Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 3:2
 


Het verder leven, hoe in te vullen

Zoals ik al even aanhaalde, is het voor de kinderen met een verleden, dat terug gaat in ouders en 
grootouders, moeilijk om een andere weg te bewandelen dan hun ouders en voorouders. Het is zeker 
waar, zoals het al geconstateerd is door Prof. Hoksbergen, dat deze kinderen een te zwaar verleden 
hebben. Een verleden wat moeilijk is weer om te zetten in een leven, zoals wij dat zou willen zien. 
We gaan een stap verder en dan zien we, dat deze kinderen grote beschadigingen opgelopen hebben 
in de opbouw van hun lichaam en hersenen. Dat komt duidelijk naar boven als je met hen werkt en als 
je de gesprekken met hen analyseert. Ze verwijzen naar simpele vragen zoals: “Zij doen het ook, 
waarom wij niet?” En ook de gedachtegang dat het systeem niet veel beter is. Dat laatste is moeilijk te 
ontkennen, omdat het systeem daadwerkelijk niet veel goeds in gedachte heeft voor de mens. 
Naast de beschadigingen aan de hersenen, door overmaat aan drugs en alcohol gebruik, zijn er ook 
nog de vele gevallen van incest, zoals opa met dochter, vader met dochter. Oom met nicht en zo is er 
een keten aan kinderen die al op zeer vroege leeftijd misbruikt en gebruikt worden door familieleden. 
Dat in de afgelopen generaties doorgetrokken, krijg je sterk een verval in het denken en handelen van 
die kinderen. 

Ook is er een kleine groep, die zelfs nog niet weten dat ze familie van elkaar zijn, omdat pa met Jan en 
alleman naar bed is geweest. Dan bestaat zeker een mogelijkheid, dat deze kinderen ook wel eens 
samen in bed kruipen. De jonge kinderen weten zelfs niet wie de verwekker is van de vriend, met wie 
ze naar bed gaan. Ook dan heb je nog de gevallen waar alles gebeurt onder geweld en waar zeer jonge 
kinderen gedwongen worden om hun mond te houden, omdat er anders een familieschandaal zal ontstaan. 
Zaken die allemaal spelen en die je tegenkomt op dit uiteinde van een eilandje Curaçao genaamd.

Het is moeilijk om dit te doorbreken, want er zijn vele factoren die alles op de achtergrond houden. 
Al eerder aangehaald is wel de belangrijkste factor, het schandaal in de familie en de naaste omgeving. 
Ook speelt erg de rol, dat er vele kinderen verstandelijk een grote achterstand hebben en al niet voor “vol” 
aangezien worden. Kinderen, die in hun eerste levensjaren zaken hebben meegemaakt, wat wij volwassenen 
in een geheel leven niet mee zullen maken. Ze zien de seks spelletjes van ma, met elke keer een
andere vriend. Ze zien het nemen van overmatig alcohol, maar ook het spuiten van drugs, waar dan volwassen 
mensen als dweilen op de grond liggen. Zo liederig, dat ze de kinderen erbij betrekken, niet wetende wat ze 
aan het doen zijn.

Beelden die hun hele leven voor hen zullen verschijnen en waar je dan ook regelmatig het gehele verhaal, 
over en over, weer te horen krijgt. Zo vol zitten ze ervan en kunnen ze het verleden moeilijk loslaten. 
Het is zeer moeilijk voor deze kinderen een ander pad te bewerkstelligen in het leven. Toch met veel praten 
en alle liefde geven die je maar kunt geven, zal er zeker ook een andere gedachte bij deze kinderen opkomen. 
Al zul je merken, dat er perioden zijn, die weer een grote terugval geven en zelfs jou aan het twijfelen brengt, 
of jouw opvoeding wel toereikend is voor deze kinderen. 

Zelf hebben we een geval meegemaakt, waar het kind lang de indruk gaf, dat ze het normaal leven weer 
opgepakt had. Maar rond haar 11de  viel ze compleet terug in de manier zoals het leven was van haar 
natuurlijke moeder, als prostituee, met aids geïnfecteerd en verslaafd aan veel drugs. Dit kind zocht haar 
moeder weer regelmatig op, ging ook zelf weer zwerven en het leek dat ook zij verloren zou raken. Na het 
overlijden van moeder, ging ze toch langzaam maar zeker een andere weg in en ze was duidelijk overtuigd, 
dat haar kinderen dit niet mochten meemaken. Het heeft 15 jaren geduurd, eer dat ze een regelmaat 
had gevonden. Nog steeds zet ze zich af tegen de huidige maatschappij. Wel met minder schade voor de 
mensen en kinderen om haar heen, maar gemakkelijk is ze nog steeds niet. Onstabiel is ze gebleven en de 
maatschappelijke afwijking “borderline”, hebben ze bij dat kind snel opgeprikt. Want, als een deel van de 
maatschappij moet alles in vakjes onderverdeeld worden.
  
Deze gevallen komen veel meer voor en die zijn maar een klein gedeelte wat we zelf meemaken en om ons 
heen zien. Maar er zijn zoveel gevallen die angstvallig stil gehouden worden, omdat ze anders een schande 
zijn voor de familie. Het is moeilijk om in deze wereld te gaan begrijpen, wat er nu werkelijk speelt bij deze 
kinderen. Maar in grote lijnen kun je stellen, dat het veelal afzetten is tegen een maatschappij. Dat is één van 
de grootste beweegredenen, waarom een kind zo dwars kan liggen. 

Nu hebben we buiten de vele kinderen met een verleden, ook nog die kinderen die zich afzetten tegen de 
maatschappij, die wel een pa en ma hebben en wel naar behoren zijn opgevoed. Deze kinderen zijn 
superwijs en menen de wereld aan te kunnen op zeer jonge leeftijd. Ook daar heeft de maatschappij een 
stempel voor en we noemen ze “indigo kinderen”. Kinderen die boven de normale wijsheid liggen, kinderen 
die werkelijk alles beter weten en alsmaar dwars op het leven staan. Deze kinderen worden door de 
maatschappij, met medicatie en veel onderdrukking, zo omgetoverd dat ze weer gaan passen in de 
maatschappij. Althans dat hoopt men, maar of het gaat lukken is nog de vraag. Ze zijn wijs en ze weten 
meer dan de ouders, leraren en ouderen. Het is niets nieuws en het is een fenomeen wat vroeger 
gehandhaafd werd gehouden met de harde hand. Nu is die harde hand minder geworden en komen steeds 
meer gevallen naar boven. Onhanteerbare kinderen en soms ook wel eens onder ADHD gezet, want een 
stempel moet het wel hebben, niet waar?

Deze kinderen zullen onze toekomst worden en het mooie van hen is, ze zijn niet veel langer meer te 
onderdrukken. De maatschappij verliest langzaam maar zeker zijn grip want, wat is er nu? Deze kinderen 
zijn veel verder, weten de maatschappij te omzeilen en maken dat zij niet langer als slaven gebruikt kunnen 
worden. Ze doen wat ze willen en er is niets wat hen daar vanaf brengt. Er zijn vele hoogbegaafde onder 
hen, die je met geen mogelijkheid kunt onderdrukken, laat staan plat spuiten. Deze kinderen zijn in deze 
generatie veel meer opgekomen en zullen er nog veel meer op gaan duiken. Zoveel, dat ze niet meer 
tegen te houden zijn. Ook die hebben we hier om ons heen. Alleen ze hebben nog niet die “spirit” om dat 
te uiten. Vergeet niet, op dit eiland is lijfelijke straffen nog dagelijks een middel om kinderen te bewerken.

Geslagen worden is nog steeds normaal, zolang ze maar op school net niet uitgepikt worden met te 
veel letsel. Op de school, waar mijn vrouw werkte, waren er wekelijks gevallen met kinderen, die zo 
toegetakeld werden dat ze nauwelijks konden zitten of nauwelijks nog lessen konden volgen. 
Ook waren er kinderen, die niet naar huis durfden te gaan en gingen op straat slenteren tot laat in de avond, 
om zo ‘s nachts thuis nog even te slapen. Maar er waren legio aan kinderen, die zonder eten naar school 
werden gestuurd! Kinderen met honger, wat nog steeds in deze tijd gaande is. Straffen voor deze ouders 
zijn er niet werkelijk. Ze maken zichzelf gemakkelijk van af, door te zeggen dat ze geen geld meer hebben. 
Dat hun gehele salaris opgaat aan drugs en aan alcohol, wordt er niet bijgezegd. 

Een andere oorzaak van geen geld hebben is het gokken op dit eiland. Er zijn ouders die de dag dat ze 
hun salaris ontvangen, naar het casino gaan en niet eerder naar huis gaan voordat hun gehele salaris 
vergokt is! Dit is niet één geval maar vele. Ik raad u maar eens aan om bij de casino’s te gaan kijken, 
wanneer het geld van die maand is uitgekeerd. Dan ziet u hen ‘s morgens rond 10 uur al naar binnen 
sluipen. Wat doet het systeem op dit eiland? Ze laten het toe en het komt hen alleen beter uit. 
Want wat blijkt, de casino bazen zijn ook diegenen, die de politici steunen in hun campagnes. Dus, laat 
de verslaafde armen hun geld maar in de casino’s verspelen, zodat de politiek meer geld krijgt om aan 
de macht te blijven of te komen. Als klap op de vuurpijl, heeft onze maatschappij ook nog de legale en 
illegale loterij, waar de laatste gulden uit de zakken van de mensen getrokken worden. Zo kunnen ze 
ook werkelijk de armste onder de armen, nog aan een ketting leggen en zijn ze verzekerd dat die zeker 
nooit rijk zullen worden. Als je ziet wat deze gokbazen uitspoken, dan vraag je, je af waar gerechtigheid is. 
Deze mensen zijn werkelijk machtig op deze eilanden en zoals ik al eerder stelde, veel wordt in stand 
gehouden door enkele machtige heren. Heren, die je niet werkelijk recht in de ogen aan zullen kijken 
en je zult hen persoonlijk zelden tegenkomen. Ze worden af en toe nog wel eens weggesluisd, maar 
dan staat er snel weer een andere maffia baas voor in de plaats. Al deze zaken dragen er toe bij, dat 
de kinderen en hun familieleden hun gang kunnen gaan, want het meeste geld is te verdienen wanneer 
er onvrede heerst en arme verslaafde mensen zijn.

In die wereld moeten de jongeren een weg vinden en dan zul je merken, dat de logica van het denken 
van deze jongeren nog niet zo scheef is. Wij, ouderen, hebben werkelijk kleppen voor onze ogen en 
denken nog steeds dat het systeem, met aangekoppelde maatschappij, het ware is. Helaas voor ons, 
is dat een geloof zoals vele geloven een mythe zijn. Kinderen geloven alleen wat zij zien en wat zij zelf 
meemaken. Wat ze meemaken is; drugs, alcohol, seks en gokken. Als je dat dan vanaf je eerste dag 
ziet, dan ga je daarin geloven en daar verder meewerken. Dan komen we zo op het volgende hoofdstuk, 
hoe krijgen we deze kinderen terug in een “normaal” leven. 


 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily