Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
De bewijzen zijn er, Curaçao wordt geregeerd door een
grote corrupte bende die één doel voor ogen heeft ‘Het volk arm
en dom houden en zelf alles inpikken wat in een korte tijd mogelijk
is’.
Schandelijk, terwijl er zoveel leed en pijn is op dit eiland.
Wat kan een ego ver gaan.
TRIEST.

Aanvullend commentaar
Het was triest te zien dat de toenmalige PAR regering
weer probeerde voor zichzelf nog snel een riant pensioen toe
te eigenen. Meteen na de bekendmaking heb ik wederom een
verzoek ingediend bij de Gouverneur tot vernietiging van dit
besluit (zie brief hieronder geplaatst).
Wel bleek later dat de heer George zich teruggetrokken
en tegengestemd had. De andere politici waren het wederom
allemaal met elkaar eens. De politiek blijft zich verrijken en
ondanks dat we een totaal nieuwe opzet hebben van het politieke
klimaat na 10-10-10, is er duidelijk niets veranderd.

Brief Gouverneur

Aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
De Heer mr. F.M. de los Santos Goedgedrag

Fort Amsterdam 2
Curaçao, Nederlandse Antillen
Betreft: Eilandsraad goedgekeurde salaris- en pensioenregeling
voor Eilandsraadsleden en Gedeputeerden

Zijne Excellentie
Als burgers van de Nederlandse Antillen nemen ondergetekenden
mevrouw E. L. en heer J.H.Baselmans, beiden wonende
op Curaçao, de vrijheid om een verzoek in te dienen, dat u als
Gouverneur de door de Eilandsraad goedgekeurde salaris- en
pensioenregeling voor Eilandsraadsleden en Gedeputeerden (d.d.
3 september 2010) wil toetsen op grond van het overtreden van
de normale regels van deugdelijkheid van bestuur. Wat vreemd
voor ons burgers is dat u als Gouverneur reeds eerder eenmaal
deze regeling vernietigd heeft verklaard (2007). Daarna was er
een onderzoek wat uitwees dat de regeling er wel moest komen
maar niet zo buitensporig en passend in de huidige fiscale- arbeidswetgeving
die voor iedere burger geldt. De tweede poging
om dit pensioen door te drukken werd niet bekrachtigd door de
gezaghebber en dat door uw tussenkomst (2008). Maar dit maal
hebben de oude eilandsraadsleden zich nog beter bedeeld en zelfs
een salaris voor langere tijd (t/m Aug 2011) toegemeten tegen
zowel de wettelijke- als de fiscale regels in!

Wij verzoeken u hierover de juiste juridische adviezen aan
te vragen en ons te beschermen voor deze wanpraktijken. Ons
rechtsgevoel is in ieder geval duidelijk aangetast en het blijkt wel
dat recht niet meer van toepassing is in de Nederlandse Antillen.
We vragen ons dan nu ook af of wij burgers ook dit fiscaal en
arbeidstechnisch deze voordelen mogen aanmeten?
In onze ogen valt deze buitensporige verhogingen niet
te rijmen met de armoede van vele burgers en de zeer slechte
omstandigheden waar kinderen onderwijs in moeten volgen. De
vele scheve verhoudingen tussen de lokale arme bevolking en
deze zelfverrijking door deze politici zijn niet te tolereren door
ons burgers!

In de hoop dat u als onze vertegenwoordiger en toezichthouder
op dit soort onwettige handelingen maatregelen zal en kan
nemen, tekenen wij met de meeste hoogachting;
J.H.Baselmans

Aanvullend commentaar
Zoals we al in het vorige stuk hebben kunnen lezen
hadden onze oude regeerders nog snel bekonkeld dat er een
fikse vergoeding en hun oude dag veilig gesteld moesten worden.
De anderen hadden dit al en ook zij hadden er recht op. In het
verleden had ik al op de eerdere beslissingen over dit onderwerp
een protest ingediend en zo ook nu. De Gouverneur greep in en
ook ditmaal ging het feest niet door voor onze zakkenvullers. Zou
er dan toch gerechtigheid zijn op het eiland?
Ik heb hierboven de brief geplaatst zoals hij naar de
Gouverneur gegaan is en kreeg kort daarna een nette bevestiging
binnen dat hij in behandeling was genomen. Ook een vorm van
respect naar de burgers toe die we niet kennen van de vele
regeringen en politici. Vanuit die hoek zul je zeer zelden een
bevestiging ontvangen laat staan een antwoord! Een uitzondering
bij deze regering lijkt de heer Wilsoe te zijn die zijn zaken doet
maar kennelijk ook nog fatsoen naar andere mensen toe heeft
meegekregen van zijn ouders. De rest van de regering is gewoon
niet beter en is te zien waar hun komaf is. Ze laten duidelijk zien
hoe het niet moet in een maatschappij waar de jongeren zich
spiegelen aan de ouderen. Het is schandalig hoe de politiek met
zijn burgers omgaat en laat alsmaar zien dat ze geen respect
hebben voor hun burgers en medemensen.

Het is triest als je ziet dat je op officiële brieven aangetekend
en wel, niets terug ontvangt. Ook het huidige kabinet
Schotte weet zich daar zeker niet in te gedragen. We hebben een
minster Constantia die ik al eerder aanhaalde en die zelfs een
stap verder durfde te gaan en keihard beweerde niets ontvangen
te hebben terwijl een volledig rapport persoonlijk in haar handen
gegeven is. Zo’n leugen deed ze later ook met het zogenaamd
niet ontvangen van een brief van een protestmars. Later praatte
ze daar overheen en wilde ze van die mars geen politieke issue
maken terwijl zij aan alle kanten tot de dag van vandaag faalde
in haar beleid ten opzichte van de vervuiling van de ISLA. Liegen
schijnt al zeer vroeg bij haar een probleem te zijn gezien de
vervalsingen waar ze op gepakt is in het verleden.
Daar zult u later ook nog meer over lezen want dat is al
een hoofdstuk apart om over te schrijven.

Het is in en in triest dat je alsmaar de meldingen moet
maken bij de Gouverneur omdat de lokale politiek en instanties
niet het fatsoen hebben om mensen als mensen te behandelen.
Laat staan te handelen, wat zeker op dit eiland niet het geval is.
De politiek is in mijn ogen niets anders dan een bende mensen
die tijdelijk probeert zoveel mogelijk profijt te trekken voor zichzelf.
Ook het gaan naar een Openbaar Ministerie heeft geen nut want
ook daar is kennelijk de ‘la der verdwijningen’ nog niet gevuld.
We zullen ook hier later nog verder op terugkomen.
Ondertussen kwam in deze wrange en oneerlijke strijd het
volgende verhaaltje in me op want kinderen en minderbedeelden
hebben nog steeds een speciale plaats in mijn hart.
Alles is geld, alles is materialisme en we vergeten al
geruime tijd dat we als mensen afgedaald zijn naar het niveau van
dieren en zelfs nog lager. Want wat er dan ook in de dierenwereld
gebeurt, er is nog steeds respect naar elkaar toe. Iets wat helaas
niet te vinden is in onze huidige politiek en zijn leiders maar
jammer genoeg ook steeds meer onderling.

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily