Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 
Geloof en het Geloven
 


			
Layer 9
Vatican and their many religious clubs

This whole pyramid ends at the Vatican and many religious clubs including Freemasonry and the many global local “sects”. 

For, like witches previously were persecuted, these clubs and the top of Freemasonry now act to individuals who bring 
things out. In the grades 33 and 34 as described in the many rituals, sacrifices and sexual acts are done assigned from 
above. 

The absolute top of ALL the world faiths we can find in the Vatican! From there they get their commands and there are the 
two popes and their select group of cardinals who know what needs to happen in the world. They justify the sacrifice and 
abuse of minors through their rituals and clubs and we as citizens can do little about. 

Lastly

This list was created after being active for 20 years in child suffering and after that 13 years of delving, rooting, writing 
letters and having many contacts. It turns out that the world just above the mafia is hermetically sealed. Despite that I came 
into many faiths, politics and even the Vatican. It is obvious that they have everything in control.  

As long as man will rule at the top of this pyramid, suffering, sacrificing, and trafficking of children, will subsist and we who 
make these things publicly will be humiliated and eliminated. Nevertheless, there are ways to force a breakthrough 
because by diving in the many rituals that I have reviewed, these people have released some major weaknesses, and that 
gives us hope that this pyramid will disappear. 

Child suffering, a game of the absolute 
top in order to extort.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curacao

Visit the pages for all the information

Politics and society

Public opinion
http://www.place4free.com/Ingezonden/Ingezonden_index.htm

Slavery
http://www.place4free.com/Slavernij/Slavernij_index.htm


Help
http://www.place4free.com/Help/Help_index.htm

Born for one penny
http://www.place4free.com/Geboren/Geboren_index.htm

Lump it
http://www.place4free.com/Pech_gehad/Pech_index.htm

Black book
http://www.place4free.com/Zwartboek/Zwartboek_index.htm

The missing link
http://www.place4free.com/Missendelink/Link_index.htm

Guardian ship
http://www.place4free.com/Curatele/Curatele_index.htm

Behind close doors
http://www.place4free.com/Gesloten_deuren/Gesloten_index.htm

Matrix 1 and 2
http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm

 
13 september 2014 (Brief)
Bijgeleidende brief bij een verklaring/rapport door ondergetekende afgelegd

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, kinderen indoctrineren, kindermoord.

Geachte Dames, Heren, Hoogwaardigheidsbekleders, Gouverneur, Politici, Justitie en leden van de schrijvende pers 
maar ook radio en TV in de Antillen en Nederland.

Hierbij stuurt ondergetekende John H. Baselmans-Oracle u een verklaring die hij afgelegd heeft en wat al spelende is de 
33 jaren dat hij woont en werkt op Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen. Hij verwacht niet dat u hetgeen hij hier 
op papier heeft gezet, gaat publiceren of door u aangepakt wordt. Uiteindelijk steunen u allen dit alles, bewust of onbewust, 
door het alsmaar in de prullenbak te gooien en/of in de vergetelheid te brengen. Puur omdat ook uw salaris afhangt van 
deze praktijken.

Doch het let ondergetekende niet om het u (nogmaals) onder ogen te brengen in de hoop dat eens één van u ook op gaat 
staan voor de rechten van onze kinderen, onze toekomst. Alle namen zijn op te vragen en alle voorvallen zijn door 
ondergetekende meegemaakt en kan hij daar in getuigen.

Uw geweten, uw toekomst. Hoe gaat u daarmee verder met de “knowhow” die ondergetekende u hierbij voorlegt.
Curaçao; 13-09-2014

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, kinderen indoctrineren, kindermoord.

In deze verklaring wil ondergetekende John H Baselmans-Oracle schriftelijk vastleggen de diverse zaken die hij gezien, 
meegemaakt of meldingen van gehad heeft. En waar de desbetreffende instanties, politici en justitie niets gedaan 
hebben nadat deze meldingen aan hen voorgelegd werden. Deze meldingen zijn in de loop der jaren allemaal verzwegen, 
verdwenen en achtergehouden om zo een bisdom, politiek en hooggeplaatste personen in de voormalige Antillen en 
Nederland te beschermen. Ondergetekende zet nu zoveel mogelijk in deze verklaring daar het niet duidelijk is hoe lang 
hij nog de kans heeft deze zaken aan te pakken en verder aan te werken. Een mensenleven is maar kort.

Nadat hij samen met zijn vrouw Paulie over de 50 kinderen die verstoten waren en/of mishandeld in huis had genomen, 
kwam het boekje “Geboren voor één cent” ISBN 978-1-4452-6787-6 en kwam alles in een versnelling.

Case 1 
Koninklijk huis /vrijmetselarij /kinderen

Na het boekje “Geboren voor één cent” uitgebracht te hebben, werd ondergetekende als snel benaderd door een 
persoon uit Nederland. Lokaal werd ondergetekende direct bedreigd vanuit de politiek door een minister die publiekelijk 
verkondigde dat ondergetekende misschien wel eens pedofiel zou kunnen zijn en zeker kinderporno op zijn computer 
zou hebben staan. Ondertussen werd ondergetekende vanuit Nederland benaderd door een zekere A.S. die het boekje 
zo goed vond dat het bij de koningin moest belanden. “Ik heb mijn contacten en woon er niet ver vandaan” waren zijn 
woorden. Ondergetekende moest een persoonlijke brief naar de koningin maken en die zou A.S. bijvoegen. Binnen een 
korte termijn was het boekje op het kasteel en ontving ondergetekende een officiële brief dat de koningin het boekje 
ontvangen had en er voor bedankte. De connectie A.S. met het koninklijk huis was kennelijk zeer nauw. Kort daarna 
kreeg ondergetekende contact met L.L. van het lokale CFT wat een Nederlands overheidsorgaan is dat op de eilanden 
over de financiële zaken waakt. Deze persoon kwam op bezoek en vond het raar dat in ons huis geen kind te vinden was. 
Kennelijk had men het boekje niet goed doorgenomen en dacht men dat we nog steeds een kinderopvang hadden met 
verstoten kinderen.

Na enkele bezoeken over en weer kwam de mededeling vanuit de hoek van de inmiddels vier personen; A.S. - L.L. - H.S. 
en R.L., allen aangesloten of connecties hebbende met de vrijmetselarij Nederland, dat we na de vertaling naar het 
papiaments en het uitkomen van het boekje moesten stoppen met kinderleed. Op een gegeven moment kreeg 
ondergetekende een aanbod vanuit deze hoek dat ze onze lokale sportgroep willen ondersteunen. In een bijeenkomst 
met A.S. bleek dat deze persoon een organisatie had T.A.O. en hij op zoek was naar kinderen zonder ouders zonder 
enige band. Op de vraag wat ze dan met hen gaan doen was “we gaan ze heropleiden in een geheel andere omgeving”. 
De plaatsen waar dat gaande is, zijn Indonesië en defensie Nederland afdeling Antillen! De Antilliaanse kinderen zouden 
naar de andere kant van de wereld gaan (Indonesië) en kinderen van dat deel van de wereld naar defensie Antillen! Het 
“ronselen” van kinderen was al aan de gang en er werd dus gezocht naar (criminele) alleenstaande jongeren. Met wat 
navragen bleek dat veel gebeurde vanuit de vrijmetselarij en deze selecte groep.

Verder kreeg ondergetekende ter informatie dat bij het laatste bezoek van het koninklijk huis; toen nog koningin Beatrix, 
prins Alexander en prinses Maxima, 2 november 2011 te Barber er duidelijk sprake was geweest van het offeren van 
een baby op dit eiland. De aanwezigheid van de “bekende club” gegadigden en hun reactie wees op dit voorval. Later 
kwamen er verschillende verklaringen vanuit Nederland naar boven waar deze praktijken bevestigd werden. Zie onder 
andere de verklaring van Anne Marie van Blijenburgh, ex-echtgenote van Kees van Korlaar “Octopus Syndicate”.
Case 2 
Bisdom Willemstad / kinderleed

Al jaren is er algemeen bekend dat geloof en kinderleed samen gaan. Deze informatie kreeg ondergetekende van zijn 
schoonvader W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie Curaçao) en een tweede persoon A.D. (ex-frater) op het eiland 
Curaçao. Van W.W. kreeg ondergetekende meerdere malen gevallen te horen van kindermisbruik op de katholieke 
scholen op Curaçao.

Een geval is door beide bovengenoemde personen naar buiten gekomen en wel het geval st. Augustinus College te 
Punda, Willemstad. Daar was een frater die best gewild was en vele malen in de fout gegaan was in een zijkamertje 
(kantoortje) van de klas op het uiteinde van een lange gang. Deze frater liet zeer geregeld kinderen daar binnen en deed 
hij vele handelingen. Toen er op een gegeven moment te veel ouders in opstand kwamen werd W.W. bij de bisschop 
geroepen en werd hem opgedragen de frater te beschermen en hem op de eerste KLM vlucht naar Nederland te plaatsen. 
Alles wat er rond die frater werd aangegeven en gemeld, moest vernietigd worden in opdracht van de toenmalige bisschop. 
Volgens W.W. deelt het bisdom de orders uit ook bij politie en justitie waar hij vele gevallen van aanhaalde.

Jaren later kwam A.D. in ons leven. Hij was een frater die plotsklaps uit de orde was gegaan. Hij wilde volgens zijn zeggen, 
niet meer bij deze ontuchtzaken horen. Van W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie Curaçao) hoorde ondergetekende enkele 
malen het verhaal dat A.D. zelf met “kinderen speelde” en hij daarom uit de orde is gezet. Hij liet te veel los en was 
ondertussen hoofd der school geworden. Ook heeft deze A.D. volgens W.W. enkele malen daarvoor vastgezeten. 
Deze man gaf tot voor kort nog steeds les aan kinderen bij hem thuis.

Case 3 
Politiek en kinderleed

Ook is door W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie) enkele malen doorgegeven dat een oud leraar ex-politicus S.B. niet 
alleen door zijn opstandig verleden is vastgezet maar ook dat er gevallen bij hem waren van “spelen/omgang” met 
kinderen. Het ware verhaal over deze man heeft W.W. meerdere malen herhaald omdat hij niet kon geloven dat dit soort 
figuren in de politiek/onderwijs konden komen. Later verdween deze man uit de wereld van het onderwijs maar in de 
politiek is hij nog steeds actief.

De gevallen A.D.  frater in Augustinus en S.B. werden in een gesprek met bisschop Secco (2010) afgedaan als zijnde 
“verjaard”. Terwijl zaken nog lopende en gaande zijn zoals de volgende case.

Case 4 
Kerkelijke organisatie: Hersenspoelen en melding van 2 dode kinderen

Al jaren heeft ondergetekende bij zowel politiek als justitie en kinderrechten organisaties melding gemaakt van 
kinderleed in het dorpje Soto waar een kerkelijke organisatie S. genaamd, opereert. Het rapport “Kinderleed, verleden 
tijd” is aan alle instanties gepresenteerd doch werd naast hen neergelegd omdat S. een kerkelijke organisatie is en dat 
ze daar niets aan mogen doen wat waarschijnlijk opgelegd is vanuit het bisdom Willemstad.

Er zijn 2 oudere meldingen binnen over het verwaarlozen en dood door schuld van kinderen die intern daar woonden. 
De ouders werden na het heen gaan zo bedreigd door deze organisatie dat ze moesten vluchten naar Nederland. 
Het leven van deze ouders werd lokaal onmogelijk gemaakt. Deze verklaringen kwamen via 3 kanalen binnen. Inclusief 
van een persoon die een van die gevallen zelf gezien en bijgestaan heeft. Uiteindelijk werd ook deze persoon het leven 
zuur gemaakt. Buiten de dood van deze 2 kinderen is er een melding binnen van de wijkverpleging en dokter dat er 
geen medisch opgeleide personen daar aanwezig zijn. De arts zag ook dat door onbevoegde personen, mensen zonder 
kennis bij de zieke kinderen spuiten worden gezet.

Wat ook opviel, tijdens een bezoek, was de drang bij kleine kinderen om met elkaar seks te hebben. De leidster moest 
regelmatig zeer jonge kinderen verbieden nog in een speelhuisje te kruipen of met elkaar mannetje/vrouwtje te spelen! 
Het was een raar gezicht/gewaarwording.

Bij het bezoek aan dit tehuis, en na ruim anderhalf uur daar gehangen te hebben, viel het op dat kinderen in een 
buitenschoolse opvang wel erg gedrild werden in de leer van de kerk. De woorden “god” en “jezus” vielen wel erg veel 
en we kregen duidelijk te zien dat er een hersenspoeling gaande was van deze naschoolse opvangkinderen. Het waren 
robotjes die niets anders hoorden dan god en jezus. Enkele weken geleden werd door een oudere inwonende 
aangegeven dat er werkelijk gehersenspoeld wordt en dat de kinderen niets anders te horen en te zien krijgen dan kerk, 
god en jezus. Deze persoon was helemaal kapot van wat daar gebeurde en nog gebeurt.

Verder weet ondergetekende vanouds en van het hoofd van kinder- en zedenpolitie dat er in kerkelijke internaten en 
vooral die op de weg naar bullenbaai, dat er veel gebeurde met de kinderen aldaar. W.W. verklaarde regelmatig dat 
daar personen met de regelmaat van de klok opgesloten werden omdat ze hun handen niet af konden houden van deze 
kinderen. Toch konden ze daar weer terugkeren en vervielen ze weer in hetzelfde stramien. W.W. kon maar niet geloven 
dat er werkelijk niets gedaan werd. Tot pas veel later begreep hij dat de kerk en de vrijmetselarij een zeer grote vinger 
in het geheel had en alles werd beschermd om zo geen grote opstand onder de bevolking te krijgen.
Dat alles werd bij bisdom Willemstad in een persoonlijk gesprek niet ontkend maar afgedaan als zijnde “verjaard”.

In de vele jaren dat ondergetekende en zijn vrouw Paulie kinderleed hebben geprobeerd te verzachten samen met zijn 
schoonvader W.W. blijkt alsmaar dat kinderleed zich verder en verder over het eiland verspreidt. In vele huishoudens 
hebben de doorsnee kinderen niet veel meer zeggenschap dan de lokale honden aan een ketting. Ze worden gebruikt, 
misbruikt en zelfs afgevoerd naar buitenland via kanalen die gaan via de Nederlandse overheid, koninklijk huis en hun 
vrijmetselarij. Kinderen zijn handel en zijn zoals het koninklijk huis zelf laat zien, niets meer dan een lustobject voor de 
hogere rangen en standen in de maatschappij. In het 33 jarig onderzoek en werken met kinderen en hun leed is 
gebleken dat kinderleed bewust in stand wordt gehouden en bewust wordt beschermd door zowel de kerk, koninklijke 
huizen, politiek en justitie. Dat blijkt wel uit de vele aangiftes, rapporten en gesprekken die ondergetekende reeds heeft 
afgegeven en waar hij nergens en bij geen instantie, ondanks alle verklaringen, pijn en schreeuwen, gehoor krijgt.

Kinderleed, het is al bij uw voorpoort!

Afsluiting

Zoals ondergetekende opende “hij weet niet hoe lang hij nog te leven heeft” wil hij eindigen. Vele zaken worden hem niet 
in dank afgenomen maar hij meent dat eens deze vuile beerput lokaal en internationaal moet worden geopend. 
Of, voordat hij voor wat dan ook wordt beschuldigd en bedreigd, meent hij deze verklaring te moeten afleggen. 
De namen zijn allemaal veilig gesteld en zijn op te vragen en de instanties die belast zijn met justitie, politiek en geloof 
bezitten de namen en toenamen, mits deze zaken al lang in de vuilnisbak zijn beland. Het gaat u allen goed en laten we 
hopen dat dat ook gaat gelden voor onze kinderen.

In waarheid opgemaakt; 
John H. Baselmans-Oracle 
Dokterstuin 237 Willemstad, 

Reactie op verklaring heer Clementia bisdom Willemstad openlijk via Facebook

Franklin Clemencia Een eenmalige reactie want het heeft geen zin om in discussie te treden met dhr. Baselmans. 
De heer Baselmans heeft een keer met mgr. Secco gesproken. Ik was bij dit gesprek aanwezig juist vanwege dit soort 
onzin verhalen. Het gesprek ging niet over kindermisbruik en ex-frater A.D. frater Augustinus en dhr. S.B. zijn zeker niet 
in dat gesprek genoemd. De bisschop kan dus nooit gezegd hebben dat de zaken verjaard zijn. Voor de zekerheid om 
nieuwe discussies te voorkomen, Dit betekent niet dat er jammer genoeg ook binnen de katholieke kerk gevallen van 
kindermisbruik zijn voorgekomen. Verder heeft de katholieke kerk totaal niks te maken met organisatie S. September 
13, 2014 at 6:32pm

14 september 2014 (Brief)
Zeer belangrijke brief naar mevrouw Gumbs minister van Justitie

Mevrouw Gumbs

Wil met u de vragen even doornemen:

Vraag 1
33 jaren zijn we bezig geweest met kinderleed. Samen met de Kinderbescherming Voogdijraad en de toenmalige 
kinder- en zedenpolitie. De mensen die werkelijk verandering wilden brengen in het geheel werden steeds ontslagen 
en of weggehaald van hun job. Mijn vrouw en ik begrepen niet waarom, totdat we het antwoord kregen dat de groep die 
aangepakt moest worden te machtig was.

Ik ben toen na het boekje “Geboren van een cent” bij zowel de lokale instanties, lokale politiek, justitie (bv PG Piar en de 
gouveneur) maar ook de Nederlandse politie, Europese raad en VN inclusief koninklijk huis allemaal dit gaan rapporteren. 
Al deze instantie al deze mensen weten van deze gevallen af! Er wordt niets gedaan ook internationaal niet want de groep 
die kinderleed in stand houdt is zeer machtig. Zie de leugens in de posting bij Yves vanuit het bisdom 
(Franklin Clemencia)! Ik werd letterlijk omgekocht bij de bisschop! Later hoorde ik ook bij mevr Garmers RK dat het 
bisdom Willemstad het voor het zeggen heeft. 

Het is niet gemakkelijk op te lossen het is een organisatie (zie Nederlands geval Demminck).

Vraag 2/3
Het ronselen is er altijd geweest. Dat het ons gevraagd werd was in 2010/2011 toen mijn vrouw en ik persoonlijk deze 
vragen kregen via een hoog Nederlands lid Anthony.S. van de vrijmetselarij.

Ook dat is rond 2012 aangegeven en in 2014 is dat nogmaals gedaan aan de nieuwe PG heer Schram. Ook de 
kinderbescherming zat niet vreemd te kijken maar weet als ze het aan gaan pakken geen subsidie meer los komt voor hen. 
Al deze zaken zijn NOOIT behandeld geworden. Wel weet ik dat het vrijmetselarij lid Anthony.S. nu non actief is in deze 
organisatie (samen met 3 andere). 

Dit handelen is naar ALLE kranten op de Antillen als Nederland gestuurd maar niet EEN durfde het te plaatsen! 
Toen heb ik alles geplaatst in mijn boeken waar alle correspondentie staat.

Na jaren en veel praten heb ik uiteindelijk heer Schotte bereid gevonden om een onderzoek te laten doen door UNICEF. 
Iets wat de politiek bleef weigeren. De getallen moesten later wel “aangepast” worden in opdracht van...... Het Europees 
rapport over Curaçao is geheel anders dan de Antilliaanse versie. Niemand kraait er naar en niemand doet er iets mee! 
Waarom? Men mag niet ingrijpen en de geldkraan wordt alsmaar dichtgedraaid!

Vraag 4
Het bisdom is een arrogante organisatie waar heer Secco als jezuïet alles af aan het breken is wat eens met bloed 
zweet en tranen is opgebouwd. Ook dat is uitvoerig beschreven. Heer Secco herhaalde dat al mijn zaken verjaard waren 
en er niet over wilde praten en wimpelde dit weg met een zwaai van zijn rechter hand! Heer Secco zou mij nog schriftelijk 
vragen beantwoorden maar dat is nu al 3 jaren terug. Ook wimpelde deze man weg het geval Montoya waar deze man 
mij af wilde persen om met hem naar bed te gaan met behoud van mijn huis op Adjudantenweg. Omdat Montoya dood is 
mocht ik daar niet meer over praten! OOK daarvan heb ik een aangifte gedaan bij de PG en gouverneur en alles wordt 
verzwegen!

Gevallen die ik beschrijf en naar buiten breng HEB IK ZELF MEEGEMAAKT en zijn niet “van horen zeggen” of van 
“roddels”. Mijn gevallen zijn vastgelegd zowel in schrift als aangiftes bij de desbetreffende instanties.

Wraak ken ik niet en is niet de oplossing maar dat bisdom Willemstad weigert te praten en dat ik bij het Vaticaan een 
verzoek in moest dienen om een gesprek te krijgen met de bisschop zegt al boekdelen. Dat buiten de leugens van de 
heer Franklin Clemencia die er was als vertaler, daar ik het Spaans niet beheers en niet als getuige!

Ja de paus is ter verantwoording te roepen en dat gaat ook gebeuren als Bisdom Willemstad zich blijft schuilen achter 
hun leugens. En wie dat gaat doen nu als het moet, Ikke.

Een fijne zondag en een bandabousche groet


12 oktober 2014 (boodschap)

The more you know,
The more dangerous you are for this system.


28 oktober 2014 (boodschap)
See the big picture

Not the political crap, not these TV stories and not the fake terrorists and the many viruses around the world.
 
This is not really what is going on, please wake up open your eyes and see what is really going on.Het boek "Geloof en geloven" kan vrij gedownload worden op deze pagina
Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf
File size 6.0 MB
Het boek "Geloof en geloven" kan gekocht worden via deze link Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4 http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily