Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
In de oude geschriften heeft Jezus Christus gestaan achter
zijn woord en handelen. Hij is daarvoor gestraft en gestorven
maar is achter zijn woorden blijven staan. Nu staat de Rooms
Katholieke kerk niet meer in voor hun daden en hun woorden en
weet dit geloof niet hoe misselijkmakende praktijken nog recht te
praten. Rooms Katholiek staat nu voor lafaards, heidenen en voor
mensen die niet meer achter hun woorden en daden staan. Rooms
Katholiek staat voor slijmen, imponeren en het verloochenen van
de mensheid. Bang voor represailles, bang voor hun eigen hachje.
Als uw geloof werkelijk voor de mensheid was opgekomen
dan had u nu ook toegegeven dat er wat goed mis is gegaan en
nog gaat. Helaas meent de kerk boven alles te staan terwijl Jezus
Christus juist TUSSEN de mensen stond. De Rooms Katholieke
kerk is niets meer dan een politieke partij die wel overal van mee
wil pikken maar geen consequenties durft te dragen.

Omdat het Rooms Katholieke geloof nu staat voor lafaards,
verraders van hun eigen mensheid meent ondergetekende zich
terug te moeten trekken van dit ziekelijk geloof. Rooms Katholiek
staat niet voor menselijkheid maar Rooms Katholiek staat voor
veel leed, onderdrukking, hersenspoelen en kindermisbruik en dat
alles nu nog anno 2010.

Bij deze levert ondergetekende zijn doopnamen Johannes
Henricus in en wil hij geen deel meer uitmaken van uw Rooms
Katholieke geloof noch kerk. Hij wil niet langer deel uit maken
van de laffe daden en houdingen die dit geloof en zijn kerk naar
buiten dragen.

In de hoop dat u als predikers en gelovigen van deze kerk
nog eens de durf gaan tonen wat Jezus Christus zo hard voor gevochten
heeft en ook voor gestorven is.

Aanvullend commentaar
Het was genoeg geweest, de kerk die voor vele
verkrachtingen staat, maar ook vele ongure praktijken waar geld
alsmaar een rol speelt maar ook de dood die uitgebuit wordt door
een kerk. Ook bleek dat de kerk dik geld maakt via een subsidie
op deze eilanden. Een subsidie wat al enkele jaren geleden
afgeschaft was in Nederland. Maar bijvoorbeeld Duitsland heeft
zelfs nog een kerkbelasting! Ja, hoe belachelijk kun je het maken?
Een geloof dat dus draait op gelden van de gemeenschap terwijl
zij vrolijk ongure praktijken uitoefenen. Ik heb kort daarna het
volgende stuk geplaatst.

Wie betaalt de kerk? (Ingezonden)

Momenteel staat de Rooms-katholieke kerk zeer negatief
in het daglicht. Een bisschop in België die openlijk toegegeven
heeft met kinderen te hebben “gespeeld”, mag aanblijven als bisschop.
Een pastoor die de politiek in gaat voor de gemeenschap
op Aruba moet zijn biezen pakken.
Maar hebt u wel eens stilgestaan waar de kerk zijn geld
vandaan haalt? Er zijn gegevens daarover en blijkt dat de Roomskatholieke
kerk meerdere boekhoudingen er op na houdt. Maar
even wat gegevens die ik gevonden heb. In België wordt er jaarlijks
580 miljoen Euro betaald aan de kerk. Nederland is wat onduidelijker
maar daar vind je nog bedragen van 250 miljoen! Nu ben ik
gaan kijken wat Bisdom Willemstad onze gemeenschap kost en
dan stuit je op een kluis die beter bewaakt wordt dan onze nationale
bank. Goed, dan vraag je het aan onze premier heer Schotte. Geen
antwoord want kennelijk is daar nog nooit over nagedacht, dat
blijkt wel uit een klein berichtje van heer Jamaloodin dat hij het
gaat uitzoeken. Wel blijkt volgens oude berichten dat er jaarlijks
aardig wat geld gestort wordt op de rekening van de kerk want
sinds 10-10-10 zijn de BES eilanden niet meer in deze regeling
en schreeuwt de kerk moord en brand.

Nu vraag ik me af, je bent lid van een kerk en jouw lidmaatschap
geeft de kerk recht om van de staat geld te krijgen! Een staat
die toch niet gebonden zou moeten zijn aan een of ander geloof!
Want, is er dan op ons eiland, zoals in Nederland, een algehele pot
voor de meeste voorkomende geloven? Hoe kan een staat “land
Curaçao” geld pompen in een organisatie die openlijk toe geeft
dat die kinderen gebruikt, misbruikt, volwassenen onderdrukt en
zich boven de mens denkt te kunnen verheven? Hoe kan het zijn
dat ons belastingssysteem deze activiteiten dekt en ondersteunt?
Hoe kan het zijn dat ons geld verdwijnt aan organisaties waar
zeer veel mis is?

Ik kan niet geloven dat een volk zijn eigen onderdrukking
en leed betaalt. Zolang we als lid ingeschreven staan bij het RK
vangen zij gewoon geld voor hun acties. Is dat wat we willen?

Aanvullend commentaar
Hier staat dus duidelijk waar de kerk voor staat en wat de
kerk inhoudt. Maar Bisdom Willemstad bleef alles ontkennen en
zelfs verklaren dat uitschrijven niet mogelijk was. Ik heb me uit
laten schrijven in mijn geboorteparochie in Nederland en kreeg
een nette brief van deze pastoor terug. Daarna hebben we nog
enkele keren naar elkaar gemaild. Hij begreep de situatie en
maakte zijn excuus. Hetzelfde kreeg ik ook vanuit het Vaticaan
die ik er op attendeerde dat Bisdom Willemstad vertikte mensen
uit te schrijven. Mensen hier namen dit gewoon aan en vielen mij
aan waarom ik tegen dit geloof was.
Ik schreef het volgende stuk:

Wat moet u doen om zich uit te schrijven bij de Roomskatholieke
kerk? (Ingezonden)

De Rooms-katholieke kerk krijgt jaarlijks van de staat
veel geld gestort op hun rekening voor elke “lid” “gelovige” die
ze in hun boeken hebben staan. U kunt misschien niet meer actief
gelovige zijn, wel vangt de Rooms-katholieke kerk elk jaar een
bedrag voor uw lidmaatschap. Om dit te stoppen en dus niet mee
betalen en onderhouden van het vele onrecht wat vele jaren lang
door de Rooms-katholieke kerk in stand is gehouden, moet u het
volgende doen.

Maak een simpele brief met de volgende gegevens en
verstuur die naar de parochie waar u gedoopt bent. Mocht deze
parochie opgeheven zijn stuurt u de brief naar die Rooms-katholieke
kerk die in de omgeving staat en veelal deze parochies heeft
overgenomen.

Vermeld in de brief:
Dat u zich uit wil schrijven uit het register van de Roomskatholieke
kerk
- Uw geboorte namen en achternaam
- Uw geboorte datum

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily