Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Deel 6

Stichtingen

Inleidend commentaar
Het volgende artikel werd door geen één lokale of
internationale krant geplaatst en verscheen alleen op internet op
mijn facebook. Later had Nobo het nog wel gezet in hun krant en
in een keer bleek dat de stichting Mai zich werkelijk aangesproken
voelde en me voor de rechter daagde. Dit was niet omdat ze
de zaken werkelijk ontkende zoals ze het speelde maar om de
14 getuigen te achterhalen die ik toen had en ondertussen 18
getuigen zijn geworden.

Ik maakte de rechter duidelijk, in mijn eigen verdediging
(zie verweer), dat ik deze namen niet vrij kon geven omdat alles
bij de Gouverneur heer Goedgedrag was die me net daarvoor
per brief liet weten dat voor nader onderzoek alles via de minister
van justitie heer Wilsoe bij de Procureur Generaal heer Piar was
gedeponeerd.

Niet één krant of nieuwsmedia durfde dat naar buiten te
brengen en zo het volk dat te laten weten. De kranten en de pers
waren angstvallig stil omdat ze wederom bang waren dat ook zij
mee in het conflict getrokken zouden worden.

Fake Mai (Ingezonden)

Wie is stichting Mai en wat doet Mai?
Na het een geruime tijd aangezien te hebben moeten toch
wat zaken naar buiten. Nu net voor Sint en Kerst heeft de stichting
Mai geld nodig voor een begrafenis. Maar meer geld is ook
welkom voor die familie die achterblijft. Een triest verhaal waar
je bij denkt, kom we bellen op en gaan helpen.
Zo ook iemand die probeerde te helpen om de oproep
verder op internet te verspreiden. Ze wilde niet in de publiciteit of
in kranten. Maar hulp was niet meer nodig. Volgens de stichting
waren er teveel negatieve berichten!

Bij MKK (Movementu Kontra Korupshon) waren al enkele
meldingen binnengekomen over deze stichting.
- Ze besteden geld aan alsmaar gebouwen en aankopen.
- Er werden namen geronseld op Bandabou om zo per
kind geld te krijgen voor naschoolse opvang. Maar het
frappante is dat je geen kind ziet bij de luxe huizen van
de stichting Mai!

- Mensen die er gewerkt hebben gingen praten en wat bleek
dat er veel minder gebeurde dan wat de stichting preten
deert te zijn!

Na het bellen met USONA bleek dat de subsidie al stop
gezet was na een jaar (2006) en dat er ‘wat problemen waren’.

Bij de AMFO is de stichting 3 maal aan gaan kloppen, overigens
zonder succes want vele cijfers klopten niet!
Nu vraag je je af, hoe is het mogelijk dat een stichting nog
geld los kan krijgen uit de gemeenschap als ze hun zaken niet in
orde hebben en over de ruggen van ‘fake’ namen van kinderen
alsmaar blijven schooien om geld? Waar is de controle? Waar zijn
die mensen die stichtingen en hun cijfers moeten controleren?
Deze stichting Mai is een schoolvoorbeeld hoe mensen
belazerd worden in een gevoelige sint en kersttijd om zo geld los
te krijgen, voor wat? Niet voor de kinderen dat is duidelijk! Kunt
u ons vertellen wat u meegemaakt heeft met deze stichting?
Wie en waar zijn onze controleurs?

Mijn verweer

Edelachtbare
Gedaagde heeft samen met zijn vrouw 25 jaren lang op dit
eiland over de 50 kinderen in huis gehad, verzorgd en geprobeerd
hen weer op de goede weg te helpen. Alsmaar bleek dat deze
kinderen zich vastklampten aan de slechte voorbeelden van de
‘grote’ mensen om hen heen.

Gedaagde kan absoluut niet tegen het onrecht om zich
heen, vooral als het om kinderen gaat.

Dat was de reden om MKK op te starten. We signaleren
en rapporteren als burger de vele misstanden op ons eiland. In de
afgelopen 6 jaren stroomden de meldingen binnen en zo ook over
de stichting Mai. Gedaagde heeft deze meldingen en bewijzen
vergaard en overgedragen aan de Gouverneur als zijnde mede Koninkrijksorgaan,
met het verzoek voor een diepgaand onderzoek,
daar ook Nederland hierbij betrokken is. Deze brief met stempel,
kan ik u edelachtbare nu laten zien. Het bestaan van deze rapportage
is als antwoord op verzoekster brief ook doorgegeven via een
aangetekende brief aan mrs Lasten op 5 jan 2011.

Voor alle duidelijkheid. Gedaagde werkt al 57 jaren via
zijn gevoel en met de positieve energie wat zijn geloof is. Volgens
dit principe kan gedaagde alleen maar zeggen dat hij geen leugens
zal verkondigen daar dit tegen zijn geloof is. Ook in dit geval heeft
gedaagde gehandeld zoals zijn gevoel het aangaf.

Het ziet er naar uit dat er nu naarstig handelingen worden
verricht om namen en verklaringen los te krijgen. Gedaagde heeft
duidelijk kenbaar gemaakt dat alles in handen is van de Gouverneur
en zal om die reden de namen en verklaringen niet vrijgeven,
zich beroepend op de privacy en ter bescherming van deze mensen.

Verder heeft gedaagde toenadering gezocht, via telefoon
en internet naar mevrouw Torres toe. Helaas zonder resultaat.
Verder stelt gedaagde vast de vreemde bewijslast.
De internet bewijslast is niet onderbouwd met IP adressen,
data en verklaringen van zowel de webmaster (host) als
provider. Nergens kan gedaagde, in de stukken die als bewijslast
zijn aangedragen, deze nummers en verklaringen van zowel host
als provider vinden. Iedereen op de wereld kan de naam John
Baselmans gebruiken om op websites of op internet commentaren/
meningen te geven of te plaatsen. Iets wat overigens op internet
zeer veel gedaan wordt.

Verder zijn het veelal redactionele stukken die niet in die
vorm van de hand van gedaagde komen. De discussie op Facebook
is geweest onder zijn gesloten vriendenkring wat een mening is
naar elkander toe en niet publiekelijk afspeelde. Wat er verder
op het internet gebeurt heeft gedaagde totaal geen zeggingschap
nog controle over.

Ook is het vreemd dat verzoekster rectificatie eist in alle
kranten terwijl er in geen één krant, het stuk ‘Fake Mai’ verschenen
is van de hand van gedaagde. Het stuk in Nobo is geplaatst
als een stuk van de eigen redactie en is dus onder verantwoordelijkheid
van deze krant. Verder zou gedaagde niet weten wat hij
moet rectificeren daar het gehele rapport ligt bij de Gouverneur
als zijnde mede koninkrijksorgaan.
Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily