Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 

Inleiding

Bij een bezoek aan de Gouverneur van Curaçao de heer
Goedgedrag, heeft hij gezegd dat er meerdere mensen op dit
eiland zouden moeten gaan signaleren en rapporteren. Als het
hoogste gezag dat tegen je zegt mag je dat toch wel als bijzonder
aannemen. Deze woorden waren dan ook een eer om te horen uit
de monde van deze man in deze functie.
Vele jaren heb ik mijn nek uitgestoken en vele zaken onder
ogen gebracht bij vele mensen en instanties. De samenwerking
die ik heb met verschillende vertrouwensmensen maakte dat er
veel aan de kaak gesteld werd en tot voor kort nog wordt gesteld.
Enkele malen werd ik door mijn naaste vertrouwenspersoon er op
geattendeerd dat het misschien verstandiger was om gas terug te
nemen. Mijn laatste contact met deze persoon was zeer duidelijk.
‘John stop en ga eens kijken bij welke groepen we steeds uitkomen.
Ik kan je honderden zaken voorzetten waar we niet verder
mee komen omdat er zeer machtige groepen, mensen tot zelfs in
de justitie toe weten te onderdrukken en af te persen. We komen
niet verder en ik stop ermee’.
Met deze woorden zijn we direct vele zaken op een
rijtje gaan zetten en wat bleek, deze persoon had gelijk. We
bleven stuiten op enkele groepen die alsmaar naar boven kwamen
en die absoluut niet aangepakt werden, noch door justitie,
noch de politiek, noch door Nederland!
- Waar zijn we mee bezig en wat haalt het uit als het recht krom is?
- Want waren de woorden van de Gouverneur dan
niets anders dan zand in de ogen strooien?
Bij het verder analyseren van de vele zaken bleek dat er
wel degelijk wat gaande is op dit eiland. We worden niet geregeerd
door de politiek maar door de maffia! En dat ons rechtssysteem
een middel is om mensen het zwijgen op te leggen. En zo komen
we hier in dit boek aan een gedeeltelijke opsomming waarom
we mede dankzij een ex-informant tot deze conclusie kwamen.
Deze persoon heeft onze ogen geopend en ondanks de vele waarschuwingen
om ons heen wordt het nu pas duidelijk wat Curaçao
werkelijk is en waar de naam voor staat.

Maffia eiland Curaçao. Conspiracy or truth

Verscheidene malen heb ik al in diverse boeken laten vallen
dat het niet pluis is op ons eiland. Vreemde dingen gebeuren
en dagelijks spelen er vreemde zaken.
Nu heet dit boekje ‘Curaçao maffia eiland’ en dat is een
conclusie die u allen kunt trekken als u werkelijk betrokken bent
op een van de eilanden in de voormalige Antillen. Vele zaken
hebben we al naar buiten gebracht en vele artikelen zijn wel en
niet verschenen in de lokale dagbladen en verdere pers. De laatste
tijd minder omdat de lokale pers duidelijk een opdracht heeft
gekregen van ‘hogerhand’. Namelijk dat onderhand die mond
gesnoerd moet worden van Baselmans. Hij wordt te lastig en de
mensen gaan hem langzaam maar zeker geloven.
Net voor het schrijven van dit boek had ik contact met
een van mijn mensen waar ik mee samenwerk. Iemand die ik al
25 jaren ken en werkelijk in het diepste van het diepste zit voor
wat betreft wat hier speelt op dit eiland. Een persoon die niet
politiek gebonden is en ook gewoon voor gerechtigheid opkomt.
We waren weer over een bepaalde zaak aan het praten en voor de
zoveelste maal werd me afgeraden om deze zaak op te rakelen.
‘John, het is afgesloten en dat heeft een reden’. Hij vertelde me
wat details in een gebrekkig verhaal, want onze beide telefoons
werden afgeluisterd. Goed, na dat verhaal was duidelijk dat we
weer op hetzelfde uitkwamen en dat was de vaste maffiagroep
op dit eiland.

In het boek ‘Pech gehad’ had ik hier al ruim over geschreven,
zo ook in het ‘Zwartboek’ en ‘Slavernij in het systeem’. Er is
me regelmatig duidelijk gemaakt dat er honderden zaken zijn die
niet aangekaart worden. Zaken van zeer zware delicten die nooit
werden uitgezocht of aan gewerkt puur omdat een zeer machtige
groep (lees maffia) alle touwtjes in handen heeft. In de vele zaken
die we als MKK (Movementu Kontra Korupshon) binnen krijgen
blijkt alsmaar dat de eilanden niet door de politiek worden geregeerd
maar door de maffia die heel stilletjes maar zeer krachtig
opereert.

Er zal nu wel een glimlach op uw gezicht verschijnen,
maar ik raad u aan de boeken hieronder die door mij
geschreven en gratis te downloaden zijn eens te lezen.
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Freebooks.htm
Kijk wat er om u heen gebeurt en dat met het gegeven
maffiapraktijken op een eiland. Ik wens u daarbij een goede reis.
Dit boek zal dieper in verschillende zaken ingaan en dat
op verzoek van mensen die me in het verleden geholpen hebben
en nog steeds helpen. De reden om dit boek nu te lanceren is
omdat ik in enkele maanden regelmatig er op geattendeerd werd
dat we in een te gevaarlijke hoek bezig zijn en niet weet hoelang
ik nog te leven heb. ‘Schrijf alles op John’ is wat ik nu steeds
regelmatiger hoor.

Na het ‘Zwartboek’ merkte ik dat er wat los gekomen
was onder de mensen en politici. Verschillende woorden werden
aangehaald en de politiek ging zich voordoen als dat ze het beter
voorhadden met de burger. Wat bleek, de schijnheiligheid droop
ervan af en dat er steeds meer communistische neigingen naar
buiten kwamen en nog komen. We worden dagelijks met goed
voorhebbende preken overdonderd of anders wel met promotiefilmpjes
hoe we ons moeten gaan gedragen in het leven. Alles
wordt zelfs in een soort positieve sfeer gegoten zodat juist die
mensen die nu nog aanmerkingen maken negatief bezig zijn. Het is
een omgekeerde wereld die de mensen veel zand in de ogen strooit
en probeert zo elke criticus de mond te snoeren. Duidelijker is te
zien dat het maffialijnen zijn die doorspeelt van de hoogste tot de
laagste lagen van de bevolking. Maar we gaan hier allemaal op
terugkomen want eerst wil ik starten met die ingezonden stukken
en brieven die geschreven zijn en veelal niet geplaatst zijn en/of
beantwoord. Ook weer een van de duidelijke tekenen dat er meer
gaande is dan dat wij, burgers, mogen weten. Geen wonder als de
leermeesters wel Cubanen, Colombianen, Italianen en Venezolanen
zijn! Maar zeker niet te vergeten de Nederlanders.

Don Quichot

In het verleden ben ik al voor vele zaken uitgemaakt en
in diverse hoeken gedrukt. Doch ik bleef doorgaan en de pers
had er genoeg van al die verhalen. Ik zoog ze uit mijn duim, ze
waren niet te achterhalen en verder was ik op dit eiland een Don
Quichot die waanbeelde zag. De dreigementen waren niet mis en
de mails en opmerkingen via internet evenmin. Maar je hoorde
na verloop van tijd niemand meer als de zaken langzaam maar
zeker uitkwamen. Politici hebben vaak mijn woorden gebruikt,
ook zo mijn informatie. Onze hardroepers van dit moment maken
er nog gebruik van. De grootste schreeuwers gebruikten wel mijn
informatie, dat werd steeds duidelijker. Natuurlijk willen zij niets
te maken hebben met die ‘dwaas’ die vele zaken aangehaald heeft.
De vele jaren dat ik in stilte signaleerde en rapporteerde,
snapten mensen niet waarom er bepaalde zaken gebeurden.
Vreemde verdwijningen, vreemde beslissingen en vele vreemde
handelingen. 7 jaren geleden ben ik naar buiten gaan treden en
een prominentere rol gaan aannemen. Dat omdat ik meende dat
het volk meer mocht weten. En wat blijkt, dat mag en kan niet van
een systeem wat zeer veel te verbergen heeft. In eerste instantie
werd ik belachelijk gemaakt maar ik stopte niet. Zelfs niet toen
de vele bedreigingen, rare voorvallen en vreemde bezoeken zich
gingen voordoen. Ook dat weerhield me niet te stoppen, evenzo
de rechtszaken of de zware bedreigingen tot de dood toe. Al
geruime tijd zijn er velen op dit eiland op een andere toer bezig
en dat is mij stil te zwijgen. 

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily