Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 
Geloof en het Geloven
 
HOOFDSTUK 3
 
Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad
Inleiding

Nu komen we op het hoofd onderwerp van dit boek. De kerk (het geloof) en de vele ongure zaken die deze 
geestelijken uitvoeren. Voor we verder gaan wil ik even aanhalen dat dit niet alleen gebeurt in de rooms-
katholieke kerk. Maar door hun celibaat en daar dat deze kerk op onze eilanden wel de hoofdleveranciers 
zijn van geestelijken heb ik deze kerk genomen om zaken aan te tonen die niet kloppen. Daar komt nog bij 
dat geestelijken van andere geloven niet zo’n grote lijst aan ontucht en bedenkelijke zaken op hun naam 
hebben staan. Het zijn veelal zaken die ik persoonlijk mee heb gemaakt in de 33 jaren wonend op dit eiland.

In alle jaren is er (te)veel gebeurd om het nog te verzwijgen en ik heb in dit rapport, wat ondertussen ontvangen 
is in het Vatikaan bij de diverse leiders en geestelijken, alles neergezet wat er al die jaren gebeurd is of wat 
we als gezin hebben meegemaakt.

Ik wil alleen nog even kwijt dat er ook vele stukken zijn over kinderen en kinderleed wat je zult merken dat, 
dat ALLEMAAL te maken heeft en verbonden is met deze geestelijke groep. Lees het aandachtig door 
zoals vele voor je al gedaan hebben en na dit rapport gaan we alles bespreken en verder aan tonen.

Het bewuste rapport, wat verzonden is met begeleidende brief naar; Paus Franciscus (RK), Paus Adolfo 
Nicolas (Jesuïeten), klachten comissie bisschoppen, Vatikaan, 4 kardinalen, politiek Nederland.

Het was vele brieven schrijven, gesprekken voeren en materiaal verzamelen maar na al die jaren is het 
rapport over bisdom Willemstad en haar leider bisschop Secco, zeker na de laatste ontwikkelingen en 
meldingen, compleet geworden. De laatste handelingen van deze instantie waren net die druppel die de 
emmer liet overlopen. Dat maakt dat het nu de tijd was om een officiële klacht in te dienen bij zowel 
RK paus Franciscus, Jezuïeten paus Adolfo Nicolas, het klachten bureau bisschoppen Vatikaan, als 
enkele kardinalen. Ook is het naar enkele politieke personen (regering) in Nederland gegaan. 

Het 160 pagina’s tellend rapport is naar deze mensen gemaild en als boekwerk verzonden. Dat is 
samen verzonden via de begeleidende brief die ik hier nu plaats. Het kan niet zo zijn dat bisschop Secco 
en zijn bestuur nog steeds ervan uit gaat dat de eilandbewoners slaafse gelovigen zijn die alles slikken 
en geloven wat deze mensen ons voorschotelen. Ook is het duidelijk gebleken dat ze menen eigen 
wetten te mogen hanteren en ook alles kunnen afschermen zowel politiek als juridisch. Dat is niet 
acceptabel anno 2015.

Laten we hopen dat de kerk de mensen gaat zien als volwaardige mens van vlees en bloed en niet 
als blinde schapen hobbelend achter een geloof en zich laten misbruiken en bang voor zijn voor 
hun/haar leider.

“De Katholieke Kerk heeft procedures en regels opgenomen in het kerkelijk recht met betrekking 
tot seksueel misbruik. Daarvan maakt zij gebruik indien dat nodig is.”

Het Rapport
Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad

John H. van de familie Baselmans-Oracle

In dit zoveel mogelijk compleet rapport worden ingezonden stukken en brieven die in de loop gepubliceerd 
zijn door ondergetekende John H. van de familie Baselmans-Oracle. Deze gaan over en om kindermisbruik 
met een directe of indirecte link naar bisdom Willemstad.

Dit boekwerk is tot stand gekomen omdat veel kinderleed blijkt de oorsprong te hebben vanuit de kerk. 
Kinderen die in vroegere jaren betast, verkracht en vernederd zijn door pater, fraters, nonnen, priesters 
en zelfs tot de hogere graden als bisschop, kardinaal en zelfs de pauzen in het verleden.

Kinderen die er niet over mochten praten en hun monden gesnoerd werden. Kinderen die later ook op 
het verkeerde pad zijn beland omdat deze als vergelding andere kinderen hetzelfde toe wilden brengen. 
Kinderen met pijn en veel verdriet maar vooral heel veel nare herinneringen aan hun verleden.

Ik hoop met dit rapport dat men in het Vatikaan hun kerkelijke leiders, vooral hier in Zuid Amerika, 
gaan laten inzien dat we niet meer honderden jaren terug leven in de tijd. Doch, helaas zien we bij 
onder andere bisdom Willemstad, dat men er zelfs eigen regels op na houdt (zie in dit verslag) en zelfs 
de zaken opgedragen vanuit het Vatikaan negeert. 

Ik kwam erbij om dit boekwerk te maken toen ik door een ex-bestuurslid benaderd werd en hij me 
vertelde dat het nog veel erger was dan dat ik me in kon denken in dit bisdom onder de huidige 
bisschop. Een tweede nog zittend bestuurslid hield me even later ook aan en pakte mijn hand en 
maakte openlijk op straat zijn excuus. Ook deze vertelde me dat er NU NOG veel kinderleed, misbruik 
en verkeerde handelingen zijn onder de huidige priesters in dit bisdom. 

In de laatste maanden zijn er al in het totaal 3 geestelijken “verdwenen” van wie men wist dat deze 
met kinderen bezig waren. Eén overleed, 2 andere werden volgens de verklaring van bisdom 
Willemstad op “studiereis” gezet.

Toen ook nog eens de ontkenning kwam van bisschop Secco en de dreigementen naar de 
Evangelische Omroep (Nederland) over een reportage van enkele voorvallen, was het voor mij 
definitief dat alles wat in mijn vermogen is te bundelen in een boekwerk voor het Vatikaan.

Zelf heb ik me uitgeschreven uit deze kerk want ik kan niet over mijn hart verkrijgen dat ik aangesloten 
ben bij een organisatie die openlijk mensen bedreigt, afperst en omkoopt om zo kindermisbruik te 
verbloemen. Dat allemaal onder eigen geschreven regels waarvan men meent dat deze boven de 
lokale en internationale wetten staan. Als dit geloof openlijk verkondigt dat zij de rechten van de mens 
niet respecteren is dat geen geloof, niet mijn geloof.

Wel wil ik heel duidelijk stellen dat ik niet op wraak uit ben of genoegdoening, ondanks dat dit bisdom 
Willemstad me op allerlei manieren het leven moeilijk heeft willen maken. Want een aanzoek van een 
van de pastoors/bisdom Willemstad leden van bestuur, om naar bed te gaan in ruil dat ik in mijn huis 
mag blijven wonen, het bedreigen door de secretaris van dit bisdom op de sociale media en ook het 
proberen omkopen, zal mij niet er toe brengen om deze ziekelijke mensen te veroordelen of te straffen. 
Het is het zielige celibaat waar deze mensen allemaal slachtoffer van zijn en bij vele die dit niet 
aankunnen in hun hersenen zo’n spinsel veroorzaakt om ziekelijke acties te ondernemen met 
minderjarigen of zelfs volwassenen.

Wel hoop ik vanuit mijn hart en ziel dat het Vatikaan een grondig onderzoek gaat doen naar de vele 
wandaden en praktijken uitgevoerd onder het bewind van bisschop Secco en voorgangers, zodat deze 
personen en hun gehele staf en ex-besturen, die deze zaken allemaal verzwijgen en blijven ontkennen, 
door het hoogste orgaan aangepakt worden. Nee, niet een overplaatsing maar minimaal het uit hun 
ambt zetten en laten veroordelen door de wetten en regels die internationaal gesteld zijn. Net zoals 
we nu zien in diverse landen rond de wereld. Verder voor alle duidelijkheid, want u kent mijn werkwijze 
niet, het gaat niet om geld niet om ego maar ik vecht reeds vele jaren (45 jaren) voor de rechten van 
het kind en dat zult u in dit boekwerk nog zeer veel terugvinden. Mijn naam hoeft nergens genoemd te 
worden en ik sluit in een persoonlijke brief al mijn contact gegevens naar u. 

Ik hoop dat u als huidig zittende Paus Franciscus en uw kardinalen gaan inzien dat uw onderdanen 
hier in Zuid Amerika voor velen een vreselijke hel achterlaten en uw geloofwaardigheid werkelijk 
tenietdoen.

Dan wil ik nu beginnen met de eerste stukken die eventueel toegelicht worden per stuk om u zoveel 
mogelijk een totaal beeld te verschaffen. Ook zullen er brieven, krantenknipsels en foto’s de revue 
passeren om bepaalde zaken te onderstrepen. 

Ik wil u danken voor de tijd, begrip en hopelijk uw inzet voor onze kinderen in deze landen. Zielen 
die uw geloofwaardigheid hard nodig hebben.

Met een vriendelijke zonnige groet,
John H. van de familie Baselmans-Oracle

Ingezonden stukken door mij geschreven in de vele jaren in het gevecht voor onze kinderen.

Boek “Ingezonden”

Boek: Ingezonden ISBN 978-1-4092-1936-1
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Ingezonden_download.pdf

Citaten uit het boek

Maart 2008 (Ingezonden stuk)
Kerkelijk- politiek geloof

Lees de kranten er maar op na of ga gezellig eens achter de buis zitten en wat zie je? Wereldwijd 
is het bonje, rellen, vechten, moorden, allemaal in naam van een of ander geloof.

Er zijn landen bij die al tientallen jaren vechten en moorden omdat ze het onderling niet eens kunnen 
worden. Het ene geloof is in hun ogen beter dan het ander. Als je de oude geschriften moet geloven 
kwamen er profeten op deze wereld om de mensen nader tot elkaar te brengen, lief te hebben en 
elkaar te respecteren zoals we zijn. Dit of je nou in God, Buddha of Krishna gelooft.

Doch wereldwijd is er zeer veel aan het veranderen en het geloof komt daar niet aan onderuit en 
ook zij blijken het niet te kunnen laten. Er is namelijk een nieuw fenomeen zich aan het voordoen. 
Is het u al opgevallen? Spanje: Bisschoppen geven stemadvies. Aruba: Een priester die een eigen 
politieke partij opricht. Curaçao: Een Bisschop die zich steeds meer probeert te nestelen in de 
hedendaagse politieke perikelen. Nu is het al even bezig dat de politiek openlijk zich regelmatig laat 
zien in kerken, biddend en wel maar dat is begrijpelijk. Ze weten namelijk niet meer in wat voor bochten 
ze moeten wringen om geloofwaardig over te komen en hebben God nodig om krom recht te praten. 
Ook even denkende aan een van onze politieke leider die na zijn vakantie in “het huis van een 
goede toekomst”(gevangenis) een kruistocht naar diverse kerken maakte om zo te laten zien dat 
hij o zo oprecht is. Ja, politiek heeft de kerk kennelijk hard nodig, ook gezien de passages vanuit 
de bijbel die regelmatig gebruikt worden.

Geloof, och ik ben al lang van mijn geloof afgevallen en houd er een eigen visie op na in het geloven. 
Zeker nadat het duidelijk was dat de kerk zich te veel met zaken bemoeit wat niets met geloof te 
maken heeft. Ook de verschillende “incidenten” alleen hier al op het eiland heeft me doen laten 
denken en steeds meer komt in me op dat het RK eerst eens hand in eigen boezem moet steken 
alvorens ze naar buiten komen in zaken wat gewoon los staat van geloof. Ik moet er toch niet aan 
denken dat we een Bisschop of zelfs een Paus gaan krijgen die een eigen politieke partij op gaat 
richten en ook met toeters en bellen hier over de straten gaan lopen schreeuwen wat ze allemaal (niet) 
zullen doen voor het volk. Het zou mooi zijn als alle geestelijken eens de oude geschriften weer eens 
van de boekenplank gaan halen, goed te lezen en hun werk weer op te pakken waarvoor ze uiteindelijk 
gekozen hebben. Ik wens alle geestelijken veel sterkte toe met hun (kruis)tocht.

Juli 2008 (Ingezonden stuk)
Met de bijbel in de hand 

Kijk, we weten dat de politici het vreselijk druk hebben en niet alles zelf kunnen uitzoeken en lezen. 
Zo hebben deze mensen adviseurs die onze politici behoren bij te staan en hen van een goed advies 
te dienen. Toch vraag ik me af hoe deze adviseurs te werk gaan en niet te erg hun “eigen” 
visie opdringen. 

Er wordt al weer vreselijk veel geschreven en gepraat over het onderwerp homo’s en lesbiennes. 
Mensen zoals u en ik van vlees en bloed met dezelfde kleuren en dezelfde energie die we allen 
uitstralen. Allemaal mensen die ook iets voor de bevolking willen doen en zich inzetten in de huidige 
maatschappij. Wat wil nou het geval zijn, we hebben een kerk die zich in alle bochten wringt om deze 
mensen te weren en het leven onmogelijk te maken. Ik heb altijd gedacht dat politiek niet kerk 
gebonden is maar dat is kennelijk anders. Vreemd genoeg is het die kerk die een boek raadpleegt 
dat de bijbel heet. Die bijbel die reeds lang veel haat en nijd verspreidt, veel oorlogen op zijn naam 
heeft staan en allemaal onder het mom van een of ander geloof, kerk of overtuiging. 
Ik ben geen politici en ben al geruime tijd aan het grasduinen wat geloof en alle geschriften inhouden. 
Wat blijkt, de bijbel is een boek dat al 20 eeuwen lang herschreven is door vele “wijzen” en alsmaar 
aangepast aan de wil van hogere personen. 

Het woord “God” ligt bij deze mensen voor in de mond en wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik wil 
niet ingaan op het woordje God maar over de bijbel die geschreven is, volgens velen, door de 
apostelen die rond en met Jezus geleefd hebben. Wat blijkt nu, sinds er oude geschriften opgedoken 
zijn, leggen die bloot dat de bijbel pas rond het jaar 313 geschreven is in opdracht van Romeinse 
keizer Constatijn. Hij wilde dat er één geloof in zijn rijk kwam. Zo ontstonden er in 325de twee Credo’s 
( Het aposto¬lische- en het credo van Nicea). Rond half de 19de eeuw doken de Codex Sinaiticus 
geschriften op, die gevonden werden in een oud klooster. Het waren 14.800 aantekeningen en wat 
bleek, dat al in de eerste bijbel veel geschrapt en verzwegen werd. Ook bleek dat de toenmalige 
bijbel geheel anders was en vele geschriften waren niet meer juist, vele geschriften waren erbij 
gevoegd. In 1945 werden de “Nag Hammadi-geschriften” gevonden en twee jaar daarna, in 1947, 
de “Dode Zeerollen”. Deze geschriften gingen 22 eeuwen terug in de tijd en daarin werden de 
verhalen van Jezus Christus vrij direct en zuiver weergegeven teruggevonden. Zeker niet zoals de 
huidige bijbel het verkondigt. De bijbel van heden ten dagen is zoveel her¬schreven dat de werkelijke 
essentie nauwelijks meer terug te vinden is. Het Vaticaan zwijgt in alle talen hierover en blijft vasthouden 
aan het boek dat de kerkelijke wet voorschrijft; de bijbel.
 
Om terug te komen naar de oorsprong van het geloof. Vele schokkende verklaringen zijn aan het licht
gekomen, maar wat ik even voor onze politici uit wil halen is dat Jezus Christus zelf heeft aangegeven 
dat er maar een doel in het leven is. En dat is, dat we samen met alle rassen, alle geloven, alle kleuren 
en alle overtuigin¬gen als MENS moeten leven zonder haat en nijd en zonder allerlei vernederingen. 
Wij mensen moeten elkaar liefhebben en elkaar verdragen zoals we zijn. Deze pure woorden zijn de 
uitgangspunten waar Jezus Christus voor geleefd heeft en ook voor is gestorven. In de oude 
Nag Hammadi-geschriften, de voorloper van de bijbel staan deze pure woorden nog. Het is aan te 
raden om eens te gaan verdiepen wat werkelijk gelo¬ven is. Dan komt u er achter dat het niet de bijbel 
is of welk geschrift dan ook die het ware woord verkondigt. Deze boeken worden enkel en alleen 
gebruikt om te vechten en moorden in Gods naam. 
Laat uw frustraties en verkeerde inlichtingen niet toe leiden dat u anderen veroordeelt of kleineert. 
Geloven is elkaar liefhebben, respecteren, welk ras, welke overtuiging, welke kleur, welke taal of 
wat dan ook. Wij zijn allemaal hetzelfde, wij zijn een mens van vlees en bloed die voor elkaar er 
moeten zijn en liefhebben.

Boek “Geboren voor één cent”

Boek: Geboren voor één cent ISBN 978-1-4452-6787-6
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

Citaten uit dit boek.

Hoofdstuk 8
De kerk als spelbreker

Er zijn vele voorbeelden te geven, want ook een van de spelers in het kinderleed is de kerk! Ja, onze 
bisschop, o die heilige man is een van de hoofdrolspelers in de eilandelijke ellende. Want wat doet 
deze man en zijn geloof? Zij hebben niets aan onafhankelijke mensen, zij willen afhankelijke mensen. 
Zij zijn diegenen, die de gezondheidszorg tegenhouden omdat de RK het ziekenhuis bezit. De RK 
misbruikt kinderen. De RK bespeelt de politiek wat er wel en niet mag gebeuren. En ik kan de lijst nog 
langer maken, maar dat laat ik maar even, want daar zijn de kinderen niet mee geholpen.

Als je ziet hoeveel priesters hun handen niet thuis kunnen houden, alleen al op deze eilanden! 
Dit werd me bevestigd door een ex-priester, die vertelde dat er vele meldingen zijn van ontucht 
met minderjarigen. En dat onze oude en huidige bisschop niets deden en doen aan deze ontucht. 
Ook het Vaticaan zwijgt, want ook onze bisschop wil een plaatsje kopen in de hemel. Heel zelden 
waren er meldingen bij kinder- en zedenpolitie. Wie durfde iets te zeggen tegen de kerk? Wel verdwenen 
in die geregistreerde gevallen, die priesters via een sluiproute, snel van de eilanden. Herinnert u het 
geval nog van de vermoorde pastoor op dit eiland?

Ook een geval waar duidelijk was wat er daar toen speelde, maar het moest allemaal verdoezeld 
worden. Het is toch Gods geklaagd dat een geloof nog zoveel macht heeft! Een geloof dat uit de 
middeleeuwen stamt en zeker niet weet wat er in deze tijd speelt. Lokaal wordt de kerk gesteund 
door zeer sterke maatschappelijk hoog geplaatste personen, die elk ook op deze manier menen 
een plaats in de hemel te kopen.

Op een gegeven moment hebben mijn vrouw en ik een verzoek gedaan bij het Bisdom voor een 
stuk grond, die van hen was, om een kindertehuis te starten. De oude bisschop had er oor naar en 
we kregen zelfs een schriftelijke toestemming om daar een gebouw op te zetten. Door de ziekte van 
mijn vrouw werd de bouw uitgesteld en dat was maar goed ook. Wat bleek, het nieuwe Bisdom eiste 
alle grond terug en we moesten onze plannen in de ijskast gooien. De nieuwe bisschop, werd ons 
medegedeeld, had liever geld dan bezittingen! Geloof? Staat dan RK of het geloof voor geld? 
Dat bleek later wel, als je nu het volgende paragraaf gaat lezen.

Waarom horen we niets van die mensen, die door het Bisdom voor een blok zijn gezet worden om 
het huis waarin ze wonen, gehuurd bij het Bisdom, te kopen of te gaan zwerven op straat! 
Mensen die altijd hun huur hebben betaald en omdat de bisschop vindt dat geld belangrijker is 
dan mensen en ze stuk voor stuk voor een blok ging zetten. Er was ook een geval, waarbij het 
Bisdom totaal geen contact had opgenomen met deze persoon en zijn grond en huis verkocht 
werd voor een aanzienlijk bedrag. Deze persoon kon uit zijn huis, want de nieuwe eigenaar wil 
een project starten. Een opgeknapt huis werd afgenomen door een RK, snakkend naar geld.

Buiten het RK, hebben we nog een leger aan andere geloven en sommige hebben werkelijke 
communes gesticht, gebaseerd op een of ander geloof. Zo zijn er ook kindertehuizen, waar het 
geloof op een niet altijd normale manier, de kinderen letterlijk hersenspoelt om zo in die kerk te 
geloven. Deze kinderen staan op en gaan naar bed met het opdreunen, zingen en lezen van 
godsdienstige teksten! Ze moeten wel, want er is geen thuis waar ze naar toe kunnen gaan. 
Deze kinderen worden al te graag aangenomen want elk zieltje telt! Want buiten een financiële 
steun, betekent dat ook voor die kerk weer eentje, die ze kunnen manipuleren. Vreemd is het wel 
dat er totaal geen controle is op deze communes en ze kunnen doen en laten wat ze willen met 
de kinderen. We hebben met redelijk veel van deze kinderen contact gehad en er waren enkele 
die de sektes wisten te ontlopen. Het is dan in en in triest wat er met deze kinderen gedaan wordt.
Ze worden werkelijk als slaven behandeld, alles draait om het geloof en de afhankelijkheid van die 
heilige weldoener voor op een altaar. Een weldoener die alsmaar staat te schreeuwen hoe rot de 
wereld is en hoe goed de kinderen het hebben in zijn kerk. Zo kun je werkelijk, en dat gebeurt ook 
veel, ook volwassenen kompleet afhankelijk maken van een kerk. Geen eigen wil meer, geen 
eigen identiteit en alles in dienst van een kerk! Uit de vele contacten met kinder- en zedenpolitie 
bleek, dat ook deze weldoeners niet altijd hun handen thuis konden houden. Er kwamen nog wel 
eens meldingen binnen, dat ook deze heiligen zich verschansten aan een groen blaadje, zowel 
mannelijk als vrouwelijk. Maar een heilige is kennelijk boven de macht van een systeem en ze 
zijn er altijd redelijk goed vanaf gekomen. Puur omdat ze o zo’n goed werk doen en het plaatselijk 
gezag en politiek onder de duim hebben. Controle is ver te zoeken en er zijn zeker geen 
professionelen die objectief rapporteren naar…. Ja, waarnaar toe, want er is geen werkelijk 
overkoepelend orgaan waar je naar toe gaat als er zaken mis zijn. Waar is die? En wie zijn ze? 
Vragen die ik me al die tijd, dat we bezig zijn, nog steeds afvraag. De wetgeving is zwak op deze 
eilanden en daarnaast heeft diegene, die wat uitgespookt heeft, altijd wel ergens een “machtige 
vriend” die hem dan wel weer beschermt! Zo blijven de kinderen op deze eilanden een “free for all”. 
Je rommelt maar met hen aan, dwingt hen tot een geloof, of anders ga je maar op straat hobbelen. 
En zo worden kinderen te pas en te onpas gebruikt en misbruikt. Iets wat, nog steeds blijkt, veel bij 
de geloven, sektes en kerken speelt, maar ze alsmaar ermee langs komen, omdat het geloof op 
deze eilanden nog steeds de dienst uitmaakt. Zowel politiek als materialistisch, is RK die alles 
bepaalt en alles verdoezelt.

Zo zijn er vele zaken waarbij de kerk meespeelt en mee plukt in de ellende van de vele mensen 
op deze eilanden. Hoe meer ellende, hoe meer mensen die afhankelijk zijn en dat is wat zowel een 
kerk, als het systeem willen. Want afhankelijk wil zeggen; Wij kunnen eisen en ze zijn in onze macht. 
Zolang we dat niet gaan inzien, is er geen doorbraak te krijgen, want het systeem en de kerk hebben 
alle touwtjes in handen, zolang we ons als slaven blijven gedragen. Namelijk, we zijn bang om te 
signaleren, door te geven of onze mond open te doen. Onze huidige maatschappij op deze eilanden
is gebaseerd op een angstmaatschappij, waar kennelijk iedereen elkaar onder de duim heeft en zo 
kan aanpakken als er wat naar buiten komt. Ook dat is weer begrijpelijk omdat je bij de wet nauwelijks 
beschermd bent, erger nog, er is niet werkelijk een objectief rechtssysteem. Dat gaat u nu lezen in het 
volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 9
Kinderen en onze klasse justitie

Een van de redenen dat het goed mis is, is wel dat de justitie op alle fronten faalt. Vele gevallen zijn mij 
bekend, waar justitie ten onrechte jongeren vast laat zetten of verkeerde uitspraken doet of zelfs niet in 
actie komt als er uitspraken gedaan moet worden. Dat alleen maakt dat de jeugd zich steeds verder afzet 
tegen de regels en het gezag. Ik wil enkele voorbeelden in het kort uitlichten waaruit blijkt dat justitie 
werkelijk de jeugdzaken niet serieus neemt. We weten allemaal dat er klasse justitie bestaat, want ook 
in de grote mensenwereld is het zo dat diegenen die zich niet door advocaten kunnen verdedigen, altijd 
het gedaan hebben en de hoogste straffen krijgen. Kom je met een leger aan advocaten en je zorgt dat 
de nodige gasten omgekocht worden of bedreigd, dan kun je vrijuit gaan.

Aldus de zaak van twee jongens die veroordeeld zijn voor 8 en 24 jaren in verband met een moordzaak. 
Deze jongens waren, wat later bleek, absoluut niet de schuldigen. Dit werd alsnog bevestigd nadat een 
harddisk voor onderzoek was verzonden naar Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat er geprobeerd 
was deze gegevens te vernietigen. Ook de diverse rapporten waren vervalst en de naam van de 
werkelijke moordenaar geschrapt!

Niet door onbekenden zijn deze vervalsingen gedaan, maar door de juristen plus de recherche en 
politie, die samen dit alles opgezet hadden! Deze twee, niet gemakkelijke jongens met al een verleden, 
moesten voor lange tijd “opgeruimd” worden. En wat mooier is het dan, als je hen een moord in de
schoenen kunt schuiven? Na lang aandringen is de PG wakker geworden en is er een onderzoek 
gestart. Dit moest bijna een jaar duren. Pas toen ik vroeg of het bij hun eigen kinderen ook zolang 
zou duren, kwam er een rapport van deze commissie. Toch duurde dat ook weer maanden, eer de 
nodige instanties ingelicht werden! Klasse justitie, hoe kom je erbij! Dit zou zeker niet gebeuren met 
een van de zonen van onze politici of van onze maffia bazen!

Dan de gevallen waar enkele jongens na een langere straf in vrijheid gesteld moeten worden. 
Ook hier is dan de rechter nergens te vinden en zitten deze jongens onnodig langer vast, vol ongeduld 
en meteen weer agressief omdat de maatschappij hen zo weer eens behandelt. De gevallen waar 
jongeren opgepakt worden en waar er totaal niet naar hen geluisterd wordt en waar vele zware 
straffen als een hamerstuk behandeld worden! Kinderen die naar een GOG worden gestuurd, wetende 
dat ze van daar weg gaan lopen en dan kunnen we zeggen: “Zie je nu wel wat een beesten het zijn”. 
En zo wordt er ook weer een zwaardere straf uitgesproken. Opgeruimd staat netjes, niet waar? 
Zo zijn er legio aan gevallen waarbij je zelf agressief zou worden als het jou zou overkomen. 
Want buiten vele dubieuze uitspraken en soms straffen die nergens toedienen, lijkt het erop dat het 
meer het “opruimen” van probleemjongeren is.

Erger is, dat de ware grote criminelen niet gepakt worden. Die maffiabazen die met duikbootjes, 
containers, vliegtuigen en met snelle jachten de leveringen ophalen. Diegenen die de containerhaven 
vol hebben staan met drugs en dus degenen die moeten controleren onder druk zetten of een 
zakcentje extra toebedelen. Laatst werd er een jonge moeder met een baby veroordeeld want ze 
had een geleende telefoon van haar vriend in haar bezit. Een telefoon waar in het verleden, een 
drugsbaas zaken mee deed. Wat er ook aan bewijzen voor de rechter gehouden werd, ze was 
strafbaar en had pech. Moeder de bak in en de baby dumpen waar dan ook! Ook het geval van 
een jongen die net uit Bon Futuro (gevangenis) kwam en zich op de openbare weg bevond, waar 
enkele criminelen bezig waren op dat ene moment. Een dode en wat denk je, we gooien deze 
jongen voor een lange tijd weer vast. Geen bezit van wapen en geen werkelijke harde bewijzen. 
Maar justitie lost elke zaak wel op, zolang er maar niet een van de hogere bazen gepakt worden.

De meldingen van advocaten en mensen uit het veld zijn schrikbarend. Ga je dan een PG 
aanspreken of eens na gaat vragen hoe het kan en hoe het mogelijk is, dan zijn er altijd de 
smoezen dat “er wel eens een fout gemaakt wordt”. Mijn vraag is dan altijd; “Waarom maken ze 
geen fouten als er een van die drugsbazen zich weer los weet te wringen? Waarom is het altijd 
de jeugd en die “kleine” man die moeten boeten?” Hebt u ooit huilende advocaten gezien omdat 
ze onmachtig zijn tegen het onrecht wat de klasse justitie uithaalt met deze kinderen? Nou ik wel, 
en niet één keer maar meerdere malen. Ik kan u wel zeggen dat ik op dat moment de onmacht 
goed voelde en zelf ook het idee had dat deze wereld voorgoed bedorven is.

Nee, het rechtssysteem is een van de grote boosdoeners dat de jeugd zich steeds meer afzet 
tegen de maatschappij. Hoe meer geld je hebt, hoe meer je van het pad mag afwijken. Heb je 
zeer veel geld, dan mag je mensen doodschieten en ben je binnen afzienbare tijd weer thuis en 
kun je weer doorgaan met je ongure praktijken! Klasse justitie wordt niet erkend door Nederland. 
Nederland blijft schuilen onder dat ze niets kunnen doen en niet mogen ingrijpen. Een statuut zegt 
anders, maar zo zijn de gewone burgers en onze jeugd werkelijk vogelvrije mensen die vermoord, 
gemarteld, onderdrukt en gebruikt mogen worden, allemaal met goedkeuring van een hypocriet 
land Nederland genaamd.

Boek “Zwartboek van Curaçao”

Boek: Zwartboek van Curaçao ISBN 978-1-4461-8058-7
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Zwartboek_download.pdf

Citaten uit dit boek

Kinderleed Banda’bou, wat doen we daar tegen?

Op het westelijk gedeelte van het eiland Curaçao bestaat er een enorm probleem en dat is het 
kinderleed onder de kinderen tussen 1 en 16 jaar. Incest, misbruik, geweld en drugs is waar deze 
kinderen dagelijks mee in aanraking komen.
- Kinderen van 10 die met een baby op de arm lopen als 
 een pop, door hun eigen vader, broer, neef of oom 
 verwekt.
- Kinderen die leven bij oma, oma die zelf verwekt is door
 incest, een dochter heeft die zeer grote sociale achter
 stand heeft omdat deze ook uit een verkrachting in de 
 familie voort gekomen is. En deze dochter heeft weer
 een kind, verwekt door een broer!
- Kinderen enkele jaren oud die al in het circuit zitten van
 drugs maar ook die voor de porno beschikbaar gesteld
 worden door hun ouders.
- Kinderen die geen medische verzorging krijgen omdat de
 instanties hen weigeren daar ze te agressief zijn of HIV
 hebben.

In Willemstad wordt dit probleem angstvallig ontweken omdat ook daar grote problemen zijn. 
Doch, daar zijn al instanties als kinderbescherming en kinder- en zedenpolitie hard bezig om het 
in goede banen te leiden. Hier op Banda’bou bestaan deze instanties niet en het probleem is 
dieper geworteld door de zeer vele incest gevallen. Hele families die ontstaan zijn door met elkaar 
naar bed te gaan. Daardoor is elke generatie steeds verder gedegenereerd en zijn er nu vele 
kinderen die zeer grote sociale en psychische achterstanden hebben. Ze maken hun scholen 
niet af en al vroeg moeten ze maar meedraaien in het huishouden want moeder kan het niet meer 
aan en vader is in de verste verte niet te vinden.

Ondertussen zijn er enkele slimme mensen opgedoken en hebben ze stichtingen opgericht om 
deze kinderen te helpen. Maar wat blijkt, veel subsidiegeld verdwijnt niet naar de kinderen maar 
naar de aankopen van stukken land, dure panden die door hen zelf bewoond worden en zo luxe 
zijn dat je er geen kind durft te laten lopen. Overal logge organisaties waar veel geld blijft plakken. 
Allemaal geld wat voor de kinderen bestemd was maar daar niet komt. Donaties vanuit het buitenland 
worden verdeeld maar zeer zeker niet onder de kinderen. Kortom, het is een losse bende en 
iedereen lijkt er een graantje van mee te willen pikken. De instantie die de vele subsidiegelden 
vanuit Nederland coördineert o.a. ‘AMFO’ lijkt zeker niet vrijuit te gaan. Als je een leuk rapportje in 
elkaar kunt draaien en als je wat met cijfers kunt goochelen, dan ben je jaarlijks verzekerd van 
geldelijke steun. Dan nog gesteund door een van je connecties in deze instantie en je zit werkelijk 
op rozen en kun je over de ruggen van het kinderleed op Banda’bou een mooi leven hebben. 
Daarnaast is er een plaatselijke politiek die alsmaar deze kinderen ‘misbruikt’ in hun verkiezingen 
en nooit en te nimmer werkelijk iets voor hen doet. Verder dan dat er in die verkiezingen voor veel 
geld pakketten uitgedeeld worden komen ze niet en zo hebben zij hun geweten schoon gekocht. 
Dit was in het kort de huidige situatie die nu al vele tientallen jaren bestaat.

Maar….. Wat kunnen we doen?Het boek "Geloof en geloven" kan vrij gedownload worden op deze pagina
Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf
File size 6.0 MB
Het boek "Geloof en geloven" kan gekocht worden via deze link Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4 http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 

 
 
      Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily