Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Het is de verantwoordelijke partij en dat is de
huidige regering die eens op moet gaat komen voor al het volk,
zowel de werknemers als de bewoners. En dat heer Schotte mis
ik duidelijk in het huidige beleid. Nogmaals laat mij me vergissen
maar ook u maakt vergissingen door te denken dat juist ik op een
opstand uit ben.
John Baselmans

Even nog over uw plannen ivm diabetes. Heel mooi heer
Schotte maar het volk hoort al 25 jaren over plannen en wanneer
gaan die uitgevoerd worden en belangrijker nog gecontroleerd
worden? Want heer Schotte we hebben dikke boeken vol wetten,
regels en plannen maar helaas merkt Jantje burger NIETS van
al die boeken en geklets over wat allemaal eens moet gaan
komen. Aktie willen we zien en hulp voor vele zaken en helaas
is het plannen, rapporten, een kleuterklas die niet verder komt
als vechten onder elkaar. Laten we eens een zijn en helaas ook
vandaag merkte ik dat ik op het meest verdeelde eiland woon
dat ik ken. Geen trots volk maar een verdeeld volk.

Aanvullend commentaar
Na deze discussie was heer Schotte stil. Vele reacties
kwamen binnen op de regel dat ik uit was op een opstand. Verder
de leugen van mevrouw Constantia was zeer kwalijk omdat heer
Leito haar de brief persoonlijk overhandigd heeft! Maar dat is een
normale weg van deze dame. Ze liegt dat ze zelf in gelooft. We
komen dat nu nog regelmatig tegen.

Een rapport ‘Kinderleed verleden tijd’ was ook, in een lift,
persoonlijk in haar handen gegeven. Een rapport waar ze zelf
om vroeg. Later vertelde ze me dat ze het nooit heeft ontvangen!
Maar gelukkig heeft deze man geleerd en heeft de bewijzen ook
in handen.

Deze mevrouw Constantia is al eerder in opspraak
geweest in dit boek, geen wonder want deze vrouw heeft een
probleem, namelijk ze onthoudt haar leugens niet! Wil je goed
liegen als minister moet je wel goed kunnen onthouden! Het is
als minister niet aan te bevelen dat je, je op die weg begeeft.
Heer Schotte was kennelijk geschrokken van zijn eigen
reactie en taalfouten in de antwoorden en sindsdien heeft deze
man me overal veelal gemeden. Het opbouwen van een land is
niet het land verkopen aan de maffia en zeker niet ook aan de
Colombiaanse maffia in de vorm van technische geheime bijstand
van een van hun diensten. Het is duidelijk dat deze eilanden nu
in handen zijn van totaal andere maffiagroepen.

Het verschil tussen Marchena en Julianadorp (Ingezonden)

Nu ga ik het niet hebben over het verschil van huizen,
inkomens en mogelijke verschillende culturen. Maar ik wil het
voorbeeld aanhalen wat er afgelopen week gebeurde.
De ISLA maakte van Julianadorp een werkelijk wintersdorpje
en iedereen was in kerstsfeer. De bellen, ballen en lichtjes
werden voor de dag gehaald totdat de mensen eens op de kalender
gingen kijken en beseften dat het de maand was dat de vogels
eieren moesten gaan leggen! Het witte poeder, wat blijkbaar ook
nog giftig is, was overal te vinden en de bewoners werden kwaad,
ziek en radeloos. Ze pikken dit niet, dreigde met naar de rechter
gaan en sloegen massaal aan het bellen en schrijven. Dit gaat te
ver en de mensen waren gewoon laaiend. Er kwamen hoge pieten
kijken en er werd een professioneel schoonmaakbedrijf ingeschakeld
om het witte goedje op te ruimen. Ondanks dat, eisen enkele
bewoners schadevergoeding en zijn ze de stank en ongezonde
leefomstandigheden beu.

Nu gebeurde hetzelfde ‘ongelukje’ in 2009 in de wijken
Marchena en Wichi. “Och, we kunnen niets doen”. “Het is altijd zo
geweest”. “We durven niet want anders worden anderen kwaad”.
Dat waren merendeels de reacties van de mensen die bijna dagelijks
in de stank en vuil van de ISLA moeten leven. Ze zijn te
neer geslagen, een enkele schreeuwt nog maar wordt veelal als een
achterlijke uitgemaakt en komt als alleen roepend in een woestijn
niet verder. Stichting SMOC spande en spant nog rechtszaken
aan en er zouden veranderingen moeten komen. Helaas, de lokale
bevolking is het moe en wil/kan niet meer vechten.
Toch blijkt het vechten zin te hebben in Julianadorp. Dan
vraag ik me af; Waarom eisen alle bewoners in de rook van de
ISLA geen schadevergoeding en trekken ze aan de bel als ze dagelijks
met tassen vol medicijnen van hun dokters afkomen? Het
haalt WEL wat uit als mensen zich laten horen! Meer mensen
gaan eisen dat er vergoedingen moeten komen . Ze moeten laten
horen dat hun als bewoners het zat zijn, het genoeg is en dat de
ISLA ons leven verkort en vergiftigt met hun spelletjes! Dan zal
zowel de politiek als de gehele PDVSA/ISLA top eieren voor hun
geld moeten kiezen.

De bewoners van Julianadorp hebben laten zien dat de
ISLA WEL vergoedt en wel komt opdraven als er maar genoeg
gedreigd en geschreeuwd wordt! Laten we hopen dat de wijken
in de rook van de ISLA dit voorbeeld gaan overnemen en volgen.
WE PIKKEN HET NIET LANGER MEER.
Aanvullend commentaar

De vervuiling van de raffinaderij neemt steeds grotere
vormen aan en de gezondheid wordt steeds verder aangetast
door spelletjes van deze Venezolanen. Want sinds dat de hitte
oploopt via rechtszaken en via demonstreren zijn de pesterijen
van de raffinaderij ISLA heftiger geworden. De vervuiling is,
in de 30 jaren dat ik nu hier woon, de laatste jaren duidelijk
toegenomen. Alsmaar als er een proces verloren werd door deze
raffinaderij kon je ervan op aan dat er vreselijke stank was en
gevaarlijke uitstoot.

Begin 2011 was er zelfs poeder vrij gekomen en dat werd
bij enkele huizen na protest snel weggespoten. Verschillende
mensen werden ziek en kregen last van deze giftige stof uit
de lucht. Niets aan de hand volgens de ISLA maar de mensen
werden wel ziek.

De pech voor de ISLA was dat de stof in Julianadorp viel
en die mensen waren wel wat mondiger dan die van Marchena
of Wishi. Ze stapten naar de regering en zijn al met vele zaken
bezig. De mensen nemen het niet maar waarom nemen het dan
de mensen in de minder bedeelde wijken WEL? Niet vreemd als
men weet dat de meest betaalkrachtige personen smijten met
geld en zo met rechtszaken. Ze zijn mondiger want zo is het
hen geleerd. In de mindere wijken zijn de mensen slaafs want
anders wordt hun werk afgepakt en dat zie je niet bij de meestal
zelfstandigen die in de duurdere wijken wonen.
En zo wordt er dus misbruik gemaakt van die mensen die
geen vuist durven te maken. We kopen hen af met wat airco’s,
een sportveldje en wat extra geld voor medicijnen. Er werd zelfs
eens aangehaald dat ze dan maar daar niet hadden moeten gaan
wonen! Een oliemagnaat vanuit Venezuela maakt duidelijk uit
van wie het eiland is.

Mensen worden mondiger maar zal dat helpen?

De ontmanteling van de ISLA (Internetstuk)

Vele zaken mogen wij als burger niet weten. Kan onrust
veroorzaken en kan diplomatieke betrekkingen verstoren. Dat daar
mensenlevens mee gemoeid zijn is geen probleem. 
Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily