Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Deel IV

Hoofdstuk 4:1
 
Wat kunnen we doen voor deze kinderen

Wat we kunnen doen is een hele waslijst, maar alles is in een korte zin samen te vatten: Hen opvangen met 
onze hart en ziel.

Maar er zal veel moeten gaan gebeuren: 
-We zullen druk op het systeem moeten gaan uitoefenen en op deze eilanden de diverse bestuurders wakker 
moeten maken en hen op hun verantwoordelijkheid wijzen. 
-Controles zullen er moeten zijn in alle instanties, die pretenderen o zo hard voor kinderen te werken.
-Er zal veel meer professionele inbreng moeten zijn en mensen, die weten problemen aan te pakken. 
-De geldelijke stroom moet bij de kinderen komen, niet bij stichtingen die het overal voor gebruiken, zonder dat 
er ooit een kind iets van die subsidies ziet.
-Er moeten punten uitgezet worden, waar mensen met hun zorgen, maar ook problemen kunnen komen en dan 
meer gericht naar de kinderen toe. 
-Wat spoken de ouders uit met hun kinderen? Dat zal via kanalen, zoals scholen, uit deze kinderen gehaald 
moeten worden.
-Het onderwijs moet naar een wereldwijd niveau en niet alsmaar jaarlijks de eisen verleggen omdat er anders 
te weinig kinderen overgaan. 
-Die organisaties die er zijn, moeten gecoördineerd worden en ze moeten samenwerken. Nu is het een losse 
bende waar ze, zelfs in de organisatie, veelal niet weten waar hun collega’s mee bezig zijn.
-Kinderen moeten kunnen praten en aangeven waar en wat ze willen en daar moet dan aan gewerkt worden.
-Als bedrijven plaatsen toezeggen, dan moet het ook zo zijn, dat ze die ook hebben als het kind gereed is voor 
de maatschappij. Nu zijn grote bedrijven als een Selikor, Aqualectra, Uts enz, die veel beloven maar weinig van 
hun beloften nakomen. 
-Teleurstelling in de maatschappij zal voorkomen moeten worden.
-De eilanden hebben ieder een instantie nodig waar alle gevallen van incest, mishandelingen, misbruik en drugs 
centraal binnen komen. 
-De stichtingen die er al zijn, moeten gecontroleerd worden en moeten aan vastgestelde eisen gaan voldoen. 
-Er zal sociaal hulp op meerdere plaatsen moeten zijn en zo zouden er kleinere punten in de wijken moeten zijn, 
waar de mensen binnen kunnen lopen met hun problemen. 
-Vaders, broers en neven moeten vervolgd worden bij ontucht bij kinderen.
-Minderbegaafde ouders en kinderen moeten begeleid gaan worden en moeten weer een kans krijgen in de 
maatschappij. Dit kan door klinieken op te richten waar uitgezocht wordt wat elk kind nog voor de maatschappij 
kan betekenen.
-Het onderdrukken van een persoon in een gezin moet aangepakt worden.
-Voorlichting campagnes naar de mensen toe, zodat er meer sociale controles gaan komen zodat er meldingen 
komen van de zaken, die zich voordoen, die niet door de beugel kunnen.
-Een plaatselijk politie apparaat dat wel uit hun airco kamer komt en niet schuilt als er problemen zijn.
-De subsidiegelden moeten niet verdeeld worden onder de vriendjes en diegenen die weten leugenachtige 
rapporten te schrijven, maar terechtkomen bij die instanties die aantonen dat ze daadwerkelijk in het geheel het 
probleem aanpakken.
-Controle op het geheel door een onafhankelijke commissie.
-We moeten de kerk terug plaatsen waar ze behoren, namelijk in hun kerk! 
-De kerk zal alle macht ontzegd moeten worden en zich niet meer bezig mogen houden met het opleggen van 
middeleeuwse gedachten. 
-Kinderen moeten geholpen worden, zonder dat er een geloof opgedrongen wordt en daarop zullen zware 
controles moeten komen. 

Er zijn vele zaken die nog mis zijn en die aandacht vragen. Maar wel zaken die om één ding draaien en dat is 
om elk kind een eenzelfde kans te geven. Het is mogelijk als we beginnen de rotte appels aan te pakken en 
dat zijn de vele zinloze geldverslindende stichtingen en tehuizen, de kerk en hun geloof, de politiek en het 
systeem. De instanties die alsmaar zich verschuilen achter onmacht en onkunde, die ze dagelijks ten toon 
spreiden ten koste van de kinderen. 

Toch lijkt het mij zaak, om eerst eens te inventariseren van wie wat doet en welke organisatie, sekte of kerk 
zich bezighoudt met kinderen. Alleen dat al, zal een schokkend beeld geven. Vanuit daar, zullen er regeerders 
moeten komen die zich sterk moeten gaan maken voor hun toekomst, wat onze kinderen zijn. 
Zonder een toekomst is alles wat nu gedaan wordt, verloren tijd en verloren energie. Er zal weer geweten 
gecreëerd moeten worden onder de mensen, maar zeker bij de leiders. Het geweten dat gaat zeggen, dat 
kinderen met respect behandeld moeten worden. Kinderen zijn altijd alweer een stapje verder dan wij ouderen 
en de kinderen hebben de oplossingen voor onze toekomst, puur omdat zij de toekomst zijn!

Besef, besef dat kinderen leven is en leven is ook waar wij verantwoordelijkheid in moeten blijven dragen.
 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily