Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 
Geloof en het Geloven
 
30 oktober 2014 (Ingezonden stuk)
De justitie wankelt

Na het boekje “Pech gehad”, aangeboden aan de toenmalige PG heer Piar, kwamen nog meer trieste zaken op mijn pad. 
Het lijkt erop dat er een vervolg gaat komen speciaal voor onze rechters en personen zetelend op het Wilhelminaplein. 
Na pedofilie en kindermishandelingen kwamen zaken naar boven waar ook hier justitie geen zuivere rol in speelt.

Hans Willems heeft zogenaamd zelfmoord gepleegd maar uit de files die al jaren in mijn bezit zijn en eindelijk 
gecategoriseerd zijn, blijkt dat deze man aardig door justitie vernederd is geweest. Dat omdat hij alles aanpakte wat 
onrecht was. Hij werd opgesloten wegens bedreiging van een rechter en werd later zelfs in een psychiatrische inrichting 
in Zwitserland geplaatst. Het bleek dat justitie niet blij was met de vele zaken die hij regelmatig aan de kaak stelde. 
Hij was volgens zijn zeggen de enige gediplomeerde misdaadverslaggever. Uit zijn mega file blijkt dat deze man alles 
duidelijk op een rijtje had. De files wijzen uit dat hij een psychisch wrak werd gemaakt door de hogere instanties en uit 
brieven, blijkbaar ook vanuit de Nederlandse politiek. Hirsch Ballin en Donner hadden kennelijk een zware kluif aan 
deze man. Dus opruimen dit soort personen.

Opruimen was er ook bij een man die hier zijn laatste jaren in rust wilde doorbrengen en genieten na een zwaar en 
heftig zakelijk leven. Wonend op dit eiland, in een huis op Jan Thiel zag B. zijn “handel” van het leven want hij kwam 
er achter dat er vreselijk gesjoemeld wordt op de eilanden met de diverse olieproducten waar onder benzine en ruwe 
olie. Hij sprak zijn oude contacten aan in het verre oosten die in deze wereld zitten en deed een aanbod aan de 
desbetreffende lokale personen om zuivere olieproducten (die wel aan de internationale standaarden voldoen) voor 
een goede prijs (veel lager dan de huidige prijzen) aan de lokale markt te verkopen. Van die dag werd zijn leven een 
hel en moest hij zich terugtrekken in een appartementje waar volgens getuigen, de politie hem regelmatig lastig viel. 
Uiteindelijk vonden zijn zoons wonend in het buitenland hem dood in dat appartement en waren zijn zaken ook nog eens 
in beslag genomen door politie! Computer en harde schijven werden vermist en zijn nooit meer opgedoken. Gelukkig 
waren er kopieën maar justitie wilde van niets horen noch zien en de zonen werden letterlijk van het eiland getrapt.

Dan hebben we het geval Hogan, de man die zogenaamd ging zwemmen en nooit terug kwam. Deze man was met een 
bedoeling op dit eiland en moest zich mengen in de wereld van de porno en kinderhandel. Een opdracht die compleet 
uit de hand liep en een gevaar werd voor de opdrachtgevers vanuit Amerika. De tweede lijn (de bewuste leraar van de
international school) werd snel opgepakt en wist dat hij niet dat geluk zou krijgen van een verdwijning als Hogan. 
De gegevens waren binnen en hij moest hangen als zijnde pedofiel. Hogan zelf werd op zee opgepikt en verdween 
voorgoed in een ander hoedanigheid. De zogenaamde ruzies met zijn gezin en alle heisa om hem heen was precies 
wat ze nodig hadden als alibi “een hulpeloze man die het niet meer zag zitten en dat zijn gezin zogenaamd een drama 
was”. Ondertussen gaat de kinderporno en handel nog rustig door onder andere via onze E-zone en dat maakte het 
allemaal een beetje te moeilijk volgens justitie. 

Een zekere Kennith B. verdween plotsklaps van deze aardbodem. Hij was voor Jantje publiek een automonteur. 
Maar in werkelijkheid zorgde hij voor in de hoek Jan Thiel dat verschillende mega ladingen netjes binnenkwamen voor 
een bekende persoon. Zijn hobby was varen en vissen maar hij vertelde nooit waar hij op viste. Zijn garagehandel liep 
stroefjes en hij was de laatste jaren zeer veel in Colombia om zogenaamd auto onderdelen te halen. Ook werden zijn 
boottochten intensiever. Plotsklaps kwam zijn Colombiaanse vriend terugzwemmend naar Caracasbaai. De boot van 
K.B. was gezonken en hij was nergens te vinden. Dat was zijn verklaring bij de politie. Een politie die men overigens
regelmatig zag bij zijn garage en de zaak afsloot als zijnde “een gezonken boot en een verdwenen Kennith.B.”. Ik had 
in die tijd regelmatig gesprekken met zijn vrouw. Een gesprek was zeer opmerkelijk. 4 dagen na het dood verklaren 
en het zinken van de boot deed deze vrouw een opmerkelijke uitspraak. “John, wat raar dat de portable van K. tot 
gisteren nog gewoon werkte, het kan toch niet zo zijn dat deze nog op de zeebodem werkt?”. Ze was compleet van
slag want ze vertelde daarmee dat haar man wel leefde maar nooit meer gezien zou worden. Er is blijkbaar nooit een 
onderzoek hiernaar gedaan en dat kwam al te goed uit voor onze onderzoekers.

Er gebeurt veel op dit eiland en het levenswerk van Hans Willems is goed gedocumenteerd. Zo ook de diverse zaken 
die op mijn pad komen die alsmaar bevestigen dat onze justitie samen met die van Nederland (getuigen de vele 
brieven van heer Willems) zwaar onder de maffia werken en er alles aan doen om zaken te doen verzwijgen.

Heer Willems vroeg via een tussenpersoon of er een boek uitgebracht kan worden genaamd
titel ‘Logboek van een asielzoeker’
ondertitel ‘RECHTSpolitiek vluchteling in Neverland 
Schengen’
Er moet nog veel puzzelwerk gedaan worden want de vele documenten en files (opgeborgen in een kluis elders) zijn 
een zee aan informatie. 

Jammer dat het recht zo krom is en of het nu gaat om olie, kinderporno of justitiële zaken, overal zie je de kromme 
zaken eindigen in de mysterieuze wereld op het Wilhelminaplein.

3 november 2014 (Presentatie) 
Presentatie aan de pers van het rapport “The pyramid that justifies child suffering, trafficking and abuse”

Beste pers

Na 20 jaren kinderen opgevangen te hebben samen met mijn overleden vrouw en daarna 13 jaren zoeken naar de 
oorsprong van het kinderleed, is dit rapport uitgekomen (zie bijlage of onderstaande links) wat een kleine tip is van 
de sluier wat ik beschreven heb in het gehele rapport wat over de 1000 pagina’s bevat.

Laten we hopen dat het kind eens het respect zal krijgen wat het als zuiver beginnend mens verdient. Om zo ook 
hen een goede toekomst te geven.

Met een vriendelijke groet,
John H Baselmans-Oracle
“The pyramid that justifies child suffering, trafficking and 
abuse” 
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Pyramide-english.pdf

“De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik 
rechtvaardigt” 
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Piramide-dutch.pdf

16 november 2015 (Ingezonden stuk)
Waarom?

Er duikt al enkele malen de vraag op en is het u ook opgevallen:

Waarom doet justitie, politie, OM en al onze vechters tegen criminelen met hun mooie acties (op papier) alsmaar
invallen in woningen in minderbedeelde wijken en zijn het alsmaar “kruimel criminelen” die men op pakt?

En waarom worden er geen invallen verricht in de vele peperdure resorts met hun hoge muren en eigen bewaking? 
Waar ook vele criminelen verblijven werkend in ongure praktijken zoals, drugs, financiële markt, witwassen, om 
enkele te noemen.


Blijkt dat klasse justitie overuren draait en men werkelijk die mensen beschermt die hoog in de criminele top mee 
draaien. 

Andere verklaring is helaas niet mogelijk.

17 november 2014 (Ingezonden stuk)
“Parochianen hebben vraagtekens bij snelle crematie pastoor Danilo Morales.”

“Binnen de Rooms-Katholieke traditie is het gebruikelijk dat overledenen begraven worden. In uitzonderlijke gevallen
is het toegestaan om een lichaam niet te begraven maar te cremeren.”

Er is inderdaad een uitzonderlijk geval, daar pastoor Danilo Morales vermoord is net zoals pastoor Montoya. 
Het autopsie rapport is blijkbaar “aangepast” door bisdom Willemstad. Want ook dit moet allemaal verzwegen worden.

Eindelijk worden er vraagtekens gezet bij dit instituut wat geleid wordt door een jezuïeten bisschop die een duidelijke 
opdracht heeft van paus Adolfo Nicolas.

VERDER UITLEG:

Montoya was de pastoor die zetelde in het bestuur van bisdom Willemstad. Hij was diegene waar ik mee in bed moest 
kruipen in ruil dat hij dan zou zorgen dat ik mocht blijven wonen in mijn huis.

Ik heb deze verklaring willen afleggen bij het proces tegen de 2 jongens die zogenaamd deze pastoor vermoord 
hebben maar ik kreeg uit meerdere hoeken te horen dat ze met zijn drieën bezig waren met een seksspel. Er werd 
alles aan gedaan om de verklaring af te leggen tegen deze pastoor Montoya en bisdom Willemstad ging zo ver dat 
alles achter gesloten deuren moest worden behandeld en dat de aangiftes verdwenen bij het Openbaar Ministerie. 
De pers wordt het zwijgen hierover opgelegd.

Bij het geval Morales durft men niet de ware toedracht naar buiten te brengen. Zo werd deze pastoor binnen 2 dagen 
gecremeerd wat kennelijk zeer opmerkelijk is in de katholieke kerk. Zo bewees bisdom Willemstad dat het niet pluis 
was rond deze pastoor en dat men bang was dat er autopsie uitgevoerd zou worden.

22 november 2014 (Ingezonden stuk) 
Laten we het beestje bij de naam noemen

Justitie kan niet onder corruptie uitkomen.

We hebben dat in deze groep al meerdere malen aangehaald en ook aangetoond. Maar het betekent dat we aan 
het dweilen zijn met de kraan open. Want aan de ene kant doen onze gezagdragers net of ze ons een betere wereld 
voor willen houden en aan de andere kant zien we dat de topcriminelen zelfs nog niet vervolgd worden (zie zaak 
Wiels enz.). Wel zijn ze er als de kippen bij om elke kruimeldief voor langere tijd de bak in te werken, dat omdat ze 
mogelijk te gemakkelijk kunnen praten.

Maar wat gebeurt er werkelijk achter de schermen?

Ben je een crimineel met veel geld kun je een advocaat regelen die op de kleine lettertjes let. Dan heb je al 70% 
kans dat je vrij uit gaat. Maar deze topcriminelen nemen het zekere voor het onzekere en we zien dat ze als back-up 
afpersing of omkoping hanteren. Uit uitspraken van ex PG’s, oud politie mensen, rechercheurs en van oud-rechters 
blijkt dat praktisch alles wat een oordeel moet uitspreken of zaken op moet maken, afgeperst of omgekocht wordt 
om zo bepaalde uitspraken veilig te stellen en hun vrijheid en handel gegarandeerd blijft.

Drugs, seks en rechtstreekse afpersing is normaal in deze wereld.

Zo zien we dat rechters geen uitspraak durven te doen en gaan vallen op kleine lettertjes. Veelal al ingeslopen door 
verkeerd opgemaakte processen verbalen en verhoren. Als de advocaat verzuimt om daarop te attenderen komt 
de rechter wel met het een of ander. Het leven van vrouw en kind moet zeker gesteld worden. Praten we nog niet 
over hun eigen leven. Ook wordt er al van ouds de rechterlijke macht misbruikt en worden mondige burgers eerst 
op allerlei manieren hun mond gesnoerd. Mocht dat niet lukken, blijken die burgers in een keer toevallig levensmoe 
(heer Willems bijvoorbeeld).

Alle problemen die we nu hebben is omdat vele criminelen zich niet meer storen aan deze corrupte justitie ze hebben 
hen al bij de ballen en dat maakt dat we het einde zoek zijn. Willen we een goed lopend systeem, pak alles rond
 justitie aan, van laag (politie) tot hoog (Rechterlijke macht).

We praten nog even niet van de hoogste stap in deze corrupte boel die werkelijk alles controleren maar veelal ook 
zwaar onder deze afpersingen vallen en dat zijn de Minister van Justitie en zijn rechterhand Procureur Generaal met 
op de achterhoede onze Gouverneur. Ook zij hebben vele zaken die niet naar buiten mogen komen en verzwegen 
moeten worden in opdracht van de CID! En daar ligt ons probleem. We snakken naar integere eerlijke personen op 
deze plaatsen. Die personen in het verleden die dit waren zijn tot de dag van vandaag vermoord en of worden voor 
hun leven op non actief gezet.

Eerlijkheid en naar eer en geweten handelen is een onmogelijke zaak in deze hoek van onze maatschappij. 
Het einde is zoek en dit kan niet veranderen. Het is het spel van de wereld, het spel van een ziekelijk systeem.

Doch we hoeven het als burger niet te nemen.
Signaleren is punt een en niet mee doen aan deze ziekelijke manier van leven is punt twee. Er zijn wegen.

28 november 2014 (boodschap)

Follow your path with your heart and soul and you will succeed.

But by following your path coming from your ego or money, you will come to a dead end.

4 december 2014 (boodschap)

Laat men Kim Jong-un afschilderen als een van de meest extreme leiders en tirannen. Toch moeten we hem wel 
weer eens gelijk geven met waar hij mee naar buiten komt. 

Alleen moet hij erbij voegen dat het niet ALLEEN Amerika is maar dat Amerika de wensen van het Vatikaan uitvoert.

Maar Kim Jong-un bedankt voor uw op waarheid opgebouwde berichten.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-accuses-us-of-spreading-ebola-and-choosing-africa-
as-a-bioweapon-testing-ground-9897529.html
Het is toch bij de beesten af.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23423879/___
Mogelijk_11_mln_kids_misbruikt___.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11057647/Rotherham-sex-abuse-scandal-1400-children-
exploited-by-Asian-gangs-while-authorities-turned-a-blind-eye.html

http://www.jihadwatch.org/2014/08/uk-1400-non-muslim-children-exploited-by-muslim-rape-gangs-
authorities-did-nothing-for-fear-of-being-thought-as-racist


8 december 2014 (Ingezonden stuk)
Den Haag ontwaakt ivm kinderleed


20 november 2014 stuurde ik naar de lokale politiek, internationale organisaties en de Nederlandse regeerders en 
1ste en 2de Kamer en alle lokale en internationale pers een rapport over het kinderleed op onze eilanden. 

“The pyramid that justifies child suffering, trafficking 
and abuse”
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Pyramide-english.pdf

“De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik 
rechtvaardigt”
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/
Piramide-dutch.pdf

Lokaal werd er vanuit de politiek totaal niet gereageerd en de lokale pers waren zeggen en schrijven 2 internet 
dagbladen die het plaatsten. Maar internationaal en zeker vanuit politiek Nederland kreeg ik van vele Kamerleden 
en de Secretariaten diverse reacties. Er waren ook verschillende persoonlijke brieven/mails van fractieleiders. 

Vanmorgen bereikte mij een keurige brief van heer Plasterk samen met een brief naar de voorzitter van de tweede 
Kamer der Staten-Generaal en het rapport: Plan van Aanpak Kinderrechten 

“Eerste Aanzet” 20 november 2014. Waaruit blijkt dat Den Haag actie gaat ondernemen tegen het kinderleed op 
onze eilanden. Het is een eerste stap, een kleine stap want veel moeten we zelf gaan doen. Gelukkig, Den Haag 
heeft ingezien dat onze kinderen op de eilanden ook een kans moeten krijgen.


9 december 2014 (Brief )
OPEN BRIEF naar minister van buitenlandse zaken en koninkrijk relaties Heer dr. R.H.A Plasterk

Directie Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
Kenmerk: 2014-0000629915
Curacao: 09-12-2014
Betreft Uw brief over kinderleed

Geachte heer Plasterk
Allereerst mijn dank voor uw brief en antwoorden 5 december 2014. Het is toe te juichen dat er een actieplan 
opgezet is samen met de eilanden en Nederland. Maar toch wil ondergetekende even wat zaken duidelijk maken, 
want na het wederom lezen van het actieplan en de acties van een task force blijken de volgende zaken niet juist.

1. Ondergetekende is reeds 33 jaren bezig om kinderleed aan te pakken door 54 kinderen in huis te nemen samen 
met zijn overleden vrouw.

- In 2010 schreef hij het boekje “Geboren voor een cent” 
 en hij werd door lokale politici bedreigd.
- Eind 2010 overhandigde ondergetekende het rapport 
 “Kinderleed verleden tijd” aan de toenmalige premier 
 heer Schotte. Deze beloofde veel maar deed weinig.

- Mei 2014 kwam ondergetekende met het rapport over 
 de kern van kinderleed “De piramide die kinderleed, 
-handel, -misbruik rechtvaardigt.” Dus de brief naar u was 
niet om een 25 jaren Rechten van het Kind te vieren.


Het boek "Geloof en geloven" kan vrij gedownload worden op deze pagina
Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf
File size 6.0 MB
Het boek "Geloof en geloven" kan gekocht worden via deze link Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4 http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 

 
 
      Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily