Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
En hoe kan dit hier gebeuren, is het de schijnheiligheid die gespeeld
wordt onder die mensen die ermee werken.

De allergrootsten op dit eiland weten van niets en alleen
in internationale papieren duikt af en toe hun namen op. Als je die
dan na gaat trekken val je in een leger aan zaken en een compleet
park aan bedrijven die overal voorkomen. Uiteindelijk duikt de
naam op via familie in Libanon, Palestina, Italië, China, Nederland
en ook Amerika. Allemaal gelinkt naar beruchte families die hun
mensen hier hebben zitten in dienst van de absoluut machtigen
der machtigen in die groep.

De machtigen der machtigen zijn meestal die mensen van
wie we lokaal nauwelijks iets van horen of zien. Veelal blijkt bij
natrekken dat ze af en toe hun geweten rein kopen door sommen
geld te doneren aan een of ander stichting. Het zijn die mensen die
niet vooraan zitten maar als een goed persoon wel veel in kerken
te vinden zijn. We komen ze af en toe tegen, zeer gesloten, erg
betrokken en zeer meelevend. Een verdere omschrijving laat ik
aan u over. Ik denk dat het zelf wel verder in te vullen is.
Steeds meer wordt het duidelijk dat niet de eerlijke burger
maar die burger beschermd wordt die zich overal tussendoor weet
te wringen. De maatschappij is dusdanig aan het verpauperen dat
de mens gedegenereerd is naar lager dan de dierenwereld. Klinkt
niet werkelijk prettig maar helaas is het niet anders. Als je bewijzen
hebt van drugssmokkel, het ontvreemden van goederen van
andere mensen, zie je dat deze door de politie en die instanties
beschermd worden. Zo kun je niet verlangen dat de burger anders
gaat denken dan; ‘Ik kan dat ook’!
Uit de laatste peilingen blijkt dat ruim een derde van de
bevolking op dit eiland onder de armoedegrens zit. Een derde van
de mensen heeft nauwelijks een leven maar we hebben wel een
eiland waar miljonairs en miljardairs in het zwarte circuit wonen
en leven! Het contrast arm en rijk zegt duidelijk waar dit eiland
voor staat en is een gegeven waar niemand onderuit kan komen.
Een middenklasse is er niet werkelijk. Zo heeft de maffia de meeste
grip op die mensen die niets hebben en nooit iets zullen krijgen.
Afpersing en opleggen is dan hier ook normaal en is ook gemakkelijk
te doen want de mensen kruipen hier werkelijk voor geld.
Zo zien we in ons rechtssysteem dat juist de grote criminelen
vrij blijven lopen zolang er maar enorme sommen geld
geschoven wordt. Dat, door de duurste advocaten weten te kopen
die dan de grootste criminelen vrij kopen via slinkse juridische
wijze maar zelfs ook soms via druk van buitenaf. We hebben zelfs
enkele gasten op dit eiland die werkelijk ALLE advocaten bureaus
ingepalmd hebben zodat je geen werkelijk sterke advocaat kunt
inzetten tegen deze mensen. Zo koopt het grote geld hun recht
en hun veiligheid. Komen ze dan toch nog in het nauw, gaan dan
andere zaken spelen die veel overeenkomen met die, die in de
maffiawereld voorvallen. Verdwijningen, afpersen, bedreigingen,
gezin onder druk zetten maar ook alles om je heen manipuleren,
zijn werkwijzen die normaal hier voorkomen.
Werkwijzen die getuigen van aanwezige internationale
maffia. Maar als crimineel wordt er door hen op dit eiland ook
vele mensen onder druk gezet of afgeperst. Liquidaties worden
niet alleen gedaan door de Colombianen! Mooier nog, dat is maar
een zeer kleine groep. De meeste liquidaties worden uitgevoerd
door de lokale mensen. Als het die groep uit Colombia is, weet je
dat wat geld vanuit drugs niet op tijd ontvangen is. Het is, zoals
ik net al aanhaalde, maar een kleine groep die snel voor enkele
duizenden dollars hun geweer trekken en mensen liquideren.
Opruimen van mensen is geen probleem, kreeg ik eens te
horen van een oud hoofd van de politie. Deze persoon vertelde
me dat vele menselijke botten in de vele waterputten liggen op dit
eiland. Maar in details werd me ook verteld dat de beste manier is
om een persoon met 2 blokken 8 samen met kippengaas, naakt in
het diepe te gooien van onze oceaan. Binnen enkele weken is dan
het lichaam geheel opgegeten door de vele vissen en het gaas rot
vrij snel weg. Blijft over enkele botten die we regelmatig her en der
vinden aan de stranden. Klinkt dat u niet bekend in de oren? Het
verhaal van cement storten werd ook nog eens aangehaald en zo
werd het in een keer stil omdat ik eigenlijk al teveel gehoord had.
Maar wat denk je van de gezonken vissersbootjes, kano’s
waar mensen dan in een keer mee verdrinken? Laatst had ik een
dame aan de lijn geheel overstuur en haar man was als gestorven
verklaard die dag. Ze hadden hem niet gevonden maar een medevisser
had gezien dat hij met de boot (die zeewaardig was en
regelmatig Colombia bezocht) was gezonken. Een goede zwemmer
maar hij was dood! Zijn vrouw vertelde mij: Ik snap het niet
want zijn portable die hij mee had werkte tot vandaag, alleen nam
hij niet meer op! Waterdichte portable? Na deze verklaring was
ook deze vrouw spoorloos!

Hardwerkende justitie

In het verleden heb ik al daaraan het boekje ‘Pech gehad’
gewijd. Er zouden complete encyclopedieën geschreven kunnen
worden hoe de justitie hier te werk gaat. De vreemde toepassingen
van wetten maar ook de vreemde uitspraken en verdwijningen
van getuigenverklaringen. Het eiland Curaçao gaat gebukt onder
deze maffiapraktijken en als je, je verdiept in de vele zaken merk
je alsmaar op dat veel geld betekent; Vrijspraak en doorgaan met
je ongure praktijken. De zeer hogeren op de maffialadder zullen
alsmaar buiten schot blijven en worden ook nog beschermd door
hun pionnen in de politiek. Ook die zijn onschendbaar en dan pas
kom je op die laag dat Jan en alleman gehangen kunnen worden
voor de zaken die door hogerhand opgelegd worden.
Als men een aangifte doet bij ons Openbaar Ministerie dan
moet je niet verschieten dat ze je vertellen dat ze toch niets kunnen 
doen. Ook is het niet vreemd als zaken maanden, zelfs jaren
liggen en dan nog niet werkelijk uitgediept worden of aangepakt
worden. We hebben zelfs aangiften gezien van 5 tot 8 jaren oud
waar nog niet aan gewerkt was en waar de minister van justitie
en de Procureur Generaal openlijk toegaven dat ze er nog niet aan
toegekomen waren! Maar is het een politiek issue dan is er een
andere methode en dat is, dat als er politiek een aangifte tegen een
of andere leider wordt gedaan, wordt er niet gekeken of het delict
ernstig is en hoe te vervolgen, maar wordt er met man en macht
gekeken welk artikel men aan zou kunnen geven waarom ze die
in de lade laten verdwijnen! Iets wat bijna wekelijks voorvalt en
zo de politiek een vrijheid gevend van gescheld, bedreigingen
en intimidatie naar het volk toe. Veelal is dan ook nog de reden
dat er maar zeker geen rel gaat ontstaan en dat het gevaar bestaat
dat er een opstand komt in de kleine gemeenschap. Met andere
woorden: Politici zijn onschendbaar, mogen stelen en zijn vrij in
wat ze doen naar de bevolking toe.

Duidelijk was dat te zien bij de screening van het kabinet
Schotte en het voorval Schotte/Tromp. De doofpot die gehanteerd
wordt door justitie en Openbaar Ministerie is niet anders te verklaren
dan het handelen in opdracht van hogerhand, die zo sterk is
dat zelfs Nederlandse ministers en kabinet van de Koningin zwaar
onder druk zijn gezet om het niet te openen. Die hogerhand is de
maffia die niet wil dat bepaalde zaken in het openbaar geraken
en daarom alle druk zet op deze mensen. Deze mensen met doorgaans
nog een carrière maar ook een gezin, kunnen alleen maar
meegaan of snel verdwijnen van dit eiland.


Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily