Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 4:6
 


Zo komen we op de titel van dit boek 
“Geboren voor één cent”

Eén cent, ja die ene simpele cent is meer waard dan een bankrekening van miljoenen! Deze kinderen die 
op deze wereld gekomen zijn en de diepste ellende meemaken, zijn er niet voor niets gekomen. Ze zijn een 
teken hoever wij, als huidige mens, gedaald zijn en wij moeten dan ook van hen gaan leren. Ja leren, want 
wat doen wij als welgestelde met die informatie die zij ons toezenden? Niets! Vele mensen sluiten hun ogen, 
zetten hun oorkleppen op en voor hen zijn deze kinderen alleen lastposten, raddraaiers en onmogelijke 
schepsels. Dan praten we nog niet over wat er nog meer over hen uitgestrooid wordt. Duidelijk dat wij, als 
volwassenen, erg veel tekort komen en niet meer weten wat menselijkheid is en wat respect naar het leven 
betekent. 

Waarom gebeuren deze dingen? Kinderen zijn onze leraren, hoe vreemd het ook klinkt. Wij zouden zeer veel 
van een kind kunnen leren, omdat ze puur zijn en grotendeels onbedorven. Ze hebben zeker in het begin geen 
vooroordelen want ze kennen dit niet. Natuurlijk weten ze wie het goed of slecht voorheeft met hen. Dat komt 
omdat hun gevoel, hun hart en ziel nog puur zijn en nog onbedorven. Daarom zou het mooi zijn als we eens 
meer respect zouden hebben naar de kinderen toe. Maar de kinderen doen meer, want waarom zien we 
zoveel ellende onder hen? Nou, ze laten ons zien wie en waar de rotte plekken zijn, welke mensen wat doen 
en welke mensen als beesten leven en ook zo gedragen. Ze vestigen onze aandacht op deze zaken, al zijn ze 
nog maar een jong kind. Waarom nu deze beerput opengaat is, omdat er nu zoveel gevallen zijn van 
kindermishandeling en verkrachting, dat de kinderen als bergen zich ophopen en zo onze ogen weten te openen. 
Het is genoeg! We nemen het niet langer! En zo hebben we hier op Banda’bou alleen al één wijk waar 
120 probleemkinderen rondlopen! Op een klein stukje van het eiland van misschien 2 vierkante kilometer. 
120 kinderen die niet een normaal leven hebben! 120 kinderen met een berg vol ellende. 

Ze zijn allemaal geboren als één cent maar samen maken ze één gulden twintig! En daarom komt het nu naar 
buiten. 
- Het kan niet langer toegelaten worden dat vaders, broers of ooms naar bed gaan met kinderen. 
- Het kan niet zijn dat er zoveel zijn die een geestelijke 
	  en lichamelijke achterstand hebben omdat wij volwassenen vertikken iets te doen voor hen. 
En zo zijn er nog vele zaken die niet kloppen volgens de 
NORMEN DIE WIJ ZELF GESTELD HEBBEN! 
Wij menen zelf dat dit niet kan en wij spreken alsmaar onze afschuw uit, liefst ver van ons bed. Maar wat doen wij? 
Wij sluiten onze ogen en het is ons “pakkie an niet”! Nee, want wat blijkt, in ons bed klopt het dus ook niet! 
En dat zijn de zaken waar we allemaal omheen draaien. Het is angstvallig dichtbij en het kan niet waar zijn en zo 
dicht in onze buurt.

De problemen met verstoten, mishandelde, gebruikte kinderen zijn wereldwijd, maar ik wil toch de aandacht meer 
vestigen op de paar kleine eilandjes hier in de Caribische zee. Eilandjes waar het lijkt, en dat onder de 
Nederlandse vlag, dat alles koek en ei is. Op deze eilanden die nog steeds onder Nederland vallen, kun je onder 
de kinderen ALLE ellende vinden die ik tot nu toe beschreven heb. Alle voorvallen, op één na, hebben zich op het 
eiland Curaçao voor gedaan en dan vraag je, je af. Hoe is het mogelijk dat dit alles onder een Nederland gebeurt, 
dat zo schijnheilig is door wel miljoenen aan subsidie ronddeelt op de wereld, om zo hun goedheid te tonen en hun 
ziel rein te kopen? Maar wanneer het in hun eigen Koninkrijk zo’n troep is, dan zijn de ogen gesloten en wordt daar 
geen woord over gerept. Alles wordt steeds afgedaan en afgewimpeld onder het mom van “dat het interne 
aangelegenheden zijn”! Maar wel met in hun hoofden het zwarte goud wat onder deze eilanden zit, laten ze deze 
kinderen als bedorven vlees, rondslenteren op deze eilanden om maar vriendjes te blijven met onze asociale politici 
op deze eilanden. 
	
De beerput, de sociale beerput, stinkt vreselijk en wordt door een Nederland en de plaatselijke regeringen alsmaar 
afgedekt door alles en iedereen te onderdrukken. Om zo te zorgen dat alles ook nog eens ontkend wordt, mocht 
de put toch ergens wat gaan lekken. Nou, de put is nu open en NIEMAND kan nu niet meer zeggen dat ze het niet 
wisten. Dit boekje zal dan ook voor een kostprijs de wereld rondgaan. Ook heb ik een waslijst aan politici in binnen- 
en buitenland, die dit boekje gratis gaan krijgen. Want dit probleem is een schandalig probleem, waar alsmaar 
onze bestuurders geen aandacht aan willen besteden. Natuurlijk niet, want wie wil nu hun eigen strontlucht ruiken 
en hun eigen ontlasting zien drijven?

Deze kinderen van één cent hebben wel een levenservaring die wij, als beschermd opgevoed persoon, nooit 
zullen krijgen. De ervaring die inhoudt, van dag tot dag te leven en werkelijk niemand te vertrouwen dan alleen 
zichzelf. De schoppen en de klappen die deze kinderen hebben gekregen in hun korte leven, zet mij alsmaar tot 
denken. Waarom zijn ze dan toch op een gegeven moment zo meegaand en doorgaans slaafs, terwijl ze weten 
wat hen te wachten staat. In mijn ogen zouden ze best agressief moeten zijn en net als onze ene gast, alsmaar 
met een geweer rondlopend mensen doodschieten. Het geheim hiervan is moeilijk te achterhalen en ooit ga ik 
met mijn oude garde eens hier over hebben. 

Kinderen hebben werkelijk overal een oplossing voor en dus ook voor de ellende die ze zeer zeker niet om 
gevraagd hebben.

 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily