Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

BEWUSTE AFBRAAK

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 
U hoeft niet politiek geïnteresseerd te zijn om te zien dat onze eilanden systematisch 
afgebroken worden. Het is duidelijk dat er een volksopstand op handen is.
Wat is er gaande? 
       Kijkend alleen al op Curaçao zie je dat de lokale bevolking opgehitst wordt
       tegen het kapitalistische kolonialisme. Een PS, een MAN en enkele splinterpartijen 
       schelden, tieren en breken alles af wat het eiland nu is. Een eiland wat een kale rots 
       was en nu een eiland met ongeveer 140.000 mensen. De verdeeldheid is nooit zo 
       groot geweest als heden.
Wat zit daar achter?
       We zijn een doorn in het oog voor de Nederlandse/ Europese politiek. We lopen 
       niet mooi mee in het slaafse rijtje zoals de Europese gemeenschap dat wil. 
       Nederland kan ons niet zo maar dumpen want dat is volgens verdragen geregeld. 
       Nu is Nederland eerst heel sociaal geweest en heeft geprobeerd met 5 miljard 
      dat te verwezenlijken en waar enkele partijen gretig achteraan kruipen. Toch gaat 
      het dieper want we hebben olie en gas en dat moet nog even uitgemolken worden. 
      Geen probleem we formuleren het zo dat we 'any time' kunnen gaan beginnen 
       met binnenhalen.      
Ondertussen gaan we de bevolking tegen elkaar opzetten (verdeeldheid) maar ook gaan 
we de bevolking op Curaçao opzetten tegen de Makambas (PS en MAN).
Waar is dat goed voor?
       Duidelijk is, is dat Nederland van ons af wil. En dat gaat dus niet op de reguliere 
       weg. Nu hebben we gelukkig nog een PVV en een heer Brinkman die dat weten 
       aan te pakken. We infiltreren in de lokale politiek en we sturen, onder een 
       geweldig belastingvoordeel voor de Nederlanders, niet de meest sympathieke
       en opbouwende Nederlanders naar dat eiland. Nederlanders die weer kolonies 
       stichten in miljoenen huizen en alsmaar rond bazuinen dat alles anders en beter 
       kan. Bingo, het voer is er. Je hebt de lokale bevolking die weer onderdrukt, 
       vernederd en domgehouden wordt en wat partijen die deze lokale bevolking 
       opzet tegen de Nederlanders.
Waarvoor?
       Door de opstand die nu gecreëerd wordt en opgezet wordt door lokale politieke
       partijen zal Nederland niet veel ondernemen. Ze willen alleen verder, ze mogen 
       alleen verder! Dat blijkt ook uit de opdracht die de marine heeft; inpakken, 
       Nederlanders die terug willen binnenhalen en vertrekken. En dan zijn we er, een
       eiland in opstand vechtend tegen zichzelf en alles uitmoorden wat niet nodig is! 
       Kortom een tweede Haïti! Een tweede Haïti die dan in een nog grotere 
       neerwaartse spiraal gaat komen.
Wat schiet Nederland daarmee op?
       - De schreeuwers, corrupte figuren en lastposten moorden elkaar wel uit.
       - Nederland heeft internationaal geen verantwoordelijkheid meer over deze
        wantoestanden.
       - Olie en gas is rond ons eiland toch uit te halen en een failliet land als Curaçao 
        zal nooit de financiële middelen krijgen om zelf wat te gaan ondernemen.
      
Kortom voor Nederland: PROBLEEM OPGELOST!
Het is triest dat een Nederlandse partij lokale partijen ophitst om de bevolking op te zetten.
Een verzinsel?
       Helaas niet beste mensen. Uit een gesprek die ik had met heer Brinkman
       (3 januari 2009; 11 uur; Avila Hotel) was duidelijk dat hij mij voor dit karretje wilde 
       spannen. Ik heb voor die eer bedankt want ik hou van mijn eiland een eiland wat 
       Curaçao heet.
      
 
 
Voor Papiamentstalige versie klik op deze link
   
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily