Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Michael heb je de betekenissen achter deze tatoeage
gelezen? Waarom dan een ophef bij een tatoeage van een
hakenkruis bijvoorbeeld? Als het maar een tatoeage is!!!
Deze tatoeage van de drie punten is een duidelijke uiting
van een crimineel verleden of nog heden (dat laat ik in het
midden). Maar hoe kan iemand met deze boodschap
gegroefd op zijn hand ons wereldwijd vertegenwoordigen?
Wat ik me eigenlijk af vraag is: hoe is het mogelijk dat deze
persoon de hand kan schudden van de Koningin of leden
van het Koninklijk huis? Praten we nog niet over de
wereldleiders. Er zijn toch zgn zo’n zware screeningseisen!
En...btw deze tatoeage is redelijk simpel weg te lezeren
als je even verder op onderzoek uit gaat! Dus je mag
concluderen dat men nog achter deze uiting (boodschap) staat.
Triest en zo worden wij als burgers van Curaçao
meegetrokken in een wereld waar ik in ieder geval niet
achter sta.

Deel 3

Kinderleed

De 10 universele rechten van het kind (Kranten artikel)
- Alle kinderen van de wereld moeten behandeld worden,
zoals dat staat in de verklaring van de Verenigde Naties.
- Alle kinderen moeten op kunnen groeien in vrolijkheid
en gezelligheid.
- Alle kinderen moeten een naam krijgen. Ze hebben ook
recht op een nationaliteit, een volk waar ze bij horen.
- Alle kinderen van de wereld moeten goed verzorgd
worden. Ze hebben een huis nodig om te wonen, een
plaats om te spelen en eten dat goed voor hen is. En als
ze ziek zijn, moeten ze naar de dokter kunnen.
- Alle kinderen van de wereld, die zwak zijn of anders dan
anderen, moeten extra goed verzorgd worden. Op school
hebben ze bijzondere hulp nodig, om toch van alles te
kunnen leren.
- Alle kinderen van de wereld hebben liefde nodig van de
mensen die hun opvoeden.
- Kinderen moeten gratis naar school kunnen gaan en ze
moeten de kans krijgen om de vakken te leren waar ze
aanleg voor hebben.
- In tijd van nood en gevaar moeten kinderen zo vlug en
zo goed mogelijk geholpen worden.
- Geen enkel kind mag werk doen, waardoor het veel te
moe of zelfs te ziek wordt.
- Kinderen mogen nooit geplaagd worden omdat ze een
andere huidskleur of godsdienst hebben.

Aanvullend commentaar
De rechten van het kind even kort en simpel omschreven
die vervolgens over de gehele wereld geldend is, BEHALVE hier
op Curaçao! Op diverse punten scheelt er wat aan hier bij ons op
dit eiland en dat gaat u lezen in de komende ingezonden stukken
en de commentaren daarop.

Kinderleed

Inleidend commentaar
Pats boem vanuit een heldere blauwe hemel, we konden
verschijnen bij heer Schotte. Uit het niets waren we in zijn kantoor.
Eindeloos het woord, mooie verhalen en grootse plannen die
zelfs een kind doorziet! Een enkel maal onderbrak ik hem want
alsmaar hetzelfde aan te horen hadden we ook een CD van hem
op kunnen zetten. Hij had het over een nationaal sociaal plan en
het rapport zou daar mooi in passen. Positief, waren m’n eerste
gedachte, eindelijk was er in ieder geval één politicus die oren
had naar wat zaken aangedragen door een burger. Het leek even
veel belovend en er zou een vervolg gesprek komen! Niet gek en
eindelijk zouden we het probleem aan kunnen pakken.
Nou, de waarheid was pijnlijk en had dat op dat moment
nog niet door. Bij mij is er altijd een geloof in het goede en ga ervan
uit dat het goede een overmacht heeft op de wereld. Dat werd
kenbaar gemaakt in dit persbericht en hoopte op een doorbraak.

Persbericht

Afgelopen vrijdag, 29 oktober 2010, heeft John Baselmans
het rapport “Kinderleed verleden tijd” aangeboden aan onze minister
president de heer G. Schotte. Een rapport, wat niet eerder
aangenomen werd door een van zijn vorige verantwoordelijke
politici.

Het kinderleed is met al zijn instanties/stichtingen en al
het geld wat erin gepompt wordt, nog steeds in vreselijk vorm
aanwezig in ons nieuwe land Curaçao. Schrikbarende cijfers en
veel leed wat nog steeds niet opgelost is ondanks het geld en de
vele instanties/stichtingen die pretenderen te helpen. In het rapport
komt dan ook duidelijk naar voren dat de huidige instanties
en stichtingen maar ook het systeem falen. Ze dweilen met de
kraan open maar pakken het werkelijke probleem niet aan. Teveel
kapiteins en teveel betweters maken het dat we nog steeds met
schrikbarende cijfers alsmaar wakker geschud worden. 

In het rapport staan oplossingen en staan wegen die bewandeld
kunnen worden om het kinderleed verleden tijd te maken.
Heer Schotte was de eerste politicus die deze stap durfde te nemen
en gaat kijken hoe het rapport meegenomen kan worden in zijn
visie om kinderenleed verleden tijd te maken.

Wat is ons voorbeeld (Ingezonden)

Als wij volwassenen ons niet kunnen gedragen en als wij
geen voorbeeldfunctie kunnen geven dan zijn wij niet die personen
die het waard zijn om op deze plaatsten te zitten.
Het is triest dat onze jeugd niets anders ziet dan; liegende,
vechtende en rel schoppende politici en ouders. En dan vinden
wij nog gek dat de jeugd ontspoord is en zich aan geen wetten
en regels meer houdt? Wat doen onze bestuurders zelf? Wat doen
onze wetbewakers? Wat doen wij ouders? We hebben lak aan een
protocol, lak aan wetten, lak aan regels en lak aan wat het voorbeeld
voor onze jeugd zou moeten zijn. 

Als onze huidige bestuurders, wetbewakers en ouders zich
niet weten te gedragen lijkt het beter dat we onze monden gaan
houden als onze kinderen dat gedrag naspelen in hun eigen wereld;
Lak aan gezag, lak aan regels en lak aan ouders!
Waar zijn de volwassenen gebleven in deze tijd?Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily