Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Neem dit stuk wel goed in je op want we zullen zeker
meerdere voorbeelden gaan lezen hoe de huidige maffia te werk
gaat.

Zijn onze regeringen wel werkelijk sociaal (brief Nederland)

Wijkplan Bandabou, district 3 (2005)
Stichting:
“Mi baranka i salbashon”
Leden:
Heer H. Melfor Voorzitter
Mevrouw C. Melfor Penningmeester
Mevrouw V. Monte Secretaresse
Voorzitter oprichter heer H. Melfor kwam terug naar Curaçao
in 2005 nadat hij vanaf 1993 woonachtig was in Nederland.
Zijn opzet was om hier een totaal wijkplan op te zetten voor het
derde district wat in de volksmond Bandabou heet.
Het totale masterplan werd in 2009 gepresenteerd en omvatte
de volgende doelen:
- Een klein ziekenhuis voor deze regio
- Bejaardentehuis
- Kinderopvang
- Multifunctioneel wijkgebouw
- Sport accommodaties

Wat staat voor district 3 Bandabou genaamd?
Bandabou omvat zeker de helft van het gehele eiland Curaçao
wat zeer landelijk is met diverse dorpjes en enkele gesloten
woongemeenschappen. Vanaf het begin was Bandabou een achtergesteld
gebied. De kinderen zijn gedoemd tot mislukken want
de scholen zijn ver beneden peil. Afgelopen jaar was er niet één
kind dat de Mavo/Havo haalde laat staan hoger, uitgaande van het
systeem wat in Nederland gehanteerd wordt en hier wat aangepast
is. Er is een corrupte politie die zelf in de drugs zitten en de
vele drugsbendes beschermen. We hebben zelfs een drugsbus die
dagelijks de nodige drugs komt afleveren aan huis! Drug is bij de
Chinees te halen maar ook onder de boom bij Soto. Ben je ernstig
ziek dan is de rit met de ziekenwagen al verschillende malen te lang
gebleken en zijn er verschillende burgers gestorven tijdens deze
rit. Er is geen fatsoenlijke apotheek, geen goede dokters en alleen
Aqualectra (water/electra) heeft een klein kantoortje in Barber.
Alle handelingen moeten in de stad gebeuren. Voor alles moeten
de mensen de bus nemen naar de stad en dat wil zeggen minimaal
een gehele morgen of middag kwijt voor enkele simpele zaken.
Vele malen zijn er in het verleden door de politiek sportvelden,
zwembaden, wijkgebouwen en sociale voorzieningen
beloofd. Na de verkiezingsstrijd was er niet één politicus die zich
nog iets kon herinneren! Nooit is er een belofte naar dit district
nagekomen!

De bewoners hebben geen wijkgebouwen, geen goedgekeurde
sportvelden, geen accommodaties om te leren, ontspannen
of waar levensmiddelen gekocht kunnen worden voor de prijs zoals
ze in Willemstad gelden. Zelfs de gezondheidszorg is op een zeer
laag peil. En de vorige regeringen en de huidige regering willen
geen cent steken in dit district.

Het project even nader belicht:
- Klein ziekenhuis: Dit zou in Tera Cora komen en was
er al met Stichting Thuiszorg Bandabou een overeenkomst
afgesloten dat zij het terrein ter beschikking zouden stel
len en al in bezit hebben met ook als doel een eerste
hulp/ klein ziekenhuis. De toenmalige politiek had dit
terrein deze bestemming reeds gegeven! Daar is het bij
gebleven en is er nooit iets gebeurd.
- Bejaardentehuis: Hebben we niet één in deze regio.
- Kinderopvang: Ook deze is niet werkelijk te vinden in
deze regio en die er zijn, zijn particuliere kleine initiatieven.
- Multifunctioneel wijkgebouw: Deze zou alle overheids
kantoren bevatten, utillities kantoren (Aqualectra-UTSSelikor-
Giro), vergaderzalen, theater, wijkclubjes en
mogelijke kantoren waar zowel jong als oud zich kan
vermaken en bijeenkomen. Daarnaast zouden om financieel
het gebouw te bekostigen, bepaalde winkels zich
kunnen vestigen. Ook is het mogelijk daar een muziek
school te starten waar men de lokale instrumenten maar
ook andere instrumenten kan leren bespelen.
- Sport accommodaties: Deze zouden goedgekeurde sport
velden moeten bevatten, een sporthal, stadion en zwem
bad. Een plaats waar de jeugd zich kan uitleven. Nu heb
ben we nauwelijks iets waar de jeugd bijeen kan komen.
Daarnaast was er sprake van een project waar jongeren
kunnen komen om meer met landbouw vertrouwd te raken en
waar jongeren de kneepjes geleerd worden van landbouw daar
we wel in een landbouwgebied wonen en vele grond hebben die
daar voor geschikt is.

Het verloop
- Er werd contact opgenomen met Sedreko (Mevrouw
Elhage) maar die konden niets doen.
- Er werd contact opgenomen met USONA en die be
weerde dat het eiland Curaçao alleen maar gemachtigd is
om bij hen subsidie aan te vragen, wat niet waar is daar
USONA vele particuliere projecten bijstaat.
- Er werd contact opgenomen met AMFO en het project
zou in 2011 als eerste op de lijst staan! Helaas heeft
AMFO geen gelden meer ontvangen van Nederland voor
“Algemene ontwikkeling”. Dat werd als reden gegeven
waarom er maar niets loskwam.

In 2003 was er al een goedkeuring voor het project gegeven
door stichting GMA groep door de heer R.M. Krykofsky
die voor minimaal 200 miljoen dit project wilde voorschieten
en financieren. Met deze goedkeuring ging heer H. Melfor naar
mevrouw Alkala -Wallé de toenmalige gedeputeerde en zij stond
zeer positief tegenover het project. Door de verkiezingen was er
een wisseling van de wacht en werd zij opgevolgd
door heer H. Koeiman. Deze hoorde het project aan en
beloofde nog contact op te nemen wat tot heden niet is gebeurd.
Het ging erom dat er een handtekening nodig was en goedkeuring
van het toenmalige bestuurscollege wat nu de regering van
Curaçao is. Helaas is die handtekening er nooit gekomen en staat
het gehele project ‘on hold’!

Conclusie
Door het niet akkoord gaan van het grote project staan
we totaal stil op Bandabou, al is stichting GMA groep willend
zelfs meer te financieren als de regering maar achter het project
staat. Zelf heb ik een sterk vermoeden dat, zoals het in de stadse
projecten eraan toe gaat, er niet genoeg geld blijft hangen bij bepaalde
personen! Misschien niet mooi dat dit hier staat maar zo
werkt het hier wel. Uit ervaring vanuit het verleden weet ik dat
die personen die moeten tekenen meestal veelal 5% vragen van
de kosten van het project. Dat gaat naar eigen bankrekeningen.

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily