Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

ARMOEDE OP HET EILAND CURACAO

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 
Armoede
Ik hoef u niet uit te leggen wat armoede is en waar we die kunnen vinden. 
Als je rondrijdt kun je armoede zien maar ook voelen.         
         - De schuchtere dame in een winkel even naar een product kijkend
          en dan wegdraaiend, een stuk daarvan in een mandje legt en niet 
          kijken terwijl ze langs de andere artikelen gaat. 
         - Mensen die zich opsluiten en nauwelijks naar buiten komen uit hun huisje 
          vol ellende en maar niet denken wat er vanmiddag aan eten aan de 
          kinderen gegeven kan worden. 
         - Kasten leeg en de geldbuidel ook leeg. 
         - Helemaal ontdaan van welke illusie dan ook en niet meer geloven in een 
          maatschappij, laat staan in de politiek. Geloven is hooguit nog in een God 
          die hun leed moet verzachten en moet zorgen dat er betere tijden gaat komen. 
Maar wat doet de politiek? Wat doen onze regeerders? Wat doen wij als maatschappij 
naar deze mensen toe? Je vraagt je af of de mensen in armoede wel als mensen 
gezien worden. Veelal worden ze verstoten, dienen ze nergens voor en worden ze als 
parasieten gezien! In het verleden heb ik meerdere malen de politiek gevraagd waar zij 
de oplossing in zien en dan lijkt het erop dat ze zelfs niet weten dat er armoede is! 
Hun land gaat toch goed en met Kerst geven we met veel fotografen en pers wel wat 
pakketten weg! Probleem opgelost! Een arme moet arm blijven en liefst afhankelijk 
van de welgestelde.
Maar wat gaan we daar tegen doen? Gaan we weer wachten op een mentaliteit 
verandering? Of gaan we keiharde maatregelen nemen?
Om een mentaliteit te veranderen is tijd nodig en dat hebben de armen niet. 
         Dus we gaan het anders aanpakken. 
         - We gaan winkels creëren waar armen hun eerste levensbehoefte kunnen halen.
         - We gaan de armen begeleiden, niet zoals het nu gaat bij een Ban Bario Bek
          waar de begeleiders nog niet uit hun airco kamer durven te komen. Maar we 
          gaan weer in het veld werken MET de armen.
         - We gaan de pleeggezinnencentrale centraliseren en coördineren. Die moet 
          professioneler en niet politiek gericht zijn.
         - De FKP gaat huizen voor armen bouwen en gaan stoppen met projecten op te 
          zetten boven een bedrag van een ton per woning. 
         - Armen gaan weer meedoen aan onze maatschappij en zullen als volwaardige 
          burgers weer hun bestaan op kunnen bouwen.
Als we werkelijk zouden houden van onze medemens net als van ons zelf, dan zou er zeker 
op dit eiland niet zoveel armoede zijn.
        
       
 
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily