Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Ook maakt het ook niets uit dat je, je in alle bochten moet 
wringen om het nationaal belang te dienen.
Leugens over en weer en zo ook op ons eiland.
De ISLA gaat weg dat is duidelijk en we hebben een probleem;
Ons asfaltmeer produceert dagelijks vele zware giftige
gassen die zeer gevaarlijk zijn voor onze gezondheid! Blijkt dat
deze erger zijn dan wat de ISLA momenteel dagelijks uitstoot.
Dan praten we nog niet over het chemisch meer wat letterlijk een
plaats is dat vol zou moeten staan met doodshoofden.
Wat is de planning en afgesproken?

Binnen 5 jaren is het asfaltmeer leeg, dan kan daar met
verdere schoonmaak een begin gemaakt worden. Dan is het chemisch
meer aan de beurt en daar is 2 jaren voor uitgetrokken. En
als laatste zijn de zaakjes al geregeld om de ISLA te ontmantelen!
Contracten zijn daar al over getekend en het gehele draaiboek is al
in gang gezet. Maar we zitten met zogenaamd 900 man personeel,
wat momenteel daar werkzaam is. Ja, die hebben pech gehad en
mogen zeker nu niet weten dat ze later op straat staan! Dan zouden
ze nu niet meer productief zijn. Dus svp niet verder vertellen.
Wat gaat er komen? Mensen, maak je niet lekker want
deze verdeling is ook al zo goed als rond. Wij burgers zullen
weinig genot gaan krijgen van dat vrijgekomen stuk grond. Wat
wel interessant is, is dat er onder andere een totaal nieuw super
de luxe ziekenhuis gepland staat! Is het nu te bouwen ziekenhuis
dan een tijdelijke oplossing?

Uit de duim gezogen? Voor u misschien wel maar de contracten
en handelingen liegen er niet om. Je bent blind als je nog
denkt dat de politiek het goed voor heeft, schuilend achter de vele
loze beloftes die dagelijks rondgestuurd worden. Het niet naleven
van vonnissen. En een Venezuela die niet hun kostbare tijd gaan
verspelen aan een al vastgesteld plan (reeds in uitvoering) waar
wij burgers niets van mogen weten.

Aanvullend commentaar
Dit stuk wat een zwijgend effect had en zelfs doodgezwegen
werd door SMOC en andere zo goed voor hebbende activisten.
Het was vanuit de raffinaderij zelf dat deze informatie kwam en
de huidige werknemers die drukdoende zijn om nu al aan het
teermeer te werken. Het beeld wat hier geschetst werd paste
precies in de manier zoals de regering en de ISLA samenwerken
en alles blokkeren wat maar iets in de weg zou kunnen leggen
in deze raffinaderij. De geluiden dat er eens een dag komt dat
de werknemers voor dichte poorten staan is ook een vaststaand
feit. Alleen kan dat nog niet vrijgegeven worden anders krijg je
ongemotiveerde mensen en dat is ten nadele van Venezuela die
de laatste drup olie (lees geld) uit de raffinaderij wil halen.
Het grote plaatje is duidelijk, alleen er zijn heel veel
belangen. Uit zeer goede bronnen kregen we te horen dat zelfs
de verdeling van het land al besproken is. Dat maakt het project
van heer Casimiri gewoon een lachertje die Jan en alleman
aanspreekt om een groen Curaçao te creëren en zelfs al met
een of ander ‘space stad’ vol beton loopt te pronken. Het slijmen
druipt eraf en dat allemaal maar voor aandacht. Dat zien we ook
bij de diverse actiegroepen die het allemaal weten en alsmaar met
overwinningen komen terwijl de raffinaderij gewoon doorgaat op
hun manier. Natuurlijk, want hun overeenkomsten met de piassen
van vorige regeringen en huidige regeringen die tellen en niet de
wetten waar er alsmaar mee gesmeten wordt. Het ISLA terrein
wordt tot de laatste dag gezien als Venezolaans grondgebied en
daar heersen andere wetten en andere regels.
Maar o wat doet het pijn als die eenvoudige zwever
alsmaar komt met zaken waar de zogenaamde experts en
academici niet op gelet hadden of niet willen zien. Want het
bewust zaken interessant maken is wel mooi voor de show maar
zet niets bij aan waar we tegen vechten op dit eiland. Waar we
tegen vechten zijn zeer sterke groepen die werkelijk delen van
dit eiland bezitten wat gezet kan worden onder de maffia. Want
hun praktijken zijn zoals de maffia werkt en de connecties duiken
alsmaar op.

Maar SMOC had succes, dat menen ze. De brief was
verzonden maar wat voor een brief! De brief die een vrijwaring is
voor de ISLA waar netjes wordt aangegeven wat ze aan redenen
op kunnen geven als ze weer eens eindeloos aan het uitstoten
zijn.

Brief minister Constantia (milieu) aan de ISLA

(Ingezonden)
De laatste regels

Iedereen is in de zevende hemel, de regering heeft DE
brief gestuurd naar de ISLA, dat alles conform zoals de rechter
bevolen heeft. Maar wat staat er WERKELIJK in die brief? Lees
deze passage svp twee of meerdere malen:
“Fakkelen van gassen kan gebeuren bij het opstarten en
stopzetten van installaties, bij onregelmatigheden in het proces,
en om de drukvariaties van procesgassen tijdens normaal proces
te regelen.”

Enkele slimme juristen hebben met deze brief de ISLA de
vrijwaring gegeven dat ze onbeperkt kunnen fakkelen!
O, wacht er is nog een regel:
“Onder overmatig affakkelen wordt voortaan verstaan fakkelen,
dat niet onder voornoemde omstandigheden plaatsvindt.”
Hallo mensen, dit is een vrijbrief om de lucht vol te gooien
met vergif! Want is het niet het opstarten dan is het wel stopzetten.
Is het niet de druk dan is het wel het proces regelen! Ik feliciteer
die jurist die dit handig in elkaar heeft gezet want weinig mensen
willen kennelijk zien dat er geen cent betaald gaat worden
nu met deze vrijbrief van onze regering. Het zal weer rechtbank
worden, want voorlopig is deze brief wel een leidraad voor onze
raffinaderij.

Aanvullend commentaar
De ene ontkenning na de andere maar milieu juristen die
mij erop attendeerden vanuit het buitenland lieten me lachend
weten dat het een zeer slimme zet was van de juristen hier uit
naam van de minister. De laatste regels houden duidelijk in dat
er altijd een reden kan zijn voor een raffinaderij, die miljarden
maakt, om alle vuiligheid uit te stoten.

Later bleek dat de brief wel of niet is verstuurd. Het was
een over en weer tussen de ISLA en SMOC maar duidelijkheid
werd niet gekregen. Totdat ISLA in een keer via de advocaat
liet weten dat Constantia moet rectificeren. Heerlijk te zien, het
spelletje wat door ISLA gespeeld wordt. Duidelijk zoals een
multinational werkt en dat dan de experts niet doorhebben dat
dit een eindeloze weg is die dood zal gaan lopen. Jammer is de
arrogantie die bij de vele actievoerders aanwezig is. Zij weten het
en wij als gewone man kunnen niet weten hoe dit spel gespeeld
wordt. Voor een aardigheidje hebben we het verloop op papier
gezet, beginnende enkele jaren geleden. Het is heerlijk te zien
hoe dan een ‘niet academicus’ tot de dag van vandaag alle zaken
ziet uitkomen die hij toen op papier heeft gezet.
Wat mij ook opviel was dat er iemand van deze
actievoerders sinds kort in de rook van de ISLA is gaat wonen!

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily