Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Deze centrale is nooit gekomen zoals
het gepland was en heeft nooit het vermogen geleverd wat de
bevolking was voorgehouden. Wel was in een keer het geld op en
tientallen miljoenen waren verdwenen! Nu, vele jaren later wordt
er weer bijna 50 miljoen in deze afgedankte centrale gestoken en
door maar een klein rekensommetje te doen weet men waar het
geld weer zal belanden.

Dat maakten we ook mee met de grote hoofdkabels die
toentertijd gelegd werden door Kodela. Hoofdkabels die het eiland
moesten voorzien van stroom, komend van de toen nieuwe centrale
aan de Dokweg. Deze kabels werden door experts berekend en
dat ze vochtbestendig moesten zijn. Maar om kosten te besparen
werden er, naar horen zeggen, veel goedkopere standaardkabels
gelegd, bijvoorbeeld bij de Nieuwe Havenweg. Gevolg; De eerste
jaren om de haverklap stroomuitval en iedere keer was het in de
kabel op de Nieuwe Havenweg die doorbrandde! Niemand kraaide
ernaar want och, het geld was al weg.

Milieu kennen we niet en zeker geen bescherming en
daaraan kan men duidelijk zien dat de rijken de dienst uitmaken
ter wille van het grote geld. Een project hier in Jan Thiel, weg
natuur, een huis half in het water, ook ingang Jan Thiel op natuur
terrein, geen probleem en weg koraal! Een compleet hotel waar
even wat extra grond toegeëigend werd en dan maar niet te praten
wat heer Godeth gedaan heeft op een Wechi waar tientallen hectare
terrein compleet kaalgeschoren is terwijl er nog rechtszaken
gaande zijn! Geld is machtig en geld maakt dat natuur moet wij-
ken. Zie de projecten op Westpunt, Rif Marie, Jan Kock en maar
niet te praten over Fontijn waar voor het geld de bulldozers door
de natuur rammen.

Werkelijke stichtingen die hier tegen ingaan zijn er niet en
die er zijn worden veelal betaald door die mensen die deze zaken
uitspoken! Het zijn werkelijke ‘salon’ stichtingen en clubjes die af
en toe voor radio en tv komen als ze durven te schreeuwen wanneer
er twee bomen privé ergens gekapt worden. Niet één stichting durft
de overheid en de grote mensen aan te pakken omdat anders ook bij
hen het geld op nul teruggebracht wordt en zo einde egotrippen is.
Helaas zijn er geen onafhankelijke organisaties die opkomen voor
de natuur en milieu. Al is dan SMOC een van de uitzonderingen
die doorgaat en niet afhankelijk is van deze geldbuidel. Maar daar
zit, naar horen zeggen, een andere buidel achter.

Justitie en aanverwanten

De grote namen uit de maffia blijven altijd buiten schot.
Althans, als ze zich aan de maffia regels en wetten houden. Kijk
maar op dit eiland waar vele maffiazaken toch links en rechts
vanuit de wereld worden geopend. Maar de werkelijke groteren
staan veelal net langs de zijlijn. Het zijn de Don’s, de sociaal voelende
heren die o zo goed aangeschreven staan en bij wie weinig
vermoeden bestaat dat zij het juist zijn die dit eiland regeren. Juist
die mensen met hun casino’s, hotels, resorts maar ook vele winkels
zijn de motoren achter dit eilandje. En dat is altijd geweest en zal
zo blijven daar de maffiawereld een duidelijke wet heeft en die
is; Ik bescherm jou, jij beschermt mij.

Verder zien we bij de vele rechterlijke uitspraken, die we
al in het verleden gezien hebben en nu nog voor ons verschijnen,
een bevestiging dat de rechterlijke macht niet zo boven alles staat
als dat het zich doet voorkomen op dit eiland. Een rechterlijke
macht die volgens slinkse wetten alsmaar omzeild kan worden.
In het boekje ‘Pech gehad’ wat naar heer Piar is gegaan
of beter geschreven, aangeboden is aan het hof van justitie en in
het daaraan gekoppeld gesprek was er geen ontkenning over wat
er in gesteld werd. Erger nog, er was meer een bevestiging te
bespeuren. Iedereen moet zich aan regels houden. Maar dan was
de vraag; Welke regels zijn er dan voor justitie als deze alsmaar
op andere manieren gehanteerd worden? Een lach was er en die
was duidelijk. Die lach bevestigde mijn zaken en zo ook in de
zaak Spelonk en Kucho. Men kon niets anders want het ging er
niet om, dat verklaringen vervalst waren maar dat er schuldigen
gevonden moesten worden.

We zien bij de justitie dat er te pas en te onpas onschuldigen,
schuldig gemaakt worden om zo zaken te sluiten en zo als
afgehandeld te kunnen filen. Maar door het naar voren schuiven
van onschuldigen (soms wel lastige mensen) worden de ware
schuldigen niet gepakt. Zodat die zich niet kunnen verpraten in
wiens opdracht zij veelal handelen. Zo omzeil je de groteren in
de samenleving die weer hun zaken overal veilig moeten stellen
die niet pluis zijn.

Met de zaak Spelonk zijn we nu zover om alles open te
gaan gooien. Mr. Prof. Knoops heeft vele rapporten en verklaringen
nu in zijn bezit en je merkt dat lokaal justitie steeds meer
zich af gaat vragen wat dit gaat worden. Want je ziet dat er in een
keer medewerking is en in een keer komen zaken en rapporten
plus bewijzen naar boven die zogenaamd verloren waren geraakt.
Zelfs mensen die niet durfden te getuigen duiken nu op en de zaak
gaat duidelijke vormen krijgen.

Duidelijk is dat er aardig wat vervalst is, gezien alleen al
de harddisk met gegevens van heer Thomas. Maar ook met de
getuigenverklaringen van heer Melaan zijn duidelijk vervalsingen
waar te nemen. De pers blijft stil en de pers gelooft niet in
deze waanverhalen. Zoals journalist Dick Drayer alles alsmaar
afschermt met; ‘Ik heb het uit eerste hand nodig’. Eerste hand,
maar is dan dat nog te moeilijk en te riskant dan verdwijnen ook
die reportages. Je merkt duidelijk dat de pers dat naar buiten brengt
wat toegestaan is maar openbrekende reportages of artikelen zijn
op één hand, beter geschreven, één vinger te tellen! De pers lokaal
is niet werkelijk onderzoekend en de journalisten hebben zeker
niet altijd de durf zaken werkelijk aan het licht te brengen zoals
het chemische water of de ISLA.

Op een later tijdstip is Andy Melaan met een hongerstaking
gestart en is daarmee naar buiten gekomen. Buiten dat hij
slecht behandeld wordt en geen kansen krijgt voor ontplooiing
in de gevangenis was hem al ruim een jaar geleden beloofd naar
Bonaire overgeplaatst te worden. Hij komt van Bonaire en door
de scheiding van de Antillen moet hij terug naar Bonaire. De
brieven en telefoontjes hierover werden als ‘complex probleem’
afgedaan bij heer Piar en heer Wilsoe. Wel deed heer Melaan de
juiste handeling op het juiste moment. Hij eiste overplaatsing.
Die hem ook toegezegd werd door minister Wilsoe van justitie
en nu uitgevoerd wordt. Niet voor hem alleen maar voor alle 21
Boneriaanse gevangenen. De gesprekken met de Gouverneur en
de brieven hadden samen met de actie dus werkelijk geholpen.
Justitie is de schakel tussen burger en de maffia maar het
is duidelijk dat justitie voor de burger niet veel kan betekenen
als de maffia dat niet wil. Vele vreemde zaken maar ook de vele
verdwijningen van aangiften bij Openbare Ministerie getuigen
ervan dat justitie nu nog zwaar onder druk staat van de maffia.
Een maffia waarover oud-rechters en mensen uit justitiële kringen
meerdere malen toch voorzichtig hun woordje deden. Er wordt
duidelijk gesteld, justitie is zwak en heeft niets te zeggen. Ik wil
wel duidelijk stellen dat niet iedereen omgekocht wordt. Maar wel
dat vele personen werkend op deze plaatsen bedreigd en zwaar
onder druk gezet zijn door enkele zware mensen.
Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily