Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Heer Osepa: Kun je schrijven maar zoals de andere ministers;
Er zal NOOIT een antwoord komen op je brieven.
Heer Wiels: Een grote schreeuwer en zou zelfs mijn huis
beschermen als ze me weer zouden bedreigen. Heer Wiels weet
alleen niet waar ik woon!
Is het dan nog vreemd dat onze bevolking en onze jeugd zegt:
Wat zij kunnen, kunnen wij ook! Dit is toch het voorbeeld
wat we krijgen?

Aanvullend commentaar
Met dit stuk werd veel losgemaakt en verschillende
mensen reageerden veelal via mail maar ook via de lokale
kranten.

Ook heer Osepa reageerde met een stuk en een mail
maar toen ik hem de nodige brieven via die mail stuurde (zoals
hij zelf aangaf) kreeg ik wederom GEEN antwoord. Deze man is
kennelijk in hetzelfde rijtje te plaatsen van mevrouw Constantia
en leeft van leugens.

De enige politicus die ik ken die het goed deed was heer
Pourier die een man is van mijn hart en waar ik zeer graag mee
samen had gewerkt als ik ooit eens de politiek had in willen gaan.
Hij is integer en hij was die man die me netjes terug schreef of
als hij erg kwaad was mij persoonlijk belde. Maar we konden
samen praten en we kwamen eruit. Verder is er nooit werkelijk
een politicus geweest van zo’n kaliber en met zulke kwaliteiten
en ik zal hem dan ook altijd blijven bewonderen.
Even terugkomen op de vele wantoestanden op dit eiland
en zeker om op een fatsoenlijke manier je grieven te uiten bij
zo’n politiek vaststaande instantie. Welke instantie ik ook in het
verleden wereldwijd aanschreef of op dit eiland bijvoorbeeld de
Gouverneur, krijg ik op zijn minst een briefje terug voor ontvangst
en veelal ook nog een antwoord. Iets wat we op Curaçao niet veel
kennen en waar je dan van weet dat de brieven in de scradder
belanden! Het onbeschofte en het niet respectvol zijn naar de
mensen toe, heeft Curaçao gebracht wat het nu is.
Ik hoorde eens de uitspraak van heer Hollander: De
brieven moesten volgens een standaard geschreven zijn anders
werden ze weggegooid! De mensen moesten eerst maar les
nemen in brieven schrijven! Ziet u dat al voor u? O, ik wil heer
Schotte schrijven. Eerst 4 jaren op cursus ‘hoe schrijf ik een
brief’! Dan kun je eindelijk een brief schrijven, weg politicus!
Nou, toen brak mijn klomp want een brief respectvol geschreven
moet antwoord krijgen al is het dan niet volgens alle etiketten
geschreven. Trouwens iets wat al tientallen jaren gehanteerd
wordt internationaal, gezien de antwoorden die ik van vele
mensen uit de wereld kreeg en nog ontvang. Het vernietigen van
brieven zou crimineel moeten worden opgepakt maar het niet
beantwoorden getuigt dat er geen respect is naar de burger toe.
Ondertussen waren al enkele stukken verschenen.
Normaal reageer ik niet meer maar op eentje vond ik dat er toch
een antwoord op gegeven moest worden. Wegens copy rights kan
ik dat stuk niet plaatsen. U kunt de gehele discussie teruglezen in
het Antilliaans Dagblad en Amigoe op de data 21-22-23 juli 2011

Mijn reactie:
Dienstverlening 3 (Ingezonden)

Heer Pasman, als men brieven schrijft volgens de regels
naar de diverse ministers, managers of belanghebbenden over
diverse zaken dan is het niets anders dan normaal dat men een
bericht van ontvangst krijgt. En als men een beetje fatsoen heeft,
krijg je een antwoord terug. Dat is mijn enige punt.
Als onze Gouverneur, vele politieke vertegenwoordigers
wereldwijd, organisaties en mensen die ik wereldwijd verder
schrijf wel kunnen bevestigen en beantwoorden, is dat een vorm
van respect naar de persoon toe. Tekenend voor de lokale politiek
is hoe zij met hun kiezers omspringen door hen alsmaar te negeren.
Als minister Monk zo graag wil weten wat in zijn beleid fout is,
weet hij me zeker te vinden. Ook hij bezit brieven van mij uit het
verleden als zijnde ter kennisgeving. Heer Josepa kan schrijven
wat hij wil en het zo goed menen, maar ook zijn mail die ik meteen
netjes beantwoord heb, werd wederom niet bevestigd.

Dat is lokaal ons probleem heer Pasman, de politiek meent
boven de kiezers te staan en toont absoluut geen respect naar hen
toe. Overigens een probleem dat al heel veel jaren speelt en is niets
nieuws. Alleen de huidige regeerders pretenderen nu dichter bij het
volk te staan, wat absoluut niet waar is. Het heeft zelfs nog ergere
onbeschofte vormen aangenomen door mensen te bedreigen via
een Facebook, Twitter of andere internet media. “Wat zij kunnen,
kunnen wij toch ook”.
Hierbij is mijn punt overduidelijk toegelicht en verklaard
en stop hierna dan ook met deze discussie.

Aanvullend commentaar
Dit stuk maakte nog meer los en zelfs na 6 maanden
kwamen er nog reacties van de vele mensen die het met me eens
waren maar ook die meenden anderen te moeten beschermen.
Mensen krijgen veelal geen antwoord en ook wordt er
alsmaar beweerd dat er geen brieven ontvangen zijn. Dat ondanks
je stempels hebt van afgeven aan de desbetreffende instanties.
Dat getuigt ook de in mijn ogen criminele uitspraak van heer
Hollander van de PAR en bevestigt dat deze criteria gehanteerd
worden door de zittende machtshebbers.
Hoe kan het zijn dat de bevolking geen brieven kan
schrijven? Elke burger mag zijn ongenoegen kenbaar maken
zolang het op een respectvolle manier gebeurt. Maar we zien hier
duidelijk dat er dus geen respect is van hogerop. Wat jammer
is, is dat er weinig eenheid is op het eiland en dat in plaats van
samenwerken veel tegen elkaar gewerkt wordt. Dat maakt dat
de politiek steeds sterker wordt en dat de politiek kan doen wat
ze willen. De mensen onderling hebben het te druk om elkaar
alsmaar in de haren te vliegen.

Je kunt niet geloven dat er nauwelijks nog te praten
valt. Elke mening is meteen oorlog en elke stap die je neemt
is altijd net die verkeerde stap. Bij het minste geringste word je
voor het gerecht gedaagd gewoon omdat mensen niet meer als
verstandelijk volwassenen samen kunnen uitkomen.
Dat alles maakt de huidige politiek zeer sterk. Niet alleen
de huidige politiek maar al vele jaren is de politiek de uitbater van
de verdeeldheid onder de lokale bevolking. Als er toch eentje uit
wil schieten dan gaat men dreigen.
Zo ziet men duidelijk dat er een angstcultuur is gecrieerd
in de vele jaren op het eiland onder de vele mensen.

Vertrouwen (Ingezonden)

Al vele jaren horen we om ons heen dat we vertrouwen
moeten hebben in de toekomst. Vele jaren hoorden we dat de datum
met de vele tienen magisch zou zijn en dat wij als een nieuw
land een goede toekomst tegemoet zouden gaan. ‘Heb vertrouwen,
het gaat allemaal goed komen’. 


Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily