Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Te denken valt aan de volgende onderwerpen:
- de independent Speaker of the House in stede van een
President van de Staten, die tevens lid van de Staten is (vlg een
van de rollen van de vroegere gezaghebber);
- Standing Orders (Reglement van Orde voor de Staten);
- Een Leader of the Opposition;
- Districtenstelsel;
- Integrity Commission;
- Salaries Review Commission;
- de onafhankelijke Director of Public Prosecutions (vlg de PG);
- Public Service Commissions, en tenslotte
- The Constitution as the Supreme law.
Tevens verdienen onze aandacht de reeds door mij genoemde
documenten van de Commissie Monte en Pueblo Soberano,
waarin ideëen staan die de moeite waard lijken om in
overweging te nemen, evenals de recente afstudeerscriptie van
Gregory Damoen met betrekking tot het internaliseren van de
Commissie Financieel Toezicht. Alle ideeen, door wie dan ook
gelanceerd, dienen welkom te zijn aangezien de totstandkoming
van een waarlijk functionele staatsregeling het product dient te
zijn van brede participatie en niet van elitaire of eenzijdig politieke
beraadslagingen.

Maar dan: de final question. Zal de politieke en bestuurlijke
elite van Curaçao, zoals Nauta het noemt, wel in staat blijken om
een dergelijk project tot stand te brengen. Zullen ze in staat zijn
om eigenmachtig de staatsrechtelijk hand in eigen boezem te
steken. Nauta denkt van niet. Ik denk van wel.
De regeringspartijen hebben vorig jaar de belofte gedaan
dat ze direct zullen gaan werken aan een herziening van de staatsregeling.
Nou is direct in de politiek altijd een rekbaar begrip
maar veel meer rek zit er niet in. De tijd is niet rijp, zoals Nauta
denkt, dat Nederland ingrijpt. De tijd is rijp dat de regering van
Curaçao een proces in werking zet om een waarlijk Curacaose en
doeltreffende staatsregeling tot stand te brengen.
Ik dank u.
Jacob Th. Wit

Aanvullend commentaar
Na het lezen van deze lezing stelde ik in een discussie
de volgende vraag:
Mijn vraag is aan de heer Wit: Komt u wel eens uit uw
kantoor en heeft u wel contact met de werkelijke bevolking? Het
is ongelooflijk dat al deze betweters het allemaal doorhebben
hoe en wat. Ondertussen is er geen fatsoenlijk onderwijs, wel
slavenhandel, kinderhandel, incest, gokken, witwassen, porno en
diepe ellende onder de bevolking, uitmoorden via een ISLA en
zeer grote angst onder de mensen. Heer Wit schijnt het allemaal
goed te weten als je de kranten leest met al zijn uitspraken. Maar
overduidelijk is dat hij dit allemaal uit een pakje papieren haalt
wat door de huidige regering netjes in zijn airco kamer is bezorgd.
Ik nodig de heer Wit uit om eens met mij wat zaken af
te lopen en dan zal ik u laten zien dat we al in de afgrond zijn
beland en dat Nederland alleen denkt aan haar gasvoorraden
en het afschepen van internationale verdragen als interne
aangelegenheid. U bent bij deze uitgenodigd heer Wit.

Jacob Gelt Dekker
Wie zijn werkelijke en onwerkelijke bevolking??

John Baselmans
Ja Jacob is moeilijk te begrijpen als je alsmaar in een
kamer zit en blijkbaar geen contact hebt met de bevolking
op ons eiland. Dat probleem heeft heer Wit ook hij valt
kennelijk onder die mensen die rapporten doornemen,
cijfers langs elkaar zetten en dan zeggen wat het leven
is op dit eiland. Heer Nauta is duidelijk betrokken bij de
lokale bevolking en dat was uit zijn proefschrift duidelijk
te zien. Dat bedoelde ik met ‘werkelijke bevolking’. Jouw
‘onwerkelijke bevolking’ zijn al die mensen die vanuit hun
airco het beter weten en met cijfers goochelen om zo profijt
uit alles te slaan en alsmaar alles precies weten maar
nooit uit hun bunkers komen.

Jacob Gelt Dekker
Dus dat trek je conclusies dat ze van de wereld vervreemd
zijn, zonder de werkelijke feiten te kennen. Als je niet in
staat ben om zonder verdachtmakingen, die je uit je duim
zuigt, een tegenargument te geven, kun je beter je mond
houden.

John Baselmans
Dat vind ik ook Jacob. Want al die mensen die puur op
cijfers vertrouwen, die veel al gemanipuleerd zijn en niet
weten wat onder het volk speelt kunnen beter in hun
glazen kooien blijven en eens gaan leren hoe met mensen
in praktijk om te gaan. Vervreemd van de mensheid en
slaafs lopend achter cijfers en wat geld. Dus je slaat de
spijker op z’n kop. Dit soort mensen kunnen beter hun
mond houden! Zo’n lezingen en vele uitspraken zijn
gewoon tegen de mensen die ook een bestaan proberen
op te bouwen op een eiland vechtend veelal voor hun
leven. En dat is voor die wittenboorden garde in hun
glazen kooien en airco’s zeer moeilijk te pakken en te
begrijpen. Er zijn namelijk geen woorden voor laat staan
cijfers.

Jacob Gelt Dekker
John, probeer eens voor 1 man werkgelegenhied te
creeeren voor laten we zeggen een jaar.

John Baselmans
Jacob hoef ik niet te proberen want vele mensen hebben
werk al voor jaren door mijn toedoen. Ik zal je een mail
sturen want dit hoeft echt niet via FB te gaan. Maar ik kan
hier wel schrijven dat je kennelijk inderdaad in een
afgesloten ivoren toren zit en niet weet wat er achter deze
eilandsgek werkelijk zit en gaande is.

Jacob Gelt Dekker
John, Ik ervaar je opmerkingen als diep beledigend
en oliedom. We hebben 200 man in dienst al meer dan
12 jaar en weten wat er in de gezinnen afspeelt. We
hebben 152 onerwijsprogrammas ook al weer meer dan 10
jaar en weten wat er op de scholen gebeurt, enz. enz
We hebben 3 klinieken en duizenden patienten en weten
wat er met de zieken en stervende gebeurt. Jij zit in een
gouden glazen kanukuhut
John Baselmans

Oei oei Jacob al heb je 1000 man personeel en enkele
fabrieken aan extra mannetjes het is een hart en ziel die
je laat zien wat werkelijk speelt onder de mensen. Oliedom!
Och, lach ik om want juist die mensen die dat alsmaar
schreeuwen weten niet beter en laten hun tekortkomingen
dus openlijk zien. Jacob ik werk vanuit mijn hart en ziel en
ben dagelijks onder de lokale mensen, met de mensen
en jank dagelijks van het leed wat al onze kapitalisten hun
aan doen. Beledigend is het omdat je kennelijk niet mijn
mail hebt gelezen en weer begint te smijten met wat je
allemaal doet en hebt. Jammer dat je dat alsmaar nodig
hebt. 

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily