Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Deel III

Hoofdstuk 3:1
 


De verwachtingen van de jeugd

Dat achter het onderdrukken van kinderen veel meer zit is duidelijk, want wat heb je als systeem, aan 
wijsneuzen die “waarom” vragen gaan stellen of zelf kunnen denken? Is het je niet opgevallen dat er veel 
denkende jongeren verdwijnen naar andere landen, omdat ze hier, op deze eilanden niet welkom zijn? 
Hoeveel keren zien we niet dat als er een gestudeerde terugkomt, hem het leven zo moeilijk wordt gemaakt, 
dat hij weer schreeuwend verdwijnt van deze eilanden? Hoeveel jongeren krijgen geen baan bij de 
verschillende overheidsinstanties, omdat hun toekomstige meerdere ver beneden hun peil zitten en dan 
onder de tafel gepraat wordt door een snotneus? Hoeveel jongeren zijn er die veel verder zijn dan menig 
politicus, maar krijgen niet de kans, puur omdat ze nog niet bespeeld kunnen worden door onze machtige 
heren en dames. De politiek die zo zijn macht op het eiland zou kunnen gaan verliezen. Zo zijn er vele zaken 
waarom de jeugd van dit eiland verdwijnt, maar waar het hen ook nog eens onmogelijk gemaakt wordt om 
zich te ontplooien of mee te helpen aan een betere toekomst.

Misschien denkt u dat dit alles ver gezocht is, maar helaas kan ik daarop niets anders zeggen dan om eens 
uw ogen te gaan openen. Meent u nog werkelijk dat er honger op de wereld moet zijn? Dat er zoveel leed 
moet zijn onder de lagere lagen van de bevolking? Meent u werkelijk dat deze mensen al hun kansen 
laten liggen? En zo zou ik een waslijst aan vragen kunnen aanvoeren, om u misschien wakker te maken. 

Onze kinderen en jongeren zijn “ het kind van de rekening”. Ze hebben niet gevraagd om deze ellende en 
zullen altijd eerst proberen het beter te gaan krijgen dan hun moeder, vader of verdere familie. Zij zien en 
voelen ook wat er allemaal scheef is in de maatschappij. Maar door de vele klappen van de maatschappij 
de ze dagelijks ervaren, vervallen de kinderen meestal nog dieper dan hun ouders. Steeds lager wordt het 
niveau waarin ze leven, puur omdat er geen goed onderwijs meer is. Kinderen die kinderen opvoeden 
kunnen hun kind niet veel meer meegeven dan dat ze zelf hebben geleerd in die korte tijd. Vele zaken zijn 
niet, of scheef, gegroeid in hun korte leven en dan heb ik een vraag aan u: “Hoe ver was u toen u 10 jaren 
was?” Probeer, als het mogelijk is, terug te gaan naar die leeftijd en kijk wat u op dat moment van het leven 
wist. Nou, op dat niveau zijn deze kinderen weer kinderen aan het verwekken en zo blijven we in een cirkel 
zitten waar moeilijk uit te komen is. 

Een veelkomende uitspraak hier op het eiland is; O, mijn moeder heeft me ook gekregen met haar 12 of 13, 
dus dat kan en mag ik dan ook. Ja, voorbeeld is voorbeeld en zo blijven foutieve instellingen maar ook 
foutieve beelden voortleven onder de lagere bevolkingslagen. 

Nu klinkt “lagere bevolkingslaag” erg denigrerend en lijkt wel iets wat onderaan bengelt. Door u, door de ogen 
van een systeem met de enkele rijken in een maatschappij, wordt er ook zo naar gehandeld. Hoeveel keren 
dat je hoort, dat het toch verloren zaken zijn en dat je niet zoveel energie in deze lagere klasse moet steken, 
is schrikbarend. Als je op gelegenheden bent, waar dan mensen rondhangen die wat beter bedeeld zijn en
je hoort de gesprekken, dan weet je meteen waarom er zoveel negatieve energie rondhangt op deze eilanden. 
- Die “zwartjes” deugen nergens voor. 
- Ze zijn te lui om te werken. 
- De jongeren kunnen niet leren en hangen maar met drugs op de straat. 
Uitspraken die je meerdere malen hoort. Niet alleen onder de blanke bevolking, maar ook onder de lokalen die 
boven vele mensen menen te staan. Het is niet te geloven hoe mensen over andere mensen praten. Respect 
naar elkaar toe is zeer ver te vinden. Natuurlijk past dat goed in het huidige systeem, want buiten dat ze minder 
vermogend zijn en nergens voor dienen, zijn het wel geweldige kinderen die verderf kunnen realiseren in de 
maatschappij. Verderf en meer geweld, drugs, alcohol en porno zullen zeker leiden tot meer onderdrukking 
en komt ten goede aan die zeer rijken, die daaruit ook nog eens een extra slaatje uit kunnen slaan. Niets, maar 
ook niets ontgaat het systeem, waar geld en macht mee te verdienen valt en daar horen nu ook de kinderen 
vanaf 10 jaar, of zelfs jonger bij.

Jongeren zijn niet “verloren” en inderdaad, ze kunnen een verleden meedragen van vele generaties terug. 
Zelf hebben we dat ook mogen ervaren dat kinderen met een verleden, dat generaties lang terugging, het moeilijk 
hadden om een goede start te maken in het leven. De genen bepalen al veel en je kunt aan vele gedragingen van 
deze kinderen merken dat het iets is, wat pas ontstaan is bij kinderen, van wie hun pa, ma, opa en oma ook al 
mee bezig waren. Door het opvangen van probleemkinderen waren er duidelijke verschillen. 
- Je had de groep die al generaties lang in drugs en seks zat. 
- De generatie die sinds kort daarin gerold is. 
- De generatie die uit een normaal gezin komt.

Ik begin met de laatste groep.
De kinderen die voortgekomen zijn uit een “normaal” gezin, van wie de ouders net ontspoord zijn. 
Deze kinderen hebben nog niet veel meegemaakt en zijn door elkaar overstuur van wat er is gebeurd. Ze weten 
niet wat te doen, dwalen wat en hebben werkelijk psychisch moeilijk, omdat het voor hen niet te pakken is dat 
hun beschermd wereldje in elkaar is gezakt. Deze kinderen zijn op te vangen en door met veel praten, hen weer 
het vertrouwen in het leven te geven, zullen ze doorgaans hun leven verder goed vervolgen. Ze weten ook dingen 
op een rijtje te zetten. Wel moet er veel tijd gestoken worden in praten en hen laten zien wat goed en fout is in 
het leven. Wel is het zaak dat ze het vertrouwen in het leven behouden en dat het leven een vallen en opstaan is.

Dan komen we bij de volgende kinderen. 
Kinderen die in de criminele sfeer zijn gerold, ondanks dat de ouders zelf daar niet actief zijn. Geen gemakkelijke 
groep, want zij weten en hebben zelf gezien wat de zwakke plekken zijn van het systeem. Ze hebben het 
“grote geld” geroken en weten zich te gedragen in de wereld van geld en macht. Natuurlijk lekker gemaakt door 
diegenen die hen inpalmen en hen wijsmaken dat, dat de ware wereld is. Die eerste jaren zijn werkelijk een paradijs 
voor hen, waar alles mag en alles kan. Totdat er genoeg materiaal is om hen te onderdrukken, via informatie die 
de “grotere” onder hen naarstig vergaren. Deze kinderen zijn nog in de roes van een wereld, waar gemakkelijk 
het grote geld gemaakt kan worden. Waarom naar school gaan als het gemakkelijk op straat te vinden is?
Dat is een van de vragen waar deze kinderen achter schuilen. Ja, want hoe ga jij als ouder verklaren dat je hard en 
eerlijk moet werken voor je geld, als hetzelfde geld gemakkelijk via drugs of porno verdiend kan worden? 	
Hoe ga je verklaren dat het ene goed is en de andere fout? Wat is goed en wat is fout? Vragen, vragen waar 
eigenlijk geen duidelijk antwoord op gegeven kan worden, omdat de maatschappij ook van rommel aan elkaar 
hangt. Het is moeilijk deze groep kinderen in te laten zien wat fout en wat goed is. Een van de uitspraken die op 
mijn pad kwam was: “Ik maak geen mensen dood, die mensen gebruiken toch zelf die troep en ik zorg alleen dat 
ze het krijgen!” Ja, en zo schieten me nog steeds vragen binnen, die we toen moesten beantwoorden. Toch kun 
je nog bij deze kinderen, via hun geweten en met veel praten, hun verstand laten werken. Zeker niet gemakkelijk, 
omdat ze al in een korte tijd een spoedcursus “niet luisteren wat ouders zeggen” hebben gekregen van de 
maatschappij. 

