Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

MEI 2010, OPSTAND GEVANGENEN

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 

Iets wat nooit prettig in de oren klinkt omdat een gevangene een gevangene is en maar 
moet slikken wat daar gebeurt! Nu er zijn ook nog zo iets als mensenrechten en in onze 
Bon Futuro gebeuren vele dingen die onmenselijk zijn.
In maart 2009 kwam Movementu Kontra Korupshon naar buiten in de lokale en
internationale pers. We kregen vele brieven van Nederlandse politici dat ze alles uit 
zouden gaan zoeken. Internationaal was er veel aandacht. Ook was er een gesprek
met de toenmalige minister van Justitie de heer Dick en de Procureur Generaal 
Heer Piar. Er werd keihard gezegd dat ze op de hoogte waren van de 54 aangiften 
tegen bewakers en leiding van Bon Futuro maar ze konden niets doen want de bonden 
werkten niet mee!
Er werden wat aanpassingen gedaan, er werden wat mensen ontslagen en er werden 
wat Nederlanders, die tot de dag van vandaag, BUITEN de gevangenis en op een dak 
patrouilleren! Onveilig, vertelden ze ons.
Dan hoor je van de minister van justitie mevrouw Jacoba één maand voor een 
schoonmaakactie, dat deze gaat komen. Wat voor politiek spelletje is dat, zijn de geluiden 
vanuit Nederland. Wie gaat nu aankondigen dat er een schoonmaakactie gaat komen!
Nu zijn de gevangenen in opspraak gekomen want ook zij weten dat de schoonmaak niet 
in hun cellen gedaan moet worden maar bij de leiding en bewakers! Een lijst van tientallen 
namen van corrupte bewakers en leidinggevende personen in de gevangenis zijn bekend. 
Namen wie wat doorlaat voor welke prijs en wie veel meeneemt voor verkoop buiten de 
gevangenis!
De bonden komen met een tegenoffensief en verwijten zijn er over en weer. 
Onderbezetting en dat er ook een klasse verschil is tussen de ene gevangene en de andere. 
Maar wie laat dat toe? Toch deze bewaarders en het bestuur zelf? Uit de 54 aangiften blijkt 
dat zo goed als ALLE goederen binnengehaald worden en uitgesmokkeld worden door de 
bewaarders zelf. En als een PG en minister gaan zeggen. Ik citeer: 'Maar we hebben geen
toestemming van de bonden'! Dan vragen wij ons af waar de veiligheid voor ons burger nog 
is. Als klap op de vuurpijl, een nieuwe minister van justitie die ruim van te voren aan gaat 
kondigen dat er een schoonmaak komt! Dan vraag je je toch af waar het huidige peil van 
de vele politici zit.
Ook bij de melding die we maakten enkele maanden geleden, dat er vele wapens binnen 
waren gekomen. En dat er doden zouden gaan vallen, rellen in de maak waren. Niemand 
van de politiek en geen van de verantwoordelijke instanties waren thuis. Dan vraag je je af 
welke soort regeerders hebben we en is zelfs een PG bang voor bonden!
De zaak Bon Futuro loopt nu ruim 10 jaren. Bon Futuro wordt geregeerd door de bewakers 
cq bonden die alles te zeggen hebben en een eigen wereld hebben gecreëerd en dat 
allemaal ten koste van de gevangenen. Okay, je bent veroordeeld maar er zijn nog wel zo
iets als mensenrechten. Ik kan deze gevangenen begrijpen, zeker als ik de verhalen vanuit 
hun mond mag horen in deze onmenselijke vuilnisbelt van corruptie. 
Gevangene, kom op voor je rechten want al heb je een verleden we zijn wel allemaal mensen. 
Jullie hebben gelijk, corruptie begin je van bovenaf aan te pakken!
 
          
           
          
 
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily