Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 2:8
 


Het systeem met de daaraan gekoppelde maatschappij

Dit zal een pittig en lang hoofdstuk gaan worden. Puur omdat we het hier over de twee pijlers in het leven hebben, 
het systeem en de maatschappij, waar alles in bepaald wordt, maar waar ook de gedachtegang ligt van het 
huidige leven.

Het systeem. Het systeem is de manier zoals de materialistische wereld draait. Hoe de materialistische wereld 
wordt beheerd en hoe de materialistische wereld met mensen speelt. Nu weten we dat het hele systeem op twee 
pijlers draait. De ene pijler is het geld en de andere is macht. Nu zijn beide, geld en macht, nauw met elkaar 
verbonden want veelal kun je macht kopen als je maar genoeg geld hebt. Hoe meer geld, hoe hoger je op de 
maatschappelijke ladder staat. Hoe meer geld, hoe meer mensen je hebt onder je, die je kunt omkopen door 
hen zaken op te leggen die je gedaan wilt hebben. Deze twee pijlers zijn nauw verbonden met een maatschappij, 
want door veel geld te hebben en dat om te zetten in macht, moet er een maatschappij zijn waar je met dat geld 
mensen kunt onderdrukken en manipuleren. Zo zijn beide pijlers aardig in elkaar verweven. Om een 
maatschappij te onderhouden, hebben we een systeem dat de zaken regelt en leidt. 

Toch blijf ik even in het systeem. Het systeem is ontstaan toen mensen geld gingen invoeren. Het systeem daarvoor 
was op basis van wie het sterkste was en vooral wie de baas is, want die had het dan voor het zeggen. 
Dat is namelijk de wet die nog gaande is in de natuur en in het Universum. Maar zo vielen vele zwakkere 
mensen onder andere mensen en konden ze zich nooit verheffen boven de sterkere soortgenoten. Er was toch 
altijd maar één de sterkste! Edelen en aankomende koningen hadden niet meer die lichamelijke kracht om de 
steeds meer opkomende burgers te onderdrukken. Zo werd er langzaam maar zeker geld ingevoerd en werden 
de sterkere mensen en meer begaafde mensen, verder en verder onderdrukt door mensen die nergens anders 
verder voor dienden dan geld verzamelen.

Banken werden gecreëerd want op die manier kon men op grotere schaal mensen manipuleren. Maar daar zat 
nog meer achter. Door een nationale bank te creëren kon men zo ook weer de rijken en de kleine banken 
daaronder, weer de das omdoen, mochten ze te machtig worden. Geld werd waardepapier ZONDER waarde! 
Het geld op de wereld is gebaseerd op lening op lening op lening. En zo staat er maar weinig waarde garant, 
voor het vele papier wat waarde moet vertegenwoordigen!
 
Nu zult u zich afvragen, waarom ik dat in dit boekje aanhaal, terwijl het over kinderen gaat. Ik zal dat u uitleggen. 
Wat is er werkelijk gaande op deze wereld? We hebben op deze wereld een systeem, waar de zwakkere mensen 
met waardeloos papier de dienst uitmaken. Gebruikmakend van een systeem dat, dat allemaal moet dekken. 
Multinationals hebben wereldwijd grote zaken opgericht en blijven sjoemelen van het ene land naar het andere. 
Allemaal gebruikmakend van wat de maatschappij hen biedt en toelaat. Het ene land heeft wat strengere regels 
dan de andere en zo zien we nu in “tweederangs” landen werkelijk een opleving, puur omdat daar mensen nog 
te koop zijn, om goedkoop voor hen te werken. Hele fabrieken verdwijnen uit geïndustrialiseerde landen en worden 
opgebouwd in derde wereld landen. Dan maakt in een keer een geloof of een politieke stroming niets uit, want 
waar geld te verdienen is, zullen deze rijken zich laten zien en vestigen.

De maatschappij is gemaakt om onderdrukte mensen te controleren maar ook te manipuleren. Als je maar 
genoeg uren draait, zal de werkgever zorgen dat je net zult overleven. Sloof je, je uit dan mag je een groter huis 
bouwen en zelfs een zwembad aanplakken. Er zijn wat slimmere mensen die de maatschappij en zijn systeem 
weten te omzeilen en zo aan meer geld te komen dan een doorsnee werknemer. Dat wordt allemaal toegestaan 
in een systeem met zijn aangekoppelde maatschappij zolang je maar niet te machtig wordt. Als die persoon zich 
te veel anders gaat gedragen dan het systeem en de ware groten het toelaten, dan wordt er ingegrepen. 
Of de zaak wordt doorgelicht, of financieel op grotere schaal laten ze een beurs, waar al dat waardeloos geld 
ondergebracht is, vallen en zijn deze “nep” rijken in één dag teruggebracht naar normale werknemers van de 
maatschappij.

Het spel is duidelijk, we werken met waardeloos papier. We geven het waarde zodat de mens het gaan zien 
als een God en dan is hij slaaf geworden van een systeem die kan bepalen wat hij wel en niet mag hebben. 
Schiet je eruit of heb je een tussenweg gevonden, dan kopen we je eruit met ander waardeloos papier of we 
draaien de geldkraan naar je toe dicht, onder het mom van, “Er is geen vertrouwen meer in je”.

Deze simpele voorstelling is waar de gehele maatschappij met het beschermde systeem om draaien. Er zijn 
enkele zeer rijken die het systeem kunnen bepalen. Beter gezegd, zij zijn het systeem. Ze verkopen en kopen 
dat waardeloos papier en zetten daar stempels op hoeveel waarde het heeft. De rest van de mensheid kruipt 
letterlijk en figuurlijk achter dat geld aan en is werkelijk tot alles toe in staat om het te bemachtigen. Maar het 
kan alleen maar zo ver gaan als wat de almachtige heren toelaten, anders veranderen we weer de geldstroom 
door het waardeloos te maken, zoals het trouwens altijd al was.
Zo worden rijke landen rijk gehouden en arme landen zitten zover in de schulden, dat het onmogelijk is om uit 
te komen. 

Met dit wil ik aantonen dat wij allemaal slaven zijn van een systeem. Maar dat systeem is gebaseerd op 
waardeloos papier dat uitgegeven is op rente op rente op rente. En dat is al voor zeer vele jaren niet meer 
gedekt, ook niet voor het percentage, wat overigens steeds lager gezet wordt, wat wettelijk voorgeschreven is. 
Als je dat door hebt, ga je merken dat je werkelijk slaaf bent. Er wordt je een matrix voorgehouden, waarin jou 
een plaats is toebedeeld, waar je echt niet hoger komt omdat je meerdere het niet toelaat. De banken geven 
alleen wat jij mag verdienen in hun ogen. De mensen om je heen hebben je een stempel gegeven waar jij 
thuishoort. En zelfs al zou je de lotto eens winnen, er is niets gewonnen, want zolang het systeem dat niet toelaat, 
zul je zeer zelden met dat geld halen en bereiken wat jij wilt. Al zou je nu 40 miljoen in je handen krijgen, het 
systeem is zo ingesteld dat het gek moet gaan als je na enkele jaren weer niet afhankelijk bent van dat systeem. 
Want je gaat in op de aanlokkende voorstellen van een systeem, die niet wil hebben dat je onafhankelijk gaat worden.

Nu ik dit allemaal geschreven heb, ga ik terug naar waar we mee bezig zijn. De op één na laagste trap in het 
systeem. Onze kinderen, ouders, oma’s en opa’s die het moeten doen met het minimum van het minimum. 
Mensen die nauwelijks een kans krijgen in deze maatschappij om te klimmen. Wat blijkt nu, de maatschappij en 
het systeem hebben ellende nodig en hebben vele mensen nodig die arm, ongeschoold en minder bedeeld zijn. 
Deze mensen zijn nodig om ze uit te buiten en in de tang te hebben en te houden. Ze doen alles voor geld. 
Deze mensen zijn de belangrijkste schakel in het gehele systeem. Het is duidelijk dat diegenen, die geld bezitten, 
niet het vuile werk willen doen maar alleen met papier manipuleren. Wat je ook duidelijk ziet in de geciviliseerde 
landen, waar iedereen achter een bureau zit met papier of een computer. De een heeft iets meer te vertellen dan 
de ander en ze zijn allemaal bezig, om hun leven ter beschikking te stellen in ruil voor wat geld. Veel werk wat er 
momenteel gedaan wordt heeft totaal geen zin en is meer werkverschaffing of, controle op controle op controle in 
een overbevolkt en ziek systeem. Maar er wordt nog maar weinig werkelijk gewerkt. Daar hebben we arme 
sloebers voor nodig, die in de onderdrukkingskast staan en die we dan openen als ze moeten opdraven. 
Mensen die tegen een minimum zitten en dus kruipen voor wat geld.

Een mooi voorbeeld is; Als je midden in een grote stad gaat staan en een handje vol geld over de straat gooit, 
dan kruipen de geldelijke slaven als mieren over de straat om dat beetje geld op te rapen. Maar die mensen zijn 
zo afhankelijk gemaakt van dat geld omdat ze anders geen leven hebben. 

Geen geld is geen huis, geen wagen, geen eten en dus geen toekomst, zo denken helaas nog velen.

Door deze denkwijze en door het aannemen dat geld zaligmakend is, stellen zeer veel mensen zich op als een slaaf 
voor de maatschappij en het allesomvattende systeem. Zo ook onze kinderen die al snel doorhebben dat alles 
draait om geld. Nu zijn we in een tijd gekomen waar er meerdere manieren zijn om aan geld te komen en daar is 
drugs een voorbeeld van. Door simpel rond te gaan brengen van deze drugs, maak je meer dan dat je dag in dag 
uit gaat werken voor een hongerloon. Je bent als kind al snel buiten het systeem door dit te gaan doen. Maar, het 
zal het systeem niet zijn als het ook daar geen oplossing voor heeft. Want je wilt natuurlijk meer en je wilt zeker 
ruimer gaan wonen en vele hebbedingetjes om je heen vergaren. Het systeem laat het allemaal toe. Tot de dag 
dat je een bedreiging gaat worden en je te machtig gaat worden. Je wordt dan letterlijk met de grond gelijk 
gemaakt en alles ben je dan plotsklaps kwijt. Winnaar; het systeem. Want het systeem plukt van alle kanten. 
Zowel van de hardwerkende zwetende mensen als diegene, die zaken afhandelt, wat door datzelfde systeem 
allemaal verboden is, maar wel getolereerd wordt door datzelfde systeem, totdat je te onafhankelijk gaat worden 
van dat systeem. Het maakt het systeem niet uit waar ze het geld uit moeten trekken. Je zult versteld staan waar 
het werkelijke grote geld allemaal vandaan komt. 

Inderdaad, er zijn er enkelen die hun onafhankelijkheid zo hebben kunnen verkrijgen. Al zet ik ook daar mijn 
vraagtekens bij, want het systeem laat onafhankelijkheid niet toe. Trouwens het systeem heeft ook die drugsbaronnen 
nodig, die pornosterren en vele andere criminele zaken. Alles wordt toegelaten naargelang je maar direct of indirect 
bijdraagt aan het systeem. Wel te verstaan, zolang je maar niets gaat claimen of boven dat systeem komt te staan.

Zo zijn onze kinderen een speelbal van dat systeem. Ze mogen niet slagen en ze mogen niet uit die put komen. 
Werkelijk iets aan deze zaken doen is er niet bij, want de politiek, die de speelbal is van het systeem, kan en mag 
niet zorgen dat alle mensen het goed gaat. Kijk naar een land als Nederland. Na de oorlog was er een geweldige 
welvaart, iedereen werkte zich kapot om weer op te bouwen, wat ook lukte. Maar het ging de Nederlander te goed 
en Jantje systeem begon grip te verliezen op de burgers die te zelfstandig werden. Op een gegeven moment was 
het merendeel van de Nederlanders aan het lenen. Al het lenen ging via banken en de banken waren o zo soepel. 
Letterlijk iedereen trapte in deze zet. Toen kwam Jantje systeem terug en ging vorderen en bij diezelfde banken 
werden de duimschroeven aangedraaid. Het lenen werd moeilijker, het geld was moeilijker los te krijgen en de huizen 
werden minder waard. Rentes werden aangepast en belastingen opgeschroefd. Zelfs banken werden gesloten onder 
het mom van, dat er in een keer wat mis was met die banken! 

Nou, ik kan je zeggen, elke bank is mis maar zolang je vriendje blijft als bank met dat systeem, mag je doen wat je wilt. 
Mensen kwamen in nood en het systeem had de mensen waar ze moesten zijn, namelijk afhankelijk en schooien om te 
kunnen werken voor een aalmoes. Premies gingen omhoog, langer werken werd ingesteld en als het kan tot je 70ste 
in dienst als slaaf voor het systeem. Het systeem heeft momenteel weer de volle macht over de Nederlanders in handen. 
Overigens is het niet alleen Nederland maar grotendeels de gehele Europese Gemeenschap. Enkele landen weten de 
dans te ontspringen, landen die volop in de corruptie zitten en bestuurd worden door criminelen en hun maffiabazen. 
Maar hoe lang het wereldsysteem dat nog toelaat is een kwestie van tijd.

Hetzelfde is ook op deze eilanden gaande waar het systeem kleiner is, maar wel gekoppeld is aan een Amerika en 
Europa en al manoeuvrerend toch probeert een eigen weg te volgen. Nou ja, eigen weg is niet geheel waar, omdat 
deze eilanden geregeerd worden door enkele maffiabazen die de touwtjes goed in handen hebben. De gehele economie 
hangt en staat onder enkele burgers die de dienst uitmaken. Als pionnen mogen en kunnen deze enkele mensen alles 
doen met deze eilanden, mits ze internationaal niet te veel opspelen. Zoals nog niet lang geleden op st. Maarten het 
geval speelde, waar de heer Wathey van zijn voetstuk viel. Bij anderen op de andere eilanden verging het ook zo. 
Zolang je maar meedoet in het spel, zit je heerlijk. Ook zolang het internationaal geen bedreiging is, worden de 
pornozaken met kinderen, mishandelingen, handel in mensen, drugs- en wapenhandel toegelaten en zijn ze alleen maar 
goed om de wereldeconomie te bespelen en te spekken. 

Voor deze praktijken heb je mensen nodig en wat is beter dan mensen, die al niets hebben en dan ook nog eens zoveel 
klappen hebben gehad, en zo werkelijk geen strobreed in de weg zullen leggen. Moderne slaven noem ik hen ook en je 
ziet hen dagelijks hier op en rond de straten slenteren. Kinderen en jonge volwassenen die al zeer jong gelokt worden 
om te ontsporen. Dan nog wel met een eigen ideaal, want zij gaan er vanuit het gezin een beter leven te geven. Maar al 
snel in de tang van de criminaliteit waar men elkaar onder de duim heeft. Een plaats waar dan het systeem via de 
maatschappij gretig gebruik van maakt om mensen te bespelen. Het is duidelijk dat het systeem deze mensen nodig heeft 
en er alles aan zal doen om het te blijven creëren. In vele rijke landen zie je dan ook nog de armoede, niet dat ze het niet 
kunnen oplossen, maar puur omdat het hen zo beter uit komt! Op de eilanden is het heel duidelijk. Subsidiegelden 
verdwijnen, bijdragen en verdere geldelijke steun worden verdeeld. Nee, niet naar de plaatsen waar het behoort te zijn, 
maar naar diegenen die er weten van mee te plukken, te gebruiken en te misbruiken. 

Veel geld verdwijnt, want wat hebben we eraan om dat in die bodemloze put te stoppen. Een duidelijk beleid is er niet 
en het enige wat wel duidelijk is, is dat het bewust toegelaten wordt.

Bij het signaleren van deze ongeregeldheden zul je weinig medewerking krijgen. Dat is net wat niet mag gebeuren. 
Het komt goed uit dat, dat geld verdwijnt en het komt goed uit dat er minder “lastige” mensen zijn. De tegenwerking is 
niet van die mensen die wel willen maar niet kunnen, maar de tegenwerking is van hogerhand. Maar mocht je aanhouden 
dan worden er projecten opgestart, niet om direct te gaan helpen, maar op zo’n manier opgezet, dat het duidelijk 
gemaakt wordt, dat het verloren tijd en verloren geld is. Dat alles om zo aan te tonen, dat met deze kinderen en jonge 
mensen te werken, geen zin heeft.

Dan komen we op het volgende deel van het boek.

 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily