Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 
Geloof en het Geloven
 

14 september 2014 Brief
Mevrouw Gumbs

Wil met u de vragen even doornemen.

Vraag 1
33 jaren zijn we bezig geweest met kinderleed. Samen met de Kinderbescherming 
Voogdijraad en de toenmalige kinder- en zedenpolitie. De mensen die werkelijk 
verandering wilden brengen in het geheel werden steeds ontslagen en of weggehaald 
van hun job. Mijn vrouw en ik begrepen niet waarom, totdat we het antwoord kregen dat 
de groep die aangepakt moest worden te machtig was.

Ik ben toen na het boekje “Geboren voor één cent” zowel de lokale instanties, lokale 
politiek, justitie (bv PG Piar en de Gouveneur) maar ook de Nederlandse politie, 
Europese commissie en VN inclusief koninklijk huis allemaal dit gaan rapporteren. 
Al deze instanties al deze mensen weten van deze gevallen af! Er wordt niets gedaan 
ook internationaal niet want de groep die kinderleed in stand houdt is zeer machtig. 
Zie de leugens in de posting bij Yves vanuit het bisdom (Franklin Clemencia)! Ik werd 
letterlijk omgekocht door de bisschop! Later hoorde ik ook bij mevr Garmers RK, dat 
het bisdom het voor het zeggen heeft. Het is niet gemakkelijk op te lossen het is een 
organisatie (zie Nederlands geval Demminck).

Vraag 2/3
Het ronselen is er altijd geweest. In 2010/2011 kregen mijn vrouw en ik persoonlijk deze 
vragen via een hoog Nederlands lid A.S. van de vrijmetselarij.

Ook dat is rond 2012 aangegeven en in 2014 is dat nogmaals gedaan aan de nieuwe 
PG heer Schram. Ook de kinderbescherming zat niet vreemd te kijken maar weet dat 
als ze het aan gaan pakken geen subsidie meer los komt voor hen. Al deze zaken zijn 
NOOIT behandeld geweest. Wel weet ik dat het vrijmetselarij lid A.S. nu non actief is in 
deze organisatie (samen met 3 andere). 

Dit handelen is naar ALLE kranten op de Antillen als Nederland gestuurd maar niet EEN 
durfde het te plaatsen! Toen heb ik alles geplaatst in mijn boeken waar alle 
correspondentie staat.

Na jaren en veel praten heb ik uiteindelijk heer Schotte bereid gevonden om een 
onderzoek te laten doen door UNICEF. Iets wat de politiek bleef weigeren. De getallen 
moesten later wel “aangepast” worden in opdracht van...... Het Europees rapport over 
Curaçao is geheel anders dan de Antilliaanse versie. Niemand kraait ernaar en niemand 
doet er iets mee! Waarom? Men mag niet ingrijpen en de geldkraan wordt alsmaar 
dichtgedraaid!

Vraag 4
Het bisdom is een arrogante organisatie waar heer Secco als jezuïet alles af aan het 
breken is wat eens met bloed zweet en tranen is opgebouwd. Ook dat is uitvoerig 
beschreven. Heer Secco herhaalde dat al mijn zaken verjaard waren en er niet over 
wilde praten en wimpelde dit weg met een zwaai van zijn rechter hand! Heer Secco 
zou mij nog schriftelijk vragen beantwoorden maar dat is nu al 3 jaren terug. 
Ook wimpelde deze man weg het geval Montoya waar deze man mij af wilde persen 
om met hem naar bed te gaan met behoud van mijn huis op Adjudantenweg. 
Omdat Montoya dood is, mocht ik daar niet meer over praten! OOK daarvan heb 
ik een aangifte gedaan bij de PG en Gouverneur en alles wordt verzwegen!

Gevallen die ik beschrijf en naar buiten breng HEB IK ZELF MEEGEMAAKT en zijn niet 
“van horen zeggen” of van “roddels”. Mijn gevallen zijn vastgelegd zowel in schrift als 
aangiftes bij de desbetreffende instanties.

Wraak ken ik niet en is niet de oplossing maar dat bisdom Willemstad weigert te 
praten en dat ik bij het Vatikaan een verzoek in moest dienen om een gesprek te 
krijgen met de bisschop zegt al boekdelen. Dat, buiten de leugens van de heer 
Franklin Clemencia die er was als vertaler, daar ik het Spaans niet beheers en 
niet als getuige!

Ja, de paus is ter verantwoording te roepen en dat gaat ook gebeuren als 
bisdom Willemstad zich blijft schuilen achter hun leugens. En wie dat gaat doen, 
nu als het moet Ikke.

Een fijne zondag en een bandabousche groet

Aantekening

Dit is dus op 25 maart 2015 gebeurd en het rapport wat je later zult lezen is de 
deur uit gegaan. 160 pagina’s met de nodige informatie om in te zien dat bisdom 
Willemstad goed de fout is gegaan, niet een, twee of drie keren maar vele malen.
27 september 2014 Interview
Interview John H Baselmans 

http://www.hobbytekenen.nl/blog/2014-09-27/john-baselmans

30 september 2014 Ingezonden
Bij de beesten af

Vele malen zagen we in de lokale kranten dat men de lokale landbouw wil 
ondersteunen en mensen tot selfsupporting wil actieveren. 

Onze minister en leden van onze organisatie LVV stonden alsmaar op de voorgrond.
Vanaf maart 2014 hebben we betaald voor een ploeg.
Vandaag 6 maanden verder kregen we het heugelijke 
nieuws te horen dat er geen ploeg op bandabou komt en 
dat we ons geld terug kunnen vorderen! 
Als troost kunnen we een adres krijgen van een persoon 
die misschien privé wil ploegen!

Snapt u nu waarom het hier achteruit holt?
We steunen dus niet de lokale landbouwers en zeker niet die gezinnen die na 
zegu hun stuk grond hebben. En wat gaat onze minister nu doen? Weer met 
loze beloftes en foto’s komen?
Het is bij de beesten af.

Aantekening

Landbouw zien en horen we alleen als er miljoenen getrokken kunnen worden 
uit de subsidiepot. Landbouw voor de kleine boer kun je wel vergeten zeker in 
de vele droge periodes die we de laatste jaren hebben. En wat zien we bij de 
peperdure kassen? Och, de miljoenen worden versleten door een oogst te hebben 
die net een paar gezinnen kan voeden en dan nog voor een prijs die de jackpot wel lijkt!


Nee, landbouw op de traditionele manier is geen winstgevende business en kan het 
ook niet worden. Maar het is lekker om de staat enkele miljoenen afhandig te maken 
en met dat geld je eigen kas te spekken. Een hobby die vele bewoners hebben op 
dit eiland. 
Nederlandse en lokale overheid oplichten.

10 oktober 2014 Ingezonden
“Peace”

Om tot een ware oplossing te komen zal men zich niet moeten vergrijpen aan verbale 
agressie noch aan geweld, dat maakt dat alles weer verloren is. Accepteer de zaken 
niet maar laat dat merken door passief te zijn. 
- Ga op de grond zitten en praat gezellig met 
 diegene naast je. 
- Ga niet naar het werk. 
- Stop de machine die deze maatschappij in stand houdt. 

Het gegeven is simpel, het systeem en zijn maatschappij hebben ons burgers nodig 
om hen in die ruime zetels te houden. Werken wij niet, zijn zij niet lang gegarandeerd 
van hun riant inkomen. Denk even aan de flowerpower periode waar grote oorlogen 
en veel agressie is doorbroken en een compleet systeem is lam gelegd. Men moest 
met compromis komen. DAT is nog steeds geldend, ook in de huidige wereld. 

We zien de laatste jaren dat de wereld vreselijk agressief aan het worden is. Men is 
duidelijk mondiger aan het worden. Toch eindigen veelal deze acties in een agressief 
einde. Dit is wat het systeem/huidige maatschappij juist wil. Dit is waar de bewuste 
vrijmetselarij en hun top op uit is en beschreven staat in hun vele ritualen. 

Agressie is wat men vanuit het systeem uitlokt en dat veelal via de politiek, justitie en 
de maatschappij en hun bazen. Daardoor kan door een corrupt rechtssysteem deze 
personen gemakkelijk vervolgd, opgesloten en geëlimineerd worden. Een vreedzaam 
mens is niet aan te pakken in een maatschappij. Deze taak heeft de kerk op zich 
genomen door vreedzame mensen blind en afhankelijk te maken.
Wees niet agressief, uit je ongenoegen door niet deel te nemen aan dit systeem en 
laat het systeem gaar koken in zijn eigen corrupte wereld. 
“Peace”, mensen dat is het antwoord voor alle problemen. 
“Peace”

Aantekening 

Over het gegeven “peace” zal ik een hele boek aan wijden en moet kort na dit boek 
uitgebracht worden. Want willen we deze vieze maatschappij met hun totaal scheefgetrokken 
systeem willen veranderen dan moeten we zaken niet aanpakken zoals de huidige 
regeerders het willen maar zoals het volk, de mensen van vlees en bloed, willen.

14 oktober 2014 Ingezonden
Uitspraak Ronald van Raak oktober 2014

“De enige oplossing is een verkoop aan PdVSA, aan Venezuela, maar dat mag niet van 
Amerika. Is de minister het met mij eens dat Curaçao dit nooit kan oplossen en dat het 
dus de taak van de Nederlandse regering is om te gaan praten met de Amerikanen en 
met de Venezolanen om te bekijken welke oplossing er mogelijk is?”

Ik haal nogmaals aan:
“Dat mag niet van Amerika”!
Veel wordt er verzwegen rond de roestbak ISLA maar soms glippen er toch woorden 
door en verpraten politici zich. Amerika is het land wat Nederland in handen heeft en 
zo ook onze eilanden. Zij bepalen, zij maken, zij breken.

Amerika wil geen Venezuela op het eiland (lees eilanden), wat hen overigens niet erg 
lukt, want veel is er lokaal al in Venezolaanse handen. ISLA is al een land in een land 
en vanuit daar heeft Venezuela een goed overzicht wat de wereld denkt en wil. 
Maar de opzet van Amerika gaat verder en past precies in de lijn die wereldwijd 
gaande is; Volkeren uitmoorden via oorlogen of vergiftigen en het land bewust moeilijk 
maken. In dit lokaal geval worden bewoners uitgemoord via de ISLA en dan vingerwijzend 
op een Venezuela die niets anders doet dan een oude roestbak werkende houden 
die nog geld op moet leveren voor hun land.

Nederland kan praten als brugman maar Amerika zal geen steek laten vallen als het 
gaat om het doel wat Amerika voor ogen heeft en alsmaar duidelijk naar buiten brengt. 

Heer van Raak heeft zich hier even verpraat want hier geeft hij duidelijk toe dat 
Nederland en hun koloniën een slaaf zijn van opperbevelhebber Amerika. De ISLA 
komt goed uit in hun beleid en onze milieuclubjes vechten, zoals lang aangegeven, 
tegen de verkeerde windmolens.


17 oktober 2014 Brief
Brief aan de heer Heer Wierda

Allereerst mijn dank voor de reactie en de interesse in ons eiland in het 
bijzonder Curaçao.

Ondergetekende is 32 jaren woonachtend en werkend op het eiland Curaçao en 
heeft in het verleden veel meegemaakt, gezien en samengewerkt met Nederlandse 
“experts” die zogenaamd begeleiding gaven (en nog geven) bij bepaalde 
bestuurlijke zaken.

Door zijn werk als kunstenaar en grafisch ontwerper kwam hij achter vele maffia 
praktijken en mensen met slechte bedoelingen. Later heeft ondergetekende 
MKK opgericht wat een organisatie is die meldingen van zaken die niet juist zijn 
in alle opzichten, politiek, justitie en maffia praktijken, gemeld konden worden. 
Ondergetekende werkte samen met de kabinetten van de gouverneurs en de 
gouverneur persoonlijk maar ook met ministers van justitie en procureur generaals. 
Ondergetekende registreerde en meldde zaken van kinderleed tot 10 miljoenen coke 
dollars witwassen via onze S. Maar ook de grote Duitse verzekeringsfraude en de
zaken rond de verdwijningen en liquideren van personen. 

Met het samenwerken met Nederlandse “technische bijstanders” die niet direct voor 
bijstand kwamen maar meer om zaken te infiltreren, werden en worden nog vele
zaken doorgegeven via het kabinet van de gouverneur aan een selecte groep in 
Nederland. Bij onderzoek bleek dat deze informatie niet naar politiek den Haag 
gaat maar naar het kabinet van de koning. Van daar worden zaken gestuurd en 
aangepakt.

In de vele jaren rommelen en meegekeken te hebben is ondergetekende vele 
duistere zaken tegen gekomen. Zowel in de politiek (lokaal en Nederland) als in 
de diverse maffia groepen en de financiële wereld die hier op ons eiland draait 
om en rond de wapen- , coke- en mensenhandel.

Als schrijver / klokkenluider heeft ondergetekende dit alles haarfijn in diverse 
boeken beschreven omdat zijn leven al lang aan een zijde draadje hangt daar 
hij te diep gewroet heeft in zaken die de burgers niet mogen weten.

De kracht van de drugshandel en financieel het wassen van miljarden is de 
gevaarlijkste hoek. Maar ook de 3 hoofd maffiagroepen zitten niet stil 
(Italianen - Joden en Hindustanen).

Komende op onze raffinaderij genaamd ISLA wat we hebben mogen overnemen 
voor een symbolische gulden. Het is al vele jaren een strijd dat deze zeer gevaarlijke 
en zeer verouderde installatie gebouwd door de Shell, aan de praat gehouden wordt
 via een lease contract door de PDVSA. PDVSA is een groot en machtig oliebedrijf 
in Venezuela, Zuid Amerika, met vele kanalen naar het midden oosten. Het is een 
staatsbedrijf wat veel macht heeft op de wereld wat de reden is waarom Amerika eens 
Venezuela wil inpalmen.

8 jaren geleden schreef ondergetekende het stuk “Olie dom geheim” waar hij aangaf 
dat wij onder onze eilanden olie en gas hebben. Weliswaar diep maar het is te 
verwerken. Ondergetekende werd zowel politiek Den Haag als lokaal van alle kanten 
bedreigd en zelfs werd er geprobeerd zijn mond te snoeren. Maar de papieren, die 
toen nog op internet stonden, gaven aan dat er een zekere heer Ansary 
(midden oosten) is die samenwerkte met de vermoorde toenmalige president Chávez 
en zo al belangen had in Curaçao. Heer Ansary had ondertussen al een lokale bank 
gekocht, het World Trade Center en de grootste verzekeringsmaatschappij (Ennia Cariben).

Maar heer Ansary had ook olie compagnies lokaal opgericht en die contracten waren 
getekend met heer IJs (ex minister president Antillen) en de president van onze 
nationale bank heer Tromp.

Toen ondergetekende dat publiceerde was het eiland te klein en er werden gehele 
kranten volgeschreven dat Baselmans een verzonnen verhaal had gelanceerd. 
Kort daarna kwamen de eerste metingen naar boven en vanuit de politiek kwamen 
geluiden dat er inderdaad olie was. Deze bevestiging kreeg ondergetekende later 
nog eens van de gouverneur heer Goedgedrag.

De zogenaamde sanering van de Antillen (3 miljard) was een cover-up voor het veilig 
stellen van de olie- en gasvelden onder onze eilanden. De 3 miljard die we als eilanden 
hebben ontvangen en de zogenaamde gemeentes van Nederland Bonaire, Saba en 
st. Eustatius is niets anders dan de zeegrenzen snel te bepalen en olie en gas veilig 
te stellen. Dat werd ook allemaal in die 10-10-2010 verweven! Opmerkelijk was dat ook 
net in die periode Venezuela begon te dreigen en er werden heftige gesprekken 
gevoerd tussen Den Haag en Venezuela. Later ging uw koning Alexander het 
overeengekomen bevestigen door een bliksembezoek te brengen aan Venezuela 
toen hij op onze eilanden was. Wat was er overeengekomen? Gas is Nederland, 
Olie voor Venezuela en dat via onze raffinaderij!

Al vele jaren vechten actiegroepen onder andere SMOC, om de ISLA te verplaatsen 
uit de stad naar elders, of te sluiten. Er zijn zelfs rechterlijke uitspraken bij SMOC op 
te vragen waarbij de ISLA (cq Curaçaose staat) miljoenen moet betalen aan SMOC 
als de wereldnorm overschreden werd. Toen viel SMOC door de mand want het ging 
niet om de bevolking te verlichten maar de miljoenen die verdiend werden aan de 
schadeclaims! En zo werden er processen gevoerd om deze claim weer teniet te 
doen wat zowel de Curaçaose regering samen met Venezuela lukte. Claim verdween 
en de vreselijk hoge uitstoot bleef gehandhaafd tot de dag van vandaag. Uit onderzoek 
weten we dat jaarlijks 18 mensen sterven aan gevolg van deze uitstoot. En wat politiek 
Den Haag ook aanhaalde; Waarom zijn onze militairen woonachtend in de rook van 
de ISLA naar elders verhuisd en waarom is dit niet erg voor de lokale bevolking?

Maar wat bleek, Nederland bleef volhouden dat zij niet verantwoordelijk zijn voor 
ons eilandje. Ook dat vocht ondergetekende vele jaren geleden aan. Hij publiceerde 
officiële “cables” vanuit het Amerikaanse consulaat naar een Amerikaanse dienst 
waaruit bleek dat Amerika de eilanden tolereert omdat ze onder verantwoordelijkheid 
vallen van Nederland! De Antillen worden getolereerd in hun beleid omdat Nederland 
het verantwoordelijke land is. Dat heeft politiek Den Haag op zijn kop gezet toen 
ondergetekende dat mevr Bijleveld en later heer Donner onder hun neus wreef. 
Bij deze mensen was alles “een interne aangelegenheid”. De bemoeienis Amerika 
werd in politiek Den Haag alsmaar verzwegen. Beide genoemde personen hebben 
veel valsheid in geschriften gepleegd en beide personen zijn niet voor niets van plaats 
gaan verwisselen na enkele voorvallen. Ondergetekende had via de lokale politiek en 
pers laten zien dat deze Nederlandse politici zwaar onder druk stonden via de drugs 
en financiële maffia.

Uit “inside information” ( via ..) kwam ondergetekende erachter dat het gas en olie 
kwestie besproken waren in gesloten zittingen tijdens de 10-10-2010 contract. 
Er missen delen die wij als burger niet mogen zien. Er is namelijk ruim 7 dagen 
gesproken over wat en hoe de zeegrenzen en hoe de olie en gas verdeeld zouden 
worden. Toen ondergetekende dat naar buiten bracht was het werkelijk een bom. 
Er werden grote compagnies gedaan om de mensen te overtuigen dat de miljarden 
gebruikt zouden worden om de staatsschuld van de Antillen terug te dringen. 
Wat er werkelijk gebeurde was, dat er een jaar voor het tekenen vreselijk veel 
“schade”claims ingediend werden bij het land (Antillen) die opliepen tot over de 
80 miljoen per claim. Deze claims werden met die miljarden allemaal mooi vereffend. 
Deze claims kwamen veelal vanuit de Italiaanse, Joodse en Hindoestaanse maffia.

In de vele jaren dat er meldingen binnenkwamen, kwamen er ook dus vele meldingen 
binnen van en over de ISLA raffinaderij. Zo hebben we een groep die zich “Greenforce” 
noemt en op het terrein van de ISLA een nieuwe stad willen bouwen. Deze mensen 
zijn zeer gevaarlijke mensen die de miljarden vanuit Nederland al zien zitten en ruiken. 
Ze reizen blijkbaar wekelijks naar Nederland om te lobbyen en met gladde verhalen 
te verkondigen dat de ISLA weg gaat cq terrein vrij komt en dat zij er een stad gaan 
bouwen! Dat is om de subsidiepot van Nederland nog verder kennelijk leeg te roven. 
Wat gedaan wordt en nog gaande is bij vele andere projecten en wat ik noem 
“beroepsoplichters”. 

Het ISLA huurcontract is afgelopen in 2019 en de raffinaderij is zo verouderd dat ze ook 
niet meer de olieproducten kunnen fabriceren die aan de wereldstandaard voldoen. 
Al zou men deze roestbak door blijven draaien het kan over enkele jaren niet meer aan 
de wereld verkocht worden. Onze moderne wagens hebben er vele problemen mee en 
staan regelmatig bij de garage omdat de gehaltes en de normen voor de benzine zwaar 
onder peil zijn. Een garagehouder (heer Wedervoort) had in het verleden testen laten doen 
in Amerika van deze benzine en diesel en het bleek dat het ware troep was. Hij had dit 
aangekaart bij de lokale overheid. Gevolg, hij is zogenaamd omgekomen in een auto 
ongeluk maar we weten dat hij vermoord is omdat hij aangaf dat er vreselijk gesjoemeld 
wordt met de benzineproducten. 

Hetzelfde maken we mee met ons drinkwater waarvan ondergetekende meldingen heeft 
en uitspraken van personeel van onze water en elektriciteitsbedrijf Aqualectra, dat het 
gehalte Fluor 3 maal boven de wereldnorm is en dat er verdere chemicaliën worden
toegevoegd (oa, zoutzuur en chloor) om zo het water wat helder en drinkbaar te maken. 
Wij persoonlijk maakten mee in onze straat dat we flessen water kregen omdat we het 
leidingwater niet mochten gebruiken om deze bovengenoemde redenen. Ook dat wordt 
lokaal verzwegen. Toen ondergetekende het naar buiten bracht werd hij wederom bedreigd 
door de politiek.

We hebben dus gas en olie en we hebben een roestbak van een raffinaderij. Venezuela 
heeft de olie en Nederland het gas dat is voor 99.9% zeker dat er deze deal is. Alles wijst 
er ook op en de metingen blijven volop gaande voor onze kust. Maar Venezuela, zoals al 
eerder geschreven, heeft Curaçao economisch werkelijk in hun greep. Toen ondergetekende 
eens schreef dat de toenmalige Venezolaanse directeur van onze roestbak absoluut geen 
“Olie” directeur was maar een man die in de politiek zat en via de ISLA (raffinaderij) een 
cover up is om te infiltreren in de Amerikaanse en Europese politiek, werd ook dat als een 
waanzinnig verhaal afgedaan. 

Wat is er werkelijk gaande?

We hebben de FOL basis op ons eiland. Dat zijn Amerikaanse militairen (lees spionnen) 
die zogenaamd de drugs moeten aanpakken. Maar dan heeft ondergetekende een vraag 
gesteld lokaal aan de politiek: Zijn daar meer dan 250 man voor nodig? En waarom 
straaljagers en zwaar materieel? Er staat groot materieel in de hermetisch afgesloten deel 
van Hato (ons internationaal vliegveld) en waarom heb je bv straaljagers nodig voor drugs 
te vinden? Wat heer Chávez al aanhaalde, deze militairen zijn zowel Venezuela als Colombia 
aan het bespioneren. Dat blijkt ook uit de “cables” vanuit het Amerikaans consulaat op 
ons eiland! Amerika gebruikt met goedkeuring vanuit Nederland ons eiland als spionage 
eiland voor het Zuid-Amerikaanse deel! 

Ondergetekende woont op een afgelegen deel op het eiland (stad was niet veilig meer 
voor hem). Regelmatig liggen zijn vrouw en hij ‘s nachts nog wel eens in een hangmat naar 
de sterren te kijken. Wat men dan ziet gaat hij hier nu niet beschrijven want met dat onderzoek
 is ondergetekende nog bezig. Maar ondergetekende kan u wel vertellen dat Nederland nog 
niet 50% weet wat Amerika hier uitspookt op dit eiland!

Toen heer van Raak kwam met zijn uitspraak, dat bij een eventueel verkoop van de 
raffinaderij er gepraat moest worden met Amerika, kreeg ondergetekende de bevestiging 
dat de Antillen en in het bijzonder Curaçao in Amerikaanse handen is en dat men ook dus
 weet dat Venezuela geïnfiltreerd is. Paniek is er nu, ook omdat 3 jaren geleden de gehele 
lokale veiligheidsdienst is leeggeroofd en dat alle gegevens in Colombiaanse en Italiaanse 
handen zijn. Toen die melding werd gedaan was er in Den Haag een debat en er werd 
voorgelogen dat er niets werkelijk gelekt was. Ondergetekende kan vertellen, en dat is 
van die persoon die GEDWONGEN werd deze gegeven vrij te geven, dat ALLE 
gegevens van de veiligheidsdienst Curaçao inclusief vele gegevens van de Nederlandse 
veiligheidsdienst in handen zijn van Colombiaanse drugsbaronnen die nu weten wie wat 
wanneer en hoe alles gaat in Nederland en de eilanden.

Onze politicus heer Wiels is niet voor niets vermoord en dat heeft te maken met de
financiële maffia maar indirect ook met de drugs vanuit en doorvoer van Colombia naar 
Rotterdam en Antwerpen. Waar containers vol met cocaïne en wapens per week “per 
ongeluk” door de controle glippen.

Heer Wierda ondergetekende stuurt u hierbij enkele links van boeken waar beschreven 
staat hoe ondergetekende te werk gaat en wat ondergetekende tegen is gekomen. 
Het is zeker niet om vrolijk van te worden en ook de Nederlandse politiek weet zeer 
weinig wat er in de ware maffia wereld gaande is. 32 jaren maakt ondergetekende dit 
allemaal mee, vele bedreigingen en mensen met geweren overleeft hij tot dusver. 
Maar uit alle zekerheid staat alles in boeken in de hoop dat u, net zoals enkele andere 
collega’s, gaan inzien dat de ware wereld ver van is wat u in de politiek te horen en te 
zien krijgt. 

Wilt u een bevestiging, vraag dan aan heer Donner (onder 4 ogen) waarom hij in de tijd 
van minister van Antilliaanse zaken na een gesprek bij hotel Avila Beach 180 graden 
draaide in zijn beleid naar de Antillen toe. Dezelfde vraag kunt u stellen aan heer Brinkman 
die van het toneel is verdwenen en mevrouw Bijleveld. Later kreeg ondergetekende de 
bevestiging want met de maffia is niet te sollen en zeker niet met de financiële maffia 
denkende aan de moord op Heer Wiels waar K. een grote vinger in de pap heeft.

Verder wil ondergetekende nog even kwijt dat hij niet meer samenwerkt met de huidige 
gouverneur Mevr. L. Wout en procureur generaal Heer Schram daar beiden te veel 
verbonden zijn met de maffia. Om daar zaken te deponeren is gebleken dat het geheel
geen zin heeft daar deze meldingen verdwijnen.

Naar waarheid opgemaakt,

Aantekening

Deze brief is volgens mij erg duidelijk en kennelijk voor heer Wierda ook. Hij werd stil, 
reageerde niet meer en alles bleef bij het oude. De maffia had zijn “diensten” weer uitgevoerd 
en ook deze politicus begreep in een keer waarom zaken zo moeilijk gaan op onze zonnige 
eilandjes.

23 oktober 2014 Overdenking

“A real old fashion artist creates art because he wants to share his heart and soul with 
people around him, so they get the message and open their hearth.

The modern artist makes work to make a lot of money of it, be famous and so pamper 
their ego. That without any message, any connection with the human beings around him.”

John H Baselmans-Oracle
Artist

28 oktober 2014 Ingezonden
Mijn complimenten

Een week geleden kwamen we er achter dat onze wagen al 3 maanden geleden gekeurd 
had moeten worden. Helaas waren wij nog niet bij die gelukkigen die een automatische 
oproep kregen. We schreven rond 4 uur een mail naar Bentana en de volgende morgen
rond 9 uur kregen we een mail met uitleg en een afspraak over een week. 

Aangekomen bij het keuringslokaal zaten vriendelijke relaxte medewerkers. 
We betaalden en we waren meteen aan de beurt met keuren. Na de keuring de kaart 
ophalen en binnen 20 minuten stonden we weer buiten de poort.

Mijn complimenten Bentana en Keuringslokaal wat een verbetering, wat een service.

Wie weet slaat deze positieve manier van mensen/klanten helpen ook nog eens over naar 
Aqualectra en UTS, waar we helaas nu nog foto’s op internet voorbij zien komen van 
nagelveilende medewerkers terwijl je 4 uren moet wachten! Het boek "Geloof en geloven" kan vrij gedownload worden op deze pagina
Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf
File size 6.0 MB
Het boek "Geloof en geloven" kan gekocht worden via deze link Title: Geloof en het Geloven ISBN 978-1-326-28453-4 http://www.lulu.com/spotlight/baselmans
 

 

 

 
 
      Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily