Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Daarna
- Geboorte namen en achternaam van BEIDE ouders
- Geboorte datum van BEIDE ouders.

Tekenen en dateren de brief. U ontvangt netjes een bevestiging
van uitschrijving. Wat ook het beste gedaan kan worden is
een kopie sturen naar uw bisdom zodat ook zij weten dat u niet
langer meer tot hun kerk behoort.

Als u werkelijk van uw kinderen houdt en werkelijk geen
deel uit wil maken meer van de Rooms-katholieke kerk dan is dit
de optie om dit aan deze kerk kenbaar te maken. Zolang u zich
niet uitschrijft neemt de Rooms-katholieke kerk aan dat u achter
hun praktijken staat.

Aanvullend commentaar
De mails waren niet meer aan te halen en de aanvallen
waren soms buiten alle proporties. Zelfs Bisdom Willemstad wist
me te vinden maar ik mocht niet komen praten over de voorvallen.
Ik kreeg geen gesprek met het bisdom welke brieven ik ook
schreef of mails verstuurde.

Onwaarheden van een stervend geloof (Ingezonden)

Enkele weken geleden maakte ik bericht over het uitschrijven
bij de Rooms Katholieke kerk. Alles ging in een versneld
tempo want vanuit Nederland bleek dat een eenvoudige brief naar
de parochie waar je gedoopt bent je kunt laten uitschrijven als
lid van de Rooms Katholieke kerk. Deze procedure is in Europa
normaal en alleen in Duitsland moet je een klein bedrag betalen,
daar het geloof gekoppeld is aan een belasting en er zo administratieve
kosten zijn.

Toen ik netjes een bevestiging kreeg van mijn oude parochie
viel kort na dat bericht de tegenstrijdige brief van Bisdom
Willemstad in de bus. Er was geen ledenregistratie en uitschrijven
was daarom onmogelijk. Even later in de brief werd er melding
gemaakt van een registratie, wat de eerste tegenstrijdigheid was.
Met wat zoeken en bellen met de nuntius kwam ik wel in het bezit
van een weldegelijke ‘statistieken van het Bisdom Willemstad’.
Dus kan men er vanuit gaan dat er wel een registratie is terwijl
het Bisdom Willemstad dit ontkent.

Verder stelde de brief dat o.a. een doop niet ongedaan
kan worden gemaakt. Maar is een doop en eerste communie niet
opgelegd door ouders en hun kerk? Er is totaal geen sprake van
een vrije wil! Concluderend; Het geloof wordt opgedrongen door
deels ouders, deels de kerk.

Bij het uitschrijven van mijn vrouw, gedoopt op Aruba,
kreeg ze eerst een tirade te horen en iets later bleek de pastoor
ook nog eens te beweren dat de namen eenmaal gegeven niet
veranderd kunnen worden. Ook dat is een valse voorlichting daar
dit op een vrij eenvoudige manier niet bij de kerk gebeurt maar
bij het bevolkingsbureau via de legale weg.

Dan blijkt dat, in het geval bij uitschrijving van mijn vrouw
op Aruba, de pastoor uit gaat vallen tegenover mijn vrouw en
zelfs met dreigementen komt en ze Christus verloochent! Terwijl
diezelfde Christus wel stierf voor zijn eerlijkheid en zijn geloof.
Wat dezelfde eerlijkheid is zoals wij ons netjes distantiëren van
de gang van zaken zoals het RK zich aan het manifesteren is. Als
straf wilde deze pastoor haar uitschrijving (aantekening in het
doopboek) die wel gedaan is door hem niet schriftelijk bevestigen
wat aantoont waar RK momenteel voor staat.

Aanvullend commentaar
Wat blijkt, wij geloven in een geloof dat draait op kinderen
verkrachten, geld en vele misstanden. Toen ik dat besefte en er
nog achterkwam dat het RK geloof ook nog geld krijgt van de
staat, was het voor mij duidelijk dat ik daar niet aan mee wilde
doen en bij behoren. Hoe kunnen we voor kinderen opkomen
als kinderen in kerken maar ook instituten verkracht, gebruikt,
misbruikt en zelfs vermoord worden?

In het maffiasysteem is geloof de uiting van onschendbaarheid
en geloofwaardigheid. De grootste maffiabazen zijn
veelal te vinden vooraan in de kerk en dat zien we hier ook.
Mensen met veroordelingen of waar men van weet dat ze in de
grootste drab zitten zie je veelal ‘s zondags vooraan in die kerk.
Alles draait om de kerk maar ook om gezien te worden hoe ze
geloven. Kijk naar een heer Godeth toen hij uit de gevangenis
kwam na zijn veroordeling. Hij liep alle kerken af en de pastoors
lieten hem nog toe terwijl vele mensen in pijn, door hem, aan de
kant stonden.

Het geloof en hun kerken zijn de schuilkelders van de
maffia en dat weten we al vanuit een Italië maar ook vanuit de
Arabische landen waar alles schuilt achter een of ander geloof.
Men weerde me weldegelijk en dat was de aanleiding
om wederom het Vaticaan aan te schrijven waarvan ik een brief
kreeg van Secretaria Statvs (De Paus) Mgr.Peter B. Wells dat
het bisdom wel wilde spreken! Wederom werd mijn verzoek door
het bisdom afgewezen en ook dat gaf ik door aan Rome. Toen
sloeg alles meteen om en kreeg ik een mail dat ik welkom was
bij bisdom Willemstad op het Julianaplein. Ik ben daar naar toe
gegaan en heb het volgende pleidooi gehouden:

Gesprek Monsigneur Secco, na tussenkomst Vaticaan
Monseigneur Secco

De reden voor dit onderhoud is dat ik u persoonlijk wil
laten weten waarom ik me terugtrek uit het katholiek geloof. De
ervaringen met dit geloof waren zeker niet prettig en tot zelfs zeer
ernstig te noemen.

De hoofdreden is dat u als Bisdom Willemstad zaken
probeert te ontkennen en zelfs weg probeert te stoppen inzake
misbruik kinderen in het verleden en nu. Zaken die ik bevestigd
heb gekregen van mijn schoonvader heer W die hoofd kinder- en
zedenpolitie was en persoonlijk verschillende fraters weg heeft
gestuurd omdat zij hun handen niet thuis konden houden van
jongere kinderen. Deze zaken worden dan nog eens bevestigd
door een ex frater wonend op dit eiland wat al zeer moeilijk was
voor mij te accepteren. Terwijl lokaal een Rooms Katholieke kerk
niets met dit verleden doet en dit zelfs alsmaar werd verzwegen
en zelfs ontkend. Dat ontkennen bleek ook nog eens toen er
door diverse personen aangifte gedaan hebben van misbruik bij
uw ingestelde commissie op dit eiland. Een commissie die later
glashard beweerde dat er geen meldingen zijn geweest of dat ze
verjaard zijn. Deze namen en data van meldingen zijn allemaal
in bezit van een vriend van mij.

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily