Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 Het was dus een lage streek van onze minister van justitie
om net te doen dat hij niet de verantwoordelijke man was. Maar
het zegt genoeg hoe dus justitie werkt en waar geld dus weer
het bekende plaatje is. Dat geldt ook weer in het recht. Blijkbaar
is hetdat als je geld hebt en macht naar zo’n minister toe, dan
worden er wel zaken gevonden dat je wel overgeplaatst wordt.
Want het gebeurt wel bij bepaalde gevangenen en werden er,
nog geen week geleden voor het gesprek met de minister, wel
gedetineerden verstuurd naar Sint Maarten. Maar ja, daar is wat
meer aan te verdienen kennelijk.

Het is erg dat dus een vader van 2 kinderen die overigens
niet schuldig is, gebleken door een onderzoek van Mr. Prof.
Knoops in Nederland en die een herziening aangevraagd heeft,
als pesterij daarom deze persoon niet overgeplaatst wordt. En
dat je als burger van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Of
is het misschien zo dat heer Wilsoe niet de werkelijke regels wil
kennen om zo af te kunnen blijven schuiven?

Als update wat tijdens het schrijven van dit boek gebeurde
was het volgende: Na verloop van tijd had heer Melaan er
genoeg van de vele loze beloften en kwam zelf in actie. Hij ging
in hongerstaking en belde de pers op. Die namen zijn verhaal
op en heer Wilsoe werd onder druk gezet. Die kwam met een
verhaal dat al een maand geleden Nederland verzocht was om
22 gevangenen terug te nemen. Nederland reageert niet en ik ga
de gevangenen enkele reis Nederland sturen, waren de woorden
van heer Wilsoe. 2 weken na deze uitspraak kwam Nederland
met dat alle 22 gevangenen overgeplaatst zouden worden voor
de maand december 2011 en de eerste 5 werden per direct
al overgevlogen. Heer Melaan was daar nog niet bij maar de
brieven aan de Gouverneur en de telefoontjes naar heer Wilsoe
en heer Piar hadden dus vruchten afgeworpen. Dat samen met
de actie die heer Melaan ondernam. Inmiddels is heer Melaan
overgeplaatst naar Bonaire.

De zaak spelonk zal binnenkort opengetrokken worden
volgens de laatste gegevens van Mr. Prof. Knoops en dan hopen
we voor beide jongens dat ze gevrijwaard worden en de kans
krijgen de verantwoordelijke, inclusief de minister zonder enige
verantwoordelijkheid zogenaamd, voor het gerecht te dagen. Dat
zou gerechtigheid zijn. Want dan komen we weer op het voorbeeld
naar de bevolking toe. Als je als gezag en als politicus dus je
verantwoordelijkheid alsmaar afschuift en je daaraan ontrekt,
terwijl je wel een voorbeeldfunctie hebt die je dus niet vervult.

Vader en twee kinderen (Ingezonden)

Je bent een vader van 2 kinderen samen met de vrouw die
je liefhebt. Dan word je veroordeeld tot 24 jaren voor een zaak
die jij niet begaan hebt en dan, dan word je opgesloten in een
gevangenis in een ander land.

Wat is er gaande? Een jonge man wordt ten onrechte veroordeeld
voor een moord die nu blijkt en wat hij al die jaren al
beweerde, niet gedaan te hebben. Vele bewijzen wijzen nu op een
dwaling en een dwaling met kwalijke zaken zoals; vervalsingen
en verdwenen bewijzen. Deze jongen zit vast in onze SDKK gevangenis
maar is een bewoner van Bonaire. Het bezoekrecht van
zijn vrouw, kinderen en familieleden is sterk ingedamd omdat de
staat wel een persoon in een ander land zijn straf uit laat zitten
maar diezelfde staat niet de familie een tot twee maal per jaar een
ticket geeft om deze vader/man te bezoeken. Dit jaar is er geen
bezoek geweest van familie want ze moeten rondkomen met een
minimum. Even vader/man bezoeken kost een reis Curaçao plus
de extra kosten van vervoer en verblijf voor die ene dag!
Niemand die zich druk maakt want een veroordeelde moet
zijn straf maar uitzitten. Nu dan het volgende; Sinds dat Bonaire
losstaat van Curaçao werd door de Gouverneur van de toenmalige
Antillen bevestigd dat alle gevangenen van Bonaire teruggeplaatst
gaan worden op Bonaire. Maar weer is er geen haast en is noch bij
onze gevangenis noch bij die op Bonaire bekend welke gevangenen
teruggeplaatst worden. Geen haast want het zijn toch criminelen.
Nu zijn de feestdagen op komst en onze onterecht veroordeelde zit
te wachten om zijn kinderen te mogen zien samen met zijn vrouw.
Even dat menselijke van weer als een mens behandeld te worden.
Helaas er is geen geld, geen instantie en geen verantwoordelijke
minister die deze zaken aanpakt en afhandelt zoals onze eigen
wetten het voorschrijven!

Menselijkheid, we zitten er vol van. Maar hoe menselijk
bent u als u het toelaat dat een vader weggeplaatst wordt naar een
ander land en zijn kinderen en vrouw niet kan zien en bovendien
als onschuldige als een beest behandeld wordt. Hij is helaas niet
de enige en het lijkt erop ook niet de laatste! Menselijkheid, kennen
we dat op deze eilanden?

Voor uw hoofdredactie (Persbericht)

Waarheidsvindingen

Terwijl verschillende sectoren in onze gemeenschap en op
onze zustereilanden niet kunnen herstellen van de verbazing en
verontwaardiging veroorzaakt door de beslissing van Openbare
Ministerie om de zaak tegen R.Booi en B. Elhage uit te stellen,
moeten we wel uw aandacht vragen voor de zaak dubbele moord
Spelonk anno 2005. In al de consternatie die er nu heerst komt
deze zaak bij ons weer op, daar deze een strafzaak is waar, zonder
bewijslast, met argumenten die later werkelijke verzinsels bleken
te zijn, en dat OM deze zaak voor het gerecht heeft gebracht en
het hen gelukt is om 4 personen te veroordelen. Alleen maar één
van deze personen heeft pas op het laatst toegegeven dat hij werkelijk
iets met de moorden te maken heeft en waar hij zelfs ook
nog bekende dat hij dat alleen gedaan heeft, en hoe en waarom
hij de twee broers Martis heeft vermoord. Het wapen dat hij
daarvoor gebruikt heeft was van een van de andere verdachten.

Maar twee personen zijn in deze zaak ten onrechte beschuldigd
en veroordeeld, ondanks hun alibi’s. Deze twee hadden niks met
het misdrijf te maken en daarvan zijn er ook bewijzen.
Het resultaat van het onderzoek gedaan door personen die
voor het recht vechten voor wat deze zaak betreft, laat er geen
twijfel over gaan dat er in deze zaak een enorme justitiële dwaling
is met als gevolg dat Andy Melaan nog steeds zijn straf van
24 jaar uitzit wat bekrachtigd werd in een cassatie in Den Haag.
Onze redactie heeft een paar maanden geleden het team
dat zaken zoals die van Spelonk analyseert, gepubliceerd: Waarheidsbevinding
in Nederland werd benaderd met het verzoek om
een minutieus onderzoek van het strafrechtelijke onderdeel van
deze zaak.

Onze redactie veronderstelt dat hun rapport ook geen
enkele twijfels open laat.
Duidelijk spreken ze van een “gerechtelijke dwaling” en
ze hebben nu contact met een advocaat die bekend staat om zijn
ruime ervaring wat dit soort zaken betreft, om het aankomende
proces te begeleiden.

Onze redactie herinnert zich duidelijk alle geschreeuw
voor aandacht rond de zaak Spelonk. Geschreeuw dat deze zaak
een val is, een samenzwering, dat er geen enkele ontvoering plaats
heeft gevonden in deze zaak en dat de gebroeders niet in Bolivia
zijn vermoord.


Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily