Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Is het ook Cultuur dat we onze kinderen maar ook onze
burgers bewust schade toebrengen aan hun gezondheid? Helaas
is het antwoord ja, want wij burgers lopen al met: oogkleppen,
neusklemmen, oordopjes en worden ook onze monden gesnoerd
dankzij onze beschermers en wetsbepalers die helaas nergens te
vinden zijn om regels ten behoeve van het welzijn van de burger
na te leven of te handhaven.

Aanvullend commentaar
We kennen maar een stand bij onze geluidsinstallaties en
dat is HARD oftewel op 10!

Het is pas gezellig als men elkaar niet meer kan verstaan
laat staan dat je weet waar iemand het over heeft. Met wat ja en
nee knikken moet je, je avond vullen of je door het feest heen
worstelen. Want gezelligheid is volgens onze cultuur harde
muziek, veel drinken, dansen en eten!

Dan hebben we een karnaval en meer van die straatfeesten
waar je weet dat vele kinderen en ouderen langs de weg staan
en niet om vragen om de dag daarna bij de dokter te belanden
om een gehoortest te doen. In reclames laat men zien dat vele
mensen doof worden met deze feesten! Vele jonge kinderen die
bijvoorbeeld in een brassband spelen horen hun eigen stem niet
meer! Maar het is cultuur en hoe harder hoe gezelliger! Ze gaan
door ondanks de vele gehoorschade die er bij elk feest is. Je moet
maar oordopjes dragen! De omgekeerde wereld want is het niet
zo dat je in het openbaar niet je mede mens opzettelijk schade
mag toebrengen? Je mag niet vechten volgens de wet maar je
mag wel mensen hun oren opblazen!

De regels zijn er niet en de politie staat erbij en kijkt ernaar.
Want wat doe je als ‘yu di Kòrsou’? Ga jij zeggen dat de muziek
zachter moet? De feesten in de ‘hoffies’ hebben eenzelfde policy,
je blaast je gasten weg en zorg dat ze niet te dicht bij je komen! Wij
leven buiten de wijken van Barber tussen de heuvels maar elke
zondag is het net of er een radio staat te blazen in onze huiskamer
met lokale ‘muziek’ en een soort bingo! Tientallen kilometers ver
en toch is het net of het in je eigen huis afspeelt. Je kunt niets
doen want het is al jaren zo en het hoort bij de plaatselijke cultuur
en BBQ! En zo verzieken we onze eigen mensen en zorgen we
ervoor dat ze je niet meer verstaan. Je nodigt hen gewoon uit bij
zo’n feest en laat hen dan bij een van de luidsprekerboxen staan!
Probleem opgelost en dan hopelijk niet de oordopjes vergeten
voor je zelf, wil ook jij niet doof worden.
Je vraagt je toch af als er eens een watervloed komt
of dan deze mensen op het eiland ook met de mop hun tuintje
vrij maken van water. De volumeknop op 5 zou al een simpele
oplossing kunnen zijn voor het geluidsoverlast en de vele dove
mensen die het treft maar we geven liever geld uit aan oordopjes
en staan dan ja en nee te knikken op dingen die we niet weten
waar ze over gaan.
Wat zegt u? Ik u niet verstaan. Tot een volgende keer.

Open brief aan mevrouw Constantia, minister milieu en gezondheid

Mevrouw Constantia
Dank u voor uw reactie.
Ik steek dagelijks al mijn tijd in kinderleed en opkomen
voor hun rechten en heb gesprekken gehad met heer Schotte over
wat er gedaan kan worden.

En wat lees ik in de kranten? Het PNdB is niets anders
al burgers omkopen! Helaas en pijnlijk en iets waar ik in eerste
instantie niet durfde te geloven.

Maar als dit plan jaren moet duren dan zullen onze kinderen
in al die jaren wel het kind worden van deze omkoop politiek.
Iets wat ze al vele tientallen jaren zijn gezien de ellende die er
NU is.

Zolang als er corrupte stichtingen zijn, stichtingen die
alleen vechten en niet werkelijk opkomen voor de kinderen en
minderbedeelden en stichtingen die geld boven hulp stellen zal
ik door moeten gaan met mijn rapporteren. Zolang als er geen
nationale aanpak is van het leed onder de kinderen en minderbedeelden
is de politiek niet oprecht bezig.

Helaas heb ik de laatste maanden vele loze beloftes aan
moeten horen en ik had al vele contacten met de Nederlandse
politiek. Maar eindelijk zijn er nu al minimaal 45 kamerleden
die me gecontact hebben om in ieder geval het leed aandacht te
geven op deze eilanden.

Getuigen het uitmoorden, via bijvoorbeeld de ISLA, van
onze burgers en kinderen en dat een regering niets kan doen omdat
deze bang is van een Venezuela en onder diplomatieke druk staat
is in en in triest.

Mevrouw Constantia, ik vecht totaal niet voor eigen gewin
erger nog mijn laatste centen van mijn pensioen gaan op aan
de vele zaken die ik aan vecht. Helaas geheel alleen omdat er
kennelijk weinig of geen mensen op dit eiland zijn die het leed
WERKELIJK aan willen en durven te pakken.

Gesprekken worden geweigerd en lokaal word ik reeds
vele maanden monddood gemaakt. Valse beschuldigen, rechtszaken
en weren uit kranten en TV zijn gewoon geworden voor mij.
Vandaar de gang de wereld in en naar de Nederlandse politiek en
Europese politiek. Als Curaçao het probleem niet KAN of WIL
oplossen dan moet ik dat wel doen en ik zal dan tot mijn laatste
adem vechten voor deze kinderen en mensen. Helaas zoals ik al
schreef alleen maar dat wil niet zeggen kansloos.
M.vr.gr.

Aanvullend commentaar
Zoals goede politici doen op dit eiland, je reageert niet en
laat de boel de boel. Deze minister is een minister die alles op
zijn beloop laat net zoals de aangifte bij haar van twee overleden
kinderen bij een kerkelijke organisatie door verwaarlozing.
Deze minister wil alleen maar gemakkelijke zaken
oplossen en gaat al het moeilijke uit de weg of geeft het over
aan heer Schotte. Dat zien we bij de ISLA problematiek waar
je nauwelijks iets van haar hoort enkel en alleen dat ze bang is
dat stichting Smoc met het grote geld ervandoor gaat! Wordt het
te moeilijk dan sturen we een brief naar een verkeerd adres of
spannen we voor de zoveelste keer weer een zaak aan.
Ze is werkelijk zeer zwak in haar beleid en ze weet
nauwelijks zaken aan te pakken. Ze zit er ook duidelijk altijd heel
onwennig en onzeker bij, iets wat je in mijn ogen als minister niet
moet zijn. Je moet het volk kunnen overtuigen maar nog beter is te
staan voor het volk. Maar dat zijn dromen die niet uit gaan komen
omdat politiek niet voor het volk is! Bij deze minister zie je dat ze
zwaar onder druk staat. Ze kan het wel goed voor hebben maar
ze kan niet de vuist maken om zelf boven de machtige mensen te
staan. De enige die dat tot dusver kan en doet is minister Wilsoe.
Deze weet een vuist te maken en daardoor veel te winnen. Hoe
lang hij nog mag leven en wanneer hij door schandalen zal vallen
is een kwestie van tijd. Of ze zetten iedereen aan blok af.
Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily