Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 
Geloof en het Geloven
 
Boek deel 1 “Matrix van ons systeem”

Boek: De MATRIX van ons systeem deel 1. 
ISBN 978-1-291-88840-9
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf

Citaten uit dit boek

Bisdom Willemstad

Van 1705-1742 namen de Jezuïeten (SJ) van de Hollandse Missie de zielzorg waar op de eilanden Curaçao, 
Bonaire en Aruba.

Van 1742-1776 verschillende paters van diverse nationaliteiten.
Van 1824-1870 wereldheren van de Hollandse Missie. In 1870 namen de Dominicanen (OP) de missionering van 
de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba over van de Nederlandse wereldheren.

Apostolische Prefectuur 1810-1842, daarna tot Apostolisch Vicariaat verheven. In 1958 werd het Apostolisch 
Vicariaat verheven tot bisdom Willemstad. Het bisdom Willemstad behoort tot het aartsbisdom Port of Spain (op 
Trinidad en Tobago).
 
1. Apostolische Prefectuur van Curaçao: 1810-1842
2. Apostolisch Vicariaat van Curaçao: 1842-1958
3. Bisdom Willemstad: 1958- Heden 7-19a 

Bischoppen
1. Apostolisch Prefect: mgr. J. Schinck, 1810-1842
2. Apostolisch Vicaris: mgr. M.J. Niewindt, 1842-1860
3. Apostolisch Vicaris: mgr. J.F.A. Kistemaker, 1860-1870
4. Apostolisch Vicaris: mgr. P.A.H.J. van Ewijk OP, 1870-1886
5. Apostolisch Vicaris: mgr. C.H.J. Reynen OP, 1886-1887
6. Apostolisch Vicaris: mgr. A.M.H.J. Joosten OP, 1887-1896
7. Apostolisch Vicaris: mgr. A.J.J. van Baars OP, 1896-1910
8. Apostolisch Vicaris: mgr. G.M.A.M. Vuylsteke OP, 1910-1931
9. Apostolisch Vicaris: mgr. I.P.J.H. Verriet OP, 1932-1948
10. Apostolisch Vicaris: mgr. L.J.Th. van der Veen- Zeppelfeldt OP, 1948-1956
11. Apostolisch Vicaris: mgr. J.M.M. Holterman OP, 1956-1958
12. Bisschop: mgr. J.M.M. Holterman OP, 1958-1973 494 
13. Bisschop: mgr. W.M. Ellis OP, 1973-2001
14. Bisschop: mgr. L.A. Secco SDB, 2001- heden

In een archief vinden we nog deze beschrijving:

“Vicariaat en bisdom”

Nadat de West Indische Compagnie zich in 1634 meester had gemaakt van Curaçao werd de uitoefening van de 
katholieke godsdienst er in 1637 verboden. Desondanks slaagden priesters er af en toe in de eilanden, behalve 
Curaçao waren dat Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en een deel van St. Maarten, te bezoeken en er de 
sacramenten toe te dienen. Van 1705-1742 bezochten

Jezuïeten van de Hollandse Zending de benedenwindse eilanden.

Van 1742 tot 1776 deden verschillende paters van diverse nationaliteiten dat. In 1769 werd Curaçao verheven tot 
apostolische prefectuur, in 1841 volgde een verheffing tot apostolisch vicariaat. Na het bankroet van de Compagnie 
in 1791 werden de beperkingen opgeheven. Mgr. Niewindt breidde de missie uit zodat in 1854 alle zes eilanden 
vaste seculiere priesters hadden.
De missie richtte zich voornamelijk op de slaven. De slavernij werd op 30 september 1862 afgeschaft. In 1868 werd 
het gebied toevertrouwd aan de Dominicanen. In 1958 werd het apostolisch vicariaat verheven tot bisdom Willemstad 
en kwam er formeel een einde aan de missiestatus. Het bisdom Willemstad behoort tot het aartsbisdom Port of Spain 
(op Trinidad).

Willemsen, II, 140 en Mulders, Missie in tropisch Nederland, 211-223
22 mei 2014 (Ingezonden stuk)
Opmerkelijk bericht en tevens bewijs

Gekort op onderwijs
Minder leerlingbegeleiding in voortgezet onderwijs
Antilliaans Dagblad vandaag 22 mei 2014
“Willemstad - Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) gaat binnenkort met vertegenwoordigers van 
het voortgezet onderwijs en het secundair beroepsonderwijs in beraad over de onlangs door het ministerie van 
Onderwijs aangekondigde bezuinigingen voor het schooljaar 2014-2015.”
bron: Antilliaans Dagblad 

- Wist u dat onze lokale bisschop en de huidige pauzen Jezuïeten zijn? 
- Weet u dat de opdracht vanuit deze “kerken” en in hun eigen verklaring, die ze af moesten leggen, staat 
 dat het doel is om de kinderen dom te houden!! 
Zie hier waar we op Curaçao mee bezig zijn.

22 mei 2014 (vraag in sociale media)
 
Waarom denkt u weigert Curaçao om mee te doen aan een onderzoek over mensenhandel? Beschreven jaren geleden 
en tot de dag van vandaag nog steeds ontkend.

‘Mensensmokkel bestaat op Curaçao’
22 mei 2014 
Opmerkelijk stuk Antilliaans Dagblad

“Willemstad - Mensenhandel en mensensmokkel zijn deze week onderwerp van discussie op Curaçao. Gisteren vond in 
het WTC-gebouw een forum plaats en vandaag is er een....

Bericht enkele weken geleden

“Geen onderzoek mensenhandel nodig.

Curaçao wijst wens Tweede Kamer af.

Den Haag - De Curaçaose regering ziet niets in een gezamenlijk onafhankelijk onderzoek naar de aard en omvang van 
mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik in het Caribische deel van het Koninkrijk.”
bron: Antilliaans Dagblad 

1 juni 2014 (vraag in sociale media)

Door kinderleed en onze 53 kinderen bleef de vraag alsmaar bij mij opkomen “Waarom kan kinderleed niet opgelost 
worden”. Met al onze know-how moet dat toch gemakkelijk kunnen!

Toen ben ik gaan wroeten en het antwoord was vreselijk.

Ik heb er 1050 pagina’s aan besteed. Mensen die dit lezen zullen zeker menig traantje wegpinken, en op sommige 
momenten agressief worden.

Het antwoord heb ik gevonden al had ik dat niet verwacht wat mij voorschotelde. Na het schrijven en het uitbrengen is 
voor mij de wereld totaal veranderd.

“De MATRIX van het systeem”

1 juli 2014
Een interessante discussie

Hier ziet men de link en het hersenspoelen van leden zittend in de vrijmetselarij. Datzelfde zien we ook bij de kerk en de 
vele geloven / sektes.

Senia M. is een persoon sprekend namens de vrijmetselarij en ging me uithoren.

Senia M; Wat staat er eigenlijk in het boek over de vrijmetselaars dan? daar ben ik wel nieuwsgierig naar.

John H Baselmans; Alles is daar in beschreven Senia

Zie de gratis downloads:
Title: De MATRIX van het systeem deel 1. ISBN 978-1-291-88840-9 
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf File size 2.8 MB

Title: De MATRIX van het systeem deel 2. ISBN 978-1-291-88841-6 
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf File size 3.7 MB

Senia M; Ja dat begrijp ik maar worden ze goed afgebeeld of als slecht, daar ben ik benieuwd naar.

John H Baselmans; Oordeel zelf Senia M.

Senia M; Tja helaas worden de vrijmetselaars overal slecht gepraat, ik zie in het boek dat ook hier weer termen worden 
gebruikt als duistere mensen enz.. wat ik volledig belachelijk vindt, waarom? omdat ik zelf vrijmetselaar ben, en 
vrijmetselaars zijn vrije mensen van goede wil en intenties die werken aan hun ontwikkeling zonder dogma’s of beter 
gezegd opgelegde systemen die controle uitvoeren, het punt is namelijk dat de werkelijke wereldmacht hun eigen 
orde hebben die ze ook de vrijmetselaars noemen maar staat volledig los van de werkelijke vrijmestelarij. ik vindt het 
dus jammer dat de werkelijke orde van de vrijmetselaars weer eens in een hoekje worden gedrukt net als de soevereine 
mens die zijn ware vrijheid wil, de wereldmacht staat volledig los van de echte vrijmetselarij, de grond legger van de 
vrijmetselaars is Frank bacon beter bekend als Saint Germain die we kennen als de opgestegen meesters van de witte 
broederschap, het gaat om een betere wereld te scheppen voor de hele mensheid en om de nessara project in te zetten 
waar geen armoede meer bestaat en iedereen gelijk is. Helaas wordt de waarheid altijd verdraait en zien we dat wat we
willen zien, dat vindt ik persoonlijk heel erg jammer.

John H Baselmans; Senia M Ik ben naast de vrijmetselarij opgegroeid en heb de lagen 1 t/m 34 gezien en meegemaakt.
Ik ken de achtergrond geschiedenis en hun ritualen. Maar als jij goed vindt dat in hun loges kinderen/ baby’s worden 
geofferd onder de hoogste 3 lagen (zelf gezien) dan is het een schijnheilige groep waar niemand weet van elkaar wat er 
werkelijk gaande is in hun clubje. Klopt ook want men krijgt les van een persoon die net 1 graad hoger ligt, men mag 
geen contact hebben met mensen boven hen. Allemaal beschreven in hun eigen ritualen (even na lezen Senia). Ik ben 
3 jaren geleden nog benaderd om kinderen te leveren voor een zgn project. Toen ik het weigerde kwam er weer oorlog. 
Ik ken deze groepen door en door en heb nu nog contact met leden die nu gaan inzien wat de ware aard is van deze club.

Verder breek me de bek niet open want in onze 4 loges alleen al op curaçao gebeurt ZEEEEEEEERRRRR veel wat 
het daglicht niet mag en kan zien. Vrijmetselarij leden zijn compleet gehersenspoeld en verzuipen in zgn goede doelen 
en lijken allemaal borderline te hebben.

Ik kan u de ritualen allemaal leveren (graad 1 t/m 33 , 34 heeft een andere en meest ziekelijke opvatting van regels) en 
dan ben ik benieuwd of u nog zo openlijk op komt voor uw clubje

John H Baselmans; Als extra informatie
Ik heb verschillende “grootmeesters” vanuit Nederland en lokale bestuursleden bij ons in huis gehad, zeker na het
incident van kinderen ronselen. Ik heb een hoge piet in huis gehad die direct onder de kroon zat en hoog in het clubje 
zat. Deze hebben me allemaal bedreigd en zelf auto ongelukken uitgelokt en mij onder curatele laten zetten door de 
veiligheidsdienst. Maar er waren er ook enkele die zaken toe gaven en zelfs bevestigden! En dat is beschreven in deze
boeken.

Zoals de offeringen bij Smits van Ooyen te Aalst / Waalre onder de Phillips mensen toen ik als kleuter door een raampje 
keek en later weggetrapt werd door enkele gespoelde “soldaten” van de club! (zie boek)

Senia M; Sorry hoor maar ik vindt het echt belachelijk wat je nu zegt, ik geef namelijk heel duidelijk aan dat er een groot 
verschil is tussen de orde van de wereldmachthebbers en de ware vrijmetselaars die daar helemaal NIKS mee te 
maken hebben maar blijkbaar wil je daar niks over horen, en je beschuldiging van dat ze allemaal gehersenspoeld zijn 
klopt totaal niet ( tenzij je de wereld orde zelf bedoeld ). Want anders zou dat betekenen dat ik dat ook zou zijn en daar 
ga ik absoluut niet in mee en vindt ik ronduit belachelijk en beledigend. Jij hebt persoonlijk te maken met een orde die 
dingen doen die absoluut niet door de beugel gaan maar dan hebben we het hier niet over de ware vrijmetselaars, als 
jij vindt dat het wel zo is dan is dat uiteraard helemaal jouw ding of beter gezegd jou overtuiging, maar door dit soort 
onzin verhalen te verspreiden worden de namen van de werkelijke vrijmetselaars vergiftigd die hier totaal niks mee te 
maken hebben want dat is de ware werk van de illuminatie die de vrijmetselaars overal in de wereld de schuld van 
geven want dat is de makkelijkste weg en dan blijft er voor mij maar 1 vraag over en dat is wat is JOU werkelijke 
agenda aangezien jij ze allemaal over 1 kamp gooit en jij met deze orde te maken hebt die dit soort dingen doen???? 
Geef daarom maar de vrijmetselaars maar weer overal de schuld van aangezien ze allemaal het zelfde zijn wat dus 
absoluut niet zo is. En dat vindt ik dus heel erg jammer, want ik loop al enige jaren mee in de ware ordes en wij hebben 
altijd met dit soort achterlijke beschuldigingen te maken die absoluut onterecht zijn want wat jij beschrijft heb ik nog 
nooit gezien laat staan mee gemaakt en dat zou ik ook absoluut nooit tolereren net als mijn broeders van de loges. 
Ik vindt het daarom ook heel erg dat het in andere groepen die zichzelf vrijmetselaars noemen en die dit dus ook niet 
zijn dit soort bizarre dingen doen, maar nogmaals, deze staan volledig los van de ware vrijmetselaars en daar nemen 
wij ook absoluut afstand van.

John H Baselmans; Het zijn uw grootmeester Senia M die deze zaken doen en of u het nu belachelijk vindt en 
beledigend is uw blindheid in deze zaak. Dan wil ik u alleen nog mee geven dat u totaal niet geïnformeerd bent over 
het “clubje” waar u zich in begeeft. Ga uw ritualen en uw wijsheden nog maar eens goed door nemen.

Mijn agenda is al die mensen openbaar maken die zich schuldig maken aan kindermisbruik en kinderleed/handel. 
Daar zit uw organisatie ook in verweven! Dit is door uw Nederlandse en lokale grootmeesters toegegeven onder 
getuigen van 12 andere mensen. Toen ik openlijk gevraagd werd om kinderen te leveren! Dat u daar niet van op de 
hoogte bent is omdat u maar een lage rang bezet in uw club (paar jaar actief) en die leerlingen moeten de barmhartige 
Samaritaan spelen om veel leed te verdoezelen van hoger.

De ware vrijmetselarij is http://www.vrijmetselarij.nl/ en daar vindt u alle namen en ik wed dat u aangesloten bent onder 
een van deze loges. Als u werkelijk een hogere rang daar had zou u deze verklaring hierboven niet mogen en kunnen 
schrijven daar u tegen uw eigen ritualen in gaat. Vraag dat maar aan uw meester van dit moment in uw rang.

Bertina G J; Ik vraag me wel eens af Hoeveel groeperingen zijn er o.a. op aarde die doen aan hersenspoelen?? 
....... Wow, dat is voor mij óók zo onvatbaar, bijna..... wie in de mensheid is nog te vertrouwen? WIE is er nog OPRECHT 
en volledig LIEFDEVOL????


Senia M; Blind ben ik zeker niet John H Baselmans want ik loop langer mee dan vandaag in die kringen en ben het 
daarom het ook niet eens met wat je zegt, maar ik zie dat dit gesprek nergens na toe leidt want het is een ja en nietes 
spelletje en je houdt nog steeds vast aan jou overtuiging en dat is helemaal prima. Openbaar maken van bepaalde 
mensen ben ik volledig met jou eens want dat zou ik precies hetzelfde doen want kindermisbruik enz.. gaat niet door 
de beugel en accepteer ik totaal niet want ik heb zelf een kleine meid van 9 jaar, dus op dat vlak staan we in ieder 
geval op 1 lijn. Maar wat de vrijmetselaars betreft niet. Succes met je boek en jij ook een prettige dag toegewenst. 
Bless

John H Baselmans; Voor alle duidelijkheid Senia M het is NIET mijn overtuiging! Het is wat ik aan der lijve meegemaakt 
heb en nog mee maak 60 jaren lang! Nog geen week geleden bedreigde een van jullie clubje mij persoonlijk met de 
dood (met getuigen) en de kinderhandel is in bijzijn van wederom getuige ook besproken. Dan zijn het GEEN 
aannames maar zaken die gaande zijn. Maar we laten het hier bij.

Senia Melchizedek; Ik begrijp je standpunt john maar je zegt nu jullie clubje, ik ben niet van die clubje want ik heb jou 
niet bedreigd toch?, jij gooit alles over 1 kamp en doet dan daarbij een valse beschuldiging, snap je mijn punt? 
vandaar dat ik zeg, gooi ze niet allemaal over 1 kamp, en ik zelf ben daarom ook niet overtuigd over wat je zegt want 
zo ken ik de vrijmetselaars niet, ik vindt het vervelend voor jou dat jij dit doormaakt en hebt ervaren maar nogmaals, 
ik ken de vrijmetselaars niet op die manier, en dat zal ook zeker nooit gebeuren.

John H Baselmans; Ik citeer Senia M”omdat ik zelf vrijmetselaar ben” en u bent dan aangesloten bij 
http://www.vrijmetselarij.nl/ (dat is verplicht) NU dat bedoel ik met “jullie clubje” Ik praat niet over de groep daarboven ik 
praat niet over mensen die zich uitgeven als zijnde vrijmetselaar. Ik praat over “jullie clubje”. Waar u ook mason bij bent. 
Uw “meerdere” staan op deze website http://www.vrijmetselarij.nl/

Het is triest (maar begrijpelijk) dat u verwarring wil scheppen en wil gaan splitsen in fake en echte vrijmetselarij personen. 
Maar ik praat simpel over uw club, uw meerderen die mij bedreigen. Mij proberen in hun vuile handel en praktijken te 
duwen en mij proberen af te persen. Geen aannames maar bittere werkelijkheid.
Vrijmetselarij
www.vrijmetselarij.nl

4 juli 2014 (stukje in de sociale media)

Het is een bepaalde groep mensen die verzieken en die momenteel in diverse groepen onrust aan het stoken zijn. 
Het is een groep waar ik al jaren mee te maken heb en dat zijn gasten die uit naam van de Free Mason werken (FM). 
Als je de uitzending van Hulleman had gezien tegen Henk Kroeze zie je dat er momenteel uit die hoek massaal 
inbeslagnames zijn net en toevallig allemaal die mensen die op internet vrijheid propageren! Toevalligheid bestaat niet 
en ik ben deze heer Henk Kroeze eens gaan bekijken en ja hoor deze heer is een hoog lid in deze smerige FM groep. 
De groep van de koning, de groep van Demminck en de groep die mij nog geen week geleden voor de, ik denk, 
50ste maal bedreigde! Mensen ga structuren zien en men weet wie de vijand is. En die pak je niet aan als je niet hun 
zwakheden kent. Ik heb het allemaal beschreven in mijn laatste boek ik heb het Luka laten weten en enkele andere in 
de groepen. De FM is bezig ons verdeeld te krijgen en ons als een stelletje criminelen neer te zetten. Lukt aardig, want 
ik zie allemaal gasten die met beide benen in deze handelswijze trappen van het systeem. Jammer dat ik op een eiland 
woon waar ik niet van af mag (curatele veiligheidsdienst), anders had ik met jullie persoonlijk eens deze door willen 
nemen. Maar wie weet gaan jullie het zelf zien, de weg van de FM in opdracht van de grote heren.

29 juli 2014 (stukje in de sociale media)

Hoe meer bewijs moeten we nog hebben dat een religie (en niet alleen in de Islam) een opgelegde ziekelijke 
onderdrukking is door enkele machtswellusten?

Of het nu RK, Protestant, Islam, Joodse (noem ze maar op) geloof is, men praat over opgelegde onderdrukking, 
indoctrinatie en hersenspoelen van hun onderdanen.

7 augustus 2014 (boodschap)

The children of today are only connected with their 
electronics.
They don’t recognize the emotions of the children 
around them.
Het boek "Geloof en geloven" kan vrij gedownload worden op deze pagina
Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf
File size 6.0 MB
Het boek "Geloof en geloven" kan gekocht worden via deze link Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4 http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 

 
 
      Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily