Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
- Waarom zijn er niet voldoende leermiddelen voor onze kinderen?
- Waarom wordt er bij een Ban Bario Bek mensen geplaatst
die durven te vragen; “Mevrouw waarom bent u gesche
den. Waarom gaat u niet terug naar uw man dan heeft u
weer een inkomen”!
- Waar kunnen onze kinderen terecht met hun problemen
als ze verkracht worden of mishandeld?
- Waar kunnen onze ouderen terecht als zij met zware
problemen zitten en niemand wil hen aanhoren of helpen?
- Waar kunnen onze oudjes terecht als ze aan hun lot worden
overgelaten door familie en maar moeten zien te
overleven in veelal een bouwval?
- Waar zijn onze winkels waar we onze eerste levensbe
hoefte, bouwmaterialen en zaken kunnen bemachtigen
als we geen vervoer hebben?
- Waarom is het eten duurder dan in de stad terwijl veelal
de mensen het met veel minder moeten doen in deze omgeving?
- Waarom is er geen UTS op Bandabou waar we als oudjes
niet alsmaar naar de stad moeten om zaken te regelen?
- Waar kunnen wij terecht bij overvallen of meldingen als
de politie Barber nauwelijks iets onderneemt omdat het
meestal familieleden zijn die zulke zaken uitspoken.
- Waarom wordt er niets gedaan bij mensen die eindeloos
in de rook zitten van een ander?
- Waarom is er geen controle op geluidsoverlast?
- Waarom wordt er niets gedaan van het alsmaar dumpen
van autowrakken in onze omgeving?
- Waarom hebben wij geen recht op druk op onze water
kraan en zelfs zeer regelmatig zonder water zitten?
- Waarom hebben we bij elke bliksemschicht uitval van elektra?
- Waarom zegt een politie niet waar je moet zijn als voor
de zoveelste keer een kind verkracht wordt?
- Waar is de informatie en meldpunten voor onze wijk als
er werkelijk iets mis is?
- Waar is onze “shelter” bij orkanen?
- Waarom is er nooit vervoer geregeld als we moeten uit
wijken bij een orkaan naar Tera Cora?
- Waarom krijgen onze boeren geen water van de LVV
of van een waterzuivering en moeten we dat zelf maar
met privé tankwagens zien te regelen?
- Waarom hebben wij een gouvernement medisch centrum
dat van de vuiligheid aan elkaar hangt en bemand is door
enkele buitenlandse artsen die ons nauwelijks verstaan?
- Waarom hebben wij een apotheek die een bouwval is en
waar vele zaken niet te krijgen zijn?
- Waarom hebben wij een pompstation dat een gevaar is
om onder te staan en te tanken?
- Waarom liegt onze minister van verkeer over dat hij
toentertijd illegaal drempels heeft laten leggen in Bou
Barber (Brief DOW in mijn bezit)?
- Waarom verkiest onze minister van vervoer voor de bescherming
van mensen die 100km per uur op een landweggetje
rijden tegenover de kinderen en vele mensen die
over dat weggetje dagelijks moeten lopen? (Brief ook in mijn bezit)
- Waar is de politieke steun na de vele beloftes voor ons
deel van dit eiland?
- Waar zijn onze regeerders als het misgaat op Bandabou
en wanneer beantwoorden ze eens brieven als we zaken
aankaarten bij deze politici?
- Wanneer krijgen we het beloofde sportcomplex en zwembad
van heer Godeth?
- Wanneer worden ook wij verlost van de smerige stank
en rook van de ISLA?
- Wanneer wordt Banda Bou als een volwaardig deel van
het eiland Curaçao gezien?
- Wanneer hebben de mensen op Banda Bou dezelfde rechten
als die mensen in de stad en die in zwaar bewaakte
projecten wonen. Ook wij betalen belasting.
Gewoon maar enkele vragen waar wij allemaal mee te
maken hebben in ons wijkje op het eiland Curaçao.

Aanvullend commentaar
De commissie is een werkelijke farce. Er zijn weinig
mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn wat er nu uit komt en
wat er moet gebeuren. Steeds lijkt het erop om maar wat te doen,
omdat het ons opgedragen wordt. Een trieste vertoning waar we
zelfs buiten stonden voor een dichte deur en waar niemand wist
wat en hoe. Toch waren er mensen die hun mondje roerden.
Zelfs kregen we hoog bezoek van die man die alles belooft maar
nooit iets nakomt, de man die geweldig past in deze bende, heer
Koeiman himself. ’Ik maak snel een afspraak met u’ waren de
woorden tegen mij. Nu maanden daarna, niets, geen afspraak
en kennelijk is hij de zoveelste belofte over een afspraak weer
vergeten.

Ja, vele politici hebben veelal acuut geheugenverlies en
je krijgt zelfs het idee dat er geen hersenen in zitten!
Na wat napraten met de 2 commissieleden gingen we
naar huis en werd het zeer stil.

Een vlag van bloed, zweet en tranen (Ingezonden)

De vlag van maffia bloed, angstzweet en tranen van teleurstellingen
en pijnen.

Morgen staan vele schijnheiligen naar een vlag te turen
die veel ellende vertegenwoordigt. Een vlag waaronder veel kinderleed,
mensenleed, mensenhandel en veel gebeurt wat niet meer
thuishoort anno 2011. Zal er één persoon zijn die denkt aan deze
mensen? Zal er één persoon zijn die opkomt voor hen?

We vergeten vlug en vele zaken willen we niet weten. We
spelen het spel mee en hopen er zelf ook beter van te worden. Dat
allemaal onder onze Curaçaose vlag waar we onder staan en ook
nog uit volle borst het volkslied doen klinken.
Volkslied, welk volk? Het onderdrukte volk wat niet zijn
mond open mag doen? Die kinderen die geen rechten hebben?
Mensen in grote nood en waar geen mensenrechten voor gelden?
Is daar het volkslied voor geschreven?
Maar het is weer een vrije dag, dus feest en iedereen die
maar mee deelt uit de pot is vrolijk en denkt dat het een hemel
op aarde is. De Curaçaose vlag, een vlag die bloed, mensen en
kinderleed vertegenwoordigt.

Onze Curaçaose vlag, waar staat die voor (Ingezonden)

- Geen werk
- Geen eten
- Geen huis
- Geen fatsoenlijke gezondheidszorg
- Geen eerlijke rechtspraak
- Klasse justitie
- Geen rechtszekerheid
- Corrupte politie
- Geen eerlijke kansen voor iedereenTitle: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily