Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

LANGE TENEN POLITIEK

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914 
 
Is het u ook opgevallen? De politiek en hun uitschuifbare tenen. Politici die alsmaar 
zaken zoeken hoe ze anderen kunnen aanvallen. Soms dreigend en andere weer 
alsmaar aanvallend. Dat gebeurt allemaal in de tijd dat wij burgers hen betalen. 
U en ik betalen voor het kinderlijke politieke spel die ze al tientallen jaren aan het 
spelen zijn! Ons gezamenlijke inbreng (belastingen) wordt verspeeld door 
kinderachtige spelletjes van volwassenen die menen te weten hoe een land te 
moeten besturen.
Het is werkelijk een negatieve bedoeling in de politiek!
Als we zien wat er werkelijk aan tijd gespendeerd wordt aan regeren dan kunnen 
we stellen dat, van de 24 uren een dag heeft, er vele VERLOREN gaan aan 
spelletjes in de politieke wandelgangen maar ook op internet! Kijk, wereldwijd
is de tendens dat politici op Facebook, Hyves, Twitter, Plaxto enz. voorkomen. 
Je kunt dan informatie winnen over die bepaalde persoon. Maar als je lokaal ziet 
dat politici in laag bij de grondse discussies en zelfs dreigementen uiten, dan 
vraag je je toch af of die personen wel weten op welke stoel ze zitten.
Onze vraag is dan ook; Weten de lokale politici wel hoe te regeren? Of zijn ze 
van horen zeggen naar horen zeggen op een plaats verzeild geraakt waar ze 
niet weten mee om te gaan? Het land Antillen met de oude eilanden is nu al ruim 
10 jaren stuurloos omdat de regering maar een doel voor ogen heeft en dat is 
‘Pik in die 5 miljard’. Wat het kost en wat de gevolgen zijn weten ze niet en zal hen 
ook niets schelen! Vreemde constructies komen steeds meer naar boven als ze 
maar met die eer de geschiedenis ingaan.
Op een vraag, die eens gesteld werd aan onze huidige zittende regering, wat ze 
NU doen voor de bevolking, kwam er een waslijst aan zaken die onze minister 
president PERSOONLIJK deed! Nog steeds is de vraag open; 
WAT DOET DE REGERING NU VOOR DE BEVOLKING?
Helaas zullen wij als burgers GEEN antwoord kunnen ontvangen omdat er vele 
jaren alleen achter de miljarden wordt aangekropen, Het regeren is daar al heel 
lang op gebaseerd. Op NIETS dus is het antwoord, NIETS!
Onze armen worden armer en de rijken zwemmen aan zee in het geld. Dat is 
waar onze huidige politiek voorstaat!
 
   
   
   
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily