Banner place 4 free 

 
Naar Homepage
 

Curacao Maffia eiland


Matrix boek

 
Als er bijvoorbeeld in de 40 processen naar één man toe
niet één rechter uitspraak tegen durft te doen is het niet moeilijk te
achterhalen wat hier gaande is. Als men ziet dat fake schadeclaims
gehonoreerd worden dan is het niet moeilijk te zien wie waar wat
vangt en wie hier uiteindelijk achter zit. Als het lokale justitieel
apparaat op vele zaken vanuit het buitenland niet of nauwelijks in
gaat en die personen niet uitleveren of vervolgen is het ook niet
moeilijk te zien wat/wie dit in de hand heeft.
Dat er bij liquidaties, meestal na het signaleren nooit
informatie daarna en ook geen redenen meer gegeven worden is
ook duidelijk wat hier achter zit. Vele zaken worden verzwegen
door justitie en zeker door Openbare Ministerie. Ze kunnen niet
anders want wie dan ook die gaat zitten op die stoel zal mee moeten
doen en zwichten voor deze druk. Zo niet, zal deze ook moeten
gaan leren zwemmen met gaas en wat blokken om zijn/haar lijf.

Het lakse afhandelen van aangiften en behandelen van
gevangenen.

We hadden het er al over de gevangenis eerst Bon Futuro
geheten en nu SDKK. Namen zijn hier belangrijk maar hebben
werkelijk geen betekenis. Op een gegeven moment hadden we als
MKK in de 60 aangiften in ons bezit tegen vele personen werkende
in de gevangenis. Aangiften van de vele corrupte personen
tot hoog aan de top toe! Verhandelen van wapens, drugs en vele
andere artikelen. Maar ook het verkopen van eten, wat voor de
gevangenen was bedoeld, buiten diezelfde gevangenis! Niets werd
ermee gedaan en we stapten naar heer David Dick die minister
van justitie was. Bij dat gesprek was ook aanwezig onze Procureur
Generaal de heer Piar. Wat bleek, er kon niet veel gedaan worden
tegen deze corruptie omdat de bonden de dienst uitmaakten
in deze gevangenis! Wat ook alsmaar bleek was, als er iets niet
naar de zin was van deze bonden, dat dan de minister van justitie
moest opstappen. Dat gebeurde altijd om duistere redenen. De
bonden werden duidelijk gestuurd en fungeerden als buffer om
criminelen te beschermen en veilig te stellen in deze gevangenis.
Niet één minister durfde daar aan te beginnen. Ook weer deze
minister heer David Dick die volgens vage redenen wegging. Je
kunt dus nagaan hoe machtig de lokale maffia is dat ministers en
justitie geen blok kunnen maken tegen deze heren. Erger nog, ze
leven van deze heren.

Momenteel (bij het schrijven van dit boek) zit er heer
Wilsoe en die durft het nu te noemen ‘een georganiseerde bende’
wat je op twee manieren kunt interpreteren en hem kennelijk nog
niet kwalijk is genomen. Het is dus zo dat de grote bazen of via
bonden of politiek spelen. We kennen allemaal nog wel de macht
van de SITEK in zijn glorietijd en heer Cova die alsmaar zaken
wist te doorbreken. Zaken die later goed uitkwamen en hem zelfs
de kans gaven om met Cuba zaken te gaan doen. Overigens wat nu
ook weer gaande is en duidt dat deze groep ook weer de nodige
connectie heeft met dit soort landen. Landen die zeker met hun
armen open staan want elke gek uit een ander land is toch welkom
in het blinde geheel.

De vele zaken die niet opgelost worden maar simpele zaken
van een verslaafde en handelaar moeten snel afgesloten worden
om de groteren in het spel veilig te stellen.
Even wil ik naar onze slachtoffers van de afgelopen iets
meer dan 30 jaren.

Onze minister presidenten vanaf 1979 die naar verluidt
duidelijk in dienst waren van een hogere macht!

Enkele ministers deden zeker hun best om de dans te ontspringen
maar ook zij konden niet altijd onder de sterke macht
uitkomen van, of Nederland of binnenlandse en buitenlandse maffia
op de wereld. Zelfs eentje, heer Komproe, is voor die macht
bezweken omdat hij in zijn periode vertikte enkele internationale
onderzoeken (geheime acties) te tekenen. Er waren zelfs ministers
bij die overduidelijk zelf geen initiatief namen en het overlieten
aan deze hogere macht.

Juancho Evertsz 1973-1977 NVP / PNP
Lucina da Costa Gomez-Matheeuws (v) aug. 1977 NVP / PNP
Leo Chance aug.-okt. 1977 WIPM
Boy Rozendal 1977-1979 DP
468 - MAFFIA -
Miguel Pourier (1x) juli-dec. 1979 UPB
Don Martina 1979-1984 MAN
Maria Liberia-Peters (v) 1984-1986 NVP / PNP
Don Martina 1986-1988 MAN
Maria Liberia-Peters (v) (2x) 1988-1993 NVP / PNP
Suzy Camelia-Römer (v) (1x) nov.-dec. 1993 NVP / PNP
Alejandro Felippe Paula dec. 1993 - mrt 1994 NVP / PNP
Miguel Pourier 1994-1998 PAR
Suzy Camelia-Römer (v) 1998-1999 NVP / PNP
Miguel Pourier 1999-2002 PAR
Etienne Ys 2002-2003 PAR
Ben Komproe juli-aug. 2003 FOL
Mirna Louisa-Godett (v) 2003-2004 FOL
Errol Cova (waarnemend) 3 juni 2004 PLKP
Etienne Ys 4 juni 2004 - 2006 PAR
Emily de Jongh-Elhage (v) 2006 - 2010 PAR
G Schotte 2010 – heden MFK

Met verschillende minister presidenten heb ik contact
gehad en heb soms nog contact. Veelal had ik de vraag aan hen
wie de werkelijke baas was van de Antillen (nu Curaçao). Er werd
dan raar opgekeken want hoe kun je dit vragen aan een minister
president. Eensluidend was het antwoord ‘Ik, denk ik’. En dan
werd het stil. Want later kwam er nog wel eens uit dat die ik niet
henzelf waren maar mensen die deze mensen dirigeerden of in
de tang hadden. Naar verluidt waren er politici bij (niet alleen de
minister presidenten) die openlijk grote sommen geld aannamen.
Zeer veel geld waar Nederland (Kabinet van de Koningin) van
wist dat deze gestald werden in het buitenland. Sommige wonden
er geen doekjes om en wisten dat met geld alles te kopen was en
verklaarden dat openlijk voor radio of tv.
Een voorbeeldfunctie, weet je wel?
Zo komen we bij de conclusie van dit boek.

Title: Curacao maffia eiland  ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf
File size 1.3 MB
 

 

 

 
 
            Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again. 
Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans. All rights reserved. Updated Daily