Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 

De film vervolgde zijn weg en Den Haag begon
te begrijpen dat ze toch in ‘the picture’ stonden. Kort daarna
kwam VN ook met een verpletterend rapport naar Nederland toe.
Een oordeel wat heer Donner afschoof naar deze eilanden en
het daarbij liet maar waar hij later toch kennelijk antwoorden op
moest geven. Ook Unicef is begonnen met cijfermateriaal en zo
was er de grote doorbraak dat Nederland in moest zien dat het
hier mis is, zeker onder onze kinderen.

Op een later tijdstip zou er ook nog meer vragen gesteld
gaan worden over Curaçao en die kun je lezen verder in dit boek.

Bon Dia FB vriend en vijanden (Facebook vraag)

Ik heb een vraag aan jullie. Waar kunnen wij als burgers
van Curaçao terecht om een drugs (coke) test voor onze politici
aan te vragen? Want we houden toch niet van duistere verhalen
en valse beschuldigingen naar wie dan ook.

Aanvullend commentaar
Dit stukje wat op enkele plaatsen later opdook op internet
maakte wel wat los maar vele mensen waren erg voorzichtig.
Het vermoeden is er al zeer lang dat drugs iets normaals is
in de politiek. Ook nu zijn er meldingen en verklaringen die
ten ronde gaan op het eiland over drugs bij de huidige politici.

Drugs is normaal in deze tak van de maatschappij, zo ook de
drugs bij hoog geplaatsten en zakenlui. Vele kunnen niet zonder
om die prestatie te kunnen leveren die verwacht wordt en zo zijn er
pillen, alcohol maar ook pepmiddelen en zwaardere drugssoorten
zoals cocaïne en andere middelen om door te kunnen gaan.
Om zaken uit te sluiten zou de politiek zich goed aan doen
om allemaal een test te laten doen dat ze clean zijn. Natuurlijk zijn
er dan die afvallen en je zou hen nu al zo kunnen aanwijzen. Want
verbergen van een automatisme, van bijvoorbeeld snuiven is niet
mogelijk. Maar als hoog geplaatste ben je wel een voorbeeld en
je bent wel diegene die een land vertegenwoordigt. Zelf denk ik
dat een volk het recht heeft om niet het voorbeeld aan te moeten
zien van zware drugsgebruikers die wereldwijd hun mannetjes
meenemen om garantie te hebben dat zij aan hun trekken komen.
In de hogere kringen is door elkaar het meeste
drugsgebruik en zoals ik al schreef daar behoren alcohol,
medicijnen, peppillen ook onder. Ergens moet een grens zijn en
als je te zware middelen moet nemen om te kunnen functioneren
moet je wel inzien dat het niet jouw werk is en dat je niet met het
juiste bezig bent. Vreemde uitlatingen, vreemde gedragingen,
opvliegen, wegvallen, uitstraling en de manier van overkomen zijn
de duidelijke symptomen en je ziet deze en hoort deze dagelijks
lokaal op radio en TV.

We zullen zeker vele zaken nu meemaken waarbij je denkt
hoe kunnen deze mensen deze uitspraken doen en geloof me,
er zit altijd dan een middel achter die deze verstandsverbijstering
teweeg heeft gebracht.

Tijdelijke afsluiting van dit gedeelte politiek
Politiek is dus een werkelijk ziekelijke manier om mensen
te manipuleren, wil op te leggen en te domineren. We hadden
het even over de verrijking van de vorige regeringen. Regeringen
met nog vele oud corrupte leden die snel wel weer ergens een
heerlijk baantje wisten te bemachtigen in de nieuwe structuur.
Het is alsmaar een verschuiving geweest van macht van de
ene naar de andere partij maar verbeteringen waren er nooit
duidelijk te zien, ook niet met de nieuwe regering die nu met de
botte bijl hakt om weer hun eigen mensen te kunnen plaatsen.
We hebben alsmaar vechtende en niet werkende politici. Bij elke
machtswisseling worden vele mensen ontslagen onder de vele
hoofden van diensten, directeuren en overheidspersoneel. Die
gasten die allemaal zichzelf een goede baan hadden toegemeten
moeten weer vertrekken maar wat kwam er voor in de plaats?
Een oude garde die ook al zijn strepen heeft verdiend in corruptie
land. Dan weer een die het personeel intimideert en gebruikt,
dan een schijnheilige die op kosten van de staat naar Nederland
gaat met Jan en alleman om haar heen. Buiten dat zien we nu
duidelijk dat er een blokvorming is van enkele families die alle
touwtjes in handen hebben.

Maar ook een bedenkelijke groep is wel die gasten in
de gezondheid waar werkelijk het intellect vanaf druipt. Ik vraag
me wel eens af of er met opzet juist deze onkundige gasten op
deze posten gezet worden? Want ook nu weer is het een dame
die zelfs liegt tegen haar eigen minister president maar ook niet
weet te onderhandelen met de zware partijen die werkelijk haar
overal in weten om te praten. Dat was duidelijk te zien aan het
reisje Cuba met heer Schotte waar ze met een medicijnpotje
terugkwam die de suikerpatiënten gouden bergen beloofde! Maar
ook de duistere reis waarbij medische gouden eieren beloofd
worden, omgekocht door de farmaceutische wereld. Bij dat alles
zet je toch wel vraagtekens als je als minister een presentatie
meemaakt van een multinational en dan als minister dat een
geweldig product vindt! Kennelijk was deze minister de expert
en daarom laten we die gifrommel maar binnen komen want ze
heeft zoveel beloften gekregen dat het zo goed werkt!
Nog niet veel later ging deze minister weer in de fout
en gaan we ook onze kinderen nog extra vergiftigen door nog
eens meer rommel in de standaard prikken te zetten. Onze
kinderen worden extra vergiftigd door de onkunde en slecht laten
informeren door experts. Dan zie je werkelijk de kortzichtigheid
van deze mensen. Je bent minister maar dat wil niet zeggen
dat je ergens iets vanaf weet en beslissingen kunt nemen. We
hebben experts en er moeten onderzoeken komen en dan pas
mag een pias wat de politiek is een handtekening zetten. Maar
het past allemaal in waar de maffia mee bezig is. Het creëren
van een dom en ziek volk om zo wel werkvolk te hebben wat zelf
niet meer kan denken.

Over het gif en chemicaliën die we dagelijks innemen via
het drinkwater zal ik nog zeer uitgebreid op terugkomen en waar
ook de ministers duidelijk een rol innemen om mensen bewust
in gevaar te brengen en bewust ziekten in hun lichamen te laten
creëren.

De corruptie in de politiek blijft, welke partij we ook aan de
macht hebben. Dat is ook alsmaar duidelijk omdat bijvoorbeeld
heer Wiels maar geen mensen geplaatst krijgt die naar zijn pijpen
dansen. Geen wonder, want de meeste mensen waar deze man
mee komt hebben veelal stuk voor stuk, naar verluidt, wel een
verleden. Zelfs zijn er gasten bij waarvan men mogelijk al van
weet dat het niet pluis was. Maar die gouden stoel is heerlijk,
zeker het salaris en alle extra faciliteiten om deze heerlijke stoel.
Het is frappant te zien hoe drie groepen elkaar weten te
verdragen en niemand die echt weet wat deze drie verschillende
groepen nu werkelijk bindt. Nu kan ik dat hier al naar buiten
brengen, maar dan zal het toch niet aangenomen worden en
daarom gaan we eerst even door met onze ingezonden stukken
en zult u later begrijpen waarom de drie ‘vriendjes’ van elkaar er
alles aan doen om door te gaan in deze vorm.
De corruptie in de oude politiek maar ook in de huidige
politiek is alsmaar duidelijk naar buiten aan het komen. De
vreemde besluitvormingen, de vele rechtszaken maar ook de
vreemde omkopen door die persoon een baan te bieden in een
of andere commissie of groep blijkt effecten te hebben. Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily