Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Geboren voor één cent
Kinderleed op de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao)

een cent small

Hoofdstuk 4:7
 


Het kind van één cent, kunnen we er vijf centen van maken

Elk kind is miljoenen waard als je het in aardse populaire benamingen wilt uitdrukken. Want het leven is niet 
in geld uit te drukken. Dat de maatschappij meent alles in cijfers uit te moeten drukken is de manier hoe zij 
menen mensen te moeten onderdrukken. Succesvolle zakenlui zijn onbetaalbaar en grote heren of dames in 
de maatschappij doen o zo hun best om bij de rijkste 500 te horen van de wereld. Als je dan gaat zien dat er, 
van de 6,79 miljard zielen die we momenteel hebben rondlopen, nog geen miljoen boven aan de 
maatschappelijke ladder staan, zou je moeten gaan inzien wat voor een macht de overgebleven 6.780.000.000 
mensen zouden kunnen hebben! Helaas willen we dit niet weten en geloven we niet in die macht. Toch is het zo, 
dat we met z’n allen een ommekeer kunnen brengen in het geheel. Het systeem als onderdrukker, met een 
maatschappij als uitbuiter.

De kinderen van één cent kennen die macht en weten, ondanks de vele dingen die ze niet weten van de 
maatschappij, wat te doen om te overleven en op hun maatschappelijke lader te klimmen. Dan vraag je,
 je af, wie is er nu rijker? In geld is het duidelijk, maar in levenservaring en de wetenschap die zij hebben over 
het leven, steken deze één cent kinderen ver boven die van de rijken uit. Het is ook wel duidelijk, als je ziet en 
leest hoe de hogere heren op de ladder zich gedragen. Ze weten zich alleen uit te drukken in geld, denken aan 
geld en leven in geld. En dan worden deze hogere heren ziek en wordt het voor hen duidelijk dat het niet 
belangrijk is wat voor geld je ook bezit. Het is dan pas duidelijk dat een “één cent kind” veel verder is en ook 
beter weet te dealen met de vele omstandigheden. Zo’n “één cent kind” weet verder te gaan en weet zich te 
manoeuvreren in de onkunde die het systeem en zijn maatschappij tentoonstellen. 

Zo zijn voor ons wel zaken duidelijk geworden met de ervaringen die wij opgedaan hebben met de vele 
kinderen om ons heen. Hun denkwijze heeft ons, volwassenen, vele malen tot denken gezet. Maar ook hun 
zienswijze, hun manier van leven en de manier van omgaan met situaties, heeft ons meerdere malen in 
verlegenheid gebracht. Antwoorden die zij gaven en oplossingen die zij ons lieten zien, waren antwoorden 
en oplossingen waar we in vele gevallen zelf geen raad mee wisten. Vreemd genoeg zaten we vele malen 
als volwassenen met de mond vol tanden, maar ook met veel pijnen en vele frustraties voortvloeiend uit een 
onmacht die een zieke maatschappij tentoonstelt. Een ding is ons duidelijk geworden met deze kinderen; 
Wat zijn wij ver afgedwaald in het leven. We zijn vele hoofdzaken vergeten en we zijn zeker niet menselijk 
meer voor onze medemens. Zelfs in de harde wereld van deze kinderen is er een wederzijds respect. 
Maar in de huidige maatschappij is het geld en ego, die de mens lager dan een dier plaatst. 

Die kinderen die zwerven, misbruikt, gebruikt en mishandeld waren en zijn, hebben een wijsheid waar wij vele 
volwassenen alsmaar vergeten. Deze wijsheid is; “Het leven in het nu”.

Deze wijsheid is het belangrijkste wat we meegekregen hebben van hen. Zij hebben ons laten zien dat een 
verleden alleen maar littekens en zware ervaringen zijn en dat de toekomst er veelal niet is. Het enige wat
 tastbaar en wat werkelijk gaande is, is het nu en daarmee overleven de meeste kinderen hun diepste ellende.

Dat er zoveel kinderen geen fatsoenlijke jeugd hebben gehad of een fatsoenlijk gezin gehad hebben waarin ze 
konden opgroeien, zien vele van deze kinderen niet als een tekort. Ze weten niet beter en ze kennen geen 
“normale” situatie. Voor hen is het gewoon dat je met pa naar bed gaat, het is gewoon dat je klappen krijgt 
als je iets misdoet en het is gewoon dat je de straat op geschopt wordt, als je niet meer hanteerbaar bent. 
Het zijn de wetten van de straat, wetten voortgekomen uit de drugs, porno en gokwereld en die respecteren ze. 
Ze kunnen niet anders, ze weten niet anders en ze handelen ook niet anders. Ze gaan dit ook doorgeven aan
hun kinderen, hun kleinkinderen en achterkleinkinderen; De wet van de straat! Een wereld waar de maatschappij 
wel bij vaart. 

Je vraagt je wel eens af, doen wij het wel goed? Leven wij nog wel in een reële wereld? Want laten we eerlijk zijn, 
wij menen dat de wereld koek en ei is en dat wij het weten. Maar wat is er werkelijk om ons heen gaande? 
Als slaven van een maatschappij weten we een ding zeker, je moet in het gareel meelopen. Zo niet, dan ben je 
eruit en zul je, de rest van je leven moeten boeten. Financieel word je gebroken, maar ook lichamelijk en psychisch. 
Dan vraag je, je af; Doen wij het wel goed en zijn misschien die kinderen van één cent niet veel verder dan wij? 
Met deze vraag wil ik u tot denken zetten en dit hoofdstuk afsluiten. 

Wie zijn nu de kinderen van één cent, zij of u?
 


Het boek "Geboren voor één cent" kan vrij gedownload worden op deze pagina
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Het boek "Geboren voor één cent" kan gekocht worden via deze link
Title: Geboren voor één cent ISBN  978-1-4452-6787-6
http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 
 
 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily