelf nog kinderen zijn die voor hun kinderen moeten 
denken en handelen. De Antilliaanse vrouw is vaak opgevoed met weinig zelfrespect en is daardoor een werkelijke 
slavin van de man. Daarom heeft de man alsmaar de macht over haar want hij is immers de ware macho. 

Waar we naar toe moeten is dat de vrouw meer voor zichzelf op gaat komen. Ook dat ze zover gaat komen 
dat ze geen man nodig heeft wanneer deze haar bedondert of mishandelt. Dat laatste is nog veel gaande in 
deze cultuur, waar mannen vrouwen mishandelen en gebruiken voor sloof en seksslavin. Het zal zeker gaan 
veranderen want de nieuwe jeugd wordt mondiger en laat dit niet zomaar met zich doen. Maar daar in tegen is 
er ook een zeer grote groep die geen kansen krijgt en al vroeg van scholen gehouden wordt of zelfs wegblijft, 
want er is al op zeer jonge leeftijd een kind in hun armen. Daarnaast is er nog de incest die steeds grotere 
vormen aan gaat nemen. Al vanuit de slaventijd was dit een probleem, maar door de eeuwen heen is het pa 
met kind, kind met eigen kind en zo gaat het door tot de zoveelste generatie. We hebben op dit eiland kleine 
dorpen (gemeenschappen) waar mensen alsmaar met elkaar naar bed gaan en kinderen verwekken. 
Er zijn nu kinderen die verstandelijk zo achter liggen dat je, je af vraagt of we die nog ooit kunnen opvijzelen. 
We hebben niet werkelijk een instantie die daadwerkelijk deze zaken uitzoekt en vaders, ooms en broers 
verantwoordelijk stellen of straffen voor hun daden. Nee, alles blijft binnenshuis en alles blijft verborgen voor 
de buitenwereld. Er moet weer een dag komen dat zo’n incest kind naar buiten komt en dan wordt er met veel 
bombarie ingegrepen. Wat veelal veel te laat is en met veel ellende gepaard gaat.

Ook zijn de vele vaders te bezeten van seks. Hoe meer vrouwen, hoe vruchtbaarder hij is en dus hoe mannelijker 
voor de buitenwereld. Een ziekelijke gedachte die alsmaar blijft spelen in de lagere bevolkingslaag. Niets of 
weinig wordt hier tegen gedaan want als goede Antilliaan moet je nu eenmaal meerdere vrouwen hebben. 
Heb je die niet, dan ga je regelmatig naar een Campo waar jouw soortgenoten kunt zien dat je regelmatig een 
kamertje induikt met een stoeipoes uit sto Domingo of Haïti. Het is een ware kronkel in de hoofden van vele 
Antilliaanse mannen, dat alles draait om seks en vrouwen. Die mentaliteit zou eens aangepakt moeten worden. 
Helaas, want het komt onze maatschappij  goed uit dat er zoveel onrust en zoveel rommel is in diezelfde 
maatschappij. Alles blijft geplaatst worden onder het mom van cultuur. Wat wel vreemd is, want die mensen die 
werkelijk hun cultuur hoog houden, hebben wel normen en waarden en hebben wel degelijk respect naar elkaar toe.

Het ouderschap is er niet gemakkelijker op geworden in de tijden. Toch is er veel terug te vinden vanuit het 
verleden, waar de ouders heel simpel zorgden dat het kind zichzelf kon behelpen. Opgeleid als krijger of als 
een hulp werden de kinderen die werkelijk ambities hadden, opgeleid in de taak die voor de rest van hun leven 
zorgde dat ook zij weer hun kinderen konden opleiden. Nou is dat toch aardig verwaterd. De vader is op deze 
eilanden meer een verwekker en dan is zijn taak voorbij. Omdat er geen jagen is of werken op het land, zijn de 
vele taken geschoven naar de moeder. Helaas vaak een moeder die ook niet altijd even stabiel is. 
Onstabiel, puur omdat ze te jong met kinderen opgezadeld wordt en daardoor ook de opleiding mist van een 
moeder, oudere of een school. Vele kinderen worden niet werkelijk vertrouwd gemaakt met de zaken van het leven. 
Zaken die hun leven helemaal kunnen veranderen of verstoren. Het gaat zelfs zover dat een leven een hel wordt. 
Van wie moeten ze het leren? Ma heeft het te druk en de omgeving zal het ze niet bijbrengen. Scholen worden 
niet of slecht bezocht en zo wordt hen dus niet veel bijgebracht. De gedachte van hoe meer kinderen hoe meer 
geld, is een algemene iets en leeft nog onder vele van hen.

Ouderschap wordt tegenwoordig geheel anders gezien dan wat we vroeger zagen. Vele baby’s worden al zeer 
vroeg aan hun lot overgelaten. Juist in die cruciale tijd wordt hen te weinig bijgebracht. 

Ja, ze zijn geweldig als ze al snel beginnen te brabbelen en als ze al grote mensen taal uitkramen. Want dan kan 
iedereen lachen. Helaas, na die eerste woorden wordt hun mening niet meer gewenst en wordt hen weer snel de 
mond gesnoerd. Is dat niet met de harde hand dan wel door intimidatie. Gezinnen van een moeder, vader en een 
kind, gaan steeds zeldzamer worden en is een alarmerende fase ingegaan. Er wordt gelachen over Vaderdag. 
Op Vaderdag zijn de kinderen geheel verward, omdat ze niet weten wie hun vader is! Het is schandalig dat deze 
bespotting bestaat en dat er dan nog eens om gelachen wordt. Vele kinderen krijgen op latere leeftijd de drang 
toch hun vader te gaan zoeken. Het komt vrijwel altijd voor dat als je kinderen, van waar dan ook op de wereld 
weghaalt, ze toch in de tienerjaren en bij sommige later, de drang is naar hun natuurlijke ouders, waar en wie ze 
waren! Daar is een verklaring voor. Je kunt je eigen genen, je eigen bloed NOOIT loslaten. Je bent als kind altijd 
een deel van een moeder en een vader die SAMEN jou verwekt hebben! Momenteel zijn er bewijzen in de 
wetenschap dat je menselijke weefsel weg kunt nemen bij een persoon en die naar de andere kant van de wereld 
brengt en dan nog zal dat weefsel reageren op de prikkelingen van het moederlichaam!

Dat is ook met kinderen, waar de moeder altijd een “gevoel” aan over houdt als er iets mocht gebeuren met een 
van haar eigen vlees en bloed. De vaders zijn zo macho-achtig dat zij deze prikkelingen zogenaamd niet hebben, 
maar dat is alleen grootspraak en slaat kant noch wal. Want ook hij zal zeker voelen als zijn kind pijn heeft.

Ouderlijk gevoel is er altijd, al stoot je het kind af. Het kind mist de opvoeding die hij of zij nodig heeft om te 
overleven in deze maatschappij. Dat overleven wordt dan opgevangen, of op een geciviliseerde manier of op 
een gewelddadige manier wat je veelal tegenkomt op straat. Helaas worden op deze eilanden veel kinderen 
veelal opgevoed op straat. De opvoeding in het overleven in een wereld van drugs, porno en geweld. Natuurlijk 
en gelukkig zijn er ook andere gevallen waarbij de kinderen nog wel opgroeien in een volledig gezin. 
Maar ook daar kunnen weer andere problemen zijn die spelen en meestal gebaseerd zijn op luxe, overdaad 
en geen gehoor krijgen. 

 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily