Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Dat, door te signaleren en eraan te gaan werken. Maar ook bij dit
zogenaamd vooruitstrevende kabinet blijkt dat de bevolking alleen
een politieke speelbal is om zo te manipuleren en om te kopen via
overheidsgelden om zo weer stemmen veilig te stellen.
Hier dan even de kortzichtige definitie waaraan een werkelijk
‘yu di Kòrsou’ aan moet voldoen
.
Definitie yu di Kòrsou (Kranten artikel)

Vertaling in het Nederlands van dat cultureelbeleids- en
actieplan van dr. Rosalia:
Yu di Kòrsou is diegene die op of buiten Curaçao woon
achtig is en voldoet aan de volgende criteria:
- Hij/zij spreekt of verstaat de Papiamentse taal
- Hij/zij is bereidt zich in te zetten voor de vooruitgang
van Curaçao
- Hij/zij kan tegen de buitenwereld verkondigen een yu
di Kòrsou te zijn en accepteert haar cultuur en historie
zonder enig schaamte
- Hij/zij accepteert en weet te leven met de multicultura
liteit van Curaçao en accepteert de culturele diversiteit
- Hij/zij beschouwt de culturele elementen van zijn/haar
eigen etnische groepering niet als de cultuur van Curaçao,
maar als een onderdeel van de cultuur van Curaçao
- Hij/zij accepteert dat afro-Curaçaose elementen het
meest dominant aanwezig zijn in de Curaçaose cultuur
en nieuwe culturele politiek van Curaçao heeft als doel
om te komen tot een nieuwe yu di Kòrsou. Deze yu
di Kòrsou moet de volgende karakteristieken bezitten.
Hij/zij moet:
- Het leven van mensen respecteren
- Respect hebben voor personen met een andere religie,
andere afkomst, ander ras of met andere levensvormen
als dan die van hem-/haarzelf
- Culturele diversiteit zien als een rijkdom en bron om
eenheid te smeden
- De belangrijkheid inzien om in harmonie te leven met
de natuur en milieu
- Waardering hebben voor familie en familierelaties
- Waarden als respect en samenwerking adopteren als
centrale waarden in zijn familieleven, in groepsverband,
in de wijken en in organisaties
- Respect en waardering hebben voor ouderen als degenen
die over historische wijsheid beschikken
- Ouderen zien als degenen die vandaag de dag nog steeds
een bijdrage kunnen leveren op basis van hun kennis en
ervaring om tot een betere samenleving te komen
- Respect hebben voor culturele erfgoederen en natuur,
geloofsovertuigingen en gewoontes
- Een kritische, analytische en open geest hebben
- Zich bewust zijn van zijn Curaçaos-Caribische identiteit
- Over eigenwaarde beschikken
- Vertrouwen hebben in zichzelf, zijn land en zijn toekomst

Aanvullend commentaar
Het enige wat men niet durfde te schrijven is dat je, als
je blank bent veel geld moet schuiven wil je maatschappelijk
geaccepteerd worden anders ben je als blanke geen ‘yu di
Kòrsou’! Men praat over respect, iets wat ook al niet in deze
regels tot uiting komt! Een vreemde zaak dat een regering dit
naar buiten durft te brengen.

Als verder commentaar wil ik de laatste zin even aanhalen:
‘Vertrouwen hebben in zichzelf, zijn land en zijn toekomst‘. Mijn
vraag is hoe kunnen we vertrouwen in een land hebben wat
bewust door de politiek en de ‘hogere macht’ afgebroken wordt
en totaal vernietigd? Deze laatste zin is werkelijk het toppunt van
hypocritisme want:
- Ik heb geen vertrouwen in een land als deze bewust
afgebroken wordt!
- Ik kan geen vertrouwen hebben in mensen die dagelijks
andere mensen onrecht aandoen en een vuil
systeem hanteren.
- Ik kan geen vertrouwen hebben in mensen die zeggen
een zogenaamd nieuwe weg te gaan terwijl ze
dezelfde weg bewandelen als hun voorgangers.
- Hoe kun je vertrouwen hebben als je ziet dat je belazerd
wordt en zelfs de neigingen laat zien van een
communistisch systeem en dat alles, samenhangend
met indoctrinaties en hersenspoelen.
Vertrouwen kun je niet opleggen, dat verdien je en moet
je zien te winnen! Vertrouwen verspeel je als je er zelf niet achter
staat en kan nooit in een artikel staan dat bepaalt hoe een ‘yu
di Kòrsou’ te zijn. Zo is het bovenstaande artikel een duidelijk
voorbeeld wie hier achter zit.
Het frappante was dat dit ook ter sprake kwam bij een
gesprek wat ik had met onze minister president de heer Schotte.
Hij had een totaal andere definitie van de term yu di Kòrsou. Hij
vertelde ons;

Een yu di Kòrsou is iemand die zijn belastingverplichtingen
voldoet jegens het land en zich inzet voor dat land! http://www.
johnbaselmans.com/Downloads/Interview/Yu_di_korsou.mp3
Toch even een andere beschrijving van de term yu di
Kòrsou. We hebben hem dit nooit meer verder horen zeggen
omdat heer Schotte duidelijk heer Wiels blijft volgen om maar
op de stoel te mogen blijven zitten.

Zijn nu alle politici corrupt (Ingezonden)

Het bewijs dat al onze politici corrupt zijn en ons burgers
bestelen is nu wel geleverd.

Kort voordat het corrupte zooitje gaat verdwijnen, gaan
onze politici voor de derde maal proberen om voor henzelf een
riant pensioen toe te bedelen. De Gouverneur heeft al tot twee
maal toe zich hiermee bemoeid en deze beslissing nietig verklaard
maar nu weer gaat dit stelen van de oude garde op de valreep door!
Lees even goed want de volgende partijen scharen zich
achter deze corrupte handeling. PAR, MAN, FOL, PNP, NPA, PS,
FK en heer George als onafhankelijk lid! Mensen die in het verleden
al eens voor deze regeling waren! Gaan ze dat nu weer doen?
Allemaal stuk voor stuk zich een goed pensioen aanmetend
terwijl de bevolking alsmaar in de diepe ellende zit van geen goede
scholing, geen fatsoenlijke zieken- en bejaardenzorg heeft, waar
kinderen misbruikt worden en geen eten op de plank voor velen.
Het is triest dat beslissingen van een Gouverneur naast zich
wordt neergelegd en dit snel in het geheim voor de derde maal er
doorheen gedrukt wordt. Maar triester is, dat niet EEN partij zich
tot op heden hierover uitspreekt en/of het pensioen zich aanmeet
volgens de manier zoals ook wij, burgers, behandeld worden. Nee,
ALLE parijen scharen zich achter het geld en zelfs hardroepers
als heer Wiels en George en een MAN (inclusief heer Schotte in
het verleden MAN, nu MKF) die nu zich voordoen voor het volk
te zijn, hebben tot op heden meegedaan aan deze corruptie.

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily