Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Na lang aanhouden kreeg ik deze man aan de lijn. Ik nam meteen
het woord en vertelde hem het volgende. Heer, ik kom nu met
twee emmers ontlasting naar u toe en zal die over uw bureau
uitgooien! Deze man werd kwaad en dat ik dat niet kon doen en
dat hij me tegen zou houden aan de ingang. Daarop vertelde ik
hem dat een dolle makamba niet tegen te houden is, zelfs niet met
een leger bewakers! Hij draaide meteen zijn toon om en binnen
10 minuten stond een leger wagens en personeel van Selikor
op straat en werd er met man en macht de pijp gezocht die al
het zand doorliet en de putten hersteld die geen deksels meer
hadden. Tot de dag dat we daar weggingen was het probleem
toilet opgelost!

Het is een waar gebeurd verslag en de directeur van
toen zal zeker mijn naam nog goed kunnen herinneren. Helaas
is deze nv niet veel beter geworden dan het verslag hierboven
vanuit de begin 90 jaren.

Deel 9

AQUALECTRA

Lectra (Ingezonden)

Nu zult u zich afvragen waar is Aqua gebleven? Nu die is al
voor jaren verdwenen in de buurt waar wij wonen. Al 6 jaar maken
we met 12 huizen meldingen dat er nauwelijks stromend water uit
de leidingen komt en al verschillende klachten zijn ingediend bij
het klachtenbureau van Aqualectra. Wij zijn zelfs trotse bezitters
van een vast klachtennummer “Decos-Krs-28” en we kunnen any
time een nummer bellen! Nu dat nummer neemt mooi op onder
kantoor uren maar daarna kunnen we met onze lege waterleidingen
het uitzoeken. Een zekere heer Sosa krijgen we dan aan de lijn en
we horen keer op keer dat het een structureel probleem is en dat
Aqualectra er aan het werken is (6 jaren lang!). Zelfs flessen water
worden er beloofd maar nooit hebben we die mogen ontvangen!
Via de achterdeur horen we dat Aqualectra geen geld wil uitgeven
om een pomp te plaatsen in onze wijk om ons van normale druk
te voorzien. Wij zijn maar enkele Bandabousche boeren die kennelijk
wel mogen betalen voor water maar geen water hoeven te
ontvangen! 12 huizen met grote gezinnen en vele kinderen moeten
soms gaan baden en eten op andere plaatsen. Of snel wat wassen
als er eens wat water door de leiding gaat. Afgelopen week hebben
we weer tot op heden zonder water gezeten en wederom de
beloofde flessen water van afgelopen vrijdag hebben we weer niet
mogen ontvangen! Er kwamen enkele mensen kijken en konden
het probleem niet oplossen. Ze waren weer weg zonder een extra
druppel water te leveren. “We kunnen niets doen” en “Ik weet
het niet” waren de uitspraken van een “expert” die deze zaak zou
moeten oplossen en in zijn pakkie wat stond te bellen. Het is in
en in triest dat twaalf huizen met vele kleine kinderen en soms
meerdere gezinnen in een huis zonder water moeten zitten omdat
Aqualectra vertikt één cent uit te geven aan onze buurt! Erger nog
was de opmerking van een van deze gasten die vroeg of we geen
putwater hadden? Nee, Aqualectra,onze putten zijn net zo droog
als jullie waterleiding! Triest is dat wij afgescheept worden met
eindeloze smoezen en leugens, bang om een probleem op te lossen!
Wij Buurtbewoners van Seru Kabaje hebben geen recht op
levensbehoefte nummer één, stromend WATER.

Aanvullend commentaar
6 jaren wonen we vrij hoog op een heuvel en zitten we
met een druppende waterleiding. Stromend water is een luxe
en hadden we alleen als iedereen beneden in het dorp hun
kraan dicht hield. Maar er kwamen ergere tijden en zo zaten we
ruim 2 dagen zonder water. Watertekort was de eerste smoes.
Problemen met de leiding en zo bleven de smoezen zich ophopen.
We hadden al brieven geschreven en hadden zelfs een vast
klantennummer maar het probleem was structureel en moeilijk
te verhelpen!

Het werd me te bont en ik zette al mijn registers open.
Het stuk werd geschreven en naar iedereen die ik kende gemaild
en ook werd de pers ontwaakt vanuit hun winterslaap. CBA tv
nam de story op en ik werd geïnterviewd maar ook de politiek
was aangeschreven en dat lag gevoelig want Aqualectra stond
al op de lijst der slachtoffers van de politiek. Heer Schotte pakte
het op en maande Aqualectra wat te doen. De ene expert na de
andere kwam en we werden zelfs voorzien van flessen water en
douche water. De druk werd opgevoerd en warempel, er kwam
wat water uit de kraan.

De aanhouder wint (Ingezonden)

6 jaren geleden kwamen mijn vrouw en ik wonen tegen een
heuvel te Bandabou, Seru Kabaje geheten. 6 jaren lang waren er
wekelijks dagen zonder stromend water en de dagen dat er water
uit de kraan kwam was dit een zielig straaltje.
De aanhouder wint al kan dat 6 jaren duren! Sinds kort
heeft Aqualectra ingegrepen en heeft onze straat, met zo’n ongeveer
40 huizen tegen een heuvel aan gelegen, stromend water en
dat zelfs met een hoge druk.

Langs deze weg willen wij de directie en vele medewerkers
bij Aqualectra bedanken voor hun inzet en het geduld wat ze hadden
met de zeker 150 telefoontjes, 10 brieven /faxen die richting
hoofdkantoor zijn gegaan. Namens de bewoners van Seru Kabaje
bedankt voor het stromend water.

Aanvullend commentaar
Nu nog het structurele probleem. Na een voorlichtingsmorgen
werden de plannen verteld. We zouden druk gaan krijgen op onze
leidingen. De pomp plaatsen duurde langer dan aangegeven en
dus ik belde weer. Een directeur kwam, heer Jonis, en die vertelde
ons dat we als buurt een eigen pomp gingen krijgen. Binnen één
dag stond er een container met een pomp. Niet dat het allemaal
werkte maar de bedoeling was goed. De pomp was te klein en er
moest een andere pomp komen wat ook weer even duurde. Na
nog enkele bezoeken van hoge mensen van Aqualectra bleek dat
nu alles goed werkt en warempel we hebben nu een kraan waar
stromend water uit komt. Na 6 jaren zeuren en toen dreigen werd
zelfs de directie gemobiliseerd om een wijk van water te voorzien.
Het kan dus wel Aqualectra?

Kamervragen over de kwaliteit van het water op Curaçao

Schriftelijke vragen van het lid Hachchi (D66) aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het
bericht dat inwoners van Curaçao ziek zijn door vervuild water

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily