Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 3:7
 


Wat is er mis in het systeem

Er is veel mis in ons systeem, want hoe je het ook wendt en hoe je het ook keert, het is het systeem die dit 
allemaal toelaat en werkelijk niets aan doet. Natuurlijk, het zijn de ouders die vele dingen veroorzaken omdat 
zij de verantwoordelijkheid NIET nemen over het leven wat ze zelf gecreëerd hebben. Maar waarom nemen 
deze ouders de verantwoordelijkheid niet? We hebben al meerdere malen dit probleem aangehaald en het 
is wel het geheel wat deze mensen zo gemaakt heeft. Het systeem eet van twee kanten. Dat doen ze met 
vele zaken, maar het is wel triest dat het over de ruggen van de kinderen gaat. Het systeem wil chaos, 
ellende en mensen die smeken. Het systeem speelt aan de ene kant sociaal en aan de andere kant krijgen 
de mensen, in de lagere treden van de ladder, dagelijks schoppen. Schoppen om op die manier hen zo dom, 
afhankelijk en steeds verder zakkend in een maatschappelijke put te houden. Deze mensen zijn te manipuleren 
en deze mensen zijn uit te buiten. En dat is waarom het systeem een grote vinger in de pap heeft, bij het leed 
van onze kinderen. 

Op deze eilanden is het duidelijk dat niet alle kinderen gelijke kansen krijgen. Zeer duidelijk is, dat waar je in 
terechtkomt, je het maar uit moet zoeken. 

Als je geen ouders treft die voor je op gaan komen, dan zal je de opvoeding moeten zoeken op straat. Kijk naar 
de scholing alleen al op dit eiland. Vanuit het veld weet ik dat jaarlijks de examens aangepast worden, om maar 
een groter deel van de kinderen te laten slagen. Maar wat schieten de kinderen daarmee op? Niets, want ze 
missen steeds meer de aansluiting met hogere scholen. Kinderen die nu in het buitenland willen gaan studeren, 
kunnen niet gelijk met de studie beginnen die ze willen en zouden kunnen, omdat ze niet meer op het 
internationaal niveau zijn. Wereldwijd proberen we de kinderen meer te leren en hier op de eilanden leggen we
jaarlijks de trede lager. Grotendeels omdat de leerkrachten zelf niet meer de “know-how” hebben om deze kinderen 
bij te scholen. Ministers en gedeputeerden vechten om een eer en zo zakken de kinderen verder en verder af op 
de maatschappelijke ladder.

Een voorval was dat een jongere verplicht werd om de opleiding HBO te doen op dit eiland, want dat werd 
verwacht van zijn baas voor wie hij werkte. Enkele keren had hij al aangegeven, dat het stof was van de eerste 
klas MBO, een eerste klas die hij nog in Nederland had gehad voordat hij terug naar Curaçao geroepen werd. 
Totdat hij na vele ruzies met de lokale overheid terug ging naar Nederland.  Daar bleek dat de Curaçaose MBO 
en HBO in Nederland niet erkend waren, omdat ze op een zeer laag niveau waren! 

Deze jongen moest beide opleidingen opnieuw doen om zo op de werkelijke HBO niveau te komen. Toen hij 
terugkwam na lange tijd, kreeg hij veel tegenwerking. Dit, omdat hij medelotgenoten had ingelicht over deze 
verplichte niet erkende diploma’s. Nu is het duidelijk dat er vele HBO-ers leerkrachten zijn, die hier les geven 
op een zeer laag niveau, met niet erkende diploma’s zoals verplicht door een minister van onderwijs. Hetzelfde 
is nu nog steeds gaande en dat merk je met die leerlingen die afgestudeerd zijn bij de UNA. Ook daar blijkt dat 
deze afgestudeerden niet verder meer kunnen, of jaren extra moeten studeren, willen ze verder kunnen gaan in 
het buitenland. Het niveau is zeer laag want anders zouden we te weinig zogenaamde gestudeerden hebben. 
Doch, stuur je deze kinderen naar het buitenland, dan halen ze wel de niveaus want dat wordt dan wel van hen 
verlangd.

Vele onderwijzers en leerkrachten hebben niet de bevoegdheid om kinderen les te geven en met kinderen 
te werken. Uit het veld maakte ik zelf mee dat een hoofd der school, die toentertijd jonge onderwijzers moest 
opleiden, sommige van hen afwees omdat ze absoluut niet met kinderen om konden gaan. Schreeuwen, slaan 
en vloeken waren kennelijk normaal in de opleiding. Toch durfde het toenmalige PA, dit hoofd der school een 
diploma van deze mensen onder haar neus te duwen, om het toch te tekenen dat ze bevoegd waren! Toen dit 
hoofd dat weigerde was er heibel en werden toch deze personen zonder de benodigde handtekeningen 
gebombardeerd als onderwijzers! Werkelijk bevoegde leerkrachten en onderwijzers klagen er ook steen en 
been over. Maar er is noch een minister noch een schoolbestuur die ingrijpt. Erger nog, als je van hier komt en 
je hebt een niet erkend lokaal MBO-HBO diploma, mag je voor de klas staan! Ongekwalificeerde mensen die 
wel onze kinderen moeten leren en een weg moeten leren zoeken in deze maatschappij.

Onze kinderen op de lagere school hebben per jaar een steeds lager niveau te halen! Een kind uit groep acht 
valt in Nederland terug naar groep zes! En erger nog, er zijn papiaments talige scholen waar de kinderen nog 
dommer worden gehouden omdat er niet genoeg lesmateriaal is! Dat, dat mogelijk is, is gewoon omdat de 
momentele leiding in de politiek zelf op een zeer laag niveau bezig is. Ik heb eens aangehaald dat als je kijkt 
naar de curricula van de lokale politici en die van politici in Europa of Amerika, kun je zien dat de huidige 
machthebbers op deze eilanden zelf veel te kort schieten! Ze willen niet hebben dat er kinderen gaan komen 
die meer weten en dan gaan aanpakken wat er allemaal verkeerd is gedaan door hen. En zo is het zaak, dat 
we alles dom en onderdrukt houden. Helaas wordt dat gedaan door hun eigen ras, naar hun eigen volk toe.
 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily