Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
In het huidige rechtssysteem is een gouden regel; 
wie het meeste geld bezit kan het meeste procederen
en rapporten laten maken om zo onschuldig verklaard worden.
Als men niet het nodige geld heeft wil zeggen, geen leger
advocaten en geen lading rapporten. De file zal klein zijn en de
verdediging wordt gedaan door een advocaat die maar enkele uren
zich verdiept heeft in de zaak. Oordeel rechter; schuldig met als
gevolg en een groot deel van je leven in de cel.
Geld is waar alles om draait, geld zorgt dat je buiten schot
blijft en geld maakt dat je door kan gaan met je duistere zaken.
Onderzoeken zijn onmogelijk te doen zonder geld. Nu zijn we
bezig met een zaak waar eigenlijk een groot onderzoek nodig is
maar dat kost geld. Experts doen niet alles voor niets. En zo zijn
we weer op het punt van klasse justitie en het woordje geld.
De rechter vraagt naar bewijzen maar bewijzen kost geld
en een dure rapport! Laten we eerlijk zijn, wie zal nu geld spenderen
aan een stel zogenaamde criminelen? Ons systeem stinkt en
is zeker niet recht. Ons rechtssysteem is geld! En wie het meeste
geld steekt in zijn zaak krijgt te horen ‘onschuldig’. Zelfs in het
rechtssysteem is er geen recht meer en dat maakt de maatschappij
zoals hij nu is. Recht is geld en geld is krom en zo zijn we goed
recht krom aan het gaan.

Aanvullend commentaar
Het probleem op dit eiland is dat er geen werkelijk
professionele hulp is, over samenwerking maar niet te spreken.
Kinderen kunnen nauwelijks ergens terecht en werkelijk
opvang van kinderen in nood is moeilijk te vinden. We pakken
de kinderen maar op en zetten hen ergens anders neer. Maar
werkelijke begeleiding is er niet. Je ziet dan dat vele kinderen
na een aantal jaren doldraaien en alsnog ontsporen. Er zijn
zelfs zeer grote stichtingen als bijvoorbeeld een stichting tegen
kindermishandeling die het wel goed voor heeft en volop in de
‘picture’ staat en mooie acties organiseert maar weinig of niets
voor de kinderen kan doen. Uit eigen ervaring zagen we dat
zij afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een kinderbescherming of
voogdijraad, beide overheidsgroepen die zo traag zijn dat je
daar weinig mee kunt bereiken! En zo wordt tot op de dag van
vandaag gesold met de kinderen en hun leed.
Kinder- en zedenpolitie hebben het druk maar lopen
ook tegen veel loden deuren! Het is allemaal bij elkaar een
ongeorganiseerd zooitje wat niets wil weten van elkaar. Ze
vallen elkaar liever af dan samen te werken. Vandaar dat we ook
voorgesteld hebben alle stichtingen die werken met kinderen door
te lichten en elk een specifiek doel te geven wat moet komen tot
een gezamenlijke oplossing van het probleem kinderen.
Helaas, Curaçao heeft andere doelen voor ogen en veel
geld verdwijnt, niet naar de kinderen maar naar de mensen die
alsmaar voorop lopen en in de ‘picture’ willen staan. Het is triest
te zien de vele kinderen die niet weten waar naar toe te gaan.
Maar het is ook triest het gesol te zien van de vele instanties die
maar wat aanrommelen.

Het ergste was de rechterlijke macht. Hoe die de kinderen
die bijvoorbeeld verkracht waren behandelt, het is niet werkelijk
kindvriendelijk en durf te zeggen crimineel! Er is kennelijk geen
manier om deze gevallen diskreet te behandelen. We maakten
mee waar een oude rechter letterlijk het kind door een hel liet
gaan en het geval nog erger maakte dan wat het al was. Ook
nu blijkt er nog steeds niet werkelijk een oplossing te zijn om
getuigenverklaringen voldoende te laten gelden tegen die
personen in dit soort gevallen. Een reden dat wij geen kind meer
voor de rechter laten verschijnen wat er ook gaande is. We lopen
te ver achter in kinderrecht en er is veel te doen in dit veld van
kinderleed.

Kinderen, ze zijn een last (Brief)

Door een brief en een documentaire “Child abuse” die op
You tube en mijn website site: http://www.johnbaselmans.com/
Films/Film2.htm inclusief het boekje “Geboren voor een cent” te
sturen naar ALLE Nederlandse kamer leden om in te grijpen tegen
kindermishandeling ontving ik de volgende brieven:

29 maart 2011
Geachte heer Baselmans,
Ik wil u laten weten dat morgen tijdens de procedurevergadering
waar uw brief behandeld wordt, D66 en de Christen Unie
de minister zullen vragen om opheldering over de stand van zaken
wat betreft de jeugdzorg op alle zes eilanden. Indien dit voldoende
gesteund wordt, laat ik u dit weten.

30 maart2011
Geachte heer Baselmans,
In de procedurevergadering Koninkrijksrelaties is besloten
dat minister Donner (BZK) met een brief komt over de stavaza
betreffende de jeugd(zorg) op Curaçao en minister Schippers
(VWS) met eenzelfde brief voor de BES-eilanden. Als deze brieven
er zijn, kunnen we vervolgstappen ondernemen.

Aanvullend commentaar
Een doorbraak al is het maar dat er officieel aandacht
besteed gaat worden aan het leed op onze eilanden. Je kunt niet
veel verwachten van heer Donner die alles weet af te schuiven.
Maar de Kamerleden en de regering in Nederland kunnen nooit
meer zeggen “We wisten het niet”. Het antwoord van heer Donner
zal niets anders zijn dan zoals altijd en bij hem is alles een ‘interne
aangelegenheid’. Deze man is een kei in ontkennen en afschuiven
al begint internationaal politiek zich af te vragen waar Nederland
dan wel verantwoordelijk voor is. Dat gaat later nog gevraagd
worden en dan zie je dat Nederland wel verantwoordelijk is maar
deze verantwoordelijkheid niet durft te nemen omdat het dan
bemoeienissen zijn. Ze zijn bang voor een opstand en dat werd
me in diverse mails duidelijk gemaakt. Maar je laat kinderen en
minderbedeelden wel in de steek met loze wetten die onder de wil
staan van een eilandelijke maffia. Hierbij het verwachte antwoord
van heer Donner.
28 apr 2011

Antwoord heer Donner
“De Vaste Kamercommissie heeft mij gevraagd of ik naar
aanleiding van de brief van de heer Baselmans van 15 maart 2011
aan de Tweede Kamer voornemens ben de waarborgfunctie toe te
passen zoals genoemd in artikel 43, tweede lid, van het Statuut in
verband met de waarborging van de mensenrechten.
Naar aanleiding van dit verzoek kan ik u berichten dat
de onderwerpen kindermisbruik en kinderleed behoren tot de
landsaangelegenheden van Curaçao. De regering van Curaçao
is daarmee primair verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden
van kindermisbruik. Als er sprake is van misstanden, zijn
daarvoor binnen het land zelf voldoende correctiemechanismen.
Alleen om die reden zie ik geen grond voor toepassing van de
waarborgfunctie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.P.H. Donner”

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily