Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 3:8
 


De kerk als spelbreker

Er zijn vele voorbeelden te geven, want ook een van de spelers in het kinderleed is de kerk! Ja, onze bisschop, 
o die heilige man is een van de hoofdrolspelers in de eilandelijke ellende. Want wat doet deze man en zijn 
geloof? Zij hebben niets aan onafhankelijke mensen, zij willen afhankelijke mensen. Zij zijn diegenen, die de 
gezondheidszorg tegenhouden omdat de RK het ziekenhuis bezit. De RK misbruikt kinderen. De RK bespeelt 
de politiek wat er wel en niet mag gebeuren. En ik kan de lijst nog langer maken, maar dat laat ik maar even, 
want daar zijn de kinderen niet mee geholpen.

Als je ziet hoeveel priesters hun handen niet thuis kunnen houden, alleen al op deze eilanden! Dit werd me 
bevestigd door een ex-priester, die vertelde dat er vele meldingen zijn van ontucht met minderjarigen. En dat 
onze oude en huidige bisschop niets deden en doen aan deze ontucht. Ook het Vaticaan zwijgt, want ook onze 
bisschop wil een plaatsje kopen in de hemel. Heel zelden waren er meldingen bij kinder- en zedenpolitie. 
Wie durfde iets te zeggen tegen de kerk? Wel verdwenen in die geregistreerde gevallen, die priesters via 
een sluiproute, snel van de eilanden. Herinnert u het geval nog van de vermoorde pastoor op dit eiland? 
Ook een geval waar duidelijk was wat er daar toen speelde, maar het moest allemaal verdoezeld worden. 
Het is toch Gods geklaagd dat een geloof nog zoveel macht heeft! Een geloof dat uit de middeleeuwen stamt 
en zeker niet weet wat er in deze tijd speelt. Lokaal wordt de kerk gesteund door zeer sterke maatschappelijk 
hoog geplaatste personen, die elk ook op deze manier menen een plaats in de hemel te kopen. 

Op een gegeven moment hebben mijn vrouw en ik een verzoek gedaan bij het Bisdom voor een stuk grond, 
die van hen was, om een kindertehuis te starten. De oude bisschop had er oor naar en we kregen zelfs een 
schriftelijke toestemming om daar een gebouw op te zetten. Door de ziekte van mijn vrouw werd de bouw 
uitgesteld en dat was maar goed ook. Wat bleek, het nieuwe Bisdom eiste alle grond terug en we moesten 
onze plannen in de ijskast gooien. De nieuwe bisschop, werd ons medegedeeld, had liever geld dan bezittingen! 
Geloof? Staat dan RK of het geloof voor geld? Dat bleek later wel, als je nu het volgende paragraaf gaat lezen. 

Waarom horen we niets van die mensen, die door het Bisdom voor een blok zijn gezet worden om het huis waarin 
ze wonen, gehuurd bij het Bisdom, te kopen of te gaan zwerven op straat! Mensen die altijd hun huur hebben 
betaald en omdat de bisschop vindt dat geld belangrijker is dan mensen en ze stuk voor stuk voor een blok 
ging zetten. Er was ook een geval, waarbij het Bisdom totaal geen contact had opgenomen met deze persoon 
en zijn grond en huis verkocht werd voor een aanzienlijk bedrag. Deze persoon kon uit zijn huis, want de nieuwe 
eigenaar wil een project starten. Een opgeknapt huis werd afgenomen door een RK, snakkend naar geld. 

Buiten het RK, hebben we nog een leger aan andere geloven en sommige hebben werkelijke communes 
gesticht, gebaseerd op een of ander geloof. Zo zijn er ook kindertehuizen, waar het geloof, op een niet altijd 
normale manier, de kinderen letterlijk hersenspoelt om zo in die kerk te geloven. Deze kinderen staan op en 
gaan naar bed met het opdreunen, zingen en lezen van godsdienstige teksten! Ze moeten wel, want er is 
geen thuis waar ze naar toe kunnen gaan. Deze kinderen worden al te graag aangenomen want elk zieltje
telt! Want buiten een financiële steun, betekent dat ook voor die kerk weer eentje, die ze kunnen manipuleren. 
Vreemd is het wel dat er totaal geen controle is op deze communes en ze kunnen doen en laten wat ze willen 
met de kinderen. We hebben met redelijk veel van deze kinderen contact gehad en er waren enkelen die de 
sektes wisten te ontlopen. Het is dan in en in triest wat er met deze kinderen gedaan wordt. Ze worden werkelijk
als slaven behandeld, alles draait om het geloof en de afhankelijkheid van die heilige weldoener voor op 
een altaar. Een weldoener die alsmaar staat te schreeuwen hoe rot de wereld is en hoe goed de kinderen het 
hebben in zijn kerk. Zo kun je werkelijk, en dat gebeurt ook veel, ook volwassenen kompleet afhankelijk maken 
van een kerk. Geen eigen wil meer, geen eigen identiteit en alles in dienst van een kerk! Uit de vele contacten 
met kinder- en zedenpolitie bleek, dat ook deze weldoeners niet altijd hun handen thuis konden houden. 
Er kwamen nog wel eens meldingen binnen, dat ook deze heiligen zich verschansten aan een groen blaadje, 
zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar een heilige is kennelijk boven de macht van een systeem en zijn ze er altijd 
redelijk goed vanaf gekomen. Puur omdat ze o zo’n goed werk doen en het plaatselijk gezag en politiek onder
 de duim hebben.

Controle is ver te zoeken en er zijn zeker geen professionelen die objectief rapporteren naar…. Ja, waarnaar 
toe, want er is geen werkelijk overkoepelend orgaan waar je naar toe gaat als er zaken mis zijn. Waar is die? 
En wie zijn ze? Vragen die ik me al die tijd, dat we bezig zijn, nog steeds afvragen. De wetgeving is zwak op 
deze eilanden en daarnaast heeft diegene, die wat uitgespookt heeft, altijd wel ergens een “machtige vriend” 
die hem dan wel weer beschermt! Zo blijven de kinderen op deze eilanden een “free for all”. Je rommelt maar 
met hen aan, dwingt hen tot een geloof, of anders ga je maar op straat hobbelen. En zo worden kinderen te 
pas en te onpas gebruikt en misbruikt. Iets wat, nog steeds blijkt, veel bij de geloven, sektes en kerken speelt, 
maar alsmaar ermee langs komt, omdat het geloof op deze eilanden nog steeds de dienst uitmaakt. Zowel 
politiek als materialistisch, is RK die alles bepaalt en alles verdoezelt.

Zo zijn er vele zaken waarbij de kerk meespeelt en mee plukt in de ellende van de vele mensen op deze 
eilanden. Hoe meer ellende, hoe meer mensen die afhankelijk zijn en dat is wat zowel een kerk, als het 
systeem willen. Want afhankelijk wil zeggen; Wij kunnen eisen en ze zijn in onze macht. 

Zolang we dat niet gaan inzien, is er geen doorbraak te krijgen, want het systeem en de kerk hebben alle 
touwtjes in handen, zolang we ons als slaven blijven gedragen. Namelijk, we zijn bang om te signaleren, door 
te geven of onze mond open te doen. Onze huidige maatschappij op deze eilanden is gebaseerd op een 
angstmaatschappij, waar kennelijk iedereen elkaar onder de duim heeft en zo kan aanpakken als er wat naar 
buiten komt. Ook dat is weer begrijpelijk omdat je bij de wet nauwelijks beschermd bent, erger nog, er is 
niet werkelijk een objectief rechtssysteem. Dat gaat u nu lezen in het volgende hoofdstuk.
 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily