Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

KINDERLEED OP CURACAO

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 
 
Een oudere kan zijn mond openen. Een kind ontvangt klappen als hij zijn mond 
opent of wordt zo gekleineerd dat het maar zich terugtrekt in een hoekje van 
de kamer. Niet gehoord door de buitenwereld.
Hou je mond, ga weg, stuk ongeluk en zo hoor je vele woorden die mijn tenen 
doen krullen. Het schelden en schreeuwen naar een kind toe van een ouder 
die zich niet weet te beheersen. Slaan, omdat zijn handen te los zitten. 
Zaken die we zeer veel zien en horen op ons eiland.
Maar als u denkt dat, dat alles is wat speelt dan moet ik u teleurstellen. 
Of u het nu wil lezen of niet maar het zal toch geschreven moeten worden.
          - Kinderen worden hier verkracht, misbruikt en incest is een 
           gewone zaak!
          - Kinderen die onder dwang met oom of pa spelletjes moeten spelen.
          - Kinderen die vernederd worden door handelingen die niet voor een 
           kind bestemd zijn.
          - Kinderen die onder dwang mee moeten doen in de drugsspelletjes 
           van de ouders.
          - Kinderen die drugs MOETEN nemen!

Verder ga ik niet want dit is al erg genoeg. Maar dat is wat hier op ons heerlijk eiland
als een taboe verzwegen wordt. Bang dat er wat naar buiten komt over ‘onze’ familie. 
Een schande een vloek op ‘onze’ naam. Maar dat kinderen daar de dupe van zijn is 
van minder belang.
Kinderen die zich alsmaar terugtrekken in een hoekje. (bang dat ze opvallen)
          - Kinderen die spontaan in tranen uitbreken. (door het onrecht wat hen 
           aangedaan wordt)
          - Kinderen die ‘s nachts niet durven te slapen. (want pa kan langs komen)
          - Kinderen die hun mond stijf dicht houden. (want anders vallen er weer 
           klappen)
Wat is dit mensen? Durven we nog niet meer voor ONZE kinderen op te komen? 
Is of zijn er misschien schuldgevoelens van u zelf uit? Hoort, ziet en gebeurt dat ook in 
uw omgeving en sluit u dan snel uw oren en ogen?
Het zijn ONZE kinderen ONZE toekomst en wel die kinderen die later een land of een 
leven moeten opbouwen. En wat doen wij? We feesten, verdrukken, ontkennen en gaan 
door zonder enig respect naar het jonge nieuwe leven toe!
Laten we ons schamen en afvragen hoe kunnen we dit nog ooit goedmaken en 
verklaren naar onze kinderen toe!
       
 
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily