Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 

No tin sèn (Ingezonden)

Mama, yùfrou a pidi mi pa kumpra un pen i skref.
Mi yu, nos no tin sèn.
Mama, un hòmber a dal mi pa mi duna e sèn, e ta mi
tata el a bisa mi.
Mi yu, bisa bo tata, nos no tin sèn.
Mama, mi ta malu, mi kabes i barika ta hopi doló.
Mi yu nos no tin sèn pa paga doktor di kas.
Mama, mi tin hamber.
Mi yu nos no tin sèn pa kumpra kuminda.
Mama, pakiko nos no tin sèn?
Mi yu, mi ta paga hopi sèn na gobièrnu i
polítikonan, pasobra nan ta hopi goloso.

Behandeling brief Tweede Kamer

Beste redaktie
Vanmorgen kreeg ik het bericht vanuit de tweede kamer
in Nederland dat de brief die ik gestuurd heb (zie hier beneden)
naar de ruim 125 kamer leden vandaag behandeld gaat worden
in de procedurevergadering. Er zullen vele vragen gesteld worden
over het kinderleed op al onze zes de eilanden. Laten we hopen
voor de kinderen dat Nederland eens gaat ontwaken.
Helaas slaapt de pers en slapen alle instanties op ons eiland
en worden we misleid door een ‘Plan Nashonal’ (PNdB) wat alleen
maar naar buiten komt met wat materialistische zaken! Helaas
blijkt dat NIET EEN sociale probleem aan bod komt en ook niet
aangepakt zal worden. Helaas waren de gesprekken die ik had met
heer Schotte en de PNdB puur misleidend. Het is duidelijk dat
ook deze regering materialisme ver boven het menselijke plaatst.

Brief aan alle kamerleden van Nederland

Betreft: verantwoordelijkheid van Nederland ten opzichte
van onze kinderen.

Geachte heer/mevrouw
Langs deze weg wil ondergetekende John H. Baselmans
u het volgende onder ogen brengen.
Ondergetekende leeft samen met zijn vrouw vanaf 1982
op het eiland Curaçao en heeft tot de sterfdag van zijn vrouw
(2004) over de 50 kinderen opgevangen die in acute nood waren.
Dit alles zonder enige geldelijke bijdrage of subsidies. Na het
wegvallen van zijn vrouw is ondergetekende doorgegaan in het
signaleren van onrecht wat lokale kinderen dagelijks meemaken
door toedoen van volwassenen. Incest, kinderhandel, kinderporno
en kinderleed zijn de normaalste zaken op dit eiland.
Nu weet ondergetekende uit het verleden dat als hij de
politici aanschreef in Nederland er al te gemakkelijk een briefje gestuurd
wordt met als conclusie ‘dat het een interne aangelegenheid
is’. Uit meerdere bronnen uit het Europese Parlement, Europees
Hof en de organisatie Unicef blijkt dat het juist Nederland is die
al deze overeenkomsten getekend heeft, ook namens de toenmalige
Antillen, nu de afzonderlijke eilanden! Het is Nederland
die de eindverantwoordelijkheid heeft volgens een statuut waar
duidelijk in paraaf 1 maar ook paraaf 43 staat dat wij als burgers
maar ook onze kinderen bescherming genieten van de staat der
Nederlanden en onze Koningin. Helaas merken onze kinderen
daar niets van en blijft Nederland angstvallig ver weg van deze
verantwoordelijkheid.

Door enkele miljoenen te deponeren bij USONA /AMFO/
Samenwerkende fondsen en Prins Bernhard Fonds meent Nederland
zich aan de verplichtingen te kunnen ontdoen. Met wat handjes
schudden en mooie woorden moeten onze kinderen het maar
verder uitzoeken. Helaas, het geld verdwijnt bij vele vechtende
stichtingen die er een spel van gemaakt hebben hoeveel geld ze
van deze fondsen kunnen ontfutselen. Er is nauwelijks controle
en het is algemeen bekend op dit eiland dat het geld verdwijnt,
maar niet naar de kinderen en gezinnen in nood, maar op de vele
bankrekeningen ver van alles weg. Er is gewoonweg geen adequate
controle door instanties en subsidie verstrekkers en het maakt
kennelijk niets uit als het geld maar verdeeld is.
Het is vreemd dat Nederland niet durft in te grijpen.
‘Durft’, schrijft ondergetekende omdat we dat weer afgelopen
week zagen waarbij weer ruim 1000 kinderen geen school konden
volgen omdat Nederland niet durft in te grijpen in het geval ISLA.
Nederland stuurt wat geld en daar is de kous mee afgedaan! Verder
bestaan er complete netwerken van kinderporno op de verschillende
free zones en is kinderhandel ook normaal. Praten we nog
niet over het dagelijks mishandelen en gebruiken van zeer jonge
kinderen op dit eiland.

Ondergetekende voegt hierbij de file van een Nederlandstalig
boekje ‘Geboren voor één cent’ door hem geschreven met
persoonlijke ervaringen samen met zijn vrouw. Het boekje is ook
uitgebracht in zowel Papiaments als Engels en is gratis de down-
loaden en gaat zo de wereld rond. Verder stuurt hij hierbij een
korte video opname als noodroep vanuit ons eiland betreffende
onze kinderen waarvan Nederland meent dat alles een interne
aangelegenheid is! Gelukkig denken internationale organisaties
anders over dit geval en zal er eens ingegrepen worden.
Hopende dat u even tijd kunt en wil maken voor onze
kinderen in nood om het gestuurde boekje en de video door te
nemen en te luisteren. Wij, kinderen in nood, hopen dat u eens in
gaat zien dat het aan de andere kant van die grote plas goed mis
is. Wij burgers wonend onder de vlag van Nederland op enkele
eilanden die geen rechten hebben laat staan een humaan leven.
Met een zonnige groet,

Aanvullend commentaar
Door deze brief is er veel losgekomen in Den Haag.
Politiek Den Haag heeft eindelijk door dat het goed mis is. Niet
dat de antwoorden van heer Donner iets betekenden want deze
man is een kei in het afschuiven van verantwoordelijkheid. Maar
het begin is gemaakt. Leden van de Kamer zagen en hoorden
wat er gaande is hier op dit eiland. Naast de boekjes was er ook
een video over kinderleed op Curaçao gelanceerd. Titel; Child
Abuse: http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2.htm Hiermee
werd de wereld duidelijk gemaakt dat er wel degelijk wat gaande
is. De film wordt nu nog veel bekeken en doordat we hem zowel
in het Nederlands als in het Engels hebben gelanceerd was het
niet alleen lokaal en uit Nederland vanwaar de reacties via mails
binnen kwamen. 


Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily