Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 


Vele familieleden krijgen duistere plaatsen aangeboden en er zijn
belangrijke blokvormingen gaande. Kijk maar eens in die wereld
waar een familie wel erg veel in voorkomt! Zelfs politiek Den Haag
begint in te zien dat er wel veel overheids nv’s komen te vallen
onder maar een klein groepje mensen. Mogelijke blokvorming?
Nou, mijn vermoeden is dat deze blokvorming al lang bestaat en
alleen van eigenaren aan het veranderen zijn.

Maar ze gaan verder in hun ‘gezamenlijk’ doel. Een
zogenaamde schreeuwer voor het volk, zoals bijvoorbeeld heer
George is na zijn aangeboden posten bij deze regering poeslief
en hoor je nauwelijks nog iets van. Het volk is kennelijk vergeten
en kan geen kwaad woord meer zeggen over zijn superieuren.
Oppervlakkige meningen zijn nu de thema’s die nog aangesneden
worden door de verschillende ex ‘goed voor hebbers’. Zijn eigen
mening is ingedamd en zo zijn zogenaamde wilde haren. En zo
worden stuk voor stuk de hardschreeuwers of misschien politieke
stoorelementen ingepalmd door een huidige maffiapolitiek. Een
huidige politiek die dan deze mensen monddood maakt en hen
zo in de tang heeft. Heer George is niet de enige, velen werden
al voor hem maar ook na hem ingedamd.

Wat denk je van alle journalisten, pers en vele andere
misschien ‘lastige mensen’? Ook zij worden gewoon gekocht
met een baantje om zo verplicht hun mond te houden. Maar ook
auto’s, Black Berries en vele vrijkaartjes worden gegeven als de
pers maar positief blijft schrijven over bepaalde zaken. Voor wat
hoort wat toch?

Vele hardschreeuwers verdwenen, afgekocht, in een
vergeethoekje. Eindeloze commissies duiken op en iedereen
heeft onderhand wel een of ander baantje aangeboden gekregen.
De een valt onder de ander en als je vraagt wat ze nu precies
doen hoor je dat ze nog niet eens werkelijk weten wat hun functie
is. Maar dat geeft niet want ze krijgen in ieder geval een ruime
vergoeding.

Het gaat ver momenteel.


Deel 2

Sociaal

Nationale wijkplan (Brief)

Waarom is er kinderleed?
- Alleenstaande moeders
- Weinig vaders
- Incest
- Drugs
- Kind is status
- Te weinig verantwoordelijkheid van de ouders
- Maatschappij geeft onvoldoende mogelijkheden
- Naast kinderopvang ook oorzaak oppakken.
Mogelijke oplossingen
- Controle door overheid op zowel overheidsorganen
maar ook stichtingen.
- Duidelijke straffen en consequenties voor de dader
Overdracht
- Symposia
- Kennis overdracht onder de professionele mensen
- Stichtingen, instanties, wijkverpleging en organisaties
samen werken door bovengenoemde activiteiten.
- Gezamenlijke kennis – gezamenlijk doel.
Daarnaast
- Bijscholing in signaleren en handelen.
- Juiste omgang bieden
- Zorg over juiste overdracht van dossier en vastleggingen
Grootste probleem
- Mensen niet aanspreken in het openbaar omdat ze
zich dan schamen. Mensen zullen persoonlijk aangesproken
moeten worden (vertrouwensrelatie).
Uitgaan van
- Een overkoepelend orgaan dat zowel de rapportage
als gevallen onder ogen krijgen en dat er dan binnen
2 maal 24 uur of zelfs sneller gehandeld kan worden.
- Dit orgaan krijgt de bevoegdheid om ook te handelen
naar die organisatie die niet voldoet aan de nationale
eisen ter bescherming van het kind/de burger.
- Dit orgaan moet ook maatschappelijke gelden kunnen
terugvorderen en/of stopzetten als er twijfelachtige
besteding is van gemeenschapsgelden.
Daarin verweven een maatschappelijke werkster of zelfs
2 om zo ten aller tijde professionele hulp op die plaats te hebben
waar het nodig is.
- Meldingen, signaleren en ingrijpen, moeten direct
mogelijk zijn.
- Deze personen gaan de wijken in, praten, maken c
ontacten en signaleren wat en waar de problemen liggen.
- Gezinnen met tieners waar ma /pa geen vat meer
op hebben
- Signaleren van sociale maar ook financiële en mentale
problemen van de buurtbewoners.
- Signaleren van onvrede met de daaraan gekoppelde
mogelijkheid van stress en criminele acties.
Kortom deze personen zijn de ‘lifeline’ van elke buurt
tussen openbare instanties en burgers.
Een protocol voor alle instanties die met de wijk te maken
hebben in welke vorm dan ook
* Bij het opstellen van prioriteiten in elke buurt laat de
buurtbewoner kiezen wat probleem nummer 1-2-3 is. Zo motiveren
SAMEN wat en waarom we met die zaken beginnen in die
buurt. Dit kan in de voorlichtingsdagen dan per buurt duidelijk
vastgesteld worden.
* Opknappen van buurthuizen:
Samen = goed
Samen het buurthuis behouden = nog beter
* Start het projectTitle: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily