Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 3:5
 


Hulpverleners en de instanties

Deze twee zouden de dragers moeten zijn van het geheel. We weten dat er verschillende mensen zijn die zich 
werkelijk honderd procent geven om er voor de kinderen te zijn. Toch schort er veel aan de begeleiding, die je 
krijgt als tijdelijke opvang of als adoptiegezin. Wij werkten zeer nauw samen met de kinder- en zedenpolitie en 
via hen kwamen er zeer regelmatig nieuwe “slachtoffers” bij ons aanwaaien. Dan waren het dagen dat ze 
bleven en dan weer weken, maar ook maanden en zelfs jaren, allemaal normale termijnen. Wat we wel altijd 
vreemd hebben gevonden was, dat er verder totaal geen controle was wat er verder met deze kinderen gebeurde. 
Kinderen die door de schuld van de ouders uit huis zijn geplaatst, werden door ons opgevangen en zo goed 
mogelijk begeleid. Steun was er niet, laat staan professionele hulp die zich er mee bemoeide of uit ging zoeken 
wat er speelde. De ouders zaten vast en de kinderen werden ergens onder gebracht en zo gedumpt! Probleem 
opgelost, toch? 

De hulp, die we in die tijden kregen, kwam grotendeels van mensen uit het veld en die dan meestal op eigen 
initiatief zaken afhandelden. Het is triest om te weten dat er diverse instanties zijn en dat er zelden samengewerkt 
wordt, laat staan van elkaar weten wat ze uitspoken. Controle vanaf een overkoepelend orgaan is helemaal 
“science fiction”!

Het is uit ervaring duidelijk geworden, dat er werkelijk weinig om het kind gegeven wordt. Want bij de vele kinderen 
die we hebben zien komen en gaan, kwam er altijd van ons uit de vraag: “Wat gaat er nu met hen gebeuren?” 
We hadden twee mogelijkheden voor hen, en die waren; Ze werden na een kort verblijf weer teruggestuurd naar 
hun eigen omgeving, wat kan zijn de oma of de moeder. Of, de kinderen werden letterlijk gedumpt in een kinderoord!

Dat laatste was doorgaans het meest erge, want je wist dan zeker dat de probleemkinderen niet de aandacht 
kregen die ze nodig hadden, omdat ze daar niet genoeg bekwaam personeel hadden. Dat bleek ook wel, als je 
dan veel later dezelfde jongen weer zwervend of een foto van hem in de kranten zag staan, als een crimineel die 
dan iets ergs had uitgespookt.

Steun vanuit de instanties was er niet, helaas tot heden nog niet en we moesten het werkelijk doen en overleggen 
met de mensen in het veld. Onze grootste steun was de recherche zelf en enkele medemensen die ook volop in 
deze mallemolen zitten. Mensen, die ook vele problemen zien en onmachtig zijn, omdat er niet werkelijk 
gestructureerd aan gewerkt wordt. Net wie de meeste aandacht nodig heeft, onze jeugd, is er geen tijd, geen 
gehoor en geen geld voorhanden.

Het idee, dat kinderen zwervende zijn en uit hun omgeving zijn gehaald, omdat de ouders geen tijd voor hen hebben 
of deze kinderen mishandelen, is een vreemde gedachte. Ook de gedachte, dat er geen werkelijke professionele 
hulp is. We verwonderden ons dan ook niet, waarom de jeugd zich steeds verder ging verzetten en agressief werd. 
Omdat er toch niet naar hen geluisterd werd! Er waren weinig mensen, die werkelijk om hen geven en nog geven. 
En die mensen die zich helemaal geven voor deze kinderen, stuiten tegen een log of niet werkend systeem. Of een 
onwillende medewerker die het in de airco kamer op een gemakkelijke stoel beter weet. We roeiden toen met de 
riemen die we hadden en nu nog zie je, dat de mensen in het veld, zelden of nooit werkelijk steun kunnen krijgen van 
de daarvoor opgeleide mensen. De instanties slapen en lijken met geen mogelijkheid wakker te krijgen zijn!


 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily