Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

IS BAN BARIO BEK WEL INTEGER?

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 
 
Steeds meer komen er 'vreemde' geluiden uit de bevolking over ons sociaal 
meelevend kantoor, Ban Bario Bek. De sociale dienst van Curaçao. 

Maar zijn ze wel zo sociaal?
Bij het aanhoren van verschillende lokale mensen, die hun verhaal doen, vraag je
je wel af hoe professioneel het personeel wel werkelijk is?
Bij een melding van een vrouw die gescheiden is werd haar het hemd van haar 
lijf gevraagd. Op zich is het goed dat eruit gezocht wordt hoe de zaken in 
elkaar zitten maar ga je niet te ver om te gaan vragen; 
    - Waarom ben je gescheiden? 
    - En de uitspraak daarop; Was nou maar niet gescheiden en had maar 
     gewoon doorgegaan met die man, ondertussen je eigen leiden, dan had je 
     het nu ruimer gehad en had je niet hier hoeven te komen! 

Is dat geen inbreuk op de privacy van elke burger? 
Hoe kan in hemelsnaam een medewerkster/sociaalwerkster zulke vragen stellen 
en conclusies uitkramen?
Nu is het zo dat, als je minder bedeeld bent en afhankelijk bent van de staat je een
werkelijke speelbal bent van de staat. U weet wel die staat die zoveel met zijn 
burgers op heeft zolang hij maar trouw zijn belastingen betaalt. Maar kom je bij de 
onderstand dan is de staat niet meer zo sociaal. 
Lange rijen mensen wachten op een aalmoes. Maar ook het niet altijd correct 
afhandelen van de mensen. Het denigrerend gedrag van vele medewerkers 
(let wel NIET ALLEMAAL). En als je afhankelijk bent van een ziekte verzekering 
zoals PP, waar ze i bepaalde gevallen mensen jaarlijks terug voor laten komen! 
Je moet elk jaar een aanvraag indienen voor de PP verzekering! Ja, elk jaar 
moeten vele mensen, die geen vaste PP kaart krijgen, zich opnieuw melden bij 
Ban Bario Bek. Kennelijk houdt de staat van extra werk (werkverschaffing noemen 
we dat toch?). Jaarlijks word je aan die ellende herinnert, beleef je weer de scheiding, 
als je weer een andere medewerkster krijgt die ook het fijne over de scheiding 
wil weten. En dan ook nog overal naar toe moeten gaan per bus of te voet want je 
hebt geen eigen wagen! Dat, terwijl de papieren gewoon in de computer staan! 
Nee deze moeten persoonlijk opgehaald worden bij bv de instantie waar een kleine 
bijdrage van komt (bv pensioenfonds). Ook moeten ze naar een SVB om een bewijs 
dat je daar niet verzekerd bent te halen! Let wel allemaal te voet of met de bus en 
dat van bv Banda'bou! . Als je dan alle papieren hebt moet je met die papieren 
weer terug naar Ban Bario Bek in je omgeving. Dan moet je weer weken wachten 
eer je een briefje met een stempel krijgt. Met dat briefje kun je dan een jaar lang 
enkele voordelen van de PP krijgen! Let wel, er zijn in die PP ook nog uitsluitingen! 
Je zou zeggen, screen deze personen goed en geef ze een vaste PP kaart. 
Wat ook blijkt is dat de lokale verzekeringsmaatschappijen een algemene 
verzekering alsmaar blijven tegenwerken! Zij willen ook een graantje mee pikken 
en willen niet mee werken dat mensen, die sociaal het al zeer moeilijk hebben, 
gemakkelijk verzekerd kunnen worden. Zo zijn er al vele gevallen bekend waar 
mensen al minimaal 5 jaren lang elk jaar die lijdensweg moeten volbrengen!
Hoe asociaal kunnen we nog meer zijn? 

Dat we onze eigen burgers zo'n denigrerende zaken jaarlijks mee laten maken. 
Terwijl als je een grote buidel hebt, je ontvangen wordt en netjes afgehandeld wordt 
met niet al te lastige vragen en in een korte tijd hebben die mensen de meest 
weelderige ziekteverzekering. Let wel 1ste klas want ze willen niet bij het gewone 
volk liggen! 
- Triest dat daar onze huidige politiek NIETS aan doet.
- Triest dat onze bestuurders pretenderen 'sociaal' te zijn maar de 
  mensen ASOCIAAL behandelen!
- Triest dat de mensen die het al zo moeilijk hebben als vuil 
  behandeld worden door de vele overheidsinstanties. Overheidsinstanties 
waarvan je denk dat die juist voor de burgers zijn!
In een woord TRIEST wat er voor ons eigen bevolking sociaal gedaan wordt!
          
 
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily

 

Back to TopTOP