Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Voor deze concessie is nog nooit een cent aan de Italiaanse staat
afgedragen: de schuld zou nu in de 90 miljard belopen. Google
maar eens op Walfenzao die de juridische structuur heeft bedacht,
die voorlopig eindigt in St. Lucia, en je krijgt duizenden pagina’s
over je heen. Desondanks vierde Franco Fini, voorzitter van het
Italiaanse parlement, 2 jaar geleden nog vakantie in de villa van
Corallo op St. Maarten (foto’s op het internet). Ten derde Frankrijk
dat net het niveau van zijn Direction Centrale de la Police Judiciaire
op St. Maarten aanzienlijk heeft verhoogd. Dit voorjaar sprak
ik tijdens een receptie met de nieuwe chef van die dienst en die
maakte er geen enkel geheim van dat Parijs zich buitengewoon
veel zorgen maakt over wat er in Nederlands St. Maarten gebeurt.
Of Nederland dit gaat aanpakken weet ik niet. Ik weet wel dat ik
zaterdagmiddag een eiland verliet, waar ik tenminste 3 politici heb
gezien die in de loop van mijn verblijf van 8 dagen bij Corallo te
eten zijn geweest in zijn La Gondola restaurant in zijn Atlantis
Casino. Niks bijzonders want ze worden er elke week wel een
keer ontboden om instructies in ontvangst te nemen.

Aanvullend Commentaar
Dit stuk, wat via een lange weg belandde in mijn mailbox
en met de vraag om het aandachtig te lezen. Het was te belangrijk
en het geeft duidelijk aan dat het goed mis is. Het is een
persoon die kennelijk heer Donner goed kent en blijkbaar mee
samengewerkt heeft. Het is eigenlijk meer een bevestiging uit de
praktijk van wat we al lazen in die daaraan voorgaande stukken
en rechterlijke uitspraken. Vele bekende namen komen er in voor
en van zowel de heer Ansary en zijn groep weten we dat deze de
gehele oliezaken in handen hebben op dit eiland. Heer Ansary is
de enige die zich kan bewegen in Venezuela en dat er contracten
zijn was al lang bekend. Iets wat we ook aanhaalden enkele jaren
geleden met het stukje ‘Olie dom geheim’. Samen met heer IJs
en heer Tromp zijn vele zaken geregeld en al werd het toen in
pagina’s grote stukken ontkend, de stukken die verschenen met
de nodige handtekeningen en die ons ter inzage werden getoond
spraken voor zich.

Naar verluidt, is het duidelijk dat de maffia via heer Ansary,
vele vingers in de pap heeft op dit eiland en de vele lijnen willen
zich nog wel eens kruisen op dit eiland. We hebben dat ook
gezien in st Maarten maar ook Aruba die werkelijk door enkele
families totaal in bezit is genomen. Dat het gekenmerkt wordt
door de extra inzet van agenten in het Frans st Maartense deel
is wel een bewijs.

De vreemde besluitvormingen in de politiek zeggen ook
genoeg en getuigen van het opleggen van hogerhand. Maar het
is ook duidelijk dat de wet niet bestand is tegen deze mensen
want ze gaan gewoon door ondanks de vele uitspraken. Maar over
het intimideren van het gerecht komen we zeker nog op terug.
Let wel, dit is maar een klein deel van het geheel want er leven
aardig wat maffiagroepen vredig naast elkaar op dit eiland omdat
ze wel allemaal via hier heel wat zaken wereldwijd kunnen doen.

Een van die maffiagroepen werkt zeker in de olie en dat
kunnen we duidelijk stellen dat, dat de reden is waarom de Parman
Group en heer Ansary op dit eiland zo duidelijk aanwezig zijn.
Uit Nederland is duidelijk gebleken dat er iets ‘vreemds’ gaande
is als het om de olie gaat en Nederland zelf praat veelal alleen
over gas. Dat dit onder deze eilanden zit was duidelijk te zien in
meetgegevens die we konden inzien en zelfs even op internet
openbaar gemaakt werden en er al op beursen gespeculeerd
werd over olie en gas in deze omgeving. Ook als men bij de kamer
van koophandel kijkt zul je zien dat er aardig wat bedrijven zijn die
met de oliewinning te maken hebben. De miljarden die Nederland
in deze eilanden gepompt heeft is niet omdat ze de eilanden
willen helpen. Maar het was allemaal te doen om aan te tonen
dat zij de rechten hebben over de eigendommen in deze grond!
Met de eilanden zo te binden inclusief Aruba, is het Nederland
die gas zal gaan winnen. De olie is naar verluidt al in handen van
de Parman Group en het is gewoon wachten wanneer ze deze
reserves gaan aanspreken.

Het laatste stukje over het nestelen van Italiaanse maffia
in Nederland, even iets terug, getuigt dat er van alle kanten
geïnfiltreerd wordt om alles veilig te stellen. Zoals het daar gezet
is, dat het alleen de toeristen sector is, is wel heel erg voorzichtig
gesteld maar dat zal wel komen omdat zeker niet alles naar buiten
mag komen voor het publiek. Tot zover deze analyse.
Er dook nog een ander interessant stuk op waar ook
melding werd gemaakt over maffiapraktijken en de benoeming
van onze ministers. Dat bleek uit wat nota’s die kennelijk naar
mevrouw Dindial waren gestuurd.

‘Vijf ministers niet door screening’

Bron: Facebook
Orginele Bron: maandag, 17 oktober 2011 10:04
RNW Aworaki
WILLEMSTAD — De leden van de zittende regering
van Curaçao Gerrit Schotte, Abdul Nasser El Hakim en Jacinta
Constancia (allen MFK), Charles Cooper (MAN) en René Rosalia
(PS) zouden niet ministeriabel zijn. Tot deze conclusie kwam een
rapporteur in een vertrouwelijke memo van 27 oktober vorig jaar
aan onder meer de toenmalige interim-directeur van de Veiligheidsdienst
Curaçao (VDC), oud-gezaghebber Lisa Dindial. De
bewuste rapporteur kreeg indertijd de opdracht om de ministers
Schotte, El Hakim, Constancia, Cooper en Rosalia te screenen. De
memo is ongetwijfeld een van de verschillende memo’s die door
rapporteurs zijn opgesteld in het kader van het screeningsproces
van de eerste ministers van het land Curaçao. In deze memo staat
bijvoorbeeld niets vermeld van minister George Jamaloodin,
Hensley Koeiman, Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en Norbert Girigorie. De
informatie uit deze memo’s werd uiteindelijk meegenomen in een
definitief screeningsrapport van de leden van het kabinet-Schotte.
De premier verklaarde over dit rapport in de Staten dat punten
die in het rapport naar voren waren gekomen, weersproken en
rechtgezet konden worden.

De betrokken ministers werden conform drie criteria
gescreend. Het gaat hierbij onder meer of de kandidaten in het
verleden een strafbaar feit hebben gepleegd, of zij deelnemen
aan anti-democratische groeperingen of organisaties die een
gevaar vormen voor de staatsveiligheid, terwijl ook onderzoek
is gedaan naar het financiële en ‘heimelijk persoonlijke’ gedrag
van de betrokken ministers. Het onderzoek heeft “feiten en omstandigheden”
opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico’s”
met zich meebrengen. Daarom zijn de ministers niet positief uit
de screening gekomen.

Over Schotte meldt de memo dat hij bij tal van activiteiten
is betrokken, die ‘veiligheidsrisico’s met zich meebrengen’. Zo
wordt er melding gemaakt van ‘buitenechtelijke relaties’, dat hij
‘heimelijke afspraken zou hebben met diverse geldschieters zowel
lokaal, als in het buitenland, die nauwe banden zouden onderhouden
met figuren als Francesco Corallo op St. Maarten’, en dat hij
nauwe banden zou hebben met partijgenoot El Hakim die lid is
van in Libanon gevestigde Amel-beweging die banden heeft met
de terroristische groep Hezbollah. In de memo wordt ook teruggekeken
naar de periode dat Schotte namens de MPK van Rignald
Lak belast was met de portefeuille van Toerisme en Economische
Ontwikkeling. In deze periode zou hij volgens de memo, onder
meer hand- en spandiensten voor derden hebben verricht door te
 

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily