Logo PBV
   
   
Naar 
home
page

foto 1

   
   

ONS TRIEST ONDERWIJS BELEID

PARTIJ BURGERS IN VRIJHEID
De partij van doen en minder praten!
 
 
 
Partij Burgers in Vrijheid 'PBV'
E-mail: partijburgersinvrijheid#gmail.com
Tel: 560-3914
 
Ons onderwijsbeleid is een schoon voorbeeld van arrogantie. Iedereen ziet de trieste 
gevolgen van een wanbeleid maar wat doen we daar tegen? Het volk begint te roeren
maar de politiek steekt hun kop in het zand en komt nu nota bene met het idee een
“dia di papiamentu” in te voeren. Erger nog is dat er ook nog een onderlinge 
machtsstrijd is tussen onze gedeputeerde van onderwijs en onze minister 
van onderwijs! 
Triester is dat de huidige kinderen de dupe zijn van arrogantie. Door toedoen van 
falend beleid zijn wel onze kinderen voor hun leven getekend! Het zal veel moeite,
tijd en geld kosten om deze kinderen nog werkelijk in de maatschappij te krijgen.
In het verleden hadden we ook van deze politieke schreeuwers terwijl zij wel hun 
kinderen op Nederlandse scholen plaatsen! En daardoor dat deze kinderen nu 
allemaal zeer hoge posities bekleden in de lokale maatschappij. Ondertussen 
onze jeugd bewust dom houdend.
Het is in en in triest dat onze kinderen het kind van de rekening zijn. Wij ouders zullen 
moeten laten weten dat we dit niet nemen. Als ouders zullen we elkaar ondersteunen 
en openlijk kenbaar maken dat het totale onderwijs een falende farce is. Leerkrachten
klagen steen en been en de ouders zitten zo dadelijk met kinderen die nergens verder 
kunnen studeren. Er zijn ook al berichten dat opleidingen die hier op het eiland 
gevolgd zijn niet geaccepteerd worden in het buitenland! Is dat niet triest? Als dit met 
uw kind gaat gebeuren wat voor een toekomst geeft u hem?
Het gaat tijd worden dat het VOLK zijn mond gaat roeren! Gelukkig zijn er al
'Maestronan Preokupá’ en ‘Mayornan Preokupá’ die momenteel opkomen voor onze 
kinderen. Een geweldig initiatief en werkelijk de manier om iedereen te laten weten 
dat het GOED MIS IS. En wat doet de huidige politiek? Die laten foto’s maken en 
artikeltjes schrijven hoe veel ze ophebben voor… ja voor wie? 
Niet voor de kinderen, dat is zeker.
Het is zaak dat wij als burgers gaan inzien dat niet ego en arrogantie de toekomst van 
onze kinderen mag en kan bepalen. Al jarenlang wordt er geschreeuwd door ouders 
voor Nederlandstalige scholen maar worden afgewimpeld en ontkend nodig te zijn ! 
‘Nos’ kinderen mogen geen toekomst hebben! Afgelopen week verkoos 87% van de 
kinderen Nederlands met hun toets en kennelijk durft grotendeels van de 13% 
die stap (nog) niet te nemen!
Laten we als burgers voor onze kinderen opkomen en hen die kans geven waar elke 
ouder zou wensen voor zijn kind.
       
       
 
   
   
 
 
 
foto 2
 
 
   
   
   
 

Schrijf een E-mail naar onze partij

Email
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. 
Your e-mail will be processed in the order it was received, but if you get no response to your e-mail within 3 days 
please write/submit again.

Copyrights © 1993 -2014 - John Baselmans, All rights reserved. Updated Daily