Moeilijker gaat het worden met de eerste in dit rijtje en dat zijn de kinderen, die geboren zijn waar meestal 
meerdere generaties al bezig zijn, in de wereld van drugs, alcohol, seks en andere duistere zaken. Deze kinderen 
hebben we ook meegemaakt en zijn veelal de meest vreemde kikkers op deze wereld. Veelal hebben deze 
kinderen een gespleten persoonlijkheid en zijn ze de ene periode engeltjes en de andere periode satan “himself”. 
Deze kinderen hebben een dubbel nadeel. Ze zijn geboren met een DNA wat al veel schade heeft opgelopen 
en een ware geschiedenis draagt van vele verdorven generaties. Het andere nadeel is, de effecten van de 
beschadigingen die ze opgelopen hebben door de alcohol- en drugsgebruik van de ouders. 

Zoals ik al aanhaalde, de ene keer denk je werkelijk een engel in huis te hebben en zijn het kinderen vol begrip 
en erg aanhankelijk. Dan kan dat van de ene op de andere minuut omslaan, zonder aanleiding, dat er vanuit 
een engel een duivel in je huis staat. Het is ook moeilijk om deze kinderen werkelijk te bereiken omdat ze in 
twee werelden leven. De wereld van ons systeem en de wereld die geheel los staat en buiten enig systeem 
staat. Om daarmee om te gaan is werkelijk moeilijk en vergt ook zeer veel geduld en tijd. Deze kinderen weten 
niet beter en zijn alleen triest dat zij zo verder in het leven moeten. Ze zullen tot zeer latere leeftijd een 
buitenbeentje blijven. Vergeet niet, zij doorzien het systeem en zij weten dat het systeem niets beter is dan hun 
wereld, die vrijheid blijheid is. Die “know-how” zal in hen nooit werkelijk verdwijnen. Het is te hopen dat ze een 
partner weten te vinden die zowel de DNA, als de zienswijze op deze wereld, weer wat terug kan brengen in 
hun kinderen. Veelal klikt dat niet en veelal zal de partner die ze later gaan zoeken niet veel beter zijn en ook 
deze gedachten hebben! Triest en pijnlijk. Als enige oplossing is dit kind totaal van zijn plaats weg te halen 
om zo op een andere plaats van de wereld, een andere kans te geven. Wegsluizen?  Nee, zolang een kind 
in het milieu blijft waarin het voor hem mis is gegaan, zal dat zich voortzetten en blijven terugvallen. Als je zo’n 
kind eruit kunt trekken, laat inzien dat er maar één leven is op dit moment en dat het beter is om haar kinderen 
deze zaken niet te laten overkomen, dan heb je al veel gewonnen. Ze willen door elkaar het beste voor hun 
kinderen en dat “beste” kun je zelf in gaan vullen.

Wat we momenteel hebben zijn vele kinderen van de laatst besproken groep. Kinderen die van ouders komen 
die al het niet zo nauw meer namen. Kinderen uit drugs, alcohol en porno wereld. Deze kinderen zijn er steeds 
meer en de maatschappij heeft er aan de ene kant geen oplossing voor om ze aan te pakken, maar aan de 
andere kant is het diezelfde maatschappij die het allemaal teweeg brengt omdat het hen goed uit komt.


 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily