Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Hoofdstuk 1
Ingezonden stukken


Ter kennisgeving

Hierbij wil ik, John.H.Baselmans, aangeven dat de namen
vernoemd in deze ingezonden stukken, niet altijd een connectie
hebben met de maffia. Desalniettemin heb ik met deze stukken wel
aan willen tonen dat er vele mensen handelen naar de gebruiken
van een maffia, gewild of ongewild, bewust of onbewust.
Lees deze stukken met de eventuele aanvullingen en ik laat
aan u over waar u bepaalde situaties en personen wilt plaatsen.
Verder staan deze stukken niet op datum maar op zaak of
voorval.

Deel 1 Politiek

Wie is nu een werkelijke yu di Kòrsou

Inleidend commentaar

Het volgende stuk plaatste ik om de frustratie van een van
onze politici op ons eiland vast te leggen. Later heeft de partij deze
heer Rosalia langs de kant gezet want buiten de frustratie dat hij
meende dat alles donker moest zijn was het blijkbaar ook dat hij
nog andere kwaliteiten bezit die het vrouwelijke personeel niet
erg op prijs stelde. 10 dames verklaarden zijn handel en wandel
naar vrouwen toe. Doch dit alles werd ontkend omdat op een later
tijdstip de dames niet voor de rechtbank durfden te getuigen. U
mag raden wat er met deze dames gebeurd is in die tussentijd.
Buiten dat was je kennelijk of vriendje van hem als een ‘yu di
Kòrsou’ (kind van het eiland) of vijand wat merendeels blanke en
zogenaamd niet ‘yu di Kòrsou’ (lees makamba) waren.
Nederlandse namen moesten verdwijnen van gebouwen
en plaatsen op het eiland maar werkelijke problemen werden
door hem niet aangepakt. Trouwens is dat een huidig tendens in
de politiek. Men verandert een naam van een instituut naar een
naam die meer lokaal klinkt en het instituut draait dan ook meteen
veel beter! Een waanidee wat veelal vanuit de hoek van heer Wiels
en zijn aanhangers komt. Deze heer Wiels (zelf van Belgische
komaf volgens zijn stamboom) en zijn partij veranderen verder
niets aan de corruptie en vele misstanden wat vele instanties mee
te maken hebben. Het bleef bij een lokale naam en dan moest alles
opgelost zijn! We zien wel dat er ook massaal mensen aan de
kant worden gezet. Zodra dat is gebeurd komen er ‘vriendjes’ uit
eigen gelederen en natuurlijk rasechte ‘yu di Kòrsou’ voor in de
plaats. Er werd me eens gevraagd of we niet kijken naar opleiding
en kwaliteiten? Nee, er wordt gekeken wie je bent en welke connectie
je hebt met de huidige regeerders. We zien dat ook gebeuren
onder zijn ministers dat het een ware komen en gaan is. Ieder maal
wordt er een andere minister op de post gezet van bijvoorbeeld
sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn en alsmaar verdwijnt die
omdat hij/zij niet naar de pijpen danst van heer Wiels en ook niet
de werkelijke know-how heeft om minister te zijn.

We zien dat ook op andere plaatsen zoals de commissarissen
of directeurschappen. Opvallend is dat het dan weer mensen
zijn die wel connectie/familie zijn van een of andere minister. Even
gekeken naar de naam Asjes, van der Dijs, Dos Santos, Correga,
Wiels? Familienamen die door mevrouw Leeflang zo mooi één
voor één belicht werden. We vragen ons niet af en we praten niet
over de kwaliteiten van de personen, laat staan hun opleidingen of
achtergronden! Wat zijn kwaliteiten, opleiding of achtergronden?
Het gaat erom hoe kunnen we het kartel vormen? Een werkelijk
probleem van de huidige regering Schotte is ‘know-how’ en kunde.
Trouwens dat speelde niet alleen bij deze regering maar ook bij
de vorige regeringen waar er vele mensen waren die zich via vuile
praktijken wisten te nestelen in de partijen en op de hoge plaatsen.
Daarom zien we nu de grote verschuivingen bij het wisselen van
de macht bij 10-10-10.

Op dit eiland wordt niet gekeken wat het volk heeft gekozen.
Dat blijkt uit een minister die met weinig stemmen heerlijk op
een plaats kan blijven zitten. Ook een minister zonder kwaliteiten
of geen inzicht kan gemakkelijk op zo’n stoel zitten. Iets wat we
zien in de gezondheid of cultuur, maar ook in de financiën waar
kennis ver te zoeken is. We rommelen maar raak en duidelijk is te
zien dat er een ’hogere macht’ is die deze piassen bestuurt. Onze
minister van economie met, naar verluidt een verleden, kan wel
een slimme zakenman zijn maar politiek voeren is een andere zaak.
En ook hij vervalt van de ene naar de andere fout. Dat omdat zijn
opdracht van boven niet te rijmen is met het politieke geheel en
de manier waarop misschien nog met vele Nederlandse invloeden
geregeerd zou moeten worden.

We zitten nu met een minister van financiën, ook al met
een verleden, die niet weet zijn antwoorden te geven op wat
kennelijk te moeilijke vragen voor hem. Kennis van zaken en
interesse noemen ze dat. Er blijkt tot op heden geen adviseurs te
zijn met kwaliteiten maar ook niet met kennis van zaken! Alles
moet alsmaar uitgesteld worden, want simpel gezegd, ze weten
niet waar het over gaat.

Hetzelfde overkwam onze premier, een man ook met een
duidelijk verleden wat hij zelf aangaf, die met de mond vol tanden
kwam te zitten want ook hij had niet die kundige adviseurs
achter hem staan die hem konden ondersteunen. Allemaal tekenen
en aanwijzingen dat het geheel door hogerhand bestuurd wordt
en dat deze ministers niet kunnen werken zonder de input van de
werkelijke gasten die dit land besturen.

Je kunt een snelle babbel hebben en meent ‘het’ te zijn.
Maar wil je politiek voeren zul je medewerkers om je heen moeten
hebben die ook weten wat politiek voeren is en kennis van zaken
hebben! Helaas, we missen dat tot op de dag van vandaag en dat is
al vele jaren gaande. Kennis van zaken is hier een vreemd woord.
Woorden verdwijnen hier als sneeuw voor de zon. Maar woorden
hebben totaal geen betekenis hier omdat de politiek zoveel praat
maar totaal niet handelt. Een probleem wat we al ruim 25 jaren
kennen en waaruit je kunt concluderen dat de maffia dus steeds
sterker in het zadel is komen te zitten. Zelfs toen we stuurloos
waren met Mirna Godeth, die totaal geen weet had van wat ze deed,
geen talen beheerste laat staan enig opleiding had gehad, bleek
dat alles doorging. Toen was het duidelijk dat alles in handen was
van personen achter de schermen. Maar hetzelfde zagen we tot de
dag van vandaag ook vanuit de PAR hoek die na heer Pourier ook
totaal stuurloos is en duidelijk gedreven en geleid wordt, zoals men
regelmatig aanhaalt, door een andere zeer machtige maffiagroep.

We zien dus zeer duidelijk dat de huidige regering totaal
niets verschilt met de vorige regeringen. Even ging ik twijfelen
toen er zelfs contacten waren tussen de regering en mij.
Overigens veelal tussen heer Schotte en mij, want de andere
regeerders durfden geen confrontatie aan daar ze wisten welke
informatie en onderwerpen naar boven gehaald zouden worden.
Heer Schotte kwam met beloften, toezeggingen en zelfs een soort
samenwerking die er zou komen. Al snel bleken deze loze beloften
te zijn die ook met andere zogenaamde instanties of mensen
werden gedaan om zo ons stil te houden. Gelukkig kregen we het
snel door en na een gesprek met die instantie die voor de bevolking
op gaat komen, bleek duidelijk wat er achter zat. Mond snoeren
en inbinden. Zelfs de projectleider durfde me al niet meer onder
ogen te zien omdat hij ook wist dat er een vuil spel gespeeld wordt.
Een zaak namen ze wel van me aan en dat kennelijk vanuit een al
eerder ingeleverd rapport en dat was de naam van het project ‘kas
di bario’. Die naam zie je nu overal, al hadden die onze centrale
wijkpunten moeten worden die er nooit zullen komen omdat men
niet werkelijk voor het volk is.

Er worden nu buurten omgekocht, sociaal economisch plan
noemen we dat, om wat lantaarnpalen te zetten, een speeltuin en
wat asfalt. Misschien een likje verf voor een gebouw en dan is
het weer over en een werkelijke structuur en reorganisatie in de
totale organisatie is er niet omdat dat te moeilijke zaken zijn. In het
rapport ‘Kinderleed verleden tijd’ wat ik presenteerde, was alles
ingedekt om de minderbedeelden en de vele kinderen te helpen.
Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